# URL Priority
1 https://easyshiksha.com/Kendriya-Vidyalaya-No.1-Khetri-Nagar-Jhunjhunu-10504 0.5
2 https://easyshiksha.com/Kendriya-Vidyalaya-(KV)-B.S.F-Teliamura-20802 0.5
3 https://easyshiksha.com/Kendriya-Vidyalaya-(KV)-GC-CRPF-Adarani-20804 0.5
4 https://easyshiksha.com/TECHNOLOGICS-INDUSTRIAL-AUTOMATION-BANGALORE-241766 0.5
5 https://easyshiksha.com/Chettinad-Sarvalokaa-Education-272838 0.5
6 https://easyshiksha.com/Study-Smart-272839 0.5
7 https://easyshiksha.com/GPS-ALLOORONG-NANCOWRY-273275 0.5
8 https://easyshiksha.com/GPS-BEACH-DERA-NANCOWRY-273276 0.5
9 https://easyshiksha.com/GPS-CHANGHUA-NANCOWRY-273277 0.5
10 https://easyshiksha.com/GPS-CHHOTA-ENAKA-NANCOWRY-273278 0.5
11 https://easyshiksha.com/GPS-CHUKMACHI-NANCOWRY-273279 0.5
12 https://easyshiksha.com/GPS-DERING-NANCOWRY-273280 0.5
13 https://easyshiksha.com/GPS-EAST-WALL-NANCOWRY-273281 0.5
14 https://easyshiksha.com/GPS-ENAM-NANCOWRY-273282 0.5
15 https://easyshiksha.com/GPS-HITUI-NANCOWRY-273283 0.5
16 https://easyshiksha.com/GPS-JAPAN-TEKRI-NANCOWRY-273284 0.5
17 https://easyshiksha.com/GPS-KALASI-NANCOWRY-273285 0.5
18 https://easyshiksha.com/GPS-MEENAKSHI-NAGAR-NANCOWRY-273286 0.5
19 https://easyshiksha.com/GPS-MUNAK-NANCOWRY-273287 0.5
20 https://easyshiksha.com/GPS-TAPONG-NANCOWRY-273288 0.5
21 https://easyshiksha.com/AIE-MAMIDIKORI-ADILABAD-273299 0.5
22 https://easyshiksha.com/ALHUDA-U-M-2-2-43-KHANAPUR-ADILABAD-273301 0.5
23 https://easyshiksha.com/ALS-ADDAGUTTA-ADILABAD-273302 0.5
24 https://easyshiksha.com/ALS-BANGARIGUDA-ANUKUNTA-ADILABAD-273303 0.5
25 https://easyshiksha.com/ALS-CHILATIGUDA-LOHARA-ADILABAD-273304 0.5
26 https://easyshiksha.com/ALS-PUNNAGUDA-ADILABAD-273305 0.5
27 https://easyshiksha.com/ALS-SEVADAS-NAAGAR-ADILABAD-273306 0.5
28 https://easyshiksha.com/AUPS-WANWAT-ADILABAD-273312 0.5
29 https://easyshiksha.com/AZIZIA-URDU-PS-BOKKALGUDA-ADILABAD-273314 0.5
30 https://easyshiksha.com/C-R-R-MEMORIAL-HIGH-SCHOO-ADILABAD-273317 0.5
31 https://easyshiksha.com/C-RAM-REDDY-MEMORIAL-SCHO-ADILABAD-273318 0.5
32 https://easyshiksha.com/CHAVRA-ACADEMY-MAVALA-1-ADILABAD-273321 0.5
33 https://easyshiksha.com/DAR-UL-ULOOM-JAMIATUL-HUDA-ADILABAD-273325 0.5
34 https://easyshiksha.com/DAR-UL-ULOOM-MOHAMMADIA-BHUKTAPUR-ADILABAD-273327 0.5
35 https://easyshiksha.com/DARULULOOM-HUSSAINIA-ADILABAD-273329 0.5
36 https://easyshiksha.com/DAYANANDA-PRIMARY-SCHOOL-ADILABAD-273331 0.5
37 https://easyshiksha.com/G.Y.R.-ADILABAD-ADILABAD-273332 0.5
38 https://easyshiksha.com/GAJALA(UM)-PS-BOKKALGUDA-ADILABAD-273333 0.5
39 https://easyshiksha.com/GLOBAL-SCHOOL-ADILABAD-273334 0.5
40 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-BALAK-MANDIR-ADILABAD-273344 0.5
41 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-BHUKTAPUR-ADILABAD-273345 0.5
42 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-CHILUKURI-LAXMINA-ADILABAD-273346 0.5
43 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-HAMALIWADA-ADILABAD-273347 0.5
44 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-HAMEED-PURA-ADILABAD-273348 0.5
45 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-KOLIPURA-ADILABAD-273350 0.5
46 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-KRANTHI-NAGAR-ADILABAD-273351 0.5
47 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-MACHADIGUDA-ADILABAD-273352 0.5
48 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-MAHALAXMIWADA-ADILABAD-273353 0.5
49 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-PANJESHA-ADILABAD-273354 0.5
50 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-QUILLA-ADILABAD-273355 0.5
51 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-QURSHEED-NAGAR-ADILABAD-273356 0.5
52 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-RPL-ADILABAD-273358 0.5
53 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-SHANTHI-NAGAR-ADILABAD-273359 0.5
54 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-STATION-ROAD-ADILABAD-273360 0.5
55 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-TIRPALLY-ADILABAD-273361 0.5
56 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-VENKATRAO-PET-ADILABAD-273362 0.5
57 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-VIDYA-NAGAR-ADILABAD-273363 0.5
58 https://easyshiksha.com/GOVT.-PRIMARY-SCHOOL-ADILABAD-273371 0.5
59 https://easyshiksha.com/GOWTAMI-MODEL-SCH-ADILABAD-273372 0.5
60 https://easyshiksha.com/GVVK-P-S-CHINCHUGHAT-ADILABAD-273374 0.5
61 https://easyshiksha.com/GVVK-P-S-DARLODDY-P-ADILABAD-273375 0.5
62 https://easyshiksha.com/GVVK-P.S-DONDARIGUDA-ADILABAD-273376 0.5
63 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-ADDAGUTTA-I-ADILABAD-273377 0.5
64 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-ASODA-BHURKI-ADILABAD-273378 0.5
65 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-BOPPAPUR-ADILABAD-273379 0.5
66 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-BORINGGUDA-ADILABAD-273380 0.5
67 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-BURKI-ADILABAD-273381 0.5
68 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-CHICHADHARI-ADILABAD-273382 0.5
69 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-CHINNA-LOKARI-ADILABAD-273383 0.5
70 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-CHINTTALGUDA-ADILABAD-273384 0.5
71 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-CHITYALBORI-ADILABAD-273385 0.5
72 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-GUNDAMLODDI-ADILABAD-273386 0.5
73 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-KHANAPOOR-ADILABAD-273387 0.5
74 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-KHANDALA-THANDA-ADILABAD-273388 0.5
75 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-KOLAMGUDA-ADILABAD-273389 0.5
76 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-KOLAMGUDA-T-ADILABAD-273390 0.5
77 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-KOLAMGUDA-W-ADILABAD-273391 0.5
78 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-KOLUNGUDA-ADILABAD-273392 0.5
79 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-KOTTUR(N)-ADILABAD-273393 0.5
80 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-LAXMANGUDA-ADILABAD-273394 0.5
81 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-LINGIGUDA-ADILABAD-273395 0.5
82 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-MAREGAON-ADILABAD-273396 0.5
83 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-MOLALGUTTA-ADILABAD-273397 0.5
84 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-MULCHONGUDA-ADILABAD-273398 0.5
85 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-NEW-CHINCHUGHAT-ADILABAD-273399 0.5
86 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-PENDURLODDI-ADILABAD-273400 0.5
87 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-POTAMLODDI-ADILABAD-273401 0.5
88 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-POTHAGUDA-ADILABAD-273402 0.5
89 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-RAMULAGUDA-ADILABAD-273403 0.5
90 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-SALAIGUDA-ADILABAD-273404 0.5
91 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-SALPALGUDA-ADILABAD-273405 0.5
92 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-SIRIKONDA-ADILABAD-273406 0.5
93 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-TEKDIGUDA-ADILABAD-273407 0.5
94 https://easyshiksha.com/GVVK-PS--ALLIKORI-ADILABAD-273408 0.5
95 https://easyshiksha.com/GVVK-PS--DARLODDY-K-ADILABAD-273409 0.5
96 https://easyshiksha.com/GVVK--PS-MALEBORIGAOM-CH-ADILABAD-273410 0.5
97 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-BORENUR-ADILABAD-273411 0.5
98 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-DHAHIGUDA-ADILABAD-273412 0.5
99 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-JAMULDHARI-ADILABAD-273413 0.5
100 https://easyshiksha.com/HALAL-E-NAU-TATIGUDA-ADILABAD-273414 0.5
101 https://easyshiksha.com/HOLY-CROSS-GRAMMER-HIGH-S-ADILABAD-273416 0.5
102 https://easyshiksha.com/ISLAMI-UM-ADILABAD-ADILABAD-273417 0.5
103 https://easyshiksha.com/KAVITHA-MODEL-PRIMARY-SCH-ADILABAD-273420 0.5
104 https://easyshiksha.com/KENDRIYA-VIDYALAYA-ADILABAD-273421 0.5
105 https://easyshiksha.com/KRISHNAVENI-PRIMARY-SCHOO-ADILABAD-273422 0.5
106 https://easyshiksha.com/LITTLE-FLOWER-ENGLISH-HIG-ADILABAD-273424 0.5
107 https://easyshiksha.com/LITTLE-STAR-HIGH-SCHOOL-(-ADILABAD-273426 0.5
108 https://easyshiksha.com/MAHESHWARI-VIDYALAYAM-ADILABAD-273429 0.5
109 https://easyshiksha.com/MOHAMMADIAN-URDU-UPS-ADILABAD-273431 0.5
110 https://easyshiksha.com/MPPS-ANKAPOOR-ADILABAD-273432 0.5
111 https://easyshiksha.com/MPPS-ANKOLI-ADILABAD-273433 0.5
112 https://easyshiksha.com/MPPS-ARLI-(B)-ADILABAD-273434 0.5
113 https://easyshiksha.com/MPPS-BALAJI-NAGAR-ADILABAD-273435 0.5
114 https://easyshiksha.com/MPPS-BELLURI-ADILABAD-273436 0.5
115 https://easyshiksha.com/MPPS-BHEEMSERI-ADILABAD-273437 0.5
116 https://easyshiksha.com/MPPS-CHANDA-ADILABAD-273438 0.5
117 https://easyshiksha.com/MPPS-DASNAPUR-ADILABAD-273439 0.5
118 https://easyshiksha.com/MPPS-DURGANAGAR-ADILABAD-273440 0.5
119 https://easyshiksha.com/MPPS-GANDHI-NAGAR-ADILABAD-273441 0.5
120 https://easyshiksha.com/MPPS-H-B-COLONY-ADILABAD-273442 0.5
121 https://easyshiksha.com/MPPS-HATHIGUTTA-ADILABAD-273443 0.5
122 https://easyshiksha.com/MPPS-KHANDALA(U)-ADILABAD-273444 0.5
123 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHA-GUDA-ADILABAD-273445 0.5
124 https://easyshiksha.com/MPPS-KRK-COLONY-ADILABAD-273446 0.5
125 https://easyshiksha.com/MPPS-KUMBHAJHERI-ADILABAD-273447 0.5
126 https://easyshiksha.com/MPPS-LANDASANGVI-ADILABAD-273448 0.5
127 https://easyshiksha.com/MPPS-LOHARA-ADILABAD-273449 0.5
128 https://easyshiksha.com/MPPS-MALEBORIGAON-ADILABAD-273450 0.5
129 https://easyshiksha.com/MPPS-MAVALA-1-ADILABAD-273451 0.5
130 https://easyshiksha.com/MPPS-MAVALA-2-ADILABAD-273452 0.5
131 https://easyshiksha.com/MPPS-PITTALAWADA-ADILABAD-273453 0.5
132 https://easyshiksha.com/MPPS-PITTALWADA-ADILABAD-273454 0.5
133 https://easyshiksha.com/MPPS-POCHARA-ADILABAD-273455 0.5
134 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMNAGAR-ADILABAD-273456 0.5
135 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMPOOR(R)-ADILABAD-273457 0.5
136 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMPUR-ADILABAD-273458 0.5
137 https://easyshiksha.com/MPPS-RIKSHA-COLONY-ADILABAD-273460 0.5
138 https://easyshiksha.com/MPPS-SARASWATHI-NAGAR-ADILABAD-273461 0.5
139 https://easyshiksha.com/MPPS-SHAD-NAGAR-ADILABAD-273462 0.5
140 https://easyshiksha.com/MPPS-SHIVAGHAT-ADILABAD-273470 0.5
141 https://easyshiksha.com/MPPS-SUBHASH-NAGAR-ADILABAD-273471 0.5
142 https://easyshiksha.com/MPPS-SUNDARAIAH-NAGAR-ADILABAD-273472 0.5
143 https://easyshiksha.com/MPPS-TIPPA-ADILABAD-273473 0.5
144 https://easyshiksha.com/MPPS-WAGHAPUR-ADILABAD-273474 0.5
145 https://easyshiksha.com/MPPS-YAPALGUDA-ADILABAD-273475 0.5
146 https://easyshiksha.com/NCLP-PITTALAWADA-PITTALWADA-ADILABAD-273488 0.5
147 https://easyshiksha.com/NCLP-RANADIVYA-NAGAR-ADILABAD-273489 0.5
148 https://easyshiksha.com/PRATHIBHA-VIDYALAYAM-ADILABAD-273491 0.5
149 https://easyshiksha.com/SAHITHI-VIDYA-NIKETHAN-ADILABAD-273494 0.5
150 https://easyshiksha.com/SHANTINEKETAN-SCHOOL-ADILABAD-273498 0.5
151 https://easyshiksha.com/SREE-SARASWATHI-SHISHU-MA-ADILABAD-273500 0.5
152 https://easyshiksha.com/SRI-BALAJI-VIDYA-MANDIR-U-ADILABAD-273502 0.5
153 https://easyshiksha.com/SRI-GOPALA-KRISHNA-VIDYA-ADILABAD-273503 0.5
154 https://easyshiksha.com/SRI-SARASWATHI-SISAMANDIR-ADILABAD-273507 0.5
155 https://easyshiksha.com/SRI-SARASWATIGNANAV.-ADILABAD-273508 0.5
156 https://easyshiksha.com/SRI-SEVADAS-VIDYA-MANDIR-ADILABAD-273509 0.5
157 https://easyshiksha.com/SRI-VENKATESHWARA-VIDUAMA-ADILABAD-273512 0.5
158 https://easyshiksha.com/ST-JOSEPHS-CONVENT-HIGH-S-ADILABAD-273514 0.5
159 https://easyshiksha.com/TWPS-CHICHDHARI-ADILABAD-273520 0.5
160 https://easyshiksha.com/TWPS-RAJU-GUDA-ADILABAD-273521 0.5
161 https://easyshiksha.com/TWPS-RAJUGUDA-(P)-ADILABAD-273522 0.5
162 https://easyshiksha.com/TWPS-SALPALGUDA-(P)-ADILABAD-273523 0.5
163 https://easyshiksha.com/TWPS-WANWAT-ADILABAD-273524 0.5
164 https://easyshiksha.com/USHODAYA-PUBLIC-SCHOOL-ADILABAD-273526 0.5
165 https://easyshiksha.com/VAISHNAVI-MODEL-SCHOOL-ADILABAD-273527 0.5
166 https://easyshiksha.com/VANI-VIDYA-MANDIR-P-S-ADILABAD-273528 0.5
167 https://easyshiksha.com/VIDYARTHI-PRIMARY-SCHOOL-ADILABAD-273531 0.5
168 https://easyshiksha.com/VISHWA-BHARATTI-VIDYANIKE-ADILABAD-273533 0.5
169 https://easyshiksha.com/VISHWASHANTI-SCHOOL-ADILABAD-273535 0.5
170 https://easyshiksha.com/VIVEKANANAD-SCHOOL-ADILABAD-273536 0.5
171 https://easyshiksha.com/ALS-BODDIGUDA-ASIFABAD-273549 0.5
172 https://easyshiksha.com/ALS-CHOWPAN-MOWAD-ASIFABAD-273550 0.5
173 https://easyshiksha.com/ALS-GOGIN-MOWAD-ASIFABAD-273551 0.5
174 https://easyshiksha.com/ALS-TAKKIGUDA-MOWAD-ASIFABAD-273552 0.5
175 https://easyshiksha.com/ASIFABAD-MODEL-SCHOO-ASIFABAD-273556 0.5
176 https://easyshiksha.com/DNT-PS-KOSARA-ASIFABAD-273559 0.5
177 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-GHARKAPUR-ASIFABAD-273561 0.5
178 https://easyshiksha.com/HOLY-TRINITY-PRIMARY-SCHO-ASIFABAD-273562 0.5
179 https://easyshiksha.com/LITTLE-FLOWER-E.M-ASIFABAD-273564 0.5
180 https://easyshiksha.com/MPPS-ADDAGHAT-ASIFABAD-273566 0.5
181 https://easyshiksha.com/MPPS-ANKUSAPUR-ASIFABAD-273567 0.5
182 https://easyshiksha.com/MPPS-APPEPALLE-ASIFABAD-273568 0.5
183 https://easyshiksha.com/MPPS-ASIFABAD-ASIFABAD-273569 0.5
184 https://easyshiksha.com/MPPS-ASIFABAD-(B)-ASIFABAD-273570 0.5
185 https://easyshiksha.com/MPPS-ASIFABAD-(G)-ASIFABAD-273571 0.5
186 https://easyshiksha.com/MPPS-BABAPUR-THANDA-ASIFABAD-273572 0.5
187 https://easyshiksha.com/MPPS-BALHANPUR-ASIFABAD-273573 0.5
188 https://easyshiksha.com/MPPS-BANGLAWADA-ASIFABAD-273574 0.5
189 https://easyshiksha.com/MPPS-BURUGUDA-ASIFABAD-273575 0.5
190 https://easyshiksha.com/MPPS-CHELKAGUDA-ASIFABAD-273576 0.5
191 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINTAGUDA-ASIFABAD-273577 0.5
192 https://easyshiksha.com/MPPS-CHIRRAKUNTA-ASIFABAD-273578 0.5
193 https://easyshiksha.com/MPPS-DADPAPUR-ASIFABAD-273579 0.5
194 https://easyshiksha.com/MPPS-DAMPUR-ASIFABAD-273580 0.5
195 https://easyshiksha.com/MPPS-DASNAPUR-ASIFABAD-273581 0.5
196 https://easyshiksha.com/MPPS-DEVADURGAM-ASIFABAD-273582 0.5
197 https://easyshiksha.com/MPPS-GODVELLI-ASIFABAD-273583 0.5
198 https://easyshiksha.com/MPPS-GOLLAGUDA-ASIFABAD-273584 0.5
199 https://easyshiksha.com/MPPS-GOLLAGUDA-E-ASIFABAD-273585 0.5
200 https://easyshiksha.com/MPPS-GOVINDAPUR-ASIFABAD-273586 0.5
201 https://easyshiksha.com/MPPS-GUDENGHAT-ASIFABAD-273587 0.5
202 https://easyshiksha.com/MPPS-GUDIGUDI-ASIFABAD-273588 0.5
203 https://easyshiksha.com/MPPS-HARIJANWADA-ASIFABAD-273589 0.5
204 https://easyshiksha.com/MPPS-IPPALNAVEGAON-ASIFABAD-273590 0.5
205 https://easyshiksha.com/MPPS-ITIKYAL-ASIFABAD-273591 0.5
206 https://easyshiksha.com/MPPS-JANAKAPUR-ASIFABAD-273592 0.5
207 https://easyshiksha.com/MPPS-JANDAGUDA-ASIFABAD-273593 0.5
208 https://easyshiksha.com/MPPS-JANKAPUR-ASIFABAD-273594 0.5
209 https://easyshiksha.com/MPPS-JENDAGUDA-B-ASIFABAD-273595 0.5
210 https://easyshiksha.com/MPPS-KHAPRI-ASIFABAD-273596 0.5
211 https://easyshiksha.com/MPPS-KOMMUGUDA-ASIFABAD-273597 0.5
212 https://easyshiksha.com/MPPS-KOMMUGUDA-E-ASIFABAD-273598 0.5
213 https://easyshiksha.com/MPPS-KOSARA-ASIFABAD-273599 0.5
214 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHA-RAHAPALLE-ASIFABAD-273600 0.5
215 https://easyshiksha.com/MPPS-KOWDIAN-MOWAD-ASIFABAD-273601 0.5
216 https://easyshiksha.com/MPPS-MANIKGUDA-ASIFABAD-273602 0.5
217 https://easyshiksha.com/MPPS-MANNEGUDA-ASIFABAD-273603 0.5
218 https://easyshiksha.com/MPPS-MEDARIGUDA-ASIFABAD-273604 0.5
219 https://easyshiksha.com/MPPS-MUSLIM-COL-ASIFABAD-273605 0.5
220 https://easyshiksha.com/MPPS-MYSAMLODDI-ASIFABAD-273606 0.5
221 https://easyshiksha.com/MPPS-NANDUPA-ASIFABAD-273607 0.5
222 https://easyshiksha.com/MPPS-R-R-COLONY-ASIFABAD-273608 0.5
223 https://easyshiksha.com/MPPS-RAJAMPET-ASIFABAD-273609 0.5
224 https://easyshiksha.com/MPPS-RINGINGUDA-ASIFABAD-273610 0.5
225 https://easyshiksha.com/MPPS-ROUTSANKEPALLE-ASIFABAD-273611 0.5
226 https://easyshiksha.com/MPPS-SALEGUDA-ASIFABAD-273612 0.5
227 https://easyshiksha.com/MPPS-SALPALGUDA-ASIFABAD-273613 0.5
228 https://easyshiksha.com/MPPS-SANTHULAGUDEM-ASIFABAD-273614 0.5
229 https://easyshiksha.com/MPPS-SINGARAOPET-ASIFABAD-273615 0.5
230 https://easyshiksha.com/MPPS-SIRYAN-MOWAD-ASIFABAD-273616 0.5
231 https://easyshiksha.com/MPPS-TEMRIAN-MOVAD-ASIFABAD-273617 0.5
232 https://easyshiksha.com/MPPS-TENUGUGUDA-ASIFABAD-273618 0.5
233 https://easyshiksha.com/MPPS-VATTIVAGU-PROJECT-ASIFABAD-273619 0.5
234 https://easyshiksha.com/MPPS-VENKATAPUR-ASIFABAD-273620 0.5
235 https://easyshiksha.com/MPPS-WADIGONDI-ASIFABAD-273621 0.5
236 https://easyshiksha.com/MPPS-YELLARAM-ASIFABAD-273622 0.5
237 https://easyshiksha.com/NCLP-SCHOOL-BABAPUR-BABAPUR-ASIFABAD-273640 0.5
238 https://easyshiksha.com/REVATHI-PRIMARY-SCHOOL-ASIFABAD-273643 0.5
239 https://easyshiksha.com/SRI-SARASWATHI-SHISHU-MAN-ASIFABAD-273647 0.5
240 https://easyshiksha.com/SRI-VASAVI-VIDYAMAND-ASIFABAD-273649 0.5
241 https://easyshiksha.com/ST-JOELS-ENGLISH-MEDIUM-PRIMARY-SCHO-ASIFABAD-273651 0.5
242 https://easyshiksha.com/TWPS-ALIGUDA-ASIFABAD-273653 0.5
243 https://easyshiksha.com/TWPS-BALEGAON-G-ASIFABAD-273654 0.5
244 https://easyshiksha.com/TWPS-BANARGONDI-ASIFABAD-273655 0.5
245 https://easyshiksha.com/TWPS-BEEMANGONDI-ASIFABAD-273656 0.5
246 https://easyshiksha.com/TWPS-BONDEGUDA-ASIFABAD-273657 0.5
247 https://easyshiksha.com/TWPS-DANABOINAPETA-ASIFABAD-273658 0.5
248 https://easyshiksha.com/TWPS-DONGURGUDA-ASIFABAD-273659 0.5
249 https://easyshiksha.com/TWPS-GANTALAGUDA-ASIFABAD-273660 0.5
250 https://easyshiksha.com/TWPS-GONDGUDA-ASIFABAD-273661 0.5
251 https://easyshiksha.com/TWPS-GONDUGUDA-ASIFABAD-273662 0.5
252 https://easyshiksha.com/TWPS-GUTTACHELIMA-ASIFABAD-273663 0.5
253 https://easyshiksha.com/TWPS-KODDUGUDA-ASIFABAD-273664 0.5
254 https://easyshiksha.com/TWPS-KOTHA-DEMMIDIGUDA-ASIFABAD-273665 0.5
255 https://easyshiksha.com/TWPS-KOUTAGUDA-P-ASIFABAD-273666 0.5
256 https://easyshiksha.com/TWPS-KOWTAGUDA-G-ASIFABAD-273667 0.5
257 https://easyshiksha.com/TWPS-KUTODA-ASIFABAD-273668 0.5
258 https://easyshiksha.com/TWPS-LEEM-GUDA-ASIFABAD-273669 0.5
259 https://easyshiksha.com/TWPS-MALAN-GONDI-K-ASIFABAD-273670 0.5
260 https://easyshiksha.com/TWPS-MENGUBAIGUDA-ASIFABAD-273671 0.5
261 https://easyshiksha.com/TWPS-MOWAD-ASIFABAD-273672 0.5
262 https://easyshiksha.com/TWPS-OOTUGUDA-ASIFABAD-273673 0.5
263 https://easyshiksha.com/TWPS-PARWATHIGUDA-ASIFABAD-273674 0.5
264 https://easyshiksha.com/TWPS-PATHA-ROUTA-ASIFABAD-273675 0.5
265 https://easyshiksha.com/TWPS-R-R-COLONY-ASIFABAD-273676 0.5
266 https://easyshiksha.com/TWPS-ROUTSANKEPALLE-ASIFABAD-273677 0.5
267 https://easyshiksha.com/TWPS-SHAKANGONDI-(UI)-ASIFABAD-273678 0.5
268 https://easyshiksha.com/TWPS-SUDDAGHAT-ASIFABAD-273679 0.5
269 https://easyshiksha.com/TWPS-TELGIGUDA-ASIFABAD-273680 0.5
270 https://easyshiksha.com/TWPS-VATTIVAGU-PROJECT-ASIFABAD-273681 0.5
271 https://easyshiksha.com/TWPS-WAVUDHAM-ASIFABAD-273682 0.5
272 https://easyshiksha.com/TWPS-YAPALPATTI-ASIFABAD-273683 0.5
273 https://easyshiksha.com/ALS---RAJULWADI-BAZARHATHNOOR-273693 0.5
274 https://easyshiksha.com/ALS-BADDU-NAIK-THANDA-BAZARHATHNOOR-273694 0.5
275 https://easyshiksha.com/ALS-DHABADI-BAZARHATHNOOR-273695 0.5
276 https://easyshiksha.com/ALS-MAHADHEVE-NAGAR-BAZARHATHNOOR-273696 0.5
277 https://easyshiksha.com/ALS-RATHANGUDA-BAZARHATHNOOR-273697 0.5
278 https://easyshiksha.com/M-P-P-SCHOOL-BAZARHATHNOOR-273700 0.5
279 https://easyshiksha.com/MPPS-BALANPUR-BAZARHATHNOOR-273701 0.5
280 https://easyshiksha.com/MPPS-BAZARHATHNUR-BAZARHATHNOOR-273702 0.5
281 https://easyshiksha.com/MPPS-BHOSRA-BAZARHATHNOOR-273703 0.5
282 https://easyshiksha.com/MPPS-BHUTAI-BAZARHATHNOOR-273704 0.5
283 https://easyshiksha.com/MPPS-BHUTAI-B-BAZARHATHNOOR-273705 0.5
284 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINTAL-SANGVI-BAZARHATHNOOR-273706 0.5
285 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINUMIYA-TANDA-BAZARHATHNOOR-273707 0.5
286 https://easyshiksha.com/MPPS-DARAMPURI-BAZARHATHNOOR-273708 0.5
287 https://easyshiksha.com/MPPS-DHEGAON-BAZARHATHNOOR-273709 0.5
288 https://easyshiksha.com/MPPS-GANGAPUR-BAZARHATHNOOR-273710 0.5
289 https://easyshiksha.com/MPPS-HARKAI-BAZARHATHNOOR-273711 0.5
290 https://easyshiksha.com/MPPS-INDRANAGAR-BAZARHATHNOOR-273712 0.5
291 https://easyshiksha.com/MPPS-KANDLI-BAZARHATHNOOR-273713 0.5
292 https://easyshiksha.com/MPPS-KOLHARI-BAZARHATHNOOR-273714 0.5
293 https://easyshiksha.com/MPPS-MORKHANDI-BAZARHATHNOOR-273715 0.5
294 https://easyshiksha.com/MPPS-NEW-ANANTAPUR-BAZARHATHNOOR-273716 0.5
295 https://easyshiksha.com/MPPS-PIPRI-BAZARHATHNOOR-273717 0.5
296 https://easyshiksha.com/MPPS-SALEGUDA-BAZARHATHNOOR-273718 0.5
297 https://easyshiksha.com/MPPS-SARPANCH-GUDA-BAZARHATHNOOR-273719 0.5
298 https://easyshiksha.com/MPPS-WARTHAMANOOR-BAZARHATHNOOR-273720 0.5
299 https://easyshiksha.com/MPPS-YELLAIH-PALLE-BAZARHATHNOOR-273721 0.5
300 https://easyshiksha.com/MPPS-YESAPUR-BAZARHATHNOOR-273722 0.5
301 https://easyshiksha.com/TWPS-ANANTHAPUR-BAZARHATHNOOR-273729 0.5
302 https://easyshiksha.com/TWPS-ANDHGUDA-BAZARHATHNOOR-273730 0.5
303 https://easyshiksha.com/TWPS-BEEMLANAIK-TANDA-BAZARHATHNOOR-273731 0.5
304 https://easyshiksha.com/TWPS-BHUTAI-K-BAZARHATHNOOR-273732 0.5
305 https://easyshiksha.com/TWPS-CHINTHAKORRA-BAZARHATHNOOR-273733 0.5
306 https://easyshiksha.com/TWPS-DEDRA-BAZARHATHNOOR-273734 0.5
307 https://easyshiksha.com/TWPS-GIRJAI-BAZARHATHNOOR-273735 0.5
308 https://easyshiksha.com/TWPS-GOKONDA-BAZARHATHNOOR-273736 0.5
309 https://easyshiksha.com/TWPS-GOSAI-UMRADA-BAZARHATHNOOR-273737 0.5
310 https://easyshiksha.com/TWPS-GULAB-TANDA-BAZARHATHNOOR-273738 0.5
311 https://easyshiksha.com/TWPS-JALLUGUDA-BAZARHATHNOOR-273739 0.5
312 https://easyshiksha.com/TWPS-JATARLA-BAZARHATHNOOR-273740 0.5
313 https://easyshiksha.com/TWPS-KOLAM-GUDA-BAZARHATHNOOR-273741 0.5
314 https://easyshiksha.com/TWPS-KOTHA-GUDA-BAZARHATHNOOR-273742 0.5
315 https://easyshiksha.com/TWPS-KOTHAPALLY-BAZARHATHNOOR-273743 0.5
316 https://easyshiksha.com/TWPS-LACHMANAIK-TANDA-BAZARHATHNOOR-273744 0.5
317 https://easyshiksha.com/TWPS-MADA-GUDA-BAZARHATHNOOR-273745 0.5
318 https://easyshiksha.com/TWPS-MANKAPUR-P-BAZARHATHNOOR-273746 0.5
319 https://easyshiksha.com/TWPS-MOHADA-BAZARHATHNOOR-273747 0.5
320 https://easyshiksha.com/TWPS-RAMPUR-BAZARHATHNOOR-273748 0.5
321 https://easyshiksha.com/TWPS-SOANPALLE-BAZARHATHNOOR-273749 0.5
322 https://easyshiksha.com/TWPS-SONERAO-GUDA-BAZARHATHNOOR-273750 0.5
323 https://easyshiksha.com/TWPS-TUKAMPALLE-BAZARHATHNOOR-273751 0.5
324 https://easyshiksha.com/TWPS-UMERDA-B-BAZARHATHNOOR-273752 0.5
325 https://easyshiksha.com/TWPS-UPPER-PALLE-BAZARHATHNOOR-273753 0.5
326 https://easyshiksha.com/TWPSCHINAHATHNUR-BAZARHATHNOOR-273754 0.5
327 https://easyshiksha.com/AIE-BUJADIWAA-PAPANPET-BEJJUR-273761 0.5
328 https://easyshiksha.com/AIE-CHINTALAPALLY-BEJJUR-273762 0.5
329 https://easyshiksha.com/ALS-GOLLAWADA-BEJJUR-273763 0.5
330 https://easyshiksha.com/ALS-SULUGUPALLY-SC-COLONY-BEJJUR-273764 0.5
331 https://easyshiksha.com/MARY-MATHA-LP-SCH-MARTHADI-BEJJUR-273771 0.5
332 https://easyshiksha.com/MPPS-AMBEDKAR-NAGAR-BEJJUR-273772 0.5
333 https://easyshiksha.com/MPPS-AMBHAGHAT-BEJJUR-273773 0.5
334 https://easyshiksha.com/MPPS-ANDUGULAGUDA-BEJJUR-273774 0.5
335 https://easyshiksha.com/MPPS-BEJJUR-BEJJUR-273775 0.5
336 https://easyshiksha.com/MPPS-BHIMARAM-BEJJUR-273776 0.5
337 https://easyshiksha.com/MPPS-BURUGUDA-BEJJUR-273777 0.5
338 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINNASIDDAPUR-BEJJUR-273778 0.5
339 https://easyshiksha.com/MPPS-CHITTAM-BEJJUR-273779 0.5
340 https://easyshiksha.com/MPPS-DODDIGUDA-BEJJUR-273780 0.5
341 https://easyshiksha.com/MPPS-ELLAKAPALLE-B-BEJJUR-273781 0.5
342 https://easyshiksha.com/MPPS-ERRAGUTTA-BEJJUR-273782 0.5
343 https://easyshiksha.com/MPPS-GABBAI-BEJJUR-273783 0.5
344 https://easyshiksha.com/MPPS-GANGARAMGUDEM-BEJJUR-273784 0.5
345 https://easyshiksha.com/MPPS-GERREGUDA-BEJJUR-273785 0.5
346 https://easyshiksha.com/MPPS-GUDEM-BEJJUR-273786 0.5
347 https://easyshiksha.com/MPPS-GUNDEPALLE-BEJJUR-273787 0.5
348 https://easyshiksha.com/MPPS-HETIGUDA-BEJJUR-273788 0.5
349 https://easyshiksha.com/MPPS-INDERGAON-BEJJUR-273789 0.5
350 https://easyshiksha.com/MPPS-IPPALAGUDA-BEJJUR-273790 0.5
351 https://easyshiksha.com/MPPS-JAIHINDPUR-BEJJUR-273791 0.5
352 https://easyshiksha.com/MPPS-JAJULAPET-BEJJUR-273792 0.5
353 https://easyshiksha.com/MPPS-JILLEDA-BEJJUR-273793 0.5
354 https://easyshiksha.com/MPPS-KAMMERGAON-BEJJUR-273794 0.5
355 https://easyshiksha.com/MPPS-KATEPALLE-BEJJUR-273795 0.5
356 https://easyshiksha.com/MPPS-KETHINI-BEJJUR-273796 0.5
357 https://easyshiksha.com/MPPS-KOMMUGUDA-BEJJUR-273797 0.5
358 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHAGUDA-BEJJUR-273798 0.5
359 https://easyshiksha.com/MPPS-KOYAGUDA-R-BEJJUR-273799 0.5
360 https://easyshiksha.com/MPPS-KOYAPALLE-BEJJUR-273800 0.5
361 https://easyshiksha.com/MPPS-KUKUDA-BEJJUR-273801 0.5
362 https://easyshiksha.com/MPPS-LUMBININAGAR-BEJJUR-273802 0.5
363 https://easyshiksha.com/MPPS-MARTHADI-BEJJUR-273803 0.5
364 https://easyshiksha.com/MPPS-MERAGUDA-BEJJUR-273804 0.5
365 https://easyshiksha.com/MPPS-MOGAVELLY-BEJJUR-273805 0.5
366 https://easyshiksha.com/MPPS-MOTLAGUDA-BEJJUR-273806 0.5
367 https://easyshiksha.com/MPPS-MUNJAMPALLE-BEJJUR-273807 0.5
368 https://easyshiksha.com/MPPS-MURALIGUDA-BEJJUR-273808 0.5
369 https://easyshiksha.com/MPPS-NAGEPALLE-BEJJUR-273809 0.5
370 https://easyshiksha.com/MPPS-NAGULAWAI-BEJJUR-273810 0.5
371 https://easyshiksha.com/MPPS-OUTSARANGIPALLE-BEJJUR-273811 0.5
372 https://easyshiksha.com/MPPS-PAPANPET-BEJJUR-273812 0.5
373 https://easyshiksha.com/MPPS-PEDDASIDDAPUR-BEJJUR-273813 0.5
374 https://easyshiksha.com/MPPS-PENCHIKALPET-BEJJUR-273814 0.5
375 https://easyshiksha.com/MPPS-POTHEPALLE-BEJJUR-273815 0.5
376 https://easyshiksha.com/MPPS-RANGAPUR-BEJJUR-273816 0.5
377 https://easyshiksha.com/MPPS-RECHINI-BEJJUR-273817 0.5
378 https://easyshiksha.com/MPPS-SALUGUPALLY-BEJJUR-273818 0.5
379 https://easyshiksha.com/MPPS-SANJEEV-NAGAR-BEJJUR-273819 0.5
380 https://easyshiksha.com/MPPS-SANJEEVANAGAR-BEJJUR-273820 0.5
381 https://easyshiksha.com/MPPS-SHIVAPALLE-BEJJUR-273821 0.5
382 https://easyshiksha.com/MPPS-SOMINI-BEJJUR-273822 0.5
383 https://easyshiksha.com/MPPS-TALAI-BEJJUR-273823 0.5
384 https://easyshiksha.com/MPPS-THUMMALAGUDA-BEJJUR-273824 0.5
385 https://easyshiksha.com/MPPS-TIKKAPALLE-BEJJUR-273825 0.5
386 https://easyshiksha.com/MPPS-YELKAPALLE-P-BEJJUR-273826 0.5
387 https://easyshiksha.com/MPPS-YELLUR-BEJJUR-273827 0.5
388 https://easyshiksha.com/TWPS-ANDUGULAGUDA-BEJJUR-273841 0.5
389 https://easyshiksha.com/TWPS-ARKAGUDA-BEJJUR-273842 0.5
390 https://easyshiksha.com/TWPS-BAPUGUDA-BEJJUR-273843 0.5
391 https://easyshiksha.com/TWPS-BAREGUDA-BEJJUR-273844 0.5
392 https://easyshiksha.com/TWPS-BURUGUDA-BEJJUR-273845 0.5
393 https://easyshiksha.com/TWPS-DABBAGUDA-BEJJUR-273846 0.5
394 https://easyshiksha.com/TWPS-ETIGUDA-BEJJUR-273847 0.5
395 https://easyshiksha.com/TWPS-GERRAGUDA-BEJJUR-273848 0.5
396 https://easyshiksha.com/TWPS-GOLKONDA-BEJJUR-273849 0.5
397 https://easyshiksha.com/TWPS-IPPALAGUDA-BEJJUR-273850 0.5
398 https://easyshiksha.com/TWPS-KARJAVELLI-BEJJUR-273851 0.5
399 https://easyshiksha.com/TWPS-KASIPET-BEJJUR-273852 0.5
400 https://easyshiksha.com/TWPS-KORTHAGUDA-BEJJUR-273853 0.5
401 https://easyshiksha.com/TWPS-KOYACHICHAL-BEJJUR-273854 0.5
402 https://easyshiksha.com/TWPS-KOYAGUDA-BEJJUR-273855 0.5
403 https://easyshiksha.com/TWPS-KUKUDA-BEJJUR-273856 0.5
404 https://easyshiksha.com/TWPS-KUNTALAMANEPALE-BEJJUR-273857 0.5
405 https://easyshiksha.com/TWPS-LAMBADIGUDA-BEJJUR-273858 0.5
406 https://easyshiksha.com/TWPS-MADIGUDA-BEJJUR-273859 0.5
407 https://easyshiksha.com/TWPS-MOGAVELLY-BEJJUR-273860 0.5
408 https://easyshiksha.com/TWPS-MUNJAMPALLE-BEJJUR-273861 0.5
409 https://easyshiksha.com/TWPS-NANDIGAON-BEJJUR-273862 0.5
410 https://easyshiksha.com/TWPS-PARDANGUDA-BEJJUR-273863 0.5
411 https://easyshiksha.com/TWPS-POTHEPALLE-BEJJUR-273864 0.5
412 https://easyshiksha.com/TWPS-PRADANGUDA-BEJJUR-273865 0.5
413 https://easyshiksha.com/TWPS-SOMINI-BEJJUR-273866 0.5
414 https://easyshiksha.com/TWPS-SULGUPALLE-BEJJUR-273867 0.5
415 https://easyshiksha.com/TWPS-SUSHMEER-BEJJUR-273868 0.5
416 https://easyshiksha.com/TWPS-TORREMGUDA-BEJJUR-273869 0.5
417 https://easyshiksha.com/ALS---CHINNUGUDA-SYEDPUR-BELA-273875 0.5
418 https://easyshiksha.com/ALS---CHINNUGUDA--NANDI-T-BELA-273876 0.5
419 https://easyshiksha.com/ALS---RAIPUR-K-RAIPUR-K-BELA-273877 0.5
420 https://easyshiksha.com/GURUKILAM-ST(G)-BELA-BELA-273878 0.5
421 https://easyshiksha.com/MPPS-AWALPUR-BELA-273879 0.5
422 https://easyshiksha.com/MPPS-BELA-BELA-273880 0.5
423 https://easyshiksha.com/MPPS-BHODOD-(KOPSI)-BELA-273881 0.5
424 https://easyshiksha.com/MPPS-CHAPRALA-BELA-273882 0.5
425 https://easyshiksha.com/MPPS-DUBBAGUDEM-BELA-273883 0.5
426 https://easyshiksha.com/MPPS-EKORI-BELA-273884 0.5
427 https://easyshiksha.com/MPPS-GANESHPUR-BELA-273885 0.5
428 https://easyshiksha.com/MPPS-GONDGUDA-BELA-273886 0.5
429 https://easyshiksha.com/MPPS-GUDA-BELA-273887 0.5
430 https://easyshiksha.com/MPPS-HETI-BELA-273888 0.5
431 https://easyshiksha.com/MPPS-JUNONI-BELA-273889 0.5
432 https://easyshiksha.com/MPPS-KAMGARPUR-BELA-273890 0.5
433 https://easyshiksha.com/MPPS-KARONI-(K)-BELA-273891 0.5
434 https://easyshiksha.com/MPPS-KARONI(B)-BELA-273892 0.5
435 https://easyshiksha.com/MPPS-KHAGDUR-BELA-273893 0.5
436 https://easyshiksha.com/MPPS-MANGROOL-BELA-273894 0.5
437 https://easyshiksha.com/MPPS-MANYARPUR-BELA-273895 0.5
438 https://easyshiksha.com/MPPS-MASALA(K)-BELA-273896 0.5
439 https://easyshiksha.com/MPPS-MOHABATPUR-BELA-273897 0.5
440 https://easyshiksha.com/MPPS-PITGOAN-BELA-273898 0.5
441 https://easyshiksha.com/MPPS-RAIPUR-K-BELA-273899 0.5
442 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMKAM-BELA-273900 0.5
443 https://easyshiksha.com/MPPS-SANGDI-BELA-273901 0.5
444 https://easyshiksha.com/MPPS-SANGVI-BELA-273902 0.5
445 https://easyshiksha.com/MPPS-SHAMSHABAD-BELA-273903 0.5
446 https://easyshiksha.com/MPPS-SIRSANNA-BELA-273904 0.5
447 https://easyshiksha.com/MPPS-SYEDPUR-BELA-273905 0.5
448 https://easyshiksha.com/MPPS-TAKLI-BELA-273906 0.5
449 https://easyshiksha.com/MPPS-TOYAGUDA-(KORA)-BELA-273907 0.5
450 https://easyshiksha.com/MPPS-VANJARIGUDA-BELA-273908 0.5
451 https://easyshiksha.com/MPPS-WARUR-BELA-273909 0.5
452 https://easyshiksha.com/MPPS(UM)-DEHEGOAN-BELA-273910 0.5
453 https://easyshiksha.com/TWPS-BALUGUDA-BELA-273924 0.5
454 https://easyshiksha.com/TWPS-BHAVANIGUDA-BELA-273925 0.5
455 https://easyshiksha.com/TWPS-BHAVANIGUDA-C-BELA-273926 0.5
456 https://easyshiksha.com/TWPS-BOREGOAN-BELA-273927 0.5
457 https://easyshiksha.com/TWPS-CHANDPALLE-BELA-273928 0.5
458 https://easyshiksha.com/TWPS-DEVAJIGUDA-BELA-273929 0.5
459 https://easyshiksha.com/TWPS-DOUNA-BELA-273930 0.5
460 https://easyshiksha.com/TWPS-DUBBAGUDA--SC-BELA-273931 0.5
461 https://easyshiksha.com/TWPS-GARKAGUDA-BELA-273932 0.5
462 https://easyshiksha.com/TWPS-GONDGUDA-SANGVI-BELA-273933 0.5
463 https://easyshiksha.com/TWPS-HASNAPUR-BELA-273934 0.5
464 https://easyshiksha.com/TWPS-KHADKI-BELA-273935 0.5
465 https://easyshiksha.com/TWPS-KOBHAI-BELA-273936 0.5
466 https://easyshiksha.com/TWPS-MANGROOL-BELA-273937 0.5
467 https://easyshiksha.com/TWPS-MARUTHIGUDA-BELA-273938 0.5
468 https://easyshiksha.com/TWPS-PALAI-THANDA-BELA-273939 0.5
469 https://easyshiksha.com/TWPS-PARDANGUDA-BELA-273940 0.5
470 https://easyshiksha.com/TWPS-PATAGUDA--M-BELA-273941 0.5
471 https://easyshiksha.com/TWPS-PATAGUDA-J-BELA-273942 0.5
472 https://easyshiksha.com/TWPS-PITGOAN-BELA-273943 0.5
473 https://easyshiksha.com/TWPS-POHAR-BELA-273944 0.5
474 https://easyshiksha.com/TWPS-PUSAM-GUDA-BELA-273945 0.5
475 https://easyshiksha.com/TWPS-RENUGUDA-BELA-273946 0.5
476 https://easyshiksha.com/TWPS-SADALPUR-BELA-273947 0.5
477 https://easyshiksha.com/TWPS-SAHEJ-TANDA-BELA-273948 0.5
478 https://easyshiksha.com/TWPS-SALAI-THANDA-BELA-273949 0.5
479 https://easyshiksha.com/TWPS-SONKHAS-BELA-273950 0.5
480 https://easyshiksha.com/TWPS-SYEDPUR-BELA-273951 0.5
481 https://easyshiksha.com/TWPS-TELANGRAO-GUDA-BELA-273952 0.5
482 https://easyshiksha.com/TWPS-THUMRIGUDA-BELA-273953 0.5
483 https://easyshiksha.com/TWPS-TOYAGUDA-(KHARA)-BELA-273954 0.5
484 https://easyshiksha.com/TWPS-WADAGUDA-BELA-273955 0.5
485 https://easyshiksha.com/VIGNAN-PRIMARY-SCH-BELA-BELA-273958 0.5
486 https://easyshiksha.com/ADARSH-VIDYA-NIKETAN-PRIM-BELLAMPALLY-273964 0.5
487 https://easyshiksha.com/ALS---CHAKEPALLY-BELLAMPALLY-273966 0.5
488 https://easyshiksha.com/ALS---HARIJANA-WADA-BELLAMPALLY-273967 0.5
489 https://easyshiksha.com/BALABHARATHI-PRIMARY-SCHO-BELLAMPALLY-273971 0.5
490 https://easyshiksha.com/C.S.I-ENGLISH-MEDIUM-PRIM-BELLAMPALLY-273973 0.5
491 https://easyshiksha.com/C.S.I-PRIMARY-SCHOOL-BELLAMPALLY-273974 0.5
492 https://easyshiksha.com/CHAITANYA-VIDYANIKETAN-PR-BELLAMPALLY-273977 0.5
493 https://easyshiksha.com/CHANAKYA-V.N-PS-BELLAMPALLY-273979 0.5
494 https://easyshiksha.com/KRISHNAVENI-PS-TALENT-BELLAMPALLY-273985 0.5
495 https://easyshiksha.com/MOTHERS-CONVENT-WARD---19-BELLAMPALLY-273990 0.5
496 https://easyshiksha.com/MPPS-19TH-W--ASHOKNAGAR-BELLAMPALLY-273991 0.5
497 https://easyshiksha.com/MPPS-AKENIPALLE-BELLAMPALLY-273992 0.5
498 https://easyshiksha.com/MPPS-AMBEDKAR-NAGAR-BELLAMPALLY-273993 0.5
499 https://easyshiksha.com/MPPS-BC-HOUSING-COLONY-BELLAMPALLY-273994 0.5
500 https://easyshiksha.com/MPPS-BELLAMPALLY-BASTI-BELLAMPALLY-273995 0.5
501 https://easyshiksha.com/MPPS-BHARATH-COLONY-BELLAMPALLY-273996 0.5
502 https://easyshiksha.com/MPPS-BUCHAIPALLE-BELLAMPALLY-273997 0.5
503 https://easyshiksha.com/MPPS-BUDIDA-GADDA-BELLAMPALLY-273998 0.5
504 https://easyshiksha.com/MPPS-CALTEX-AREA-BELLAMPALLY-273999 0.5
505 https://easyshiksha.com/MPPS-CHAKEPALLE-BELLAMPALLY-274000 0.5
506 https://easyshiksha.com/MPPS-CHANDRAVELLI-BELLAMPALLY-274001 0.5
507 https://easyshiksha.com/MPPS-CHERLAPALLI-BELLAMPALLY-274002 0.5
508 https://easyshiksha.com/MPPS-DUBBA-PALLI-BELLAMPALLY-274003 0.5
509 https://easyshiksha.com/MPPS-DUGNEPALLE-BELLAMPALLY-274004 0.5
510 https://easyshiksha.com/MPPS-GANGARAM-NAGAR-BELLAMPALLY-274005 0.5
511 https://easyshiksha.com/MPPS-GOLLA-GUDA-BELLAMPALLY-274006 0.5
512 https://easyshiksha.com/MPPS-GONDUGUDA-BELLAMPALLY-274007 0.5
513 https://easyshiksha.com/MPPS-HANUMAN-BASTI-BELLAMPALLY-274008 0.5
514 https://easyshiksha.com/MPPS-INCLINE-NO.2-BELLAMPALLY-274009 0.5
515 https://easyshiksha.com/MPPS-K.G.S.-NO.1-BELLAMPALLY-274010 0.5
516 https://easyshiksha.com/MPPS-K.G.S.-NO.2-BELLAMPALLY-274011 0.5
517 https://easyshiksha.com/MPPS-KANNAL-BELLAMPALLY-274012 0.5
518 https://easyshiksha.com/MPPS-KASIREDDY-PALLI-BELLAMPALLY-274013 0.5
519 https://easyshiksha.com/MPPS-LAMBADITANDA-BELLAMPALLY-274014 0.5
520 https://easyshiksha.com/MPPS-LAXMI-PUR-BELLAMPALLY-274015 0.5
521 https://easyshiksha.com/MPPS-LINGADHARIGUDA-BELLAMPALLY-274016 0.5
522 https://easyshiksha.com/MPPS-LINGAPUR-BELLAMPALLY-274017 0.5
523 https://easyshiksha.com/MPPS-MALA-GURJAL-BELLAMPALLY-274018 0.5
524 https://easyshiksha.com/MPPS-MANNAHGUDEM-(BTP)-BELLAMPALLY-274019 0.5
525 https://easyshiksha.com/MPPS-MANNEGUDEM-(PB)-BELLAMPALLY-274020 0.5
526 https://easyshiksha.com/MPPS-MD.KHASIM-BASTHI-BELLAMPALLY-274021 0.5
527 https://easyshiksha.com/MPPS-MOTHUGUDA-BELLAMPALLY-274022 0.5
528 https://easyshiksha.com/MPPS-NEHRU-NAGAR-BELLAMPALLY-274023 0.5
529 https://easyshiksha.com/MPPS-NETAKANI-WADA-BELLAMPALLY-274024 0.5
530 https://easyshiksha.com/MPPS-R-K-HANUMAN-BASTHI-BELLAMPALLY-274025 0.5
531 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMNAGAR--BPL-BELLAMPALLY-274026 0.5
532 https://easyshiksha.com/MPPS-RANGAPET-BELLAMPALLY-274027 0.5
533 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COL-KANNALA-BELLAMPALLY-274028 0.5
534 https://easyshiksha.com/MPPS-SHAMSHER-NAGAR-BELLAMPALLY-274029 0.5
535 https://easyshiksha.com/MPPS-SHANTI-KHANI-BELLAMPALLY-274030 0.5
536 https://easyshiksha.com/MPPS-ST-COL-BUDHA-KALAN-BELLAMPALLY-274031 0.5
537 https://easyshiksha.com/MPPS-SUBBA-RAO-PALLY-BELLAMPALLY-274032 0.5
538 https://easyshiksha.com/MPPS-TALLAGURIJALA-BELLAMPALLY-274033 0.5
539 https://easyshiksha.com/MPPS-TEKULA-BASTI-BELLAMPALLY-274034 0.5
540 https://easyshiksha.com/MPPS-WNO26--AMBEDKARNAGAR-BELLAMPALLY-274035 0.5
541 https://easyshiksha.com/OM-SAI-VIDYAMANDIR-PRIMAR-BELLAMPALLY-274046 0.5
542 https://easyshiksha.com/PRATIBHA-VIDYALAYAM-BELLAMPALLY-274048 0.5
543 https://easyshiksha.com/RAJA-VIDYA-NIKETAN-PRIMAR-BELLAMPALLY-274049 0.5
544 https://easyshiksha.com/RLY.-EPC-(EM)-PS-BELLAMPALLY-274051 0.5
545 https://easyshiksha.com/SAINT-VINCET-PRIMARY-SCHO-BELLAMPALLY-274053 0.5
546 https://easyshiksha.com/SRI-SARASWATHI-SHISHUMAND-BELLAMPALLY-274056 0.5
547 https://easyshiksha.com/SRI-VENKATESHWARA-SWAMY-P-BELLAMPALLY-274059 0.5
548 https://easyshiksha.com/SRI-VENKATESWARA-SWAMY-PS-BELLAMPALLY-274060 0.5
549 https://easyshiksha.com/ST-.ANTONYS-PRIMARY-SCHOO-BELLAMPALLY-274061 0.5
550 https://easyshiksha.com/ST.-MARYS-PRIMARY-SCHOOL-BELLAMPALLY-274063 0.5
551 https://easyshiksha.com/VANI-NIKETAN-PRIMARY-SCHO-BELLAMPALLY-274068 0.5
552 https://easyshiksha.com/YUVA-SANGHATAN-PRIMARY-SC-BELLAMPALLY-274072 0.5
553 https://easyshiksha.com/BAPUJI-VIDYALAYAM-BHAINSA-274086 0.5
554 https://easyshiksha.com/EGS-CENTRE-LINGA-BHAINSA-274087 0.5
555 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-NAIABADI-BHAINSA-274090 0.5
556 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-NO1-MADINA-COLONY-BHAINSA-274091 0.5
557 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-NO3-MADINA-COLONY-BHAINSA-274092 0.5
558 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-OWAISINAGAR-BHAINSA-274093 0.5
559 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-SIDDARTH-NAGAR-BHAINSA-274094 0.5
560 https://easyshiksha.com/JAYWANTH-RAO-MEMORIAL-SCH-BHAINSA-274099 0.5
561 https://easyshiksha.com/MPPS-BABALGAON-BHAINSA-274102 0.5
562 https://easyshiksha.com/MPPS-BADGAON-BHAINSA-274103 0.5
563 https://easyshiksha.com/MPPS-BIJJUR-BHAINSA-274104 0.5
564 https://easyshiksha.com/MPPS-BOREGAON-(BUZURG)-BHAINSA-274105 0.5
565 https://easyshiksha.com/MPPS-DAHEGAON-BHAINSA-274106 0.5
566 https://easyshiksha.com/MPPS-EKGAON-BHAINSA-274107 0.5
567 https://easyshiksha.com/MPPS-ELEGAON-BHAINSA-274108 0.5
568 https://easyshiksha.com/MPPS-GUNDAGAON-BHAINSA-274109 0.5
569 https://easyshiksha.com/MPPS-HAMPOLI-KHURD-BHAINSA-274110 0.5
570 https://easyshiksha.com/MPPS-HASGUL-BHAINSA-274111 0.5
571 https://easyshiksha.com/MPPS-KAMOL-BHAINSA-274112 0.5
572 https://easyshiksha.com/MPPS-KHATGAON-BHAINSA-274113 0.5
573 https://easyshiksha.com/MPPS-KISANGALLY-BHAINSA-274114 0.5
574 https://easyshiksha.com/MPPS-KUMBHI-BHAINSA-274115 0.5
575 https://easyshiksha.com/MPPS-KUMSARI-BHAINSA-274116 0.5
576 https://easyshiksha.com/MPPS-KUNTA-BHAINSA-274117 0.5
577 https://easyshiksha.com/MPPS-LINGA-BHAINSA-274118 0.5
578 https://easyshiksha.com/MPPS-MAHAGAON-BHAINSA-274119 0.5
579 https://easyshiksha.com/MPPS-MANJRI-BHAINSA-274120 0.5
580 https://easyshiksha.com/MPPS-MATEGAON-BHAINSA-274121 0.5
581 https://easyshiksha.com/MPPS-MIRZAPUR-BHAINSA-274122 0.5
582 https://easyshiksha.com/MPPS-MIRZAPUR(UM)-BHAINSA-274123 0.5
583 https://easyshiksha.com/MPPS-MOHAMMADIYA-COLONY-BHAINSA-274124 0.5
584 https://easyshiksha.com/MPPS-NARISIMHA-NAGAR-BHAINSA-274125 0.5
585 https://easyshiksha.com/MPPS-OWAISI-NAGAR-BHAINSA-274126 0.5
586 https://easyshiksha.com/MPPS-PANGRI-BHAINSA-274127 0.5
587 https://easyshiksha.com/MPPS-PENDAPALLE-BHAINSA-274128 0.5
588 https://easyshiksha.com/MPPS-PHULE-NAGAR-BHAINSA-274129 0.5
589 https://easyshiksha.com/MPPS-PIPRI-BHAINSA-274130 0.5
590 https://easyshiksha.com/MPPS-RAHULNAGAR-BHAINSA-274131 0.5
591 https://easyshiksha.com/MPPS-RAJEEVNAGAR-BHAINSA-274132 0.5
592 https://easyshiksha.com/MPPS-SAI-COLONY--MAHAGAON-BHAINSA-274133 0.5
593 https://easyshiksha.com/MPPS-SIDDARTHA-NAGAR-BHAINSA-274134 0.5
594 https://easyshiksha.com/MPPS-SIDDUR-BHAINSA-274135 0.5
595 https://easyshiksha.com/MPPS-SIRALA-BHAINSA-274136 0.5
596 https://easyshiksha.com/MPPS-TAKLI-BHAINSA-274137 0.5
597 https://easyshiksha.com/MPPS-THIMMAPUR-BHAINSA-274138 0.5
598 https://easyshiksha.com/MPPS-WADI-BHAINSA-274139 0.5
599 https://easyshiksha.com/MPPS-WALEGAON-WALEGAON-BHAINSA-274140 0.5
600 https://easyshiksha.com/MPPS-WANALPAD-BHAINSA-274141 0.5
601 https://easyshiksha.com/MPPS-WATOLI-BHAINSA-274142 0.5
602 https://easyshiksha.com/MPPS-ZULFEGA-GALLY-BHAINSA-274143 0.5
603 https://easyshiksha.com/MPUPS-KOTALGAON-BHAINSA-274148 0.5
604 https://easyshiksha.com/NATIONAL-PRI.-URDU-SCHOOL-BHAINSA-274154 0.5
605 https://easyshiksha.com/NOBLE-SCHOOL-BHAINSA-274155 0.5
606 https://easyshiksha.com/PRAGATHI-VIDYANIKETAN-BHAINSA-274156 0.5
607 https://easyshiksha.com/PS-AHMEDIA-URDU-(PVT)-BHAINSA-274157 0.5
608 https://easyshiksha.com/PS-USHODAYA-VIDYANIKET-BHAINSA-274158 0.5
609 https://easyshiksha.com/SARVESHWAR-VIDYA-MANDIR-BHAINSA-274162 0.5
610 https://easyshiksha.com/SHIVANI-PUB-SCH-BHAINSA-274166 0.5
611 https://easyshiksha.com/SRI-SARASWETHI-SHISU-MAND-BHAINSA-274169 0.5
612 https://easyshiksha.com/THE-LITTLE-CITIZENS-SCHOO-BHAINSA-274172 0.5
613 https://easyshiksha.com/VAISHNAVI-PRIMARY-SCHOOL-BHAINSA-274176 0.5
614 https://easyshiksha.com/VASAVI-PRIMARY-SCHOOL-BHAINSA-274179 0.5
615 https://easyshiksha.com/VIKAS-PUBLIC-SCHOOL-BHAINSA-274181 0.5
616 https://easyshiksha.com/VISHWASHANTI-HIGH-SCHOOL-BHAINSA-274183 0.5
617 https://easyshiksha.com/VIVEKANANDA-UPPER-PRIMARY-BHAINSA-274184 0.5
618 https://easyshiksha.com/MPPS-ANANDAPUR-BHIMINI-274194 0.5
619 https://easyshiksha.com/MPPS-AREGUDEM-BHIMINI-274195 0.5
620 https://easyshiksha.com/MPPS-BHEEMINI-BHIMINI-274196 0.5
621 https://easyshiksha.com/MPPS-BODDUGUDA-BHIMINI-274197 0.5
622 https://easyshiksha.com/MPPS-BOGUDAGUDEM-BHIMINI-274198 0.5
623 https://easyshiksha.com/MPPS-CHENNAPUR-BHIMINI-274199 0.5
624 https://easyshiksha.com/MPPS-CHERLAPALLI-BHIMINI-274200 0.5
625 https://easyshiksha.com/MPPS-DAMPUR-BHIMINI-274201 0.5
626 https://easyshiksha.com/MPPS-DUBBAGUDEM-BHIMINI-274202 0.5
627 https://easyshiksha.com/MPPS-ESAIPALLY-BHIMINI-274203 0.5
628 https://easyshiksha.com/MPPS-GOLLAGHAT-BHIMINI-274204 0.5
629 https://easyshiksha.com/MPPS-GOLLAGUDA-BHIMINI-274205 0.5
630 https://easyshiksha.com/MPPS-JAGGAIAHPET-BHIMINI-274206 0.5
631 https://easyshiksha.com/MPPS-JAJJARVELLY-BHIMINI-274207 0.5
632 https://easyshiksha.com/MPPS-JANGEPALLY-BHIMINI-274208 0.5
633 https://easyshiksha.com/MPPS-JANKAPUR-BHIMINI-274209 0.5
634 https://easyshiksha.com/MPPS-KANNEPALLE-BHIMINI-274210 0.5
635 https://easyshiksha.com/MPPS-KARJIBHEEMPUR-BHIMINI-274211 0.5
636 https://easyshiksha.com/MPPS-KAZIPALLY-BHIMINI-274212 0.5
637 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHAPALLE-BHIMINI-274213 0.5
638 https://easyshiksha.com/MPPS-KOYYAGUDA-BHIMINI-274214 0.5
639 https://easyshiksha.com/MPPS-KUMMARIGUDEM-BHIMINI-274215 0.5
640 https://easyshiksha.com/MPPS-KURMAGUDA-BHIMINI-274216 0.5
641 https://easyshiksha.com/MPPS-LAXMIPUR-BHIMINI-274217 0.5
642 https://easyshiksha.com/MPPS-MALLIDI-(SC.COLONY)-BHIMINI-274218 0.5
643 https://easyshiksha.com/MPPS-MAMIDIGUDA-BHIMINI-274219 0.5
644 https://easyshiksha.com/MPPS-MANNEGUDEM-BHIMINI-274220 0.5
645 https://easyshiksha.com/MPPS-METPALLE-BHIMINI-274221 0.5
646 https://easyshiksha.com/MPPS-MUTHAPUR-BHIMINI-274222 0.5
647 https://easyshiksha.com/MPPS-NAYANKANPET-BHIMINI-274223 0.5
648 https://easyshiksha.com/MPPS-PEDDA-GUDIPET-BHIMINI-274224 0.5
649 https://easyshiksha.com/MPPS-POLAMPALLE-BHIMINI-274225 0.5
650 https://easyshiksha.com/MPPS-RAJARAM-BHIMINI-274226 0.5
651 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMPUR-BHIMINI-274227 0.5
652 https://easyshiksha.com/MPPS-REBBENA-BHIMINI-274228 0.5
653 https://easyshiksha.com/MPPS-REBBENA-S-C-COLONY-BHIMINI-274229 0.5
654 https://easyshiksha.com/MPPS-S-C-COLONY-BHIMINI-274230 0.5
655 https://easyshiksha.com/MPPS-SHIKNAM-BHIMINI-274231 0.5
656 https://easyshiksha.com/MPPS-SURJAPUR-BHIMINI-274232 0.5
657 https://easyshiksha.com/MPPS-TEKULAPALLE-BHIMINI-274233 0.5
658 https://easyshiksha.com/MPPS-VEEGAON-(SC-COLONY)-BHIMINI-274234 0.5
659 https://easyshiksha.com/MPPS-VENKATAPUR-BHIMINI-274235 0.5
660 https://easyshiksha.com/MPPS-YELLARAM-BHIMINI-274236 0.5
661 https://easyshiksha.com/ALS-JAINARPALLY-JAINARPALLY-BOATH-274250 0.5
662 https://easyshiksha.com/ALS-KUCHRALA-TANDA-BOATH-274251 0.5
663 https://easyshiksha.com/ALS-PEDDAGUDA-BOATH-274252 0.5
664 https://easyshiksha.com/ISLAMIA-MISBAH-UL-ULOOM-BOATH-274256 0.5
665 https://easyshiksha.com/MPPS-ANDURU-BOATH-274257 0.5
666 https://easyshiksha.com/MPPS-BABERA-BOATH-274258 0.5
667 https://easyshiksha.com/MPPS-BANJARATHANDA-BOATH-274259 0.5
668 https://easyshiksha.com/MPPS-BOATH-(B)-GIRLS-BOATH-274260 0.5
669 https://easyshiksha.com/MPPS-BOATH-BUZURG-BOATH-274261 0.5
670 https://easyshiksha.com/MPPS-DHANNUR-BUZURG-BOATH-274262 0.5
671 https://easyshiksha.com/MPPS-GHANPUR-BOATH-274263 0.5
672 https://easyshiksha.com/MPPS-GURRALA-THANDA-BOATH-274264 0.5
673 https://easyshiksha.com/MPPS-GURUDEV-NAGAR-BOATH-274265 0.5
674 https://easyshiksha.com/MPPS-HANUMANWADA-BOATH-274266 0.5
675 https://easyshiksha.com/MPPS-HW-BOATH-B-BOATH-274267 0.5
676 https://easyshiksha.com/MPPS-HW-KOWTA-B-BOATH-274268 0.5
677 https://easyshiksha.com/MPPS-JEEDIPALLI-BOATH-274269 0.5
678 https://easyshiksha.com/MPPS-KANGUTTA-BOATH-274270 0.5
679 https://easyshiksha.com/MPPS-KANTEGAON-BOATH-274271 0.5
680 https://easyshiksha.com/MPPS-KARATHWADA-BOATH-274272 0.5
681 https://easyshiksha.com/MPPS-KESHAVGUDA-BOATH-274273 0.5
682 https://easyshiksha.com/MPPS-KOWTHA-BUZURG-BOATH-274274 0.5
683 https://easyshiksha.com/MPPS-KOWTHA-KHURD-BOATH-274275 0.5
684 https://easyshiksha.com/MPPS-KUCHALAPUR-BOATH-274276 0.5
685 https://easyshiksha.com/MPPS-MANDABAGUDA-BOATH-274277 0.5
686 https://easyshiksha.com/MPPS-MARLAPALLY-BOATH-274278 0.5
687 https://easyshiksha.com/MPPS-NAGAPUR-BOATH-274279 0.5
688 https://easyshiksha.com/MPPS-NAKKALAWADA-BOATH-274280 0.5
689 https://easyshiksha.com/MPPS-NARAYANPUR-BOATH-274281 0.5
690 https://easyshiksha.com/MPPS-NIGINI-BOATH-274282 0.5
691 https://easyshiksha.com/MPPS-PARDI-KHURD-BOATH-274283 0.5
692 https://easyshiksha.com/MPPS-PHOOLSINGH-TANDA-BOATH-274284 0.5
693 https://easyshiksha.com/MPPS-PIPPALADHARI-BOATH-274285 0.5
694 https://easyshiksha.com/MPPS-POCHERA-BOATH-274286 0.5
695 https://easyshiksha.com/MPPS-PUNENAIKTANDA-BOATH-274287 0.5
696 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMNAGAR-BOATH-274288 0.5
697 https://easyshiksha.com/MPPS-SAKHERA-BOATH-274289 0.5
698 https://easyshiksha.com/MPPS-SONALA-BOATH-274290 0.5
699 https://easyshiksha.com/MPPS-SURYANAGAR-BOATH-274291 0.5
700 https://easyshiksha.com/MPPS(BOYS)-BOATH-BUZURG-BOATH-274292 0.5
701 https://easyshiksha.com/PRAGATHI-VIDYANIKETAN-BOATH-274296 0.5
702 https://easyshiksha.com/SRI-SARASWATHI-SHISH-BOATH-274297 0.5
703 https://easyshiksha.com/TWPS-BABORATHANDA-BOATH-274298 0.5
704 https://easyshiksha.com/TWPS-BIRLAGONDI-BOATH-274299 0.5
705 https://easyshiksha.com/TWPS-CHINTAGUDA-BOATH-274300 0.5
706 https://easyshiksha.com/TWPS-DEVULANAIK-THANDA-BOATH-274301 0.5
707 https://easyshiksha.com/TWPS-DHANNUR-KHURD-BOATH-274302 0.5
708 https://easyshiksha.com/TWPS-GOLLAPUR-BOATH-274303 0.5
709 https://easyshiksha.com/TWPS-INKERPALLY-BOATH-274304 0.5
710 https://easyshiksha.com/TWPS-KONDIPALLY-BOATH-274305 0.5
711 https://easyshiksha.com/TWPS-KOTHAPALLY-BOATH-274306 0.5
712 https://easyshiksha.com/TWPS-LAXMAPUR-BOATH-274307 0.5
713 https://easyshiksha.com/TWPS-LENDIGUDA-BOATH-274308 0.5
714 https://easyshiksha.com/TWPS-MAHADUGUDA-BOATH-274309 0.5
715 https://easyshiksha.com/TWPS-MAMIDIGUDA-BOATH-274310 0.5
716 https://easyshiksha.com/TWPS-MEDIGUDA-BOATH-274311 0.5
717 https://easyshiksha.com/TWPS-NAGUGUDA-BOATH-274312 0.5
718 https://easyshiksha.com/TWPS-NERADIPALLY-GUDA-BOATH-274313 0.5
719 https://easyshiksha.com/TWPS-NERLAPALLI-BOATH-274314 0.5
720 https://easyshiksha.com/TWPS-PARDI-BUZURG-BOATH-274315 0.5
721 https://easyshiksha.com/TWPS-PARPULAPALLY-BOATH-274316 0.5
722 https://easyshiksha.com/TWPS-PATNAPUR-BOATH-274317 0.5
723 https://easyshiksha.com/TWPS-RAGHUNATHPUR-BOATH-274318 0.5
724 https://easyshiksha.com/TWPS-RENDLAPALLY-BOATH-274319 0.5
725 https://easyshiksha.com/TWPS-SAI-NAGAR-SAI-NAGAR-BOATH-274320 0.5
726 https://easyshiksha.com/TWPS-SAMPATH-TANDA-BOATH-274321 0.5
727 https://easyshiksha.com/TWPS-SANGVI-BOATH-274322 0.5
728 https://easyshiksha.com/TWPS-SURADAPUR-BOATH-274323 0.5
729 https://easyshiksha.com/TWPS-TEWTI-BOATH-274324 0.5
730 https://easyshiksha.com/VASAVI-VIDYANIKETAN-BOATH-274326 0.5
731 https://easyshiksha.com/C.M.-PPS-CHENNUR-CHENNUR-274338 0.5
732 https://easyshiksha.com/GNANASARASWATHI-VIDYALAYA-CHENNUR-274341 0.5
733 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-LAMBADIPALLE-CHENNUR-274343 0.5
734 https://easyshiksha.com/IQRA-ALHASNATH-MADARSA-CHENNUR-274344 0.5
735 https://easyshiksha.com/MADARSA-DEENA-HUMAID-SULTAN-CHENNUR-274345 0.5
736 https://easyshiksha.com/MPPS-ASNAD-CHENNUR-274346 0.5
737 https://easyshiksha.com/MPPS-BEERVELLI-CHENNUR-274347 0.5
738 https://easyshiksha.com/MPPS-BETALAWADA-CHENNUR-274348 0.5
739 https://easyshiksha.com/MPPS-BOKKALAGUDA--CHENNUR-CHENNUR-274349 0.5
740 https://easyshiksha.com/MPPS-BUDDARAM-CHENNUR-274350 0.5
741 https://easyshiksha.com/MPPS-CHAKEPALLE-CHENNUR-274351 0.5
742 https://easyshiksha.com/MPPS-CHELLAIPET-CHENNUR-274352 0.5
743 https://easyshiksha.com/MPPS-CHENNUR-CHENNUR-274353 0.5
744 https://easyshiksha.com/MPPS-CHENNUR-HW-CHENNUR-274354 0.5
745 https://easyshiksha.com/MPPS-CHENNUR-II-CHENNUR-274355 0.5
746 https://easyshiksha.com/MPPS-CHENNUR-III-CHENNUR-274356 0.5
747 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINTAPALLE-CHENNUR-274357 0.5
748 https://easyshiksha.com/MPPS-DUBBAGUDEM-CHENNUR-274358 0.5
749 https://easyshiksha.com/MPPS-DUBBAPALLY-CHENNUR-274359 0.5
750 https://easyshiksha.com/MPPS-DUGNEPALLE-CHENNUR-274360 0.5
751 https://easyshiksha.com/MPPS-E.VENKAMPET-CHENNUR-274361 0.5
752 https://easyshiksha.com/MPPS-ENAGUTTA-CHENNUR-274362 0.5
753 https://easyshiksha.com/MPPS-ERRAGUNILSPALLI-CHENNUR-274363 0.5
754 https://easyshiksha.com/MPPS-GOLLA-GUDEM-CHENNUR-274364 0.5
755 https://easyshiksha.com/MPPS-JBS-CHENNUR-CHENNUR-274365 0.5
756 https://easyshiksha.com/MPPS-KACHANPALLE-CHENNUR-274366 0.5
757 https://easyshiksha.com/MPPS-KAMMARIGUDA-CHENNUR-274367 0.5
758 https://easyshiksha.com/MPPS-KAMMARPALLI-CHENNUR-274368 0.5
759 https://easyshiksha.com/MPPS-KATHERSALA-CHENNUR-274369 0.5
760 https://easyshiksha.com/MPPS-KHAMBOJIPET-CHENNUR-274370 0.5
761 https://easyshiksha.com/MPPS-KISTAMPET-CHENNUR-274371 0.5
762 https://easyshiksha.com/MPPS-KOMMERA-CHENNUR-274372 0.5
763 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTA-BOGUDA-CHENNUR-274373 0.5
764 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHAGUDEM-CHENNUR-274374 0.5
765 https://easyshiksha.com/MPPS-LAXMIPUR-CHENNUR-274375 0.5
766 https://easyshiksha.com/MPPS-LINEGADDA-CHENNUR-274376 0.5
767 https://easyshiksha.com/MPPS-LINGAMPALLE-CHENNUR-274377 0.5
768 https://easyshiksha.com/MPPS-MUTHURAOPALLI-CHENNUR-274378 0.5
769 https://easyshiksha.com/MPPS-NARASAKKAPET-CHENNUR-274379 0.5
770 https://easyshiksha.com/MPPS-NARAYANPUR-CHENNUR-274380 0.5
771 https://easyshiksha.com/MPPS-ODDEPALLY-CHENNUR-274381 0.5
772 https://easyshiksha.com/MPPS-ODDUSOMANPALLE-CHENNUR-274382 0.5
773 https://easyshiksha.com/MPPS-OTHKULAPALLI-CHENNUR-274383 0.5
774 https://easyshiksha.com/MPPS-PEGEPELLY-CHENNUR-274384 0.5
775 https://easyshiksha.com/MPPS-POKKUR-CHENNUR-274385 0.5
776 https://easyshiksha.com/MPPS-PONNARAM-CHENNUR-274386 0.5
777 https://easyshiksha.com/MPPS-RACHAPALLI-CHENNUR-274387 0.5
778 https://easyshiksha.com/MPPS-RAIPET-CHENNUR-274388 0.5
779 https://easyshiksha.com/MPPS-SANKARAM-CHENNUR-274389 0.5
780 https://easyshiksha.com/MPPS-SHIVALINGAPUR-CHENNUR-274390 0.5
781 https://easyshiksha.com/MPPS-SUBBARAMPALLI-CHENNUR-274391 0.5
782 https://easyshiksha.com/MPPS-SUDDAL-CHENNUR-274392 0.5
783 https://easyshiksha.com/MPPS-SUNDERSALA-CHENNUR-274393 0.5
784 https://easyshiksha.com/MPPS-TURKAPALLI-CHENNUR-274394 0.5
785 https://easyshiksha.com/MPPS-VASTADPALLI-CHENNUR-274395 0.5
786 https://easyshiksha.com/MPPS-YELLAKKAPET-CHENNUR-274396 0.5
787 https://easyshiksha.com/NEW-LAYOLA-PS-CHENNUR-CHENNUR-274405 0.5
788 https://easyshiksha.com/SAI-MATHA-P.S.-CHENNUR-CHENNUR-274409 0.5
789 https://easyshiksha.com/SHANTHINEKETAN-VIDYALAYAM-CHENNUR-274410 0.5
790 https://easyshiksha.com/SREE-SARASWATHI-SISHU-MAN-CHENNUR-274413 0.5
791 https://easyshiksha.com/VAGDEVI-HIGH-SCHOOL-CHENNUR-274417 0.5
792 https://easyshiksha.com/ALS-BOPPURAM-DAHEGOAN-274428 0.5
793 https://easyshiksha.com/EGS-SHANKARAPURM-DAHEGOAN-274430 0.5
794 https://easyshiksha.com/MARY-MATHA-PRIMARY-SCHOOL-DAHEGOAN-274434 0.5
795 https://easyshiksha.com/MPPS-AMARGONDA-DAHEGOAN-274435 0.5
796 https://easyshiksha.com/MPPS-AYATHAPALLE-DAHEGOAN-274436 0.5
797 https://easyshiksha.com/MPPS-BEEBRA-DAHEGOAN-274437 0.5
798 https://easyshiksha.com/MPPS-BHAMANAGAR-DAHEGOAN-274438 0.5
799 https://easyshiksha.com/MPPS-BHANUGUDA-DAHEGOAN-274439 0.5
800 https://easyshiksha.com/MPPS-BOGUDAGUDAM-DAHEGOAN-274440 0.5
801 https://easyshiksha.com/MPPS-BORLA-KUNTA-DAHEGOAN-274441 0.5
802 https://easyshiksha.com/MPPS-BOTHAPALLE-DAHEGOAN-274442 0.5
803 https://easyshiksha.com/MPPS-BRAHMANCHICHAL-DAHEGOAN-274443 0.5
804 https://easyshiksha.com/MPPS-CHANDRAPALLE-DAHEGOAN-274444 0.5
805 https://easyshiksha.com/MPPS-CHEDVAI-DAHEGOAN-274445 0.5
806 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINNA-AINAM-DAHEGOAN-274446 0.5
807 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINNA-THIMMAPUR-DAHEGOAN-274447 0.5
808 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINNARASPALLE-DAHEGOAN-274448 0.5
809 https://easyshiksha.com/MPPS-CHOKA-DAHEGOAN-274449 0.5
810 https://easyshiksha.com/MPPS-DAHEGAON-DAHEGOAN-274450 0.5
811 https://easyshiksha.com/MPPS-DAROGAPALLI-DAHEGOAN-274451 0.5
812 https://easyshiksha.com/MPPS-DASARI-DAHEGOAN-274452 0.5
813 https://easyshiksha.com/MPPS-DEVANAGIRIGUDA-DAHEGOAN-274453 0.5
814 https://easyshiksha.com/MPPS-DIGIDA-DAHEGOAN-274454 0.5
815 https://easyshiksha.com/MPPS-DUBBAPALLE-DAHEGOAN-274455 0.5
816 https://easyshiksha.com/MPPS-ENA-DAHEGOAN-274456 0.5
817 https://easyshiksha.com/MPPS-ETAPALLE-DAHEGOAN-274457 0.5
818 https://easyshiksha.com/MPPS-GATTUPALLY-DAHEGOAN-274458 0.5
819 https://easyshiksha.com/MPPS-GERRY-DAHEGOAN-274459 0.5
820 https://easyshiksha.com/MPPS-GORRIGUTTA-DAHEGOAN-274460 0.5
821 https://easyshiksha.com/MPPS-GUDEM-O-DAHEGOAN-274461 0.5
822 https://easyshiksha.com/MPPS-ITYALA-DAHEGOAN-274462 0.5
823 https://easyshiksha.com/MPPS-KALWADA-DAHEGOAN-274463 0.5
824 https://easyshiksha.com/MPPS-KAMMARPALLE-DAHEGOAN-274464 0.5
825 https://easyshiksha.com/MPPS-KESLAPUR-DAHEGOAN-274465 0.5
826 https://easyshiksha.com/MPPS-KHARJI-DAHEGOAN-274466 0.5
827 https://easyshiksha.com/MPPS-KIOTHAPALLY-DAHEGOAN-274467 0.5
828 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHAGUDA-DAHEGOAN-274468 0.5
829 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHAGUDEM-DAHEGOAN-274469 0.5
830 https://easyshiksha.com/MPPS-KUNCHAVELLI-DAHEGOAN-274470 0.5
831 https://easyshiksha.com/MPPS-LAMBADIPALLY-DAHEGOAN-274471 0.5
832 https://easyshiksha.com/MPPS-LOHA-DAHEGOAN-274472 0.5
833 https://easyshiksha.com/MPPS-MEKALAGUDA-DAHEGOAN-274473 0.5
834 https://easyshiksha.com/MPPS-METHAM-G-DAHEGOAN-274474 0.5
835 https://easyshiksha.com/MPPS-MORREPALLE-DAHEGOAN-274475 0.5
836 https://easyshiksha.com/MPPS-MOTLAGUDA-DAHEGOAN-274476 0.5
837 https://easyshiksha.com/MPPS-MURALIGUDA-DAHEGOAN-274477 0.5
838 https://easyshiksha.com/MPPS-MUTHYAMPET-DAHEGOAN-274478 0.5
839 https://easyshiksha.com/MPPS-P-P-RAO-COLONY-DAHEGOAN-274479 0.5
840 https://easyshiksha.com/MPPS-PAMBAPUR-DAHEGOAN-274480 0.5
841 https://easyshiksha.com/MPPS-PANAKALAGUDA-DAHEGOAN-274481 0.5
842 https://easyshiksha.com/MPPS-PARVATHIPET-DAHEGOAN-274482 0.5
843 https://easyshiksha.com/MPPS-PEDDA-THIMMAPUR-DAHEGOAN-274483 0.5
844 https://easyshiksha.com/MPPS-PESARKUNTA-DAHEGOAN-274484 0.5
845 https://easyshiksha.com/MPPS-POLAMPALLE-DAHEGOAN-274485 0.5
846 https://easyshiksha.com/MPPS-RALLAGUDA-DAHEGOAN-274486 0.5
847 https://easyshiksha.com/MPPS-RAVALPALLE-DAHEGOAN-274487 0.5
848 https://easyshiksha.com/MPPS-RECHINI-DUBBAGUDA-DAHEGOAN-274488 0.5
849 https://easyshiksha.com/MPPS-SALIGAON-DAHEGOAN-274489 0.5
850 https://easyshiksha.com/MPPS-THANGALLAPALLE-DAHEGOAN-274490 0.5
851 https://easyshiksha.com/MPPS-VODDUGUDA-DAHEGOAN-274491 0.5
852 https://easyshiksha.com/SHANTHINIKETHAN-PUB-PS-DAHEGOAN-274499 0.5
853 https://easyshiksha.com/ALS-BIKKU-GUDA-DANDEPALLY-274505 0.5
854 https://easyshiksha.com/ALS-CHELKA-GUDA-DANDEPALLY-274506 0.5
855 https://easyshiksha.com/ALS-RAMU-GUDA-DANDEPALLY-274507 0.5
856 https://easyshiksha.com/CHAITANYA-BHARATHI-PS-DANDEPALLY-274509 0.5
857 https://easyshiksha.com/EGS-IPPALAGUDA-DANDEPALLY-274511 0.5
858 https://easyshiksha.com/MPPS-ALLIPUR-DANDEPALLY-274514 0.5
859 https://easyshiksha.com/MPPS-BEEMANNAGUDA-DANDEPALLY-274515 0.5
860 https://easyshiksha.com/MPPS-BIKKANGUDA-DANDEPALLY-274516 0.5
861 https://easyshiksha.com/MPPS-CHECK-POSTGUDAM-DANDEPALLY-274517 0.5
862 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINTAPALLY-DANDEPALLY-274518 0.5
863 https://easyshiksha.com/MPPS-DANDEPALLY-DANDEPALLY-274519 0.5
864 https://easyshiksha.com/MPPS-DANDEPALLY--TW-DANDEPALLY-274520 0.5
865 https://easyshiksha.com/MPPS-DHARMARAOPET-DANDEPALLY-274521 0.5
866 https://easyshiksha.com/MPPS-DORAGARIPALLY-DANDEPALLY-274522 0.5
867 https://easyshiksha.com/MPPS-DUBBAGUDA-DANDEPALLY-274523 0.5
868 https://easyshiksha.com/MPPS-DUBBAGUDA--V-DANDEPALLY-274524 0.5
869 https://easyshiksha.com/MPPS-DWARAKA-DANDEPALLY-274525 0.5
870 https://easyshiksha.com/MPPS-GUDEM-DANDEPALLY-274526 0.5
871 https://easyshiksha.com/MPPS-K.MAMIDIPALLY-DANDEPALLY-274527 0.5
872 https://easyshiksha.com/MPPS-KARNAPET-DANDEPALLY-274528 0.5
873 https://easyshiksha.com/MPPS-KASIPALLY-DANDEPALLY-274529 0.5
874 https://easyshiksha.com/MPPS-KASIPET-N-DANDEPALLY-274530 0.5
875 https://easyshiksha.com/MPPS-KONDAPUR-DANDEPALLY-274531 0.5
876 https://easyshiksha.com/MPPS-KORRAI-GUDA-DANDEPALLY-274532 0.5
877 https://easyshiksha.com/MPPS-KORVICHELMA-DANDEPALLY-274533 0.5
878 https://easyshiksha.com/MPPS-KUNDELAPAHAD-DANDEPALLY-274534 0.5
879 https://easyshiksha.com/MPPS-LINGAPUR-PANDUGUDA-DANDEPALLY-274535 0.5
880 https://easyshiksha.com/MPPS-MAKULPET-DANDEPALLY-274536 0.5
881 https://easyshiksha.com/MPPS-MAMIDIPALLY-DANDEPALLY-274537 0.5
882 https://easyshiksha.com/MPPS-MEDARIPET-DANDEPALLY-274538 0.5
883 https://easyshiksha.com/MPPS-MOKASIGUDA-DANDEPALLY-274539 0.5
884 https://easyshiksha.com/MPPS-MUTYAMPET-DANDEPALLY-274540 0.5
885 https://easyshiksha.com/MPPS-NAGASAMUDRAM-DANDEPALLY-274541 0.5
886 https://easyshiksha.com/MPPS-NAMBAL-DANDEPALLY-274542 0.5
887 https://easyshiksha.com/MPPS-NARSAPUR-DANDEPALLY-274543 0.5
888 https://easyshiksha.com/MPPS-NELKIVENKATAPUR-DANDEPALLY-274544 0.5
889 https://easyshiksha.com/MPPS-NETHAKANIGUDA-DANDEPALLY-274545 0.5
890 https://easyshiksha.com/MPPS-PEDDAPET-DANDEPALLY-274546 0.5
891 https://easyshiksha.com/MPPS-RANGAMPALLY-DANDEPALLY-274547 0.5
892 https://easyshiksha.com/MPPS-RASAPALLY-DANDEPALLY-274548 0.5
893 https://easyshiksha.com/MPPS-REBBENPALLY-DANDEPALLY-274549 0.5
894 https://easyshiksha.com/MPPS-REBBENPALLY-BLWADA-DANDEPALLY-274550 0.5
895 https://easyshiksha.com/MPPS-S-C-COLONY-NVPUR-DANDEPALLY-274551 0.5
896 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COL-DANDEPALLE-DANDEPALLY-274552 0.5
897 https://easyshiksha.com/MPPS-SRIRAMULAPALLY-DANDEPALLY-274553 0.5
898 https://easyshiksha.com/MPPS-TALLAPET-DANDEPALLY-274554 0.5
899 https://easyshiksha.com/MPPS-TANIMADUGU-DANDEPALLY-274555 0.5
900 https://easyshiksha.com/MPPS-VANDURGUDA-DANDEPALLY-274556 0.5
901 https://easyshiksha.com/MPPS-VELGANOOR-DANDEPALLY-274557 0.5
902 https://easyshiksha.com/TWPS-ARJUGUDA-DANDEPALLY-274567 0.5
903 https://easyshiksha.com/TWPS-BEHROONGUDA-DANDEPALLY-274568 0.5
904 https://easyshiksha.com/TWPS-DAMMANNAPET-DANDEPALLY-274569 0.5
905 https://easyshiksha.com/TWPS-GONDUGUDA-DANDEPALLY-274570 0.5
906 https://easyshiksha.com/TWPS-JAITHUGUDEM-DANDEPALLY-274571 0.5
907 https://easyshiksha.com/TWPS-KANCHERBAI-DANDEPALLY-274572 0.5
908 https://easyshiksha.com/TWPS-KONTALAGUDA-DANDEPALLY-274573 0.5
909 https://easyshiksha.com/TWPS-KONTALAGUDAKATTA-DANDEPALLY-274574 0.5
910 https://easyshiksha.com/TWPS-KOTTAKOMMUGUDA-DANDEPALLY-274575 0.5
911 https://easyshiksha.com/TWPS-KUNDELAPAHAD-DANDEPALLY-274576 0.5
912 https://easyshiksha.com/TWPS-NAIKAPUGUDA-DANDEPALLY-274577 0.5
913 https://easyshiksha.com/TWPS-OOTLA-DANDEPALLY-274578 0.5
914 https://easyshiksha.com/TWPS-RAJUGUDA-DANDEPALLY-274579 0.5
915 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-ANJANI-THANDA-DILAWARPUR-274594 0.5
916 https://easyshiksha.com/MPPS-BANASPALLE-DILAWARPUR-274597 0.5
917 https://easyshiksha.com/MPPS-DARYAPUR-DILAWARPUR-274598 0.5
918 https://easyshiksha.com/MPPS-DILAWAPUR-TANDA-DILAWARPUR-274599 0.5
919 https://easyshiksha.com/MPPS-DILAWARPUR-DILAWARPUR-274600 0.5
920 https://easyshiksha.com/MPPS-GUNDAMPALLE-DILAWARPUR-274601 0.5
921 https://easyshiksha.com/MPPS-KADLI-DILAWARPUR-274602 0.5
922 https://easyshiksha.com/MPPS-KALVA-TANDA-DILAWARPUR-274603 0.5
923 https://easyshiksha.com/MPPS-MADEGAON-DILAWARPUR-274604 0.5
924 https://easyshiksha.com/MPPS-MALLAPUR-DILAWARPUR-274605 0.5
925 https://easyshiksha.com/MPPS-MAYAPUR-DILAWARPUR-274606 0.5
926 https://easyshiksha.com/MPPS-NARSAPUR-DILAWARPUR-274607 0.5
927 https://easyshiksha.com/MPPS-NASEERABAD-DILAWARPUR-274608 0.5
928 https://easyshiksha.com/MPPS-POOLSING-TANDA-DILAWARPUR-274609 0.5
929 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMPUR-DILAWARPUR-274610 0.5
930 https://easyshiksha.com/MPPS-RATNAPUR-(K)-DILAWARPUR-274611 0.5
931 https://easyshiksha.com/MPPS-SAINAGAR(T)-DILAWARPUR-274612 0.5
932 https://easyshiksha.com/MPPS-SAMANDERPALLE-DILAWARPUR-274613 0.5
933 https://easyshiksha.com/MPPS-T-M-KANJAR-DILAWARPUR-274614 0.5
934 https://easyshiksha.com/MPPS-TEMBORNI-DILAWARPUR-274615 0.5
935 https://easyshiksha.com/MPPS-U-M-KANJAR-DILAWARPUR-274616 0.5
936 https://easyshiksha.com/MPPS-U-M-NARSAPUR-DILAWARPUR-274617 0.5
937 https://easyshiksha.com/MPPS-VODDEPELLY-DILAWARPUR-274618 0.5
938 https://easyshiksha.com/AIE-BHEEMPUR-GUDIHATHNOOR-274636 0.5
939 https://easyshiksha.com/AIE-PS-LENDIGUDA-GUDIHATHNOOR-274637 0.5
940 https://easyshiksha.com/AIE-PS-NEW-BORRAMADDI-GUDIHATHNOOR-274638 0.5
941 https://easyshiksha.com/AIE-SAI-NAGAR-GUDIHATHNOOR-274639 0.5
942 https://easyshiksha.com/ALS-TEKDIGUDA-GUDIHATHNOOR-274640 0.5
943 https://easyshiksha.com/MAHATMA-GANDHI-MEMOR-GUDIHATHNOOR-274644 0.5
944 https://easyshiksha.com/MPPS-DHAMPUR-GUDIHATHNOOR-274645 0.5
945 https://easyshiksha.com/MPPS-DONGARGOAN-GUDIHATHNOOR-274646 0.5
946 https://easyshiksha.com/MPPS-GONDHARKAPUR-GUDIHATHNOOR-274647 0.5
947 https://easyshiksha.com/MPPS-GURUJA-GURUJA-GUDIHATHNOOR-274648 0.5
948 https://easyshiksha.com/MPPS-INKERGUDA-GUDIHATHNOOR-274649 0.5
949 https://easyshiksha.com/MPPS-JAWAHARNAGAR-GUDIHATHNOOR-274650 0.5
950 https://easyshiksha.com/MPPS-KAMALAPUR-GUDIHATHNOOR-274651 0.5
951 https://easyshiksha.com/MPPS-MALKAPUR-GUDIHATHNOOR-274652 0.5
952 https://easyshiksha.com/MPPS-MAMIDIGUDA-GUDIHATHNOOR-274653 0.5
953 https://easyshiksha.com/MPPS-MANKAPOOR-GUDIHATHNOOR-274654 0.5
954 https://easyshiksha.com/MPPS-MANNUR-GUDIHATHNOOR-274655 0.5
955 https://easyshiksha.com/MPPS-MANNUR-MANNUR-GUDIHATHNOOR-274656 0.5
956 https://easyshiksha.com/MPPS-SEETAGONDI-GUDIHATHNOOR-274657 0.5
957 https://easyshiksha.com/MPPS-TOSHAM-TOSHAM-GUDIHATHNOOR-274658 0.5
958 https://easyshiksha.com/MPPS-UMRI(B-)-GUDIHATHNOOR-274659 0.5
959 https://easyshiksha.com/MPPS-VAIJAPUR-GUDIHATHNOOR-274660 0.5
960 https://easyshiksha.com/TWPS-ARKAPALLY-GUDIHATHNOOR-274667 0.5
961 https://easyshiksha.com/TWPS-B.THOSHAM-THANDA-GUDIHATHNOOR-274668 0.5
962 https://easyshiksha.com/TWPS-BELLURI-GUDIHATHNOOR-274669 0.5
963 https://easyshiksha.com/TWPS-BORRAMADDI-GUDIHATHNOOR-274670 0.5
964 https://easyshiksha.com/TWPS-CHINNA-MANNUR-GUDIHATHNOOR-274671 0.5
965 https://easyshiksha.com/TWPS-CHINNAMALKAPUR-GUDIHATHNOOR-274672 0.5
966 https://easyshiksha.com/TWPS-DAJI-TANDA-GUDIHATHNOOR-274673 0.5
967 https://easyshiksha.com/TWPS-DAMANGUDA-GUDIHATHNOOR-274674 0.5
968 https://easyshiksha.com/TWPS-DARAMGUDA-GUDIHATHNOOR-274675 0.5
969 https://easyshiksha.com/TWPS-GARKAM-PET-I-GUDIHATHNOOR-274676 0.5
970 https://easyshiksha.com/TWPS-INKER-GUDA-GUDIHATHNOOR-274677 0.5
971 https://easyshiksha.com/TWPS-ISRUGUDA-GUDIHATHNOOR-274678 0.5
972 https://easyshiksha.com/TWPS-JEEDI-PALLE-GUDIHATHNOOR-274679 0.5
973 https://easyshiksha.com/TWPS-KODDUGUDA-GUDIHATHNOOR-274680 0.5
974 https://easyshiksha.com/TWPS-KOLAM-GUDA-GUDIHATHNOOR-274681 0.5
975 https://easyshiksha.com/TWPS-KOLARI-TANDA-GUDIHATHNOOR-274682 0.5
976 https://easyshiksha.com/TWPS-MANKUGUDA-GUDIHATHNOOR-274683 0.5
977 https://easyshiksha.com/TWPS-NERADIGONDA-GUDIHATHNOOR-274684 0.5
978 https://easyshiksha.com/TWPS-RAGHAPUR-GUDIHATHNOOR-274685 0.5
979 https://easyshiksha.com/TWPS-RAO-TANDA-GUDIHATHNOOR-274686 0.5
980 https://easyshiksha.com/TWPS-SAMBAGUDA-GUDIHATHNOOR-274687 0.5
981 https://easyshiksha.com/TWPS-SOMWARPET-GUDIHATHNOOR-274688 0.5
982 https://easyshiksha.com/TWPS-SONAR-PET-GUDIHATHNOOR-274689 0.5
983 https://easyshiksha.com/TWPS-SOYAMGUDA-GUDIHATHNOOR-274690 0.5
984 https://easyshiksha.com/TWPS-SURYA-GUDA-GUDIHATHNOOR-274691 0.5
985 https://easyshiksha.com/TWPS-TAKIGUDA-GUDIHATHNOOR-274692 0.5
986 https://easyshiksha.com/TWPS-TEJAPUR-GUDIHATHNOOR-274693 0.5
987 https://easyshiksha.com/TWPS-TELANGARAO-GUDA-GUDIHATHNOOR-274694 0.5
988 https://easyshiksha.com/TWPS-TOYA-GUDA-GUDIHATHNOOR-274695 0.5
989 https://easyshiksha.com/MP-PS-JOGIPET-ICHODA-274706 0.5
990 https://easyshiksha.com/MPPS-ADEGAON-B-ICHODA-274707 0.5
991 https://easyshiksha.com/MPPS-ADEGAON-K-ICHODA-274708 0.5
992 https://easyshiksha.com/MPPS-ADGAON---E---SC-COL-ICHODA-274709 0.5
993 https://easyshiksha.com/MPPS-BABJEPET-ICHODA-274710 0.5
994 https://easyshiksha.com/MPPS-BOREGAON-ICHODA-274711 0.5
995 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINCHOLI-ICHODA-274712 0.5
996 https://easyshiksha.com/MPPS-DHABA-(B)-ICHODA-274713 0.5
997 https://easyshiksha.com/MPPS-DHABA-K-ICHODA-274714 0.5
998 https://easyshiksha.com/MPPS-DHARMA-PURI-ICHODA-274715 0.5
999 https://easyshiksha.com/MPPS-ECHODA-ICHODA-274716 0.5
1000 https://easyshiksha.com/MPPS-ECHODA-II-ICHODA-274717 0.5
1001 https://easyshiksha.com/MPPS-GANDHI-NAGAR-ICHODA-274718 0.5
1002 https://easyshiksha.com/MPPS-GUNDALA-ICHODA-274719 0.5
1003 https://easyshiksha.com/MPPS-GUNDI-ICHODA-274720 0.5
1004 https://easyshiksha.com/MPPS-HEESA-PUR-ICHODA-274721 0.5
1005 https://easyshiksha.com/MPPS-ISLAM-NAGAR-ICHODA-274722 0.5
1006 https://easyshiksha.com/MPPS-JALDA-ICHODA-274723 0.5
1007 https://easyshiksha.com/MPPS-JAMIDI-JAMIDI-ICHODA-274724 0.5
1008 https://easyshiksha.com/MPPS-JOGIPET-ICHODA-274725 0.5
1009 https://easyshiksha.com/MPPS-JUNNI-ICHODA-274726 0.5
1010 https://easyshiksha.com/MPPS-KAMGIR-ICHODA-274727 0.5
1011 https://easyshiksha.com/MPPS-KESHAVAPATNAM-ICHODA-274728 0.5
1012 https://easyshiksha.com/MPPS-KUNTAGUDA-ICHODA-274729 0.5
1013 https://easyshiksha.com/MPPS-LINGAPUR--D-ICHODA-274730 0.5
1014 https://easyshiksha.com/MPPS-LINGAPUR-G-ICHODA-274731 0.5
1015 https://easyshiksha.com/MPPS-MADAPURAM-ICHODA-274732 0.5
1016 https://easyshiksha.com/MPPS-MALYAL-ICHODA-274733 0.5
1017 https://easyshiksha.com/MPPS-MANKAPUR-ICHODA-274734 0.5
1018 https://easyshiksha.com/MPPS-MOKHRA(K)-ICHODA-274735 0.5
1019 https://easyshiksha.com/MPPS-NARSAPUR-ICHODA-274736 0.5
1020 https://easyshiksha.com/MPPS-NERODIGONDA-G-ICHODA-274737 0.5
1021 https://easyshiksha.com/MPPS-PATWARI-GUDA-ICHODA-274738 0.5
1022 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMJIGUDA-ICHODA-274739 0.5
1023 https://easyshiksha.com/MPPS-SADAKGUDA-NARSAPUR-ICHODA-274740 0.5
1024 https://easyshiksha.com/MPPS-SALYADA-ICHODA-274741 0.5
1025 https://easyshiksha.com/MPPS-SIRIKONDA-ICHODA-274742 0.5
1026 https://easyshiksha.com/MPPS-SUNKIDI-ICHODA-274743 0.5
1027 https://easyshiksha.com/MPPS-TALAMADRI-ICHODA-274744 0.5
1028 https://easyshiksha.com/MPPS-WADDER-GUDA-ICHODA-274745 0.5
1029 https://easyshiksha.com/MPPS-YELLAMMAGUDA-ICHODA-274746 0.5
1030 https://easyshiksha.com/NCLP---SIRCHELMA-SIRCHELMA-ICHODA-274758 0.5
1031 https://easyshiksha.com/PRAGATHI-PATASHALA-PUA-ICHODA-274760 0.5
1032 https://easyshiksha.com/S.R.-HITECH-SCHOOL-ICHODA-274761 0.5
1033 https://easyshiksha.com/SRI-SARASWATHI-SHISHUMAND-ICHODA-274762 0.5
1034 https://easyshiksha.com/TWPS-BADIGUDA-ICHODA-274763 0.5
1035 https://easyshiksha.com/TWPS-BHOJJUGUDA-D-ICHODA-274764 0.5
1036 https://easyshiksha.com/TWPS-BOJJU-GUDA-ICHODA-274765 0.5
1037 https://easyshiksha.com/TWPS-CHINNA-SALYADA-ICHODA-274766 0.5
1038 https://easyshiksha.com/TWPS-CHINNAGODUMALLA-ICHODA-274767 0.5
1039 https://easyshiksha.com/TWPS-DEVULANAIK-TANDA-ICHODA-274768 0.5
1040 https://easyshiksha.com/TWPS-DHOBI-GUDA-ICHODA-274769 0.5
1041 https://easyshiksha.com/TWPS-DUBARIPET-A-ICHODA-274770 0.5
1042 https://easyshiksha.com/TWPS-DUBARIPET-B-ICHODA-274771 0.5
1043 https://easyshiksha.com/TWPS-FACKEERPET-ICHODA-274772 0.5
1044 https://easyshiksha.com/TWPS-GAIDPALLE-ICHODA-274773 0.5
1045 https://easyshiksha.com/TWPS-GANDIWAGU-ICHODA-274774 0.5
1046 https://easyshiksha.com/TWPS-GUBBA-ICHODA-274775 0.5
1047 https://easyshiksha.com/TWPS-ICHODA-ICHODA-274776 0.5
1048 https://easyshiksha.com/TWPS-JAKIR-GUDA-ICHODA-274777 0.5
1049 https://easyshiksha.com/TWPS-JANDA-GUDA-ICHODA-274778 0.5
1050 https://easyshiksha.com/TWPS-KOLAMGUDA-ICHODA-274779 0.5
1051 https://easyshiksha.com/TWPS-KOSU-GUDA-ICHODA-274780 0.5
1052 https://easyshiksha.com/TWPS-MANKUGUDA-ICHODA-274781 0.5
1053 https://easyshiksha.com/TWPS-MEDI-GUDA-ICHODA-274782 0.5
1054 https://easyshiksha.com/TWPS-NERADIGAONDA(K)-ICHODA-274784 0.5
1055 https://easyshiksha.com/TWPS-PONDUGUDA-ICHODA-274785 0.5
1056 https://easyshiksha.com/TWPS-RAGU-GUDA-ICHODA-274786 0.5
1057 https://easyshiksha.com/TWPS-RAJULAGUDA-ICHODA-274787 0.5
1058 https://easyshiksha.com/TWPS-RAVI-GUDA-ICHODA-274788 0.5
1059 https://easyshiksha.com/TWPS-SATHNUMBER-GAON-ICHODA-274789 0.5
1060 https://easyshiksha.com/TWPS-YAPAL-GUDA-ICHODA-274790 0.5
1061 https://easyshiksha.com/TWPS-YELLAMMAGUDA-ICHODA-274791 0.5
1062 https://easyshiksha.com/ALS-CENTRE-BOPPAPUR-INDERVELLY-274802 0.5
1063 https://easyshiksha.com/ALS-CENTRE-KOLAMGUDA---G-INDERVELLY-274803 0.5
1064 https://easyshiksha.com/ALS-KHIRGUDA-KHIRGUDA-INDERVELLY-274804 0.5
1065 https://easyshiksha.com/ALS-LIMGUDA-INDERVELLY-274805 0.5
1066 https://easyshiksha.com/ALS-RAMJEEGUDA-(PATAGUD-INDERVELLY-274806 0.5
1067 https://easyshiksha.com/ALS-SHIVAGUDA-SHIVAGUDA-INDERVELLY-274807 0.5
1068 https://easyshiksha.com/ALS-TATIGUDA---D-INDERVELLY-274808 0.5
1069 https://easyshiksha.com/APS-PATHAGUDA(D)-INDERVELLY-274809 0.5
1070 https://easyshiksha.com/CHAITANYA-VIDYANIKETAN-U-INDERVELLY-274814 0.5
1071 https://easyshiksha.com/MPPS-ANDU-THANDA-INDERVELLY-274816 0.5
1072 https://easyshiksha.com/MPPS-ANDUGUDA-INDERVELLY-274817 0.5
1073 https://easyshiksha.com/MPPS-ANJI-INDERVELLY-274818 0.5
1074 https://easyshiksha.com/MPPS-BHEEMPUR-INDERVELLY-274819 0.5
1075 https://easyshiksha.com/MPPS-BURSANPATAR-INDERVELLY-274820 0.5
1076 https://easyshiksha.com/MPPS-DASNAPUR-GUDA-INDERVELLY-274822 0.5
1077 https://easyshiksha.com/MPPS-DHANNUR-K-INDERVELLY-274823 0.5
1078 https://easyshiksha.com/MPPS-DHANNURA-(B)-INDERVELLY-274824 0.5
1079 https://easyshiksha.com/MPPS-DHARMASAGAR-T-INDERVELLY-274825 0.5
1080 https://easyshiksha.com/MPPS-GALIYABAI-TANDA-INDERVELLY-274826 0.5
1081 https://easyshiksha.com/MPPS-GOPALPUR-GUDA-INDERVELLY-274828 0.5
1082 https://easyshiksha.com/MPPS-HARKAPUR-T-INDERVELLY-274829 0.5
1083 https://easyshiksha.com/MPPS-HEERAPUR-INDERVELLY-274830 0.5
1084 https://easyshiksha.com/MPPS-INDERVELLY-SC-COLONY-INDERVELLY-274831 0.5
1085 https://easyshiksha.com/MPPS-INDERVELLY-B-INDERVELLY-274832 0.5
1086 https://easyshiksha.com/MPPS-INKAR-GUDA-INDERVELLY-274833 0.5
1087 https://easyshiksha.com/MPPS-JAIRAM-THANDA-INDERVELLY-274834 0.5
1088 https://easyshiksha.com/MPPS-KANNAPUR-THANDA-INDERVELLY-274835 0.5
1089 https://easyshiksha.com/MPPS-LAKAMPUR-INDERVELLY-274836 0.5
1090 https://easyshiksha.com/MPPS-MALLAPUR-INDERVELLY-274837 0.5
1091 https://easyshiksha.com/MPPS-MAMIDI-GUDA-INDERVELLY-274838 0.5
1092 https://easyshiksha.com/MPPS-MARKA-GUDA-INDERVELLY-274839 0.5
1093 https://easyshiksha.com/MPPS-MENDA-PALLI-INDERVELLY-274840 0.5
1094 https://easyshiksha.com/MPPS-MOHANSINGH-THANDA-INDERVELLY-274841 0.5
1095 https://easyshiksha.com/MPPS-MUTHNUR-INDERVELLY-274842 0.5
1096 https://easyshiksha.com/MPPS-PIPRI-INDERVELLY-274843 0.5
1097 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMPUR-B-INDERVELLY-274844 0.5
1098 https://easyshiksha.com/MPPS-RASOOL-NAGAR-INDERVELLY-274846 0.5
1099 https://easyshiksha.com/MPPS-REMMA-INDERVELLY-274847 0.5
1100 https://easyshiksha.com/MPPS-SAKARAM-THANDA-INDERVELLY-274848 0.5
1101 https://easyshiksha.com/MPPS-SALE-GUDA-INDERVELLY-274849 0.5
1102 https://easyshiksha.com/MPPS-SAMMAKA-INDERVELLY-274850 0.5
1103 https://easyshiksha.com/MPPS-SATMORI-GUDA-INDERVELLY-274851 0.5
1104 https://easyshiksha.com/MPPS-SATWAJ-GUDA-INDERVELLY-274852 0.5
1105 https://easyshiksha.com/MPPS-WAGAI-THANDA-INDERVELLY-274853 0.5
1106 https://easyshiksha.com/PRATHIBA-PRIMARY-SCHOOL-INDERVELLY-274863 0.5
1107 https://easyshiksha.com/TWPS-ANANTHAPUR-INDERVELLY-274866 0.5
1108 https://easyshiksha.com/TWPS-ANDHA-GUDA-INDERVELLY-274867 0.5
1109 https://easyshiksha.com/TWPS-BANKAT-THANDA-INDERVELLY-274868 0.5
1110 https://easyshiksha.com/TWPS-BHIKKUTANDA-INDERVELLY-274869 0.5
1111 https://easyshiksha.com/TWPS-BORAJ-GUDA-INDERVELLY-274870 0.5
1112 https://easyshiksha.com/TWPS-CHILATI-GUDA-INDERVELLY-274871 0.5
1113 https://easyshiksha.com/TWPS-CHIMANGUDI-INDERVELLY-274872 0.5
1114 https://easyshiksha.com/TWPS-CHINTAGUDA-INDERVELLY-274873 0.5
1115 https://easyshiksha.com/TWPS-CHITHRUGUDA-INDERVELLY-274874 0.5
1116 https://easyshiksha.com/TWPS-CHITIBATTA-INDERVELLY-274875 0.5
1117 https://easyshiksha.com/TWPS-DHARMA-SAGAR-P-INDERVELLY-274876 0.5
1118 https://easyshiksha.com/TWPS-DHARMU-GUDA-INDERVELLY-274877 0.5
1119 https://easyshiksha.com/TWPS-DHOBI-GUDA-INDERVELLY-274878 0.5
1120 https://easyshiksha.com/TWPS-DONGARGAON-INDERVELLY-274880 0.5
1121 https://easyshiksha.com/TWPS-DUBBAGUDA-INDERVELLY-274881 0.5
1122 https://easyshiksha.com/TWPS-DURVA-GUDA-INDERVELLY-274882 0.5
1123 https://easyshiksha.com/TWPS-ESHWAR-NAGAR-INDERVELLY-274883 0.5
1124 https://easyshiksha.com/TWPS-FAKIRNAIK-THANDA-INDERVELLY-274884 0.5
1125 https://easyshiksha.com/TWPS-GATTEPALLE-INDERVELLY-274885 0.5
1126 https://easyshiksha.com/TWPS-GOPALPUR-INDERVELLY-274886 0.5
1127 https://easyshiksha.com/TWPS-GOPALSINGH-THANDA-INDERVELLY-274887 0.5
1128 https://easyshiksha.com/TWPS-HEERAPUR-INDERVELLY-274888 0.5
1129 https://easyshiksha.com/TWPS-INDERVELLY-(B)-INDERVELLY-274889 0.5
1130 https://easyshiksha.com/TWPS-INDERVELLY-(K)-INDERVELLY-274890 0.5
1131 https://easyshiksha.com/TWPS-JALAM-THANDA-INDERVELLY-274891 0.5
1132 https://easyshiksha.com/TWPS-JENDA-GUDA-INDERVELLY-274892 0.5
1133 https://easyshiksha.com/TWPS-KANNAPUR-INDERVELLY-274893 0.5
1134 https://easyshiksha.com/TWPS-KANNAPUR-GUDA-INDERVELLY-274894 0.5
1135 https://easyshiksha.com/TWPS-KESLAPUR-INDERVELLY-274895 0.5
1136 https://easyshiksha.com/TWPS-KOBBAIGUDA-INDERVELLY-274896 0.5
1137 https://easyshiksha.com/TWPS-KOBRIGUDA-INDERVELLY-274897 0.5
1138 https://easyshiksha.com/TWPS-KOLAM-THANDA-P-INDERVELLY-274898 0.5
1139 https://easyshiksha.com/TWPS-KOLAMGUDA-H-INDERVELLY-274899 0.5
1140 https://easyshiksha.com/TWPS-KONDA-PUR-INDERVELLY-274900 0.5
1141 https://easyshiksha.com/TWPS-KOYALPANDRI-INDERVELLY-274901 0.5
1142 https://easyshiksha.com/TWPS-LACHIMPUR(B)-INDERVELLY-274902 0.5
1143 https://easyshiksha.com/TWPS-LACHIMPUR(K)-INDERVELLY-274903 0.5
1144 https://easyshiksha.com/TWPS-LAKKUGUDA-INDERVELLY-274904 0.5
1145 https://easyshiksha.com/TWPS-LALTEKADI-INDERVELLY-274905 0.5
1146 https://easyshiksha.com/TWPS-LAMBADI-THANDA-INDERVELLY-274906 0.5
1147 https://easyshiksha.com/TWPS-LINGAPUR-INDERVELLY-274907 0.5
1148 https://easyshiksha.com/TWPS-MALKUGUDA-INDERVELLY-274908 0.5
1149 https://easyshiksha.com/TWPS-MAMIDIGUDA-INDERVELLY-274909 0.5
1150 https://easyshiksha.com/TWPS-MARUTHI-GUDA-INDERVELLY-274910 0.5
1151 https://easyshiksha.com/TWPS-MENDA-PALLI-G-INDERVELLY-274911 0.5
1152 https://easyshiksha.com/TWPS-MOHAN-GUDA-INDERVELLY-274912 0.5
1153 https://easyshiksha.com/TWPS-MUTYAM-PET-INDERVELLY-274913 0.5
1154 https://easyshiksha.com/TWPS-NIZAM-GUDA-INDERVELLY-274914 0.5
1155 https://easyshiksha.com/TWPS-PALA-GUDA-INDERVELLY-274915 0.5
1156 https://easyshiksha.com/TWPS-PATA-GUDA-INDERVELLY-274916 0.5
1157 https://easyshiksha.com/TWPS-PITTABONGARAM-INDERVELLY-274917 0.5
1158 https://easyshiksha.com/TWPS-POLLU-GUDA-INDERVELLY-274918 0.5
1159 https://easyshiksha.com/TWPS-RAJEMPET-INDERVELLY-274919 0.5
1160 https://easyshiksha.com/TWPS-RAMLINGAMPET-INDERVELLY-274920 0.5
1161 https://easyshiksha.com/TWPS-SATMORI-INDERVELLY-274921 0.5
1162 https://easyshiksha.com/TWPS-SURYA-PET-INDERVELLY-274922 0.5
1163 https://easyshiksha.com/TWPS-TEKATDI-GUDA-INDERVELLY-274923 0.5
1164 https://easyshiksha.com/TWPS-TIMMA-INDERVELLY-274924 0.5
1165 https://easyshiksha.com/TWPS-TOYAGUDA-INDERVELLY-274925 0.5
1166 https://easyshiksha.com/TWPS-TUMAL-PAD-INDERVELLY-274926 0.5
1167 https://easyshiksha.com/TWPS-TUMMA-GUDA-INDERVELLY-274927 0.5
1168 https://easyshiksha.com/TWPS-VOLMADRI-INDERVELLY-274928 0.5
1169 https://easyshiksha.com/TWPS-WADAGAON-INDERVELLY-274929 0.5
1170 https://easyshiksha.com/MPPS-ADA-ADA-JAINAD-274936 0.5
1171 https://easyshiksha.com/MPPS-AKURLA-JAINAD-274937 0.5
1172 https://easyshiksha.com/MPPS-BALAPUR-JAINAD-274938 0.5
1173 https://easyshiksha.com/MPPS-BELGAON-JAINAD-274939 0.5
1174 https://easyshiksha.com/MPPS-BHORAJ-BHORAJ-JAINAD-274940 0.5
1175 https://easyshiksha.com/MPPS-DAJINAGAR-JAINAD-274941 0.5
1176 https://easyshiksha.com/MPPS-DEEPAIGUDA-JAINAD-274942 0.5
1177 https://easyshiksha.com/MPPS-FOUZPUR-JAINAD-274943 0.5
1178 https://easyshiksha.com/MPPS-GIMMA-K-JAINAD-274944 0.5
1179 https://easyshiksha.com/MPPS-GUDA-JAINAD-274945 0.5
1180 https://easyshiksha.com/MPPS-HASHAMPUR-JAINAD-274946 0.5
1181 https://easyshiksha.com/MPPS-JAINAD-T-M-JAINAD-274947 0.5
1182 https://easyshiksha.com/MPPS-KAMAI-JAINAD-274948 0.5
1183 https://easyshiksha.com/MPPS-KAMTHA-JAINAD-274949 0.5
1184 https://easyshiksha.com/MPPS-KARANJI-K-JAINAD-274950 0.5
1185 https://easyshiksha.com/MPPS-KEDARPUR-JAINAD-274951 0.5
1186 https://easyshiksha.com/MPPS-KHAPRI-JAINAD-274952 0.5
1187 https://easyshiksha.com/MPPS-KORTA-JAINAD-274953 0.5
1188 https://easyshiksha.com/MPPS-KURA-JAINAD-274954 0.5
1189 https://easyshiksha.com/MPPS-LAXIMPUR-U-JAINAD-274955 0.5
1190 https://easyshiksha.com/MPPS-LEKHARWADI-JAINAD-274956 0.5
1191 https://easyshiksha.com/MPPS-MAKODA-JAINAD-274957 0.5
1192 https://easyshiksha.com/MPPS-MEDIGUDA-K---CANEL-JAINAD-274958 0.5
1193 https://easyshiksha.com/MPPS-MUKTAPUR-JAINAD-274959 0.5
1194 https://easyshiksha.com/MPPS-NIRALA-T-M-JAINAD-274960 0.5
1195 https://easyshiksha.com/MPPS-NIRALA-U-M-JAINAD-274961 0.5
1196 https://easyshiksha.com/MPPS-PARDI-K-JAINAD-274962 0.5
1197 https://easyshiksha.com/MPPS-PENDALWADA-JAINAD-274963 0.5
1198 https://easyshiksha.com/MPPS-PIPPARWADA-JAINAD-274964 0.5
1199 https://easyshiksha.com/MPPS-PIPPLAGAON-JAINAD-274965 0.5
1200 https://easyshiksha.com/MPPS-POOSAI-JAINAD-274966 0.5
1201 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMPUR-T-JAINAD-274967 0.5
1202 https://easyshiksha.com/MPPS-SANGVI(K)-JAINAD-274968 0.5
1203 https://easyshiksha.com/MPPS-SAVAPUR-JAINAD-274969 0.5
1204 https://easyshiksha.com/MPPS-SIRSONNA-JAINAD-274970 0.5
1205 https://easyshiksha.com/MPPS-SUNDARAGIRI-JAINAD-274971 0.5
1206 https://easyshiksha.com/MPPS-UMRI-JAINAD-274972 0.5
1207 https://easyshiksha.com/MPUPS-AKOLI-JAINAD-274973 0.5
1208 https://easyshiksha.com/MPUPS-MEDIGUDA-K---ROAD-JAINAD-274980 0.5
1209 https://easyshiksha.com/TWPS-BALLORI-GUDA-JAINAD-274984 0.5
1210 https://easyshiksha.com/TWPS-JANAPANI-JAINAD-274985 0.5
1211 https://easyshiksha.com/GULSHAN-PS-JAINOOR-JAINOOR-275007 0.5
1212 https://easyshiksha.com/KASHIF-UL-ULOOM-MADARSA-JAINOOR-JAINOOR-275008 0.5
1213 https://easyshiksha.com/MPPS-(U)-MUSLIMGUDA-JAINOOR-275009 0.5
1214 https://easyshiksha.com/MPPS-BHUSIMATTA-JAINOOR-275010 0.5
1215 https://easyshiksha.com/MPPS-DUBBAGUDA-JAINOOR-275012 0.5
1216 https://easyshiksha.com/MPPS-GONDGUDA-JAINOOR-275013 0.5
1217 https://easyshiksha.com/MPPS-GONDUPATUR-JAINOOR-275014 0.5
1218 https://easyshiksha.com/MPPS-GOWRI-JAINOOR-275015 0.5
1219 https://easyshiksha.com/MPPS-GUDAMAMDA-JAINOOR-275016 0.5
1220 https://easyshiksha.com/MPPS-JAINOOR-JAINOOR-275017 0.5
1221 https://easyshiksha.com/MPPS-JAMGAON-JAINOOR-275018 0.5
1222 https://easyshiksha.com/MPPS-JANDAGUDA-JAINOOR-275019 0.5
1223 https://easyshiksha.com/MPPS-KALAMGUDA-GOURI-JAINOOR-275020 0.5
1224 https://easyshiksha.com/MPPS-KONDIBAGUDA-JAINOOR-275021 0.5
1225 https://easyshiksha.com/MPPS-NENDUTANDA-JAINOOR-275022 0.5
1226 https://easyshiksha.com/MPPS-POLASA-JAINOOR-275023 0.5
1227 https://easyshiksha.com/MPPS-POWERGUDA-JAINOOR-275024 0.5
1228 https://easyshiksha.com/MPPS-USHEGAON-JAINOOR-275027 0.5
1229 https://easyshiksha.com/MPPS-WADDERGUDA-JAINOOR-275028 0.5
1230 https://easyshiksha.com/MPPS-WEDDERGUDA(J)-JAINOOR-275029 0.5
1231 https://easyshiksha.com/SRI-SARASWATI-SHISHU-JAINOOR-275034 0.5
1232 https://easyshiksha.com/TWPS-ADDESAR-JAINOOR-275035 0.5
1233 https://easyshiksha.com/TWPS-ANDHUGUDA-JAINOOR-275036 0.5
1234 https://easyshiksha.com/TWPS-ASHAPALLE-JAINOOR-275037 0.5
1235 https://easyshiksha.com/TWPS-BABULGUDA-JAINOOR-275038 0.5
1236 https://easyshiksha.com/TWPS-BHUSIMATTACAMP-JAINOOR-275039 0.5
1237 https://easyshiksha.com/TWPS-BILLUTANDA-JAINOOR-275040 0.5
1238 https://easyshiksha.com/TWPS-CHINTAKORRA-JAINOOR-275041 0.5
1239 https://easyshiksha.com/TWPS-DEVUGUDA-JAINOOR-275042 0.5
1240 https://easyshiksha.com/TWPS-GARENGUDA-JAINOOR-275043 0.5
1241 https://easyshiksha.com/TWPS-GENSHPUR-JAINOOR-275044 0.5
1242 https://easyshiksha.com/TWPS-GUDAMAMDA-JAINOOR-275045 0.5
1243 https://easyshiksha.com/TWPS-IRPPAGUDA-JAINOOR-275046 0.5
1244 https://easyshiksha.com/TWPS-JADUGUDA-JAINOOR-275047 0.5
1245 https://easyshiksha.com/TWPS-KALAMGUDA-GOURI-JAINOOR-275048 0.5
1246 https://easyshiksha.com/TWPS-KERNEMGUDA-JAINOOR-275049 0.5
1247 https://easyshiksha.com/TWPS-KISHANTHANDA-JAINOOR-275050 0.5
1248 https://easyshiksha.com/TWPS-KODDUGUDA-JAINOOR-275051 0.5
1249 https://easyshiksha.com/TWPS-KOKEGUDA-JAINOOR-275052 0.5
1250 https://easyshiksha.com/TWPS-KOLAMGUDA-JAINOOR-275053 0.5
1251 https://easyshiksha.com/TWPS-KONDEPATERU-JAINOOR-275054 0.5
1252 https://easyshiksha.com/TWPS-LAMBADI-THANDA-JAINOOR-275055 0.5
1253 https://easyshiksha.com/TWPS-LODDIGUDA-JAINOOR-275056 0.5
1254 https://easyshiksha.com/TWPS-MANGUGUDA-JAINOOR-275057 0.5
1255 https://easyshiksha.com/TWPS-MANKUGUDA-JAINOOR-275058 0.5
1256 https://easyshiksha.com/TWPS-MARKAGUDA-JAINOOR-275059 0.5
1257 https://easyshiksha.com/TWPS-MARLAWAI-JAINOOR-275060 0.5
1258 https://easyshiksha.com/TWPS-MOTEPETAGUDA-JAINOOR-275061 0.5
1259 https://easyshiksha.com/TWPS-MUKKERGUDA-JAINOOR-275062 0.5
1260 https://easyshiksha.com/TWPS-PANAPATAR-JAINOOR-275063 0.5
1261 https://easyshiksha.com/TWPS-PERA-JAINOOR-275064 0.5
1262 https://easyshiksha.com/TWPS-POCHEMLODDI-JAINOOR-275065 0.5
1263 https://easyshiksha.com/TWPS-POLASA-GONDUGUDA-JAINOOR-275066 0.5
1264 https://easyshiksha.com/TWPS-SHAIKGUDA-JAINOOR-275067 0.5
1265 https://easyshiksha.com/TWPS-SOMJIGUDA-JAINOOR-275068 0.5
1266 https://easyshiksha.com/TWPS-SUKKEDPALLY-JAINOOR-275069 0.5
1267 https://easyshiksha.com/TWPS-SUNGAPOOR-JAINOOR-275070 0.5
1268 https://easyshiksha.com/TWPS-TEDIGUDA-JAINOOR-275071 0.5
1269 https://easyshiksha.com/TWPS-TIMKEPALLY-JAINOOR-275072 0.5
1270 https://easyshiksha.com/TWPS-VYIKAGUDA-JAINOOR-275073 0.5
1271 https://easyshiksha.com/GITA-VIDYALAYAM-HS-BHIMARAM-JAIPUR-275077 0.5
1272 https://easyshiksha.com/M-PPS-NARSINGAPUR-JAIPUR-275078 0.5
1273 https://easyshiksha.com/MPPS-ANKUSHAPUR-JAIPUR-275079 0.5
1274 https://easyshiksha.com/MPPS-ARKEPALLY-JAIPUR-275080 0.5
1275 https://easyshiksha.com/MPPS-BC-COLONY-JAIPUR-275081 0.5
1276 https://easyshiksha.com/MPPS-BEJJAL-JAIPUR-275082 0.5
1277 https://easyshiksha.com/MPPS-BHIMARAM-JAIPUR-275083 0.5
1278 https://easyshiksha.com/MPPS-BOGADAGUDEM-JAIPUR-275084 0.5
1279 https://easyshiksha.com/MPPS-DHARMARAM-JAIPUR-275085 0.5
1280 https://easyshiksha.com/MPPS-DORAGARIPALLE-JAIPUR-275086 0.5
1281 https://easyshiksha.com/MPPS-ELKESHWARAM-JAIPUR-275087 0.5
1282 https://easyshiksha.com/MPPS-GOPALPUR-JAIPUR-275088 0.5
1283 https://easyshiksha.com/MPPS-GUTHEDARPALLY-JAIPUR-275089 0.5
1284 https://easyshiksha.com/MPPS-INDARAM-JAIPUR-275090 0.5
1285 https://easyshiksha.com/MPPS-INDARAM-U-M-JAIPUR-275091 0.5
1286 https://easyshiksha.com/MPPS-JAIPUR-JAIPUR-275092 0.5
1287 https://easyshiksha.com/MPPS-KHAZIPALLY-JAIPUR-275093 0.5
1288 https://easyshiksha.com/MPPS-KOMMUGUDEM-JAIPUR-275094 0.5
1289 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHAPALLE-JAIPUR-275095 0.5
1290 https://easyshiksha.com/MPPS-KUNDARAM-JAIPUR-275096 0.5
1291 https://easyshiksha.com/MPPS-KUNDARAM-HW-JAIPUR-275097 0.5
1292 https://easyshiksha.com/MPPS-MADDULAPALLE-JAIPUR-275098 0.5
1293 https://easyshiksha.com/MPPS-MUDIGUNTA-JAIPUR-275099 0.5
1294 https://easyshiksha.com/MPPS-NARASINGAPURAM-JAIPUR-275100 0.5
1295 https://easyshiksha.com/MPPS-NARVA-JAIPUR-275101 0.5
1296 https://easyshiksha.com/MPPS-NEREDUPALLE-JAIPUR-275102 0.5
1297 https://easyshiksha.com/MPPS-NIZAMBADPALLE-JAIPUR-275103 0.5
1298 https://easyshiksha.com/MPPS-PEGADAPALLY-JAIPUR-275104 0.5
1299 https://easyshiksha.com/MPPS-POLAMPALLE-JAIPUR-275105 0.5
1300 https://easyshiksha.com/MPPS-POTHANPALLY-JAIPUR-275106 0.5
1301 https://easyshiksha.com/MPPS-POWNOOR-JAIPUR-275107 0.5
1302 https://easyshiksha.com/MPPS-R.K.7-JAIPUR-275108 0.5
1303 https://easyshiksha.com/MPPS-RASOOLPALLE-JAIPUR-275109 0.5
1304 https://easyshiksha.com/MPPS-REDDIPALLE-JAIPUR-275110 0.5
1305 https://easyshiksha.com/MPPS-SHETPALLY-JAIPUR-275111 0.5
1306 https://easyshiksha.com/MPPS-SIVVARAM-JAIPUR-275112 0.5
1307 https://easyshiksha.com/MPPS-THALLAGUDEM-JAIPUR-275113 0.5
1308 https://easyshiksha.com/MPPS-VENKATRAOPALLE-JAIPUR-275114 0.5
1309 https://easyshiksha.com/MPPS-YELKANTI-JAIPUR-275115 0.5
1310 https://easyshiksha.com/SRI-CHITANYA-VIDYALAYAM-JAIPUR-275130 0.5
1311 https://easyshiksha.com/SRI-SARASWATI-V.N-SHETPALLE-JAIPUR-275133 0.5
1312 https://easyshiksha.com/SRINIVASA-P-SCHOOL-JAIPUR-275135 0.5
1313 https://easyshiksha.com/SRISARASWATI-VIDYALAYAM-JAIPUR-275136 0.5
1314 https://easyshiksha.com/AIS-GONDUGUDA-DHARMARAM-JANNARAM-275147 0.5
1315 https://easyshiksha.com/ALS-BOMMENA-JANNARAM-275148 0.5
1316 https://easyshiksha.com/ALS-GOLLAWADA-RAINDLAGUDA-JANNARAM-275149 0.5
1317 https://easyshiksha.com/ALS-KAMANPALLY-KAMANPALLE-JANNARAM-275150 0.5
1318 https://easyshiksha.com/ALS-SEVADAS-NAGAR-JANNARAM-275151 0.5
1319 https://easyshiksha.com/ALS-TATIGUDA-KALAMADUGU-JANNARAM-275152 0.5
1320 https://easyshiksha.com/DWRAKA-BHARATHI-VIDLAYAM-JANNARAM-275155 0.5
1321 https://easyshiksha.com/MPPS-AKKAPALLY-GUDA-JANNARAM-275157 0.5
1322 https://easyshiksha.com/MPPS-BADAMPALLE-JANNARAM-275158 0.5
1323 https://easyshiksha.com/MPPS-BAMAN-LINGAIPALLE-JANNARAM-275159 0.5
1324 https://easyshiksha.com/MPPS-BHAGATH-SINGH-NAGAR-JANNARAM-275160 0.5
1325 https://easyshiksha.com/MPPS-CHERLAPALLI-JANNARAM-275161 0.5
1326 https://easyshiksha.com/MPPS-CHERUKUGUDE-JANNARAM-275162 0.5
1327 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINTAGUDA-JANNARAM-275163 0.5
1328 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINTHALAPALLE-JANNARAM-275164 0.5
1329 https://easyshiksha.com/MPPS-DEVENIGUDA-G-JANNARAM-275165 0.5
1330 https://easyshiksha.com/MPPS-DONGAPALLE-JANNARAM-275166 0.5
1331 https://easyshiksha.com/MPPS-GANDHINAGAR-JANNARAM-275167 0.5
1332 https://easyshiksha.com/MPPS-GEETHA-NAGAR-JANNARAM-275168 0.5
1333 https://easyshiksha.com/MPPS-GOLLAWADA-JANNARAM-275169 0.5
1334 https://easyshiksha.com/MPPS-IPPALAPALLE-JANNARAM-275170 0.5
1335 https://easyshiksha.com/MPPS-JUVIGUDA-JANNARAM-275171 0.5
1336 https://easyshiksha.com/MPPS-KALAMADUGU-HW-JANNARAM-275172 0.5
1337 https://easyshiksha.com/MPPS-KALMADUGU-JANNARAM-275173 0.5
1338 https://easyshiksha.com/MPPS-KAMANPALLE-JANNARAM-275174 0.5
1339 https://easyshiksha.com/MPPS-KAWAL-JANNARAM-275175 0.5
1340 https://easyshiksha.com/MPPS-KISHTAPUR-JANNARAM-275176 0.5
1341 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHAPET-JANNARAM-275177 0.5
1342 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHAPET-B-JANNARAM-275178 0.5
1343 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHURPALLI-JANNARAM-275179 0.5
1344 https://easyshiksha.com/MPPS-LAXMIPOOR-THANDA-JANNARAM-275180 0.5
1345 https://easyshiksha.com/MPPS-LOTHORRE-JANNARAM-275181 0.5
1346 https://easyshiksha.com/MPPS-MAHAMUDBAD-JANNARAM-275182 0.5
1347 https://easyshiksha.com/MPPS-MANNEGUDA-JANNARAM-275183 0.5
1348 https://easyshiksha.com/MPPS-MORRIGUDA-T-JANNARAM-275184 0.5
1349 https://easyshiksha.com/MPPS-MURIMADUGU-JANNARAM-275185 0.5
1350 https://easyshiksha.com/MPPS-MURIMADUGU-HW-JANNARAM-275186 0.5
1351 https://easyshiksha.com/MPPS-NARSINGAPUR-JANNARAM-275187 0.5
1352 https://easyshiksha.com/MPPS-PAPAMMAGUDA-JANNARAM-275188 0.5
1353 https://easyshiksha.com/MPPS-PONAKAL-JANNARAM-275189 0.5
1354 https://easyshiksha.com/MPPS-PONAKAL-P-JANNARAM-275190 0.5
1355 https://easyshiksha.com/MPPS-PUTTIGUDA-JANNARAM-275191 0.5
1356 https://easyshiksha.com/MPPS-RAINDLAGUDA-HW-JANNARAM-275192 0.5
1357 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMPUR-JANNARAM-275193 0.5
1358 https://easyshiksha.com/MPPS-ROOPNAIKULATHANDA-JANNARAM-275194 0.5
1359 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COL-JANNARAM-JANNARAM-275195 0.5
1360 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COL-KAWAL-JANNARAM-275196 0.5
1361 https://easyshiksha.com/MPPS-SINGARAIPET-G-JANNARAM-275197 0.5
1362 https://easyshiksha.com/MPPS-SINGARAIPET-N-JANNARAM-275198 0.5
1363 https://easyshiksha.com/MPPS-SRILANKA-COLONY-JANNARAM-275199 0.5
1364 https://easyshiksha.com/MPPS-THANGALLAPALLY-JANNARAM-275200 0.5
1365 https://easyshiksha.com/MPPS-THAPALPUR-JANNARAM-275201 0.5
1366 https://easyshiksha.com/MPPS-THAPALUPUR-WC-JANNARAM-275202 0.5
1367 https://easyshiksha.com/MPPS-TOMMIDI-GUDISELAPAL-JANNARAM-275203 0.5
1368 https://easyshiksha.com/MPPS-VENKATAPURAM-JANNARAM-275204 0.5
1369 https://easyshiksha.com/MPUPS-MORRIGUDA-T-JANNARAM-275207 0.5
1370 https://easyshiksha.com/SLATE-PS-ANGADI-BAZAR-JANNARAM-275214 0.5
1371 https://easyshiksha.com/SRI-RAJASHEKHARA-V.M.SCHO-JANNARAM-275217 0.5
1372 https://easyshiksha.com/SRR-P.SHOOL-PONAKAL-JANNARAM-275218 0.5
1373 https://easyshiksha.com/TWPS-ALLINAGAR-JANNARAM-275219 0.5
1374 https://easyshiksha.com/TWPS-BANGARUCHELAKA-JANNARAM-275220 0.5
1375 https://easyshiksha.com/TWPS-DEVENIGUDA-JANNARAM-275221 0.5
1376 https://easyshiksha.com/TWPS-DOBHIGUDA-JANNARAM-275222 0.5
1377 https://easyshiksha.com/TWPS-GONDUGUDA-JANNARAM-275223 0.5
1378 https://easyshiksha.com/TWPS-HOSTEL-TANDA--KAWAL-JANNARAM-275224 0.5
1379 https://easyshiksha.com/TWPS-JANNARAM-G-JANNARAM-275225 0.5
1380 https://easyshiksha.com/TWPS-KOLAMGUDA-JANNARAM-275226 0.5
1381 https://easyshiksha.com/TWPS-KOMMUGUDA-JANNARAM-275227 0.5
1382 https://easyshiksha.com/TWPS-MALYAL-JANNARAM-275228 0.5
1383 https://easyshiksha.com/TWPS-MORRIGUDA-JANNARAM-275229 0.5
1384 https://easyshiksha.com/TWPS-NAIKAPUGUDA-JANNARAM-275230 0.5
1385 https://easyshiksha.com/TWPS-PAIDPALLE-JANNARAM-275231 0.5
1386 https://easyshiksha.com/TWPS-PUTTIGUDA-JANNARAM-275232 0.5
1387 https://easyshiksha.com/TWPS-SOMUGUDA-JANNARAM-275233 0.5
1388 https://easyshiksha.com/TWPS-SONAPUR-THANDA-JANNARAM-275234 0.5
1389 https://easyshiksha.com/TWPS-THIMMAPUR-JANNARAM-275235 0.5
1390 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-PEDDUR-KADDAM-275251 0.5
1391 https://easyshiksha.com/GTWPS-MAISAMPET-MAISAMPET-KADDAM-275252 0.5
1392 https://easyshiksha.com/JEEYAR-GURUKULAM-ALLAMPAL-KADDAM-275253 0.5
1393 https://easyshiksha.com/M.P.P-SCHOOL-ISLAMPUR--K-KADDAM-275255 0.5
1394 https://easyshiksha.com/MPPS-AKONDAPET-KADDAM-275257 0.5
1395 https://easyshiksha.com/MPPS-AMBARIPET-KADDAM-275258 0.5
1396 https://easyshiksha.com/MPPS-BHUTHKUR-KADDAM-275259 0.5
1397 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINTAGUDA-KADDAM-275261 0.5
1398 https://easyshiksha.com/MPPS-DASTURABAD-KADDAM-275262 0.5
1399 https://easyshiksha.com/MPPS-DATOJIPET-KADDAM-275263 0.5
1400 https://easyshiksha.com/MPPS-DEVUNIGUDEM-KADDAM-275264 0.5
1401 https://easyshiksha.com/MPPS-DHARMAIPET-KADDAM-275265 0.5
1402 https://easyshiksha.com/MPPS-DHARMAIPET---HW-KADDAM-275266 0.5
1403 https://easyshiksha.com/MPPS-DILDARNAGAR-KADDAM-275267 0.5
1404 https://easyshiksha.com/MPPS-DUBBATHANDA-KADDAM-275268 0.5
1405 https://easyshiksha.com/MPPS-GANGAPUR-KADDAM-275269 0.5
1406 https://easyshiksha.com/MPPS-GANGIGOPALPUR-KADDAM-275270 0.5
1407 https://easyshiksha.com/MPPS-KANNAPUR-KADDAM-275272 0.5
1408 https://easyshiksha.com/MPPS-KONDKURU-KADDAM-275273 0.5
1409 https://easyshiksha.com/MPPS-KORRA-THANDA-KADDAM-275274 0.5
1410 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTGHAGUDEM-KADDAM-275275 0.5
1411 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHAPEDDUR-KADDAM-275276 0.5
1412 https://easyshiksha.com/MPPS-LAXMIPUR-KADDAM-275277 0.5
1413 https://easyshiksha.com/MPPS-LAXMISAGAR-KADDAM-275278 0.5
1414 https://easyshiksha.com/MPPS-LINGAPUR-KADDAM-275279 0.5
1415 https://easyshiksha.com/MPPS-MADDIPADGA-KADDAM-275280 0.5
1416 https://easyshiksha.com/MPPS-MAISAMPET-KADDAM-275281 0.5
1417 https://easyshiksha.com/MPPS-MALLAPUR-KADDAM-275282 0.5
1418 https://easyshiksha.com/MPPS-MIDDE-CHINTA-KADDAM-275284 0.5
1419 https://easyshiksha.com/MPPS-MORRIGUDA-KADDAM-275285 0.5
1420 https://easyshiksha.com/MPPS-MUNNIAL-KADDAM-275286 0.5
1421 https://easyshiksha.com/MPPS-MUTHYAMPET-KADDAM-275287 0.5
1422 https://easyshiksha.com/MPPS-NACHAN-YELLAPUR-KADDAM-275288 0.5
1423 https://easyshiksha.com/MPPS-NARSAPUR-KADDAM-275289 0.5
1424 https://easyshiksha.com/MPPS-NARSINGAPUR-KADDAM-275290 0.5
1425 https://easyshiksha.com/MPPS-NAWABPET-KADDAM-275291 0.5
1426 https://easyshiksha.com/MPPS-PALEREGADI-KADDAM-275292 0.5
1427 https://easyshiksha.com/MPPS-PANDWAPUR-(G-G-)-KADDAM-275293 0.5
1428 https://easyshiksha.com/MPPS-PEDDUR---HARIJANWADA-KADDAM-275294 0.5
1429 https://easyshiksha.com/MPPS-PEDDUR-TANDA-KADDAM-275295 0.5
1430 https://easyshiksha.com/MPPS-PERKAPALLI-KADDAM-275296 0.5
1431 https://easyshiksha.com/MPPS-PETHARUPU-KADDAM-275297 0.5
1432 https://easyshiksha.com/MPPS-RAJAMPET-KADDAM-275298 0.5
1433 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMPUR-KADDAM-275299 0.5
1434 https://easyshiksha.com/MPPS-SARANGAPUR-KADDAM-275300 0.5
1435 https://easyshiksha.com/MPPS-SARANGAPUR.-HW-KADDAM-275301 0.5
1436 https://easyshiksha.com/MPPS-SINGAPUR-KADDAM-275302 0.5
1437 https://easyshiksha.com/MPPS-UDUMPUR-TANDA-KADDAM-275303 0.5
1438 https://easyshiksha.com/MPPS-YELAGADAPA-KADDAM-275304 0.5
1439 https://easyshiksha.com/MPPS-YELLAGDAPA-KADDAM-275305 0.5
1440 https://easyshiksha.com/NCLP-SARANGAPUR-KADDAM-275314 0.5
1441 https://easyshiksha.com/TWPS-BHUTHKUR-KADDAM-275317 0.5
1442 https://easyshiksha.com/TWPS-CHITTIAL-KADDAM-275318 0.5
1443 https://easyshiksha.com/TWPS-DAMGUDA-KADDAM-275319 0.5
1444 https://easyshiksha.com/TWPS-DEVUNIGUDEM-KADDAM-275320 0.5
1445 https://easyshiksha.com/TWPS-DOSTHUNAGAR-KADDAM-275321 0.5
1446 https://easyshiksha.com/TWPS-GONDGUDA-KADDAM-275322 0.5
1447 https://easyshiksha.com/TWPS-GONDSERIAL-KADDAM-275323 0.5
1448 https://easyshiksha.com/TWPS-ISTAMPUR-KADDAM-275324 0.5
1449 https://easyshiksha.com/TWPS-KURRAGUDA-KADDAM-275325 0.5
1450 https://easyshiksha.com/TWPS-LAMBADI-THANDA-KADDAM-275326 0.5
1451 https://easyshiksha.com/TWPS-LAXMIPUR-KADDAM-275327 0.5
1452 https://easyshiksha.com/TWPS-MORRIPET-KADDAM-275328 0.5
1453 https://easyshiksha.com/TWPS-MUNNIAL-KADDAM-275329 0.5
1454 https://easyshiksha.com/TWPS-NARSAPUR-GONDGUDA-KADDAM-275330 0.5
1455 https://easyshiksha.com/TWPS-PANDWAPUR-(G-G-)-KADDAM-275331 0.5
1456 https://easyshiksha.com/TWPS-RAMPUR-KADDAM-275332 0.5
1457 https://easyshiksha.com/TWPS-SINGAPUR-(G-G)-KADDAM-275333 0.5
1458 https://easyshiksha.com/TWPS-SINGAPUR-(T)-KADDAM-275334 0.5
1459 https://easyshiksha.com/TWPS-VAKEELANAGAR-KADDAM-275335 0.5
1460 https://easyshiksha.com/ALS-BAREWADA-(V)-KAGAZNAGAR-275343 0.5
1461 https://easyshiksha.com/ALS-MAHAJANGUDA-KAGAZNAGAR-275344 0.5
1462 https://easyshiksha.com/ANWAR-URDU-P-S-KZR-KAGAZNAGAR-275345 0.5
1463 https://easyshiksha.com/ARUNODAYA-VIDYALAYAM-KAGAZNAGAR-275347 0.5
1464 https://easyshiksha.com/BALA-BHARATHI-PS-KAGAZNAGAR-275349 0.5
1465 https://easyshiksha.com/BALA-VIDYA-MANDIR-PS-KZR-KAGAZNAGAR-275350 0.5
1466 https://easyshiksha.com/DARUL-ULOOM-GULSHANE-FATIMA-KAGAZNAGAR-275353 0.5
1467 https://easyshiksha.com/FATHIMA-CONVENT-PS--KZR-KAGAZNAGAR-275355 0.5
1468 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-GIRLS--KAGAZNAGAR-KAGAZNAGAR-275359 0.5
1469 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-HARIJANAWADA--KZR-KAGAZNAGAR-275360 0.5
1470 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-NAVEGAON-BASTHI-KAGAZNAGAR-275361 0.5
1471 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-SIRSILK.KZR-KAGAZNAGAR-275362 0.5
1472 https://easyshiksha.com/GOVT.PS-.R.B.URDU--KZR-KAGAZNAGAR-275367 0.5
1473 https://easyshiksha.com/GOVT.PS.EASGAON-(T.S)-KAGAZNAGAR-275368 0.5
1474 https://easyshiksha.com/GOVT.PS.EASGAON-NO-1-KAGAZNAGAR-275369 0.5
1475 https://easyshiksha.com/GOVT.PS.EASGAON-NO-10-KAGAZNAGAR-275370 0.5
1476 https://easyshiksha.com/GOVT.PS.EASGAON-NO-11-KAGAZNAGAR-275371 0.5
1477 https://easyshiksha.com/GOVT.PS.EASGAON-NO-12-KAGAZNAGAR-275372 0.5
1478 https://easyshiksha.com/GOVT.PS.EASGAON-NO-13-KAGAZNAGAR-275373 0.5
1479 https://easyshiksha.com/GOVT.PS.EASGAON-NO-2-KAGAZNAGAR-275374 0.5
1480 https://easyshiksha.com/GOVT.PS.EASGAON-NO-3-KAGAZNAGAR-275375 0.5
1481 https://easyshiksha.com/GOVT.PS.EASGAON-NO-4-KAGAZNAGAR-275376 0.5
1482 https://easyshiksha.com/GOVT.PS.EASGAON-NO-5-KAGAZNAGAR-275377 0.5
1483 https://easyshiksha.com/GOVT.PS.EASGAON-NO-6-KAGAZNAGAR-275378 0.5
1484 https://easyshiksha.com/GOVT.PS.EASGAON-NO-8-KAGAZNAGAR-275379 0.5
1485 https://easyshiksha.com/GOVT.PS.EASGAON-NO-9-KAGAZNAGAR-275380 0.5
1486 https://easyshiksha.com/GOVT.PS.GANGARAM-BASTHI-KAGAZNAGAR-275381 0.5
1487 https://easyshiksha.com/GOVT.PS.OLD-COLONY--KZR-KAGAZNAGAR-275382 0.5
1488 https://easyshiksha.com/GOVT.PS.R.R.O.COLONY--KZR-KAGAZNAGAR-275383 0.5
1489 https://easyshiksha.com/GOVT.PS.SANGAM-BASTHI-KAGAZNAGAR-275384 0.5
1490 https://easyshiksha.com/GTWPS-DARIGAON-KAGAZNAGAR-275386 0.5
1491 https://easyshiksha.com/GTWPS-DUBBAGUDA-KAGAZNAGAR-275387 0.5
1492 https://easyshiksha.com/GTWPS-GONDI-KAGAZNAGAR-275388 0.5
1493 https://easyshiksha.com/GTWPS-LINEGUDA-KAGAZNAGAR-275389 0.5
1494 https://easyshiksha.com/GTWPS-MALINI-KAGAZNAGAR-275390 0.5
1495 https://easyshiksha.com/GTWPS-MANDVA-KAGAZNAGAR-275391 0.5
1496 https://easyshiksha.com/GTWPS-NAVEGAON-KAGAZNAGAR-275392 0.5
1497 https://easyshiksha.com/GTWPS-PARDHANGUDA-KAGAZNAGAR-275393 0.5
1498 https://easyshiksha.com/GTWPS-REGULAGUDA-KAGAZNAGAR-275394 0.5
1499 https://easyshiksha.com/GTWPS-YELLALPUR-KAGAZNAGAR-275395 0.5
1500 https://easyshiksha.com/GTWPS.THUNGAMADUGU-KAGAZNAGAR-275396 0.5
1501 https://easyshiksha.com/IQBAL-URDU-PRIMARY-SCHOOL-KAGAZNAGAR-275398 0.5
1502 https://easyshiksha.com/JAMIA-IRFAN--UL-ULOOM-KAGAZNAGAR-275399 0.5
1503 https://easyshiksha.com/MADARSA-ARABIA-DARUL-ULOOM-KAGAZNAGAR-275404 0.5
1504 https://easyshiksha.com/MADARSA-MAKHZANUL-ULOOM-KAGAZNAGAR-275406 0.5
1505 https://easyshiksha.com/MPPS-ANKUSAPUR-COLONY-KAGAZNAGAR-275407 0.5
1506 https://easyshiksha.com/MPPS-AREGUDA-KAGAZNAGAR-275408 0.5
1507 https://easyshiksha.com/MPPS-AREGUDA---A-KAGAZNAGAR-275409 0.5
1508 https://easyshiksha.com/MPPS-BABUNAGAR-KAGAZNAGAR-275410 0.5
1509 https://easyshiksha.com/MPPS-BALAGALA-KAGAZNAGAR-275411 0.5
1510 https://easyshiksha.com/MPPS-BAREGUDA-(R)-KAGAZNAGAR-275412 0.5
1511 https://easyshiksha.com/MPPS-BHATPALLY-KAGAZNAGAR-275413 0.5
1512 https://easyshiksha.com/MPPS-BOREGAON-(B)-KAGAZNAGAR-275414 0.5
1513 https://easyshiksha.com/MPPS-BORIGAON-T-M-U-M-KAGAZNAGAR-275415 0.5
1514 https://easyshiksha.com/MPPS-BURDAGUDA-KAGAZNAGAR-275416 0.5
1515 https://easyshiksha.com/MPPS-C-BABU-BASTHI-KAGAZNAGAR-275417 0.5
1516 https://easyshiksha.com/MPPS-CHARIGAON-KAGAZNAGAR-275418 0.5
1517 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINNA-MALNI-KAGAZNAGAR-275419 0.5
1518 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINTAGUDA-KAGAZNAGAR-275420 0.5
1519 https://easyshiksha.com/MPPS-DADANAGAR-KAGAZNAGAR-275421 0.5
1520 https://easyshiksha.com/MPPS-DURGAIAHWADA-KAGAZNAGAR-275422 0.5
1521 https://easyshiksha.com/MPPS-F-QURTERS-(U-M)-KAGAZNAGAR-275423 0.5
1522 https://easyshiksha.com/MPPS-GAJJIGUDA-KAGAZNAGAR-275424 0.5
1523 https://easyshiksha.com/MPPS-GANDHINAGAR-KAGAZNAGAR-275425 0.5
1524 https://easyshiksha.com/MPPS-GANNARAM-KAGAZNAGAR-275426 0.5
1525 https://easyshiksha.com/MPPS-GERREGUDA-KAGAZNAGAR-275427 0.5
1526 https://easyshiksha.com/MPPS-GOLLAGUDA-KAGAZNAGAR-275428 0.5
1527 https://easyshiksha.com/MPPS-JAGANNATHPUR-KAGAZNAGAR-275429 0.5
1528 https://easyshiksha.com/MPPS-JAMBUGA-KAGAZNAGAR-275430 0.5
1529 https://easyshiksha.com/MPPS-JAVVAJIGUDA-KAGAZNAGAR-275431 0.5
1530 https://easyshiksha.com/MPPS-JEEDICHENU-KAGAZNAGAR-275432 0.5
1531 https://easyshiksha.com/MPPS-KOLAMGUDA-KAGAZNAGAR-275433 0.5
1532 https://easyshiksha.com/MPPS-KOSINI-KAGAZNAGAR-275434 0.5
1533 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHA-ANKHODA-KAGAZNAGAR-275435 0.5
1534 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHA-BODEPALLY-KAGAZNAGAR-275436 0.5
1535 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHA-SARSALA-KAGAZNAGAR-275437 0.5
1536 https://easyshiksha.com/MPPS-KOYAWAGU-KAGAZNAGAR-275438 0.5
1537 https://easyshiksha.com/MPPS-MALA-SEETANAGAR-KAGAZNAGAR-275439 0.5
1538 https://easyshiksha.com/MPPS-MANIK-PATER-KAGAZNAGAR-275440 0.5
1539 https://easyshiksha.com/MPPS-MAREPALLY-KAGAZNAGAR-275441 0.5
1540 https://easyshiksha.com/MPPS-METPALLY-KAGAZNAGAR-275442 0.5
1541 https://easyshiksha.com/MPPS-MOSAM-KAGAZNAGAR-275443 0.5
1542 https://easyshiksha.com/MPPS-NAGAMPET-KAGAZNAGAR-275444 0.5
1543 https://easyshiksha.com/MPPS-NAMANAGAR-KAGAZNAGAR-275445 0.5
1544 https://easyshiksha.com/MPPS-NANDIGUDA-KAGAZNAGAR-275446 0.5
1545 https://easyshiksha.com/MPPS-NARAPUR-KAGAZNAGAR-275447 0.5
1546 https://easyshiksha.com/MPPS-OOTPALLY-KAGAZNAGAR-275448 0.5
1547 https://easyshiksha.com/MPPS-PANCHASHEELANAGAR-KAGAZNAGAR-275449 0.5
1548 https://easyshiksha.com/MPPS-POTHEPALLY-KAGAZNAGAR-275450 0.5
1549 https://easyshiksha.com/MPPS-RASPALLY-KAGAZNAGAR-275451 0.5
1550 https://easyshiksha.com/MPPS-SARSALA-KAGAZNAGAR-275452 0.5
1551 https://easyshiksha.com/MPPS-SEETHAMPET-KAGAZNAGAR-275453 0.5
1552 https://easyshiksha.com/MPPS-SHIVAPUR-KAGAZNAGAR-275454 0.5
1553 https://easyshiksha.com/MPPS-SIRSILK--KZR-KAGAZNAGAR-275455 0.5
1554 https://easyshiksha.com/MPPS-TENUGUGUDA-KAGAZNAGAR-275456 0.5
1555 https://easyshiksha.com/MPPS-WALLAKONDA-KAGAZNAGAR-275457 0.5
1556 https://easyshiksha.com/MPPS-WARD-NO-13-(T-M)-KZR-KAGAZNAGAR-275458 0.5
1557 https://easyshiksha.com/MPPS.PETROL-PUMP--KZR-KAGAZNAGAR-275459 0.5
1558 https://easyshiksha.com/MPPS.RIKSHACOLONY-KAGAZNAGAR-275460 0.5
1559 https://easyshiksha.com/MPPS-WARD-NO.13-U-M-KAGAZNAGAR-275461 0.5
1560 https://easyshiksha.com/MPPS-WARD-NO-5-U-M-KZR-KAGAZNAGAR-275462 0.5
1561 https://easyshiksha.com/NCLP-HARIJANWADA-KAGAZNAGAR-275475 0.5
1562 https://easyshiksha.com/NCLP-SANJEEVAIAH-COLONY-KAGAZNAGAR-275476 0.5
1563 https://easyshiksha.com/NEHRU-CONVENT-PRIMARY-SCH-KAGAZNAGAR-275478 0.5
1564 https://easyshiksha.com/SHANTHI-NIKETHAN-ENGLISH-MEDIUM-SCH-KAGAZNAGAR-275480 0.5
1565 https://easyshiksha.com/SHISHU-MANDIR-PS--KZR-KAGAZNAGAR-275481 0.5
1566 https://easyshiksha.com/SRI-SARASWATHI-SHISHUNMAN-KAGAZNAGAR-275487 0.5
1567 https://easyshiksha.com/TWPS-MANNEGUDA-KAGAZNAGAR-275491 0.5
1568 https://easyshiksha.com/VIDYADHARI-PS--KZR-KAGAZNAGAR-275493 0.5
1569 https://easyshiksha.com/VIVEKANANDA-VIDYA-PEETH-KAGAZNAGAR-275494 0.5
1570 https://easyshiksha.com/CARMEL-GIRI-CONVENT-DEVAPUR-KASIPET-275509 0.5
1571 https://easyshiksha.com/EGS-BADUGUDA-KASIPET-275510 0.5
1572 https://easyshiksha.com/EGS-CHOWDUGUDA-KASIPET-275511 0.5
1573 https://easyshiksha.com/EGS-DODDIGUDA-KASIPET-275512 0.5
1574 https://easyshiksha.com/EGS-KOLAMGUDA-KASIPET-275513 0.5
1575 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINTAGUDA-KASIPET-275514 0.5
1576 https://easyshiksha.com/MPPS-DEVAPUR-KASIPET-275515 0.5
1577 https://easyshiksha.com/MPPS-DHARMARAOPET-KASIPET-275516 0.5
1578 https://easyshiksha.com/MPPS-DUBBAGUDA-K-KASIPET-275517 0.5
1579 https://easyshiksha.com/MPPS-GATRAPALLE-KASIPET-275518 0.5
1580 https://easyshiksha.com/MPPS-GONDGUDA-KASIPET-275519 0.5
1581 https://easyshiksha.com/MPPS-GURVAPUR-KASIPET-275520 0.5
1582 https://easyshiksha.com/MPPS-KASIPET-KASIPET-275521 0.5
1583 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHAVARIPET-KASIPET-275522 0.5
1584 https://easyshiksha.com/MPPS-LABADITHANDA-KASIPET-275523 0.5
1585 https://easyshiksha.com/MPPS-MAHENDRABASTI-DEVAPU-KASIPET-275524 0.5
1586 https://easyshiksha.com/MPPS-MUTHEMPALLE-KASIPET-275525 0.5
1587 https://easyshiksha.com/MPPS-NAYAKAPUGUDA-S-KASIPET-275526 0.5
1588 https://easyshiksha.com/MPPS-OLD-VARIPET-KASIPET-275527 0.5
1589 https://easyshiksha.com/MPPS-PALLAMGUDA-KASIPET-275528 0.5
1590 https://easyshiksha.com/MPPS-PEDDA-DHARMARAM-KASIPET-275529 0.5
1591 https://easyshiksha.com/MPPS-PEDDAGUDA-KASIPET-275530 0.5
1592 https://easyshiksha.com/MPPS-POLICE-STATION-BASTI-KASIPET-275531 0.5
1593 https://easyshiksha.com/MPPS-ROTTEPALLY-KASIPET-275532 0.5
1594 https://easyshiksha.com/MPPS-SANDRALPAD-KASIPET-275533 0.5
1595 https://easyshiksha.com/MPPS-SOMAGUDEM-KASIPET-275534 0.5
1596 https://easyshiksha.com/MPPS-SONAPUR-KASIPET-275535 0.5
1597 https://easyshiksha.com/MPPS-VENKATAPUR-KASIPET-275536 0.5
1598 https://easyshiksha.com/SRI-SARASWATHI-SHISHU-MAN-KASIPET-275541 0.5
1599 https://easyshiksha.com/TWPS-BUGGAGUDA-KASIPET-275542 0.5
1600 https://easyshiksha.com/TWPS-DEVAPUR-KASIPET-275543 0.5
1601 https://easyshiksha.com/TWPS-DUBBAGUDA-M-KASIPET-275544 0.5
1602 https://easyshiksha.com/TWPS-GUNDLAPAHAD-KASIPET-275545 0.5
1603 https://easyshiksha.com/TWPS-IPPAGUDA-KASIPET-275546 0.5
1604 https://easyshiksha.com/TWPS-KONDAPUR-KASIPET-275547 0.5
1605 https://easyshiksha.com/TWPS-KOTHAGUDA-(T)-KASIPET-275548 0.5
1606 https://easyshiksha.com/TWPS-LAMBADITHANDA-KASIPET-275549 0.5
1607 https://easyshiksha.com/TWPS-LAXMIPUR-KASIPET-275550 0.5
1608 https://easyshiksha.com/TWPS-MADDIMADA-KASIPET-275551 0.5
1609 https://easyshiksha.com/TWPS-MALKEPALLY-KASIPET-275552 0.5
1610 https://easyshiksha.com/TWPS-MAMIDIGUDA-KASIPET-275553 0.5
1611 https://easyshiksha.com/TWPS-NAYAKAPUGUDA-KASIPET-275554 0.5
1612 https://easyshiksha.com/TWPS-PEDDAGUDA-D-KASIPET-275555 0.5
1613 https://easyshiksha.com/TWPS-PEDDAMPALLE-KASIPET-275556 0.5
1614 https://easyshiksha.com/TWPS-PEDDAPUR-KASIPET-275557 0.5
1615 https://easyshiksha.com/TWPS-RAMPUR-KASIPET-275558 0.5
1616 https://easyshiksha.com/TWPS-REGULGUDA-KASIPET-275559 0.5
1617 https://easyshiksha.com/TWPS-SALEGUDA-KASIPET-275560 0.5
1618 https://easyshiksha.com/TWPS-SAMUGUDA-KASIPET-275561 0.5
1619 https://easyshiksha.com/TWPS-TANGELLAPALLI-KASIPET-275562 0.5
1620 https://easyshiksha.com/TWPS-TATIGUDA-KASIPET-275563 0.5
1621 https://easyshiksha.com/TWPS-TUDUMGUDA-KASIPET-275564 0.5
1622 https://easyshiksha.com/AIE-IG-PS-CHINNUGUDA-KERAMERI-275575 0.5
1623 https://easyshiksha.com/AIE-KARPATHIGUDA-KERAMERI-275576 0.5
1624 https://easyshiksha.com/AIE-MUKADDAM-GUDA-KERAMERI-275577 0.5
1625 https://easyshiksha.com/AIE-NAYAKAPUGUDA-KERAMERI-275578 0.5
1626 https://easyshiksha.com/AIE-PRIMARY-CENTER-RAMPUR-KERAMERI-275579 0.5
1627 https://easyshiksha.com/AIE-PRIMARY-CENTRE-SHIVAGUDA-KERAMERI-275580 0.5
1628 https://easyshiksha.com/ALS-(EGS)-CHALBARDI-KERAMERI-275581 0.5
1629 https://easyshiksha.com/ALS-(TW)-SHANKARLODDI-KERAMERI-275582 0.5
1630 https://easyshiksha.com/ALS-KOLAMGUDA-KERAMERI-275583 0.5
1631 https://easyshiksha.com/ALS-KOTHAGUDA-S-KERAMERI-275584 0.5
1632 https://easyshiksha.com/ALS-LINEGUDA-T-KERAMERI-275585 0.5
1633 https://easyshiksha.com/ALS-NARAYANAGUDA-KERAMERI-275586 0.5
1634 https://easyshiksha.com/ALS-PADMAVATHI-SC-ANARPALLY-KERAMERI-275587 0.5
1635 https://easyshiksha.com/ALS-RAVJIGUDA-KERAMERI-275588 0.5
1636 https://easyshiksha.com/ALS-ROAD-GUDA-KERAMERI-275589 0.5
1637 https://easyshiksha.com/ALS-YESSAPUR-KERAMERI-275590 0.5
1638 https://easyshiksha.com/MPPS-AGARWADA-KERAMERI-275595 0.5
1639 https://easyshiksha.com/MPPS-ANTHAPUR-KERAMERI-275596 0.5
1640 https://easyshiksha.com/MPPS-BABEJHERI-KERAMERI-275597 0.5
1641 https://easyshiksha.com/MPPS-BARE-MODI-KERAMERI-275598 0.5
1642 https://easyshiksha.com/MPPS-BHEEMANGONDI-KERAMERI-275599 0.5
1643 https://easyshiksha.com/MPPS-BHOLEPATHUR-KERAMERI-275600 0.5
1644 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINNA-PATNAPUR-KERAMERI-275601 0.5
1645 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINTAKARRA-KERAMERI-275602 0.5
1646 https://easyshiksha.com/MPPS-CHOWPANGUDA-KERAMERI-275603 0.5
1647 https://easyshiksha.com/MPPS-DEVADPALLE-KERAMERI-275604 0.5
1648 https://easyshiksha.com/MPPS-DEVAPUR-KERAMERI-275605 0.5
1649 https://easyshiksha.com/MPPS-DHANORA-KERAMERI-275606 0.5
1650 https://easyshiksha.com/MPPS-GOWRI-KERAMERI-275607 0.5
1651 https://easyshiksha.com/MPPS-GOYAGAON-KERAMERI-275608 0.5
1652 https://easyshiksha.com/MPPS-INDRANAGAR-KERAMERI-275609 0.5
1653 https://easyshiksha.com/MPPS-JANKAPUR-KERAMERI-275610 0.5
1654 https://easyshiksha.com/MPPS-JODAGHAT-KERAMERI-275611 0.5
1655 https://easyshiksha.com/MPPS-KALI-BUZURG-KERAMERI-275612 0.5
1656 https://easyshiksha.com/MPPS-KALI-KHURD-KERAMERI-275613 0.5
1657 https://easyshiksha.com/MPPS-KALLEGOAN-KERAMERI-275614 0.5
1658 https://easyshiksha.com/MPPS-KARANJIWADA-KERAMERI-275615 0.5
1659 https://easyshiksha.com/MPPS-KERAMERI-KERAMERI-275616 0.5
1660 https://easyshiksha.com/MPPS-KESLAGUDA-KERAMERI-275617 0.5
1661 https://easyshiksha.com/MPPS-KHAIRI-KERAMERI-275618 0.5
1662 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHA-KERAMERI-275619 0.5
1663 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHARI-KERAMERI-275620 0.5
1664 https://easyshiksha.com/MPPS-LAKAMPUR-KERAMERI-275621 0.5
1665 https://easyshiksha.com/MPPS-LEEMGUDA-KERAMERI-275622 0.5
1666 https://easyshiksha.com/MPPS-LENDIGUDA-KERAMERI-275623 0.5
1667 https://easyshiksha.com/MPPS-MAHARAJGWDA-KERAMERI-275624 0.5
1668 https://easyshiksha.com/MPPS-MERRAPIRI-KERAMERI-275625 0.5
1669 https://easyshiksha.com/MPPS-NISHANI-KERAMERI-275626 0.5
1670 https://easyshiksha.com/MPPS-PARANDOL-KERAMERI-275627 0.5
1671 https://easyshiksha.com/MPPS-PARASWADA-KERAMERI-275628 0.5
1672 https://easyshiksha.com/MPPS-PARDA-KERAMERI-275629 0.5
1673 https://easyshiksha.com/MPPS-PATNAPUR-KERAMERI-275630 0.5
1674 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMNAGAR-KERAMERI-275631 0.5
1675 https://easyshiksha.com/MPPS-RINGHANGHAT-KERAMERI-275632 0.5
1676 https://easyshiksha.com/MPPS-SAKADA-KERAMERI-275633 0.5
1677 https://easyshiksha.com/MPPS-SANKARAGUDA-KERAMERI-275634 0.5
1678 https://easyshiksha.com/MPPS-SULTANGUDA-KERAMERI-275635 0.5
1679 https://easyshiksha.com/MPPS-SWARKHEDA-KERAMERI-275636 0.5
1680 https://easyshiksha.com/MPPS-TUKYAN-MOVAD-KERAMERI-275637 0.5
1681 https://easyshiksha.com/MPPS-UMRI-KERAMERI-275638 0.5
1682 https://easyshiksha.com/NAVODAYA-PS-KERAMERI-KERAMERI-275644 0.5
1683 https://easyshiksha.com/TWPS-AMBARAOGUDA-KERAMERI-275645 0.5
1684 https://easyshiksha.com/TWPS-ANARPALLI-KERAMERI-275646 0.5
1685 https://easyshiksha.com/TWPS-ANDUGUDA-KERAMERI-275647 0.5
1686 https://easyshiksha.com/TWPS-BOGADAGUDA-KERAMERI-275648 0.5
1687 https://easyshiksha.com/TWPS-CHINNA-SAKADA-KERAMERI-275649 0.5
1688 https://easyshiksha.com/TWPS-CHINTHAGUDA-KERAMERI-275650 0.5
1689 https://easyshiksha.com/TWPS-CHINTHAPALLY-KERAMERI-275651 0.5
1690 https://easyshiksha.com/TWPS-GONDUGUDA-KERAMERI-275652 0.5
1691 https://easyshiksha.com/TWPS-GORYAGUDA-KERAMERI-275653 0.5
1692 https://easyshiksha.com/TWPS-JAIRAMGUDA-KERAMERI-275654 0.5
1693 https://easyshiksha.com/TWPS-KALLEGAON-KERAMERI-275655 0.5
1694 https://easyshiksha.com/TWPS-KARANJIWADA-KERAMERI-275656 0.5
1695 https://easyshiksha.com/TWPS-KOLAMGUDA-KERAMERI-275657 0.5
1696 https://easyshiksha.com/TWPS-KULAGUDA-KERAMERI-275658 0.5
1697 https://easyshiksha.com/TWPS-LINEGUDA-KERAMERI-275659 0.5
1698 https://easyshiksha.com/TWPS-MANNAGUDA-KERAMERI-275660 0.5
1699 https://easyshiksha.com/TWPS-MODI-KERAMERI-275661 0.5
1700 https://easyshiksha.com/TWPS-MURIKILANKA-KERAMERI-275662 0.5
1701 https://easyshiksha.com/TWPS-NAGULA-GONDHI-KERAMERI-275663 0.5
1702 https://easyshiksha.com/TWPS-PIPRI-KERAMERI-275664 0.5
1703 https://easyshiksha.com/TWPS-PITTAGUDA-KERAMERI-275665 0.5
1704 https://easyshiksha.com/TWPS-RAMJIGUDA-KERAMERI-275666 0.5
1705 https://easyshiksha.com/TWPS-RAOJIGUDA-KERAMERI-275667 0.5
1706 https://easyshiksha.com/TWPS-SANKARAGUDA-KERAMERI-275668 0.5
1707 https://easyshiksha.com/TWPS-SOMLAGUDA-KERAMERI-275669 0.5
1708 https://easyshiksha.com/TWPS-THOYAGUDA-KERAMERI-275670 0.5
1709 https://easyshiksha.com/ALS-DAYYALAMADDI-KHANAPUR-275675 0.5
1710 https://easyshiksha.com/ALS-DEVUNIGUDEM-KHANAPUR-275676 0.5
1711 https://easyshiksha.com/ALS-GANGAIPET-GANGAIPET-KHANAPUR-275677 0.5
1712 https://easyshiksha.com/ALS-KOSAGUTTA-KHANAPUR-275678 0.5
1713 https://easyshiksha.com/ALS-MERONIPARPU-KHANAPUR-275679 0.5
1714 https://easyshiksha.com/ALS-RAGIDUBBANALA-KHANAPUR-275680 0.5
1715 https://easyshiksha.com/ALS-RAMUGUDA-KHANAPUR-275681 0.5
1716 https://easyshiksha.com/ALS-SAKHIGUDA-KHANAPUR-275682 0.5
1717 https://easyshiksha.com/ALS-SURYAGUDEM-KHANAPUR-275683 0.5
1718 https://easyshiksha.com/B.B.V.N-THIMMAPUR-KHANAPUR-275686 0.5
1719 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-TATIGUDA-KHANAPUR-275690 0.5
1720 https://easyshiksha.com/HOLY-FAITH-ENGLISH-MEDIUM-THIMMAPUR-KHANAPUR-275691 0.5
1721 https://easyshiksha.com/MPPS-AKKONIMADA-KHANAPUR-275696 0.5
1722 https://easyshiksha.com/MPPS-ANKENA-KHANAPUR-275697 0.5
1723 https://easyshiksha.com/MPPS-BEERNANDI-KHANAPUR-275698 0.5
1724 https://easyshiksha.com/MPPS-BEVAPUR-(R)-KHANAPUR-275699 0.5
1725 https://easyshiksha.com/MPPS-BURUGPALLE-KHANAPUR-275700 0.5
1726 https://easyshiksha.com/MPPS-BW-WADA-KHANAPUR-275701 0.5
1727 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINTHAGUDA-KHANAPUR-275702 0.5
1728 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINTHALPET-KHANAPUR-275703 0.5
1729 https://easyshiksha.com/MPPS-DHOMDARI---KOTHAGUDA-KHANAPUR-275704 0.5
1730 https://easyshiksha.com/MPPS-DHOMDARI---NG-KHANAPUR-275705 0.5
1731 https://easyshiksha.com/MPPS-GANDHINAGAR-THIMMAPU-KHANAPUR-275706 0.5
1732 https://easyshiksha.com/MPPS-GODALAPAMPU-KHANAPUR-275707 0.5
1733 https://easyshiksha.com/MPPS-GODUMALA-(PATHA)-KHANAPUR-275708 0.5
1734 https://easyshiksha.com/MPPS-GODUMALA-KINDA-KHANAPUR-275709 0.5
1735 https://easyshiksha.com/MPPS-GOSAMPALLI-KHANAPUR-275710 0.5
1736 https://easyshiksha.com/MPPS-GOTTUGUDEM-KHANAPUR-275711 0.5
1737 https://easyshiksha.com/MPPS-GUMMANU-KHANAPUR-275712 0.5
1738 https://easyshiksha.com/MPPS-GUMMANUYENGLAPUR-KHANAPUR-275713 0.5
1739 https://easyshiksha.com/MPPS-GUMMENU-GUMMANU--KG-KHANAPUR-275714 0.5
1740 https://easyshiksha.com/MPPS-HW---THIMMAPUR-KHANAPUR-275715 0.5
1741 https://easyshiksha.com/MPPS-INDRANAGAR-THIMMAPUR-KHANAPUR-275716 0.5
1742 https://easyshiksha.com/MPPS-IQBALPUR-KHANAPUR-275717 0.5
1743 https://easyshiksha.com/MPPS-ITIKYAL-KHANAPUR-275718 0.5
1744 https://easyshiksha.com/MPPS-JANGUGUDA-KHANAPUR-275719 0.5
1745 https://easyshiksha.com/MPPS-KASABGALLI(U)-THIMMA-KHANAPUR-275720 0.5
1746 https://easyshiksha.com/MPPS-KHANAPUR-SC-COLONY-KHANAPUR-275721 0.5
1747 https://easyshiksha.com/MPPS-KOLAMGUDA-ERVACHINTA-KHANAPUR-275722 0.5
1748 https://easyshiksha.com/MPPS-KORKANTI-GONDGUDA-KHANAPUR-275723 0.5
1749 https://easyshiksha.com/MPPS-KORKANTI-TANDA-KHANAPUR-275724 0.5
1750 https://easyshiksha.com/MPPS-KOSAMPUR-KHANAPUR-275725 0.5
1751 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHACHERVUGUDA-KHANAPUR-275726 0.5
1752 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHAPET-KHANAPUR-275727 0.5
1753 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHAWADA--SURJAPUR-KHANAPUR-275728 0.5
1754 https://easyshiksha.com/MPPS-MANDAPALLE-KHANAPUR-275729 0.5
1755 https://easyshiksha.com/MPPS-MASKAPUR-KHANAPUR-275730 0.5
1756 https://easyshiksha.com/MPPS-NAGAPUR-KHANAPUR-275731 0.5
1757 https://easyshiksha.com/MPPS-NEW-YAPALGUDA-KHANAPUR-275732 0.5
1758 https://easyshiksha.com/MPPS-ODEWADA--KHANAPUR-KHANAPUR-275733 0.5
1759 https://easyshiksha.com/MPPS-PANGADICHERVU-GUDA-KHANAPUR-275734 0.5
1760 https://easyshiksha.com/MPPS-PASPULA-KHANAPUR-275735 0.5
1761 https://easyshiksha.com/MPPS-PATHA-DILAWARPUR-KHANAPUR-275736 0.5
1762 https://easyshiksha.com/MPPS-PATHA-YELLAPUR-KHANAPUR-275737 0.5
1763 https://easyshiksha.com/MPPS-PEMBI-KHANAPUR-275738 0.5
1764 https://easyshiksha.com/MPPS-RAIDHARI-KHANAPUR-275739 0.5
1765 https://easyshiksha.com/MPPS-RAJIVNAGAR-THIMMAPUR-KHANAPUR-275740 0.5
1766 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMNAGAR-KHANAPUR-275741 0.5
1767 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMREDDIPALLI-KHANAPUR-275742 0.5
1768 https://easyshiksha.com/MPPS-RAVI-KOTHA-GUDEM-KHANAPUR-275743 0.5
1769 https://easyshiksha.com/MPPS-SATHENPALLE-KHANAPUR-275744 0.5
1770 https://easyshiksha.com/MPPS-SATTUGUDA-KHANAPUR-275745 0.5
1771 https://easyshiksha.com/MPPS-SHANTINAGAR-THIMMA-KHANAPUR-275746 0.5
1772 https://easyshiksha.com/MPPS-SHETPALLE-KHANAPUR-275747 0.5
1773 https://easyshiksha.com/MPPS-SHIVAJINAGAR-THIMMAP-KHANAPUR-275748 0.5
1774 https://easyshiksha.com/MPPS-SRIRAMNAGAR-KHANAP-KHANAPUR-275749 0.5
1775 https://easyshiksha.com/MPPS-SUBASHNAGAR-(T)-THIM-KHANAPUR-275750 0.5
1776 https://easyshiksha.com/MPPS-SUBASHNAGAR(U)-THIMM-KHANAPUR-275751 0.5
1777 https://easyshiksha.com/MPPS-SURJAPUR-KHANAPUR-275752 0.5
1778 https://easyshiksha.com/MPPS-SURJAPUR--HW-KHANAPUR-275753 0.5
1779 https://easyshiksha.com/MPPS-TARLAPAD-NEW-KHANAPUR-275754 0.5
1780 https://easyshiksha.com/MPPS-TARLAPAD-OLD-KHANAPUR-275755 0.5
1781 https://easyshiksha.com/MPPS-THIMMAPUR-(UM)-KHANAPUR-275756 0.5
1782 https://easyshiksha.com/MPPS-THIMMAPUR-T-M-KHANAPUR-275757 0.5
1783 https://easyshiksha.com/MPPS-THUMMAGUDEM-KHANAPUR-275758 0.5
1784 https://easyshiksha.com/MPPS-TULASIPET-KHANAPUR-275759 0.5
1785 https://easyshiksha.com/MPPS-VASPALLE-KHANAPUR-275760 0.5
1786 https://easyshiksha.com/MPPS-VENKAMPOCHAMPAD-KHANAPUR-275761 0.5
1787 https://easyshiksha.com/MPPS-VIDYANAGAR-THIMMAPUR-KHANAPUR-275762 0.5
1788 https://easyshiksha.com/NCLP-GOSAMPALLY-KHANAPUR-275768 0.5
1789 https://easyshiksha.com/NCLP-PATHA-YELLAPUR-KHANAPUR-275769 0.5
1790 https://easyshiksha.com/NCLP-RAJURA-KHANAPUR-275770 0.5
1791 https://easyshiksha.com/SRI-VANI-VIDYANIKETAN-KHANAPUR-275777 0.5
1792 https://easyshiksha.com/TWPS-ADVISARANGAPUR-KHANAPUR-275780 0.5
1793 https://easyshiksha.com/TWPS-BAVAPUR-TANDA-KHANAPUR-275781 0.5
1794 https://easyshiksha.com/TWPS-BEERNANDI-KHANAPUR-275782 0.5
1795 https://easyshiksha.com/TWPS-BEERNANDI-GOUNDUGUDA-KHANAPUR-275783 0.5
1796 https://easyshiksha.com/TWPS-CHAMANPALLE-KHANAPUR-275784 0.5
1797 https://easyshiksha.com/TWPS-CHANDU-TANDA-KHANAPUR-275785 0.5
1798 https://easyshiksha.com/TWPS-DHOMDARI-KHANAPUR-275786 0.5
1799 https://easyshiksha.com/TWPS-HARICHANDTHANDA-KHANAPUR-275787 0.5
1800 https://easyshiksha.com/TWPS-JILLEDIKUNTA-KHANAPUR-275788 0.5
1801 https://easyshiksha.com/TWPS-KARNAMLODDI-KHANAPUR-275789 0.5
1802 https://easyshiksha.com/TWPS-KRISHNANAIK-THANDA-KHANAPUR-275790 0.5
1803 https://easyshiksha.com/TWPS-LOTURRATHANDA-KHANAPUR-275791 0.5
1804 https://easyshiksha.com/TWPS-MEDAMPALLE-KHANAPUR-275792 0.5
1805 https://easyshiksha.com/TWPS-NALLAMADUGU-KHANAPUR-275793 0.5
1806 https://easyshiksha.com/TWPS-PASPULA(KOLOM)-KHANAPUR-275794 0.5
1807 https://easyshiksha.com/TWPS-PEMBI-TANDA-KHANAPUR-275795 0.5
1808 https://easyshiksha.com/TWPS-PULGAMPANDIRI-KHANAPUR-275796 0.5
1809 https://easyshiksha.com/TWPS-RAJULAMADUGU-KHANAPUR-275797 0.5
1810 https://easyshiksha.com/TWPS-SHEVYANAIKTHANDA-KHANAPUR-275798 0.5
1811 https://easyshiksha.com/VASU-VIDYALAYAM-BEERNANDI-KHANAPUR-275799 0.5
1812 https://easyshiksha.com/AUPS-KOTAPALLE-KOTAPALLY-275810 0.5
1813 https://easyshiksha.com/MPPS-ALGAON-KOTAPALLY-275812 0.5
1814 https://easyshiksha.com/MPPS-ANNARAM-KOTAPALLY-275813 0.5
1815 https://easyshiksha.com/MPPS-ARJUNGUTTA-KOTAPALLY-275814 0.5
1816 https://easyshiksha.com/MPPS-BABBERA-CHELUKA-KOTAPALLY-275815 0.5
1817 https://easyshiksha.com/MPPS-BHAVANPALLY-KOTAPALLY-275816 0.5
1818 https://easyshiksha.com/MPPS-BOPPARAM-KOTAPALLY-275817 0.5
1819 https://easyshiksha.com/MPPS-BORAMPALLE-KOTAPALLY-275818 0.5
1820 https://easyshiksha.com/MPPS-BRAHMANPALLE-KOTAPALLY-275819 0.5
1821 https://easyshiksha.com/MPPS-DEWALWADA-O-KOTAPALLY-275820 0.5
1822 https://easyshiksha.com/MPPS-DEWAWADA-KOTAPALLY-275821 0.5
1823 https://easyshiksha.com/MPPS-EDAGATTA-KOTAPALLY-275822 0.5
1824 https://easyshiksha.com/MPPS-EDULA-BANDAM-KOTAPALLY-275823 0.5
1825 https://easyshiksha.com/MPPS-ESONVAI-KOTAPALLY-275824 0.5
1826 https://easyshiksha.com/MPPS-KAWARKOTHAPALLE-KOTAPALLY-275825 0.5
1827 https://easyshiksha.com/MPPS-KODAMPET-KOTAPALLY-275826 0.5
1828 https://easyshiksha.com/MPPS-KOLLUR-KOTAPALLY-275827 0.5
1829 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTAPALLE-KOTAPALLY-275828 0.5
1830 https://easyshiksha.com/MPPS-LAXMIPUR-KOTAPALLY-275829 0.5
1831 https://easyshiksha.com/MPPS-LINGANNAPET-KOTAPALLY-275830 0.5
1832 https://easyshiksha.com/MPPS-MALLAMPET-KOTAPALLY-275831 0.5
1833 https://easyshiksha.com/MPPS-NAKKALPALLY-KOTAPALLY-275832 0.5
1834 https://easyshiksha.com/MPPS-NANDARAMAPLLY-KOTAPALLY-275833 0.5
1835 https://easyshiksha.com/MPPS-PANGADISOMARAM-KOTAPALLY-275834 0.5
1836 https://easyshiksha.com/MPPS-PARPALLE-KOTAPALLY-275835 0.5
1837 https://easyshiksha.com/MPPS-PARPALLE--S-C-COLONY-KOTAPALLY-275836 0.5
1838 https://easyshiksha.com/MPPS-PULLAGAON-KOTAPALLY-275837 0.5
1839 https://easyshiksha.com/MPPS-RAGHUNATHPALLY-KOTAPALLY-275838 0.5
1840 https://easyshiksha.com/MPPS-RAJARAM-KOTAPALLY-275839 0.5
1841 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMAKRISHANAPUR-KOTAPALLY-275840 0.5
1842 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMPUR-KOTAPALLY-275841 0.5
1843 https://easyshiksha.com/MPPS-SARVAIPET-KOTAPALLY-275842 0.5
1844 https://easyshiksha.com/MPPS-SHANKARPUR-KOTAPALLY-275843 0.5
1845 https://easyshiksha.com/MPPS-SHETPALLE-KOTAPALLY-275844 0.5
1846 https://easyshiksha.com/MPPS-SHIVARAMPALLI-KOTAPALLY-275845 0.5
1847 https://easyshiksha.com/MPPS-SIRSA-SIRSA-KOTAPALLY-275846 0.5
1848 https://easyshiksha.com/MPPS-SUPAK-O-KOTAPALLY-275847 0.5
1849 https://easyshiksha.com/MPPS-SUPAKA-K-KOTAPALLY-275848 0.5
1850 https://easyshiksha.com/MPPS-VELMAPALLY-KOTAPALLY-275849 0.5
1851 https://easyshiksha.com/MPPS-VENCHAPALLE-KOTAPALLY-275850 0.5
1852 https://easyshiksha.com/MPPS-YERRIPET-KOTAPALLY-275851 0.5
1853 https://easyshiksha.com/MPPS-AMBAGATTA-KOUTALA-275871 0.5
1854 https://easyshiksha.com/MPPS-BABASAGAR-KOUTALA-275872 0.5
1855 https://easyshiksha.com/MPPS-BALAJI-ANKODA-KOUTALA-275873 0.5
1856 https://easyshiksha.com/MPPS-BAREGUDA-KOUTALA-275874 0.5
1857 https://easyshiksha.com/MPPS-BHALEPALLE-KOUTALA-275875 0.5
1858 https://easyshiksha.com/MPPS-BHEEVARHETTI-KOUTALA-275876 0.5
1859 https://easyshiksha.com/MPPS-BHODAMPALLIY-KOUTALA-275877 0.5
1860 https://easyshiksha.com/MPPS-BOGADAGUDA-KOUTALA-275878 0.5
1861 https://easyshiksha.com/MPPS-BOREWADA-KOUTALA-275879 0.5
1862 https://easyshiksha.com/MPPS-BUREPALLE-KOUTALA-275880 0.5
1863 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINTALA-MANEPALLE-KOUTALA-275881 0.5
1864 https://easyshiksha.com/MPPS-DUBBAGUDA-KOUTALA-275882 0.5
1865 https://easyshiksha.com/MPPS-GANGAPUR-KOUTALA-275883 0.5
1866 https://easyshiksha.com/MPPS-GOVERHETTY-KOUTALA-275884 0.5
1867 https://easyshiksha.com/MPPS-GOVINDGUDA-KOUTALA-275885 0.5
1868 https://easyshiksha.com/MPPS-GUNDAIPETA-KOUTALA-275886 0.5
1869 https://easyshiksha.com/MPPS-INDRANAGAR-KOUTALA-275887 0.5
1870 https://easyshiksha.com/MPPS-IPPALAGUDAM-KOUTALA-275888 0.5
1871 https://easyshiksha.com/MPPS-JAJULAGUDA-KOUTALA-275889 0.5
1872 https://easyshiksha.com/MPPS-KANKI-KOUTALA-275890 0.5
1873 https://easyshiksha.com/MPPS-KARREBBANA-KOUTALA-275891 0.5
1874 https://easyshiksha.com/MPPS-KESIGUDA-KOUTALA-275892 0.5
1875 https://easyshiksha.com/MPPS-KORISINI-KOUTALA-275893 0.5
1876 https://easyshiksha.com/MPPS-KOUTHALA-KOUTALA-275894 0.5
1877 https://easyshiksha.com/MPPS-KOYAGUDAM-KOUTALA-275895 0.5
1878 https://easyshiksha.com/MPPS-KUMBARI-KOUTALA-275896 0.5
1879 https://easyshiksha.com/MPPS-KUNDIMETTYGUDA-KOUTALA-275897 0.5
1880 https://easyshiksha.com/MPPS-MUTHAMPET-KOUTALA-275898 0.5
1881 https://easyshiksha.com/MPPS-NADIMABAD-KOUTALA-275899 0.5
1882 https://easyshiksha.com/MPPS-NAGEPALLE-KOUTALA-275900 0.5
1883 https://easyshiksha.com/MPPS-NANDIKONDA-KOUTALA-275901 0.5
1884 https://easyshiksha.com/MPPS-NEW-COLONY-KOUTALA-275902 0.5
1885 https://easyshiksha.com/MPPS-PALVIA-NAGAR-KOUTALA-275903 0.5
1886 https://easyshiksha.com/MPPS-PARDI-KOUTALA-275904 0.5
1887 https://easyshiksha.com/MPPS-PATHAKANNEPALLY-KOUTALA-275905 0.5
1888 https://easyshiksha.com/MPPS-RAVINDRANAGAR-KOUTALA-275906 0.5
1889 https://easyshiksha.com/MPPS-SADASIVAPETA-KOUTALA-275907 0.5
1890 https://easyshiksha.com/MPPS-SAIDAPUR-KOUTALA-275908 0.5
1891 https://easyshiksha.com/MPPS-SANDGAON-KOUTALA-275909 0.5
1892 https://easyshiksha.com/MPPS-SHIRSA-KOUTALA-275910 0.5
1893 https://easyshiksha.com/MPPS-TALODI-KOUTALA-275911 0.5
1894 https://easyshiksha.com/MPPS-TATINAGAR-KOUTALA-275912 0.5
1895 https://easyshiksha.com/MPPS-TATIPALLE-KOUTALA-275913 0.5
1896 https://easyshiksha.com/MPPS-TEKAMGUDA-KOUTALA-275914 0.5
1897 https://easyshiksha.com/MPPS-THUMDI-KOUTALA-275915 0.5
1898 https://easyshiksha.com/MPPS-THUMDIHETTY-KOUTALA-275916 0.5
1899 https://easyshiksha.com/MPPS-VAIGOAN-KOUTALA-275917 0.5
1900 https://easyshiksha.com/MPPS-VEERVALLYI-KOUTALA-275918 0.5
1901 https://easyshiksha.com/NCLP-BABASAGAR-BABASAGAR-KOUTALA-275928 0.5
1902 https://easyshiksha.com/NCLP-TALODI-KOUTALA-275929 0.5
1903 https://easyshiksha.com/SIR-VANI-VIDYAMANDIR-KOUTALA-275930 0.5
1904 https://easyshiksha.com/ST-.-JOSEPH-AIDED-PRIMARY-KOUTALA-275931 0.5
1905 https://easyshiksha.com/ST.-MARYS-PRIMARY-SCHOOL-KOUTALA-275933 0.5
1906 https://easyshiksha.com/TWPS-BUREPALLE-KOUTALA-275934 0.5
1907 https://easyshiksha.com/TWPS-DHANOORHETTY-KOUTALA-275935 0.5
1908 https://easyshiksha.com/TWPS-EDLAGUDA-KOUTALA-275936 0.5
1909 https://easyshiksha.com/TWPS-GINNALAHETTY-KOUTALA-275937 0.5
1910 https://easyshiksha.com/TWPS-GURUDPETA-KOUTALA-275938 0.5
1911 https://easyshiksha.com/TWPS-HETIGUDA-KOUTALA-275939 0.5
1912 https://easyshiksha.com/TWPS-JANGOAN-KOUTALA-275940 0.5
1913 https://easyshiksha.com/TWPS-K-B-COLONY-KOUTALA-275941 0.5
1914 https://easyshiksha.com/TWPS-KANKI-KOUTALA-275942 0.5
1915 https://easyshiksha.com/TWPS-KOYAGUDAM-KOUTALA-275943 0.5
1916 https://easyshiksha.com/TWPS-LAMBADIHETTY-KOUTALA-275944 0.5
1917 https://easyshiksha.com/TWPS-NAIKAPUGUDA-KOUTALA-275945 0.5
1918 https://easyshiksha.com/TWPS-PATELGUDA-KOUTALA-275946 0.5
1919 https://easyshiksha.com/TWPS-SHIVALINGAPUR-KOUTALA-275947 0.5
1920 https://easyshiksha.com/ALS-BELGAON-THANDA-2-KUBEER-275957 0.5
1921 https://easyshiksha.com/ALS-PARDI-K-KUBEER-275958 0.5
1922 https://easyshiksha.com/DNT-PS-SIRPELLY-3-KUBEER-275960 0.5
1923 https://easyshiksha.com/MP-PS-SOMESHWAR-T-KUBEER-275961 0.5
1924 https://easyshiksha.com/MPPS-ANTHARNI-KUBEER-275962 0.5
1925 https://easyshiksha.com/MPPS-BAKOT-KUBEER-275963 0.5
1926 https://easyshiksha.com/MPPS-BELGAON-TANDA-1-KUBEER-275964 0.5
1927 https://easyshiksha.com/MPPS-BRAHMESWAR-KUBEER-275965 0.5
1928 https://easyshiksha.com/MPPS-DARKUBEER-KUBEER-275966 0.5
1929 https://easyshiksha.com/MPPS-DHAUJINAYAK-KUBEER-275967 0.5
1930 https://easyshiksha.com/MPPS-DODARNA-KUBEER-275968 0.5
1931 https://easyshiksha.com/MPPS-DURGANAIK-TANDA-KUBEER-275969 0.5
1932 https://easyshiksha.com/MPPS-GALSINGH-THANDA-KUBEER-275970 0.5
1933 https://easyshiksha.com/MPPS-GOGANAIK-THANDA-KUBEER-275971 0.5
1934 https://easyshiksha.com/MPPS-HAMPOLI-(BUZURG)-KUBEER-275972 0.5
1935 https://easyshiksha.com/MPPS-JAMGAON-KUBEER-275973 0.5
1936 https://easyshiksha.com/MPPS-JUMDA-KUBEER-275974 0.5
1937 https://easyshiksha.com/MPPS-KASRA-NA-KUBEER-275975 0.5
1938 https://easyshiksha.com/MPPS-KEERUNAIK-THANDA-KUBEER-275976 0.5
1939 https://easyshiksha.com/MPPS-KHASRA-KUBEER-275977 0.5
1940 https://easyshiksha.com/MPPS-KUBEER-KUBEER-275978 0.5
1941 https://easyshiksha.com/MPPS-LINGI-KUBEER-275979 0.5
1942 https://easyshiksha.com/MPPS-MALEGAON-KUBEER-275980 0.5
1943 https://easyshiksha.com/MPPS-MARLAGONDA-KUBEER-275981 0.5
1944 https://easyshiksha.com/MPPS-MARLAGONDA-TANDA-KUBEER-275982 0.5
1945 https://easyshiksha.com/MPPS-MAULANA-NAGAR-KUBEER-275983 0.5
1946 https://easyshiksha.com/MPPS-MOLA-KUBEER-275984 0.5
1947 https://easyshiksha.com/MPPS-NASANWALI-KUBEER-275985 0.5
1948 https://easyshiksha.com/MPPS-NIGHWA-KUBEER-275986 0.5
1949 https://easyshiksha.com/MPPS-PALSI-KUBEER-275987 0.5
1950 https://easyshiksha.com/MPPS-PALSI-TANDA-2-KUBEER-275988 0.5
1951 https://easyshiksha.com/MPPS-PALSI-THANDA-1-KUBEER-275989 0.5
1952 https://easyshiksha.com/MPPS-PANGRA-KUBEER-275990 0.5
1953 https://easyshiksha.com/MPPS-PARDI-(BUZURG)-KUBEER-275991 0.5
1954 https://easyshiksha.com/MPPS-PARDI-K-KUBEER-275992 0.5
1955 https://easyshiksha.com/MPPS-RAJURA-KUBEER-275993 0.5
1956 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMNAIK-TANDA-I-KUBEER-275994 0.5
1957 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMSING-TANDA-KUBEER-275995 0.5
1958 https://easyshiksha.com/MPPS-RANJANI-TANDA-KUBEER-275996 0.5
1959 https://easyshiksha.com/MPPS-SAINAGAR-TANDA-KUBEER-275997 0.5
1960 https://easyshiksha.com/MPPS-SANGVI-KUBEER-275998 0.5
1961 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COL-KUBEER-KUBEER-275999 0.5
1962 https://easyshiksha.com/MPPS-SHANKER-TANDA-KUBEER-276000 0.5
1963 https://easyshiksha.com/MPPS-SHIVINI-KUBEER-276001 0.5
1964 https://easyshiksha.com/MPPS-SHIVINITANDA-NO-1-KUBEER-276002 0.5
1965 https://easyshiksha.com/MPPS-SHIVINITANDA-NO-2-KUBEER-276003 0.5
1966 https://easyshiksha.com/MPPS-SIRPELLY-1-KUBEER-276004 0.5
1967 https://easyshiksha.com/MPPS-SIRPELLY-2-KUBEER-276005 0.5
1968 https://easyshiksha.com/MPPS-SOWNA-KUBEER-276006 0.5
1969 https://easyshiksha.com/MPPS-VARNI-KUBEER-276007 0.5
1970 https://easyshiksha.com/MPPS-VEERAGOHAN-THANDA-KUBEER-276008 0.5
1971 https://easyshiksha.com/MPPS-WAI-KUBEER-276009 0.5
1972 https://easyshiksha.com/SRI-SARASWATHI-SHISH-KUBEER-276025 0.5
1973 https://easyshiksha.com/SRI-SARASWATHI-SHISHU-MAN-KUBEER-276026 0.5
1974 https://easyshiksha.com/ALS-GAMMAPUR-DOWNELLE-KUNTALA-276032 0.5
1975 https://easyshiksha.com/MPPS-AMBAKANTI-AMBKANTI-KUNTALA-276034 0.5
1976 https://easyshiksha.com/MPPS-AMBKANTI-T-KUNTALA-276035 0.5
1977 https://easyshiksha.com/MPPS-ANDAKUR-ANDEKUR-KUNTALA-276036 0.5
1978 https://easyshiksha.com/MPPS-ARLY-(K)-KUNTALA-276037 0.5
1979 https://easyshiksha.com/MPPS-BAMINI-(B)-KUNTALA-276038 0.5
1980 https://easyshiksha.com/MPPS-BURUGUPALLE-G-KUNTALA-276039 0.5
1981 https://easyshiksha.com/MPPS-CHAKEPALLE-KUNTALA-276040 0.5
1982 https://easyshiksha.com/MPPS-DONGARGAON---NEW-KUNTALA-276041 0.5
1983 https://easyshiksha.com/MPPS-DONGARGAON--OLD-KUNTALA-276042 0.5
1984 https://easyshiksha.com/MPPS-DOWNELLE-TANDA-KUNTALA-276043 0.5
1985 https://easyshiksha.com/MPPS-GULMADAGA-KUNTALA-276044 0.5
1986 https://easyshiksha.com/MPPS-HANUMAN-NAGAR-TANDA-KUNTALA-276045 0.5
1987 https://easyshiksha.com/MPPS-HANUMANTHANDA-KUNTALA-276046 0.5
1988 https://easyshiksha.com/MPPS-KALLOOR-KUNTALA-276047 0.5
1989 https://easyshiksha.com/MPPS-KUNTALA-KUNTALA-KUNTALA-276048 0.5
1990 https://easyshiksha.com/MPPS-LIMBA-(K)-KUNTALA-276049 0.5
1991 https://easyshiksha.com/MPPS-LIMBA(B)-KUNTALA-276050 0.5
1992 https://easyshiksha.com/MPPS-MEDANPUR-KUNTALA-276051 0.5
1993 https://easyshiksha.com/MPPS-NANDAN-KUNTALA-276052 0.5
1994 https://easyshiksha.com/MPPS-OALA-KUNTALA-276053 0.5
1995 https://easyshiksha.com/MPPS-PENCHIKALPAHAD-KUNTALA-276054 0.5
1996 https://easyshiksha.com/MPPS-RAIPAHAD-KUNTALA-276055 0.5
1997 https://easyshiksha.com/MPPS-RAJAPUR-RAJAPUR-KUNTALA-276056 0.5
1998 https://easyshiksha.com/MPPS-SEVADAS-NAGAR-KUNTALA-276057 0.5
1999 https://easyshiksha.com/MPPS-SURYAM-THANDA.-KUNTALA-276058 0.5
2000 https://easyshiksha.com/MPPS-SURYAPUR-KUNTALA-276059 0.5
2001 https://easyshiksha.com/MPPS-TIMMAPUR-KUNTALA-276060 0.5
2002 https://easyshiksha.com/MPPS-VENKUR---NEW-KUNTALA-276061 0.5
2003 https://easyshiksha.com/MPPS-VENKUR---OLD-KUNTALA-276062 0.5
2004 https://easyshiksha.com/SRI-SAI-VIDYA-NIKETAN-KUNTALA-276070 0.5
2005 https://easyshiksha.com/C.S.I-RYDAL-P.S-LAXETTIPET-276081 0.5
2006 https://easyshiksha.com/EGS-GOLLAGUDA-LAXETTIPET-276083 0.5
2007 https://easyshiksha.com/EGS-MANNEGUDA-LAXETTIPET-276084 0.5
2008 https://easyshiksha.com/GOOD-SHEPPERED-PS-LAXETTIPET-276086 0.5
2009 https://easyshiksha.com/MPPS-ANDHRABOAR-LAXETTIPET-276091 0.5
2010 https://easyshiksha.com/MPPS-ANKATPALLY-LAXETTIPET-276092 0.5
2011 https://easyshiksha.com/MPPS-BALRAOPET-LAXETTIPET-276093 0.5
2012 https://easyshiksha.com/MPPS-BOYAWADA--LUXETTIPET-LAXETTIPET-276094 0.5
2013 https://easyshiksha.com/MPPS-CHALLAMPET-LAXETTIPET-276095 0.5
2014 https://easyshiksha.com/MPPS-DOWDEPALLE-LAXETTIPET-276096 0.5
2015 https://easyshiksha.com/MPPS-ELLARAM-LAXETTIPET-276097 0.5
2016 https://easyshiksha.com/MPPS-ELLARAM-PATA-LAXETTIPET-276098 0.5
2017 https://easyshiksha.com/MPPS-GAMAPALAPALLI-LAXETTIPET-276099 0.5
2018 https://easyshiksha.com/MPPS-GODAVARI-ROAD-LAXETTIPET-276100 0.5
2019 https://easyshiksha.com/MPPS-HANUMANTHU-PALLY-LAXETTIPET-276101 0.5
2020 https://easyshiksha.com/MPPS-HW-KOTHA-KOMMUGUDA-LAXETTIPET-276102 0.5
2021 https://easyshiksha.com/MPPS-INDANBATHIGUDA-LAXETTIPET-276103 0.5
2022 https://easyshiksha.com/MPPS-ITKYAL-LAXETTIPET-276104 0.5
2023 https://easyshiksha.com/MPPS-JENDAVENKATAPUR-LAXETTIPET-276105 0.5
2024 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHAPALLI-LAXETTIPET-276106 0.5
2025 https://easyshiksha.com/MPPS-LUXETTIPET-LAXETTIPET-276108 0.5
2026 https://easyshiksha.com/MPPS-LUXETTIPET-BUSTAND-LAXETTIPET-276109 0.5
2027 https://easyshiksha.com/MPPS-LUXETTIPET-CR-LAXETTIPET-276110 0.5
2028 https://easyshiksha.com/MPPS-MARIPALLY-LAXETTIPET-276111 0.5
2029 https://easyshiksha.com/MPPS-MITTAPALLY-LAXETTIPET-276112 0.5
2030 https://easyshiksha.com/MPPS-MODELA-LAXETTIPET-276113 0.5
2031 https://easyshiksha.com/MPPS-MODELA-GN-LAXETTIPET-276114 0.5
2032 https://easyshiksha.com/MPPS-MODELA-N-LAXETTIPET-276115 0.5
2033 https://easyshiksha.com/MPPS-MULKALLAGUDA-LAXETTIPET-276116 0.5
2034 https://easyshiksha.com/MPPS-MUTHYAMPET-LAXETTIPET-276117 0.5
2035 https://easyshiksha.com/MPPS-NAYAKAPAGUDA-LAXETTIPET-276118 0.5
2036 https://easyshiksha.com/MPPS-PATHAKOMMUGUDA-LAXETTIPET-276119 0.5
2037 https://easyshiksha.com/MPPS-POCHAM-PALLY-LAXETTIPET-276120 0.5
2038 https://easyshiksha.com/MPPS-POTHEPALLE-LAXETTIPET-276121 0.5
2039 https://easyshiksha.com/MPPS-RANGAPET-LAXETTIPET-276122 0.5
2040 https://easyshiksha.com/MPPS-SHANTAPUR-LAXETTIPET-276123 0.5
2041 https://easyshiksha.com/MPPS-SURAM-LAXETTIPET-276124 0.5
2042 https://easyshiksha.com/MPPS-TALAMALLA-LAXETTIPET-276125 0.5
2043 https://easyshiksha.com/MPPS-TOTAGUDA-LAXETTIPET-276126 0.5
2044 https://easyshiksha.com/MPPS-UTUKUR-LAXETTIPET-276127 0.5
2045 https://easyshiksha.com/MPPS-VENKATARAOPET-LAXETTIPET-276128 0.5
2046 https://easyshiksha.com/MPPS-YELKALAPALLY-LAXETTIPET-276129 0.5
2047 https://easyshiksha.com/NCLP-LUXETTIPET-LAXETTIPET-276135 0.5
2048 https://easyshiksha.com/NCLP--UTHKUR-LAXETTIPET-276136 0.5
2049 https://easyshiksha.com/NRBC-MANNEGUDA-LAXETTIPET-276137 0.5
2050 https://easyshiksha.com/RAVINDRA-BHARATHI-VIDYALA-LAXETTIPET-276140 0.5
2051 https://easyshiksha.com/S.S.S.-MANDIR-LUXETTIPET-LAXETTIPET-276141 0.5
2052 https://easyshiksha.com/SRI-RAJA-RAJESHWARA-VIDYA-LAXETTIPET-276142 0.5
2053 https://easyshiksha.com/SRI-VIVEKANANDA-VIDYALAYA-LAXETTIPET-276144 0.5
2054 https://easyshiksha.com/VEDASRI-PRIMARY-SCHOOL-LAXETTIPET-276148 0.5
2055 https://easyshiksha.com/VIGNAN-VIDYALAYAM-LAXETTIPET-276149 0.5
2056 https://easyshiksha.com/VISHWA-BHARATHI-VIDYALAYA-LAXETTIPET-276151 0.5
2057 https://easyshiksha.com/VISWASANTHI-VIDYALAYAM-LAXETTIPET-276153 0.5
2058 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-MUKTHAPUR-LAXMANCHANDA-276161 0.5
2059 https://easyshiksha.com/MPPS-BABAPUR-LAXMANCHANDA-276163 0.5
2060 https://easyshiksha.com/MPPS-BOREGAON(W)-LAXMANCHANDA-276164 0.5
2061 https://easyshiksha.com/MPPS-CHAMANPALLE-LAXMANCHANDA-276165 0.5
2062 https://easyshiksha.com/MPPS-DHARMARAM-LAXMANCHANDA-276166 0.5
2063 https://easyshiksha.com/MPPS-KANJER-LAXMANCHANDA-276167 0.5
2064 https://easyshiksha.com/MPPS-KANKAPUR-KANKAPUR-LAXMANCHANDA-276168 0.5
2065 https://easyshiksha.com/MPPS-KASHIGUDA-KASHIGUDA-LAXMANCHANDA-276169 0.5
2066 https://easyshiksha.com/MPPS-LAXMANCHANDA-LAXMANCHANDA-276170 0.5
2067 https://easyshiksha.com/MPPS-MACHAPUR-LAXMANCHANDA-276171 0.5
2068 https://easyshiksha.com/MPPS-MALLAPUR-LAXMANCHANDA-276172 0.5
2069 https://easyshiksha.com/MPPS-MUNIPALLE-LAXMANCHANDA-276173 0.5
2070 https://easyshiksha.com/MPPS-NEW-BOPPARAM-LAXMANCHANDA-276174 0.5
2071 https://easyshiksha.com/MPPS-NEW-VELMAL-LAXMANCHANDA-276175 0.5
2072 https://easyshiksha.com/MPPS-PARAPALLY-TANDA-LAXMANCHANDA-276176 0.5
2073 https://easyshiksha.com/MPPS-PARPALLE-LAXMANCHANDA-276177 0.5
2074 https://easyshiksha.com/MPPS-PEECHARA-LAXMANCHANDA-276178 0.5
2075 https://easyshiksha.com/MPPS-POTPALLY-K(R.C)-LAXMANCHANDA-276179 0.5
2076 https://easyshiksha.com/MPPS-POTTAPELLY(B)-LAXMANCHANDA-276180 0.5
2077 https://easyshiksha.com/MPPS-RACHAPUR-LAXMANCHANDA-276181 0.5
2078 https://easyshiksha.com/MPPS-SANGAMPET-LAXMANCHANDA-276182 0.5
2079 https://easyshiksha.com/MPPS-THIRPALLE-LAXMANCHANDA-276183 0.5
2080 https://easyshiksha.com/MPPS-WADDYAL-LAXMANCHANDA-276184 0.5
2081 https://easyshiksha.com/MPPS-WEDDEPALLE-LAXMANCHANDA-276185 0.5
2082 https://easyshiksha.com/MPPSNEW-VELMAL-LAXMANCHANDA-276186 0.5
2083 https://easyshiksha.com/SRI-GNANAJYOTHI-VN-PARPAL-LAXMANCHANDA-276191 0.5
2084 https://easyshiksha.com/SRI-SARASWATHI-SHISHU-M.-LAXMANCHANDA-276192 0.5
2085 https://easyshiksha.com/MPPS-ABDULLAPUR-LOHESRA-276206 0.5
2086 https://easyshiksha.com/MPPS-ARLI-B-LOHESRA-276207 0.5
2087 https://easyshiksha.com/MPPS-BAMNI-(K)-LOHESRA-276208 0.5
2088 https://easyshiksha.com/MPPS-BHAGAPUR-LOHESRA-276209 0.5
2089 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINNA-WATULI-LOHESRA-276211 0.5
2090 https://easyshiksha.com/MPPS-DHARMARA-LOHESRA-276212 0.5
2091 https://easyshiksha.com/MPPS-GADCHANDA-LOHESRA-276213 0.5
2092 https://easyshiksha.com/MPPS-HAWARGA-LOHESRA-276214 0.5
2093 https://easyshiksha.com/MPPS-JOHARPUR-LOHESRA-276215 0.5
2094 https://easyshiksha.com/MPPS-KANKAPUR-KANKAPUR-LOHESRA-276216 0.5
2095 https://easyshiksha.com/MPPS-KISTAPUR-LOHESRA-276217 0.5
2096 https://easyshiksha.com/MPPS-LAMBADI-TANDA-LOHESRA-276218 0.5
2097 https://easyshiksha.com/MPPS-LAXMINAGAR-TANDA-LOHESRA-276219 0.5
2098 https://easyshiksha.com/MPPS-LOHESRA-LOHESRA-LOHESRA-276220 0.5
2099 https://easyshiksha.com/MPPS-MANMAD-LOHESRA-276221 0.5
2100 https://easyshiksha.com/MPPS-MOHALLA-LOHESRA-276222 0.5
2101 https://easyshiksha.com/MPPS-NAGAR-LOHESRA-276223 0.5
2102 https://easyshiksha.com/MPPS-NARSIMHANAGAR-TANDA-LOHESRA-276224 0.5
2103 https://easyshiksha.com/MPPS-PANCHGUDI-LOHESRA-276225 0.5
2104 https://easyshiksha.com/MPPS-PIPRI-LOHESRA-276226 0.5
2105 https://easyshiksha.com/MPPS-POTPALLE-(B)-LOHESRA-276227 0.5
2106 https://easyshiksha.com/MPPS-POTPALLE-(M)-LOHESRA-276228 0.5
2107 https://easyshiksha.com/MPPS-PUSPUR-LOHESRA-276229 0.5
2108 https://easyshiksha.com/MPPS-PUSPUR-TANDA-LOHESRA-276230 0.5
2109 https://easyshiksha.com/MPPS-RAJURA-LOHESRA-276231 0.5
2110 https://easyshiksha.com/MPPS-SATHGAON-LOHESRA-276232 0.5
2111 https://easyshiksha.com/MPPS-SHEVALAL-TANDA-LOHESRA-276233 0.5
2112 https://easyshiksha.com/MPPS-U-M-NAGAR-LOHESRA-276234 0.5
2113 https://easyshiksha.com/MPPS-WASTAPUR-LOHESRA-276235 0.5
2114 https://easyshiksha.com/MPPS-WATOLI-LOHESRA-276236 0.5
2115 https://easyshiksha.com/MPPS-YEDDUR-LOHESRA-276237 0.5
2116 https://easyshiksha.com/SRI-GYANESHWARI-VIDYA-MAN-LOHESRA-276243 0.5
2117 https://easyshiksha.com/SRI-SAI-VENNELA-VIDYAKATH-LOHESRA-276244 0.5
2118 https://easyshiksha.com/SRI-SHARADA-VIDYA-NIKETAN-LOHESRA-276246 0.5
2119 https://easyshiksha.com/VISHWAM-MODEL-SCHOOL-LOHESRA-276248 0.5
2120 https://easyshiksha.com/VIVEKA-VIDYANIKETHAN-LOHESRA-276249 0.5
2121 https://easyshiksha.com/APTWR-GURUKULAM-MAMDA-MAMDA-276258 0.5
2122 https://easyshiksha.com/EGS-MALKAPALLY-MAMDA-276260 0.5
2123 https://easyshiksha.com/MPPS-ADARSANAGAR-KOTHUR-MAMDA-276262 0.5
2124 https://easyshiksha.com/MPPS-AREPALLE-MAMDA-276264 0.5
2125 https://easyshiksha.com/MPPS-BANDAL-KHANAPUR-MAMDA-276265 0.5
2126 https://easyshiksha.com/MPPS-BHEEMLA-TANDA-MAMDA-MAMDA-276266 0.5
2127 https://easyshiksha.com/MPPS-BURDAPALLY-MAMDA-276267 0.5
2128 https://easyshiksha.com/MPPS-BURUGUPALLE-MAMDA-276268 0.5
2129 https://easyshiksha.com/MPPS-CHANDARAM-MAMDA-276269 0.5
2130 https://easyshiksha.com/MPPS-CHERNVUMUNDI-THANDA-MAMDA-276270 0.5
2131 https://easyshiksha.com/MPPS-DHANJI-TANDA-MAMDA-276271 0.5
2132 https://easyshiksha.com/MPPS-GAYADPALLE-MAMDA-276272 0.5
2133 https://easyshiksha.com/MPPS-GONDGUDA-MAMDA-276273 0.5
2134 https://easyshiksha.com/MPPS-JAMALANAIKTANDA-MAMDA-276274 0.5
2135 https://easyshiksha.com/MPPS-KAPPAMPALLY-MAMDA-276275 0.5
2136 https://easyshiksha.com/MPPS-KATTAKINDA-THANDA-MAMDA-276276 0.5
2137 https://easyshiksha.com/MPPS-KISHANRAOPET-MAMDA-276277 0.5
2138 https://easyshiksha.com/MPPS-KORATIKAL-MAMDA-276278 0.5
2139 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHA-SANGVI-(R.C)-MAMDA-276279 0.5
2140 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHALINGAMPALY-(RC)-MAMDA-276280 0.5
2141 https://easyshiksha.com/MPPS-LINGAPUR-MAMDA-276281 0.5
2142 https://easyshiksha.com/MPPS-MAMDA-MAMDA-276282 0.5
2143 https://easyshiksha.com/MPPS-MONDIGUTTA-MAMDA-276283 0.5
2144 https://easyshiksha.com/MPPS-MUNGAYTI-THANDA-MAMDA-276284 0.5
2145 https://easyshiksha.com/MPPS-PANDYA-THANDA-MAMDA-276285 0.5
2146 https://easyshiksha.com/MPPS-PONKAL-MAMDA-276286 0.5
2147 https://easyshiksha.com/MPPS-POTHARAM-MAMDA-276287 0.5
2148 https://easyshiksha.com/MPPS-PULIMADUGU-MAMDA-276288 0.5
2149 https://easyshiksha.com/MPPS-RACHAKOTA-MAMDA-276289 0.5
2150 https://easyshiksha.com/MPPS-RAIDHARI-MAMDA-276290 0.5
2151 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMPUR-MAMDA-276291 0.5
2152 https://easyshiksha.com/MPPS-RASIMATLA-MAMDA-276292 0.5
2153 https://easyshiksha.com/MPPS-SANTOSHNAGAR-MAMDA-276293 0.5
2154 https://easyshiksha.com/MPPS-SONEPET-MAMDA-276294 0.5
2155 https://easyshiksha.com/MPPS-TANDRA-MAMDA-276295 0.5
2156 https://easyshiksha.com/MPPS-VASTHAPUR-MAMDA-276296 0.5
2157 https://easyshiksha.com/MPPS-VENKATAPUR-MAMDA-276297 0.5
2158 https://easyshiksha.com/MPPS-VENKATI-THANDA-MAMDA-276298 0.5
2159 https://easyshiksha.com/SRI-SARASWATI-SSM-MAMDA-MAMDA-276306 0.5
2160 https://easyshiksha.com/SRI-SARSWATHI-V-MAND-MAMDA-276307 0.5
2161 https://easyshiksha.com/VIJETHA-MODEL-SCHOOL-MAMDA-276308 0.5
2162 https://easyshiksha.com/ABHINAVA-VIDYASADAN-PRIMR-MANCHERIAL-276313 0.5
2163 https://easyshiksha.com/ALS---FLOOD-COLONY-CCC-NASPUR-MANCHERIAL-276315 0.5
2164 https://easyshiksha.com/ALS-DUBBAGUDEM-MANCHERIAL-276316 0.5
2165 https://easyshiksha.com/BLUE-BUDS-PRIMARY-SCHOOL-MANCHERIAL-276323 0.5
2166 https://easyshiksha.com/BRILLIANT-CONVENT-MANCHERIAL-276324 0.5
2167 https://easyshiksha.com/CAMBRIDGE-PRIMARY-SCHOOL-MANCHERIAL-276327 0.5
2168 https://easyshiksha.com/CARMEL-CONVENT-PRIMARY-SC-MANCHERIAL-276328 0.5
2169 https://easyshiksha.com/CHAITANYA-BHARATI-P.S.-MANCHERIAL-276330 0.5
2170 https://easyshiksha.com/CHAITHANYA-VIDYANIKETAN-U-MANCHERIAL-276332 0.5
2171 https://easyshiksha.com/DAR-UL-ULOOM-MADARSA-RALLAPET-MANCHERIAL-276336 0.5
2172 https://easyshiksha.com/DAWN-ENGLISH-MEDIUM-PS-MANCHERIAL-276337 0.5
2173 https://easyshiksha.com/GOUTAM-BUDHA-VIDYANIKETAN-MANCHERIAL-276341 0.5
2174 https://easyshiksha.com/GOUTHAMABODDHA-VIDYANIKET-MANCHERIAL-276344 0.5
2175 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-ACC-MANCHERIAL-276349 0.5
2176 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-CHENNUR-ROAD-MANCHERIAL-276350 0.5
2177 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-CINEMAWADA-MANCHERIAL-276351 0.5
2178 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-DORAGARI-PALLY-MANCHERIAL-276352 0.5
2179 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-GOPALWADA-MANCHERIAL-276353 0.5
2180 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-HAMALIWADA-MANCHERIAL-276354 0.5
2181 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-MANCHERIAL-MANCHERIAL-276355 0.5
2182 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-MANNE-COLONY-MANCHERIAL-276356 0.5
2183 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-NEW-GARMILLA-MANCHERIAL-276357 0.5
2184 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-NIRMAL-ROAD-MANCHERIAL-276358 0.5
2185 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-OLD-GARMILLA-MANCHERIAL-276359 0.5
2186 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-OLD-MANCHERIYAL-MANCHERIAL-276360 0.5
2187 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-RADHA-NAGAR-MANCHERIAL-276361 0.5
2188 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-RALLAPET-MANCHERIAL-276362 0.5
2189 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-RANGAMPET-MANCHERIAL-276363 0.5
2190 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-STATION-ROAD-MANCHERIAL-276364 0.5
2191 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-UM-JAWAHAR-NAGAR-MANCHERIAL-276365 0.5
2192 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-UM-MOMINPURA-MANCHERIAL-276366 0.5
2193 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-UM-NTR-COLONY-MANCHERIAL-276367 0.5
2194 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-UM-ZAFAR-NAGAR-MANCHERIAL-276368 0.5
2195 https://easyshiksha.com/GOVT-PS(URDU)-ISLAMPURA-MANCHERIAL-276369 0.5
2196 https://easyshiksha.com/HUMA-PUBLIC-SCHOOL-U-P-MANCHERIAL-276375 0.5
2197 https://easyshiksha.com/INTELLIGENT-PRIMARY-SCHOO-MANCHERIAL-276377 0.5
2198 https://easyshiksha.com/JHANSI-PRIMARY-SCHOOL-MANCHERIAL-276378 0.5
2199 https://easyshiksha.com/KERALA-MODEL-PRIMARY-SCHO-MANCHERIAL-276382 0.5
2200 https://easyshiksha.com/MADARSA-ARABIYA-ZIA-UL-ULOOM-MANCHERIAL-276387 0.5
2201 https://easyshiksha.com/MADARSA-JAMETUL-MEMENATH-MOMINPURA-MANCHERIAL-276388 0.5
2202 https://easyshiksha.com/MADEENATUL-ULOOM-PS-MANCHERIAL-276390 0.5
2203 https://easyshiksha.com/MANCHERIAL-HIGH-SCHOOL-MANCHERIAL-276391 0.5
2204 https://easyshiksha.com/MARTINS-GRAMMAR-PS-CCC-N-MANCHERIAL-276393 0.5
2205 https://easyshiksha.com/MEDHA-VIDYALAYAM-MANCHERIAL-276395 0.5
2206 https://easyshiksha.com/MPPS-AMBEDKAR-COLONY-MANCHERIAL-276397 0.5
2207 https://easyshiksha.com/MPPS-BABARNAGAR-MANCHERIAL-276398 0.5
2208 https://easyshiksha.com/MPPS-BUDDIPALLY-MANCHERIAL-276399 0.5
2209 https://easyshiksha.com/MPPS-CHANDANAPUR-MANCHERIAL-276400 0.5
2210 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINNAGOPALAPUR-MANCHERIAL-276401 0.5
2211 https://easyshiksha.com/MPPS-DHARAMARAM-MANCHERIAL-276402 0.5
2212 https://easyshiksha.com/MPPS-DONABANDA-MANCHERIAL-276403 0.5
2213 https://easyshiksha.com/MPPS-DUBBAPALLI-MANCHERIAL-276404 0.5
2214 https://easyshiksha.com/MPPS-GADPUR-GADHPUR-MANCHERIAL-276405 0.5
2215 https://easyshiksha.com/MPPS-GANDHI-NGAR--NASPUR-MANCHERIAL-276406 0.5
2216 https://easyshiksha.com/MPPS-GOLLAPALLY-MANCHERIAL-276407 0.5
2217 https://easyshiksha.com/MPPS-GUDIPET-MANCHERIAL-276408 0.5
2218 https://easyshiksha.com/MPPS-KARNAMAMIDI-MANCHERIAL-276409 0.5
2219 https://easyshiksha.com/MPPS-KOLAMGUDA-MANCHERIAL-276410 0.5
2220 https://easyshiksha.com/MPPS-KONDAPUR-MANCHERIAL-276411 0.5
2221 https://easyshiksha.com/MPPS-KONDEPALLE-MANCHERIAL-276412 0.5
2222 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHAGADPUR-MANCHERIAL-276413 0.5
2223 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHAGUDEM-MANCHERIAL-276414 0.5
2224 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHAPALLE-MANCHERIAL-276415 0.5
2225 https://easyshiksha.com/MPPS-MULKALLA-MANCHERIAL-276416 0.5
2226 https://easyshiksha.com/MPPS-NAGARAM-MANCHERIAL-276417 0.5
2227 https://easyshiksha.com/MPPS-NARSIGAPUR-MANCHERIAL-276418 0.5
2228 https://easyshiksha.com/MPPS-NASPUR-MANCHERIAL-276419 0.5
2229 https://easyshiksha.com/MPPS-PEDDAGOPALPUR-MANCHERIAL-276420 0.5
2230 https://easyshiksha.com/MPPS-R.K-6-COLONY-MANCHERIAL-276421 0.5
2231 https://easyshiksha.com/MPPS-RAJESHWERRAO-PALLY-MANCHERIAL-276422 0.5
2232 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMNAGAR-MANCHERIAL-276423 0.5
2233 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMPUR-MANCHERIAL-276424 0.5
2234 https://easyshiksha.com/MPPS-RAPALLY-MANCHERIAL-276425 0.5
2235 https://easyshiksha.com/MPPS-RK--8-COLONY-MANCHERIAL-276426 0.5
2236 https://easyshiksha.com/MPPS-S-C-COLONY-SINGAPUR-MANCHERIAL-276427 0.5
2237 https://easyshiksha.com/MPPS-SANGAMALLIAH-PALLI-MANCHERIAL-276428 0.5
2238 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COL-DONABANDA-MANCHERIAL-276429 0.5
2239 https://easyshiksha.com/MPPS-SEETHARAM-PALLY-MANCHERIAL-276430 0.5
2240 https://easyshiksha.com/MPPS-SUBBAPALLE-MANCHERIAL-276431 0.5
2241 https://easyshiksha.com/MPPS-TEGALAPAHAD-MANCHERIAL-276432 0.5
2242 https://easyshiksha.com/MPPS-TIKANPALLY-MANCHERIAL-276433 0.5
2243 https://easyshiksha.com/MPPS-VAGODDUPALLI-MANCHERIAL-276434 0.5
2244 https://easyshiksha.com/MPPS-VEMPALLE-MANCHERIAL-276435 0.5
2245 https://easyshiksha.com/NEW-STAR-FOUNDATION-MANCHERIAL-276445 0.5
2246 https://easyshiksha.com/NEW-TECH-ENGILISH-ME-MANCHERIAL-276446 0.5
2247 https://easyshiksha.com/OXFORD-CREATIVITY-ENGLISH-MEDIUM-PR-MANCHERIAL-276449 0.5
2248 https://easyshiksha.com/PRATHIBHA-PATASHALA-UPS-MANCHERIAL-276451 0.5
2249 https://easyshiksha.com/RADHAKRISHNAN-PRIMARY-SCH-MANCHERIAL-276452 0.5
2250 https://easyshiksha.com/RADIANT-PRIMARY-SCHOOL-MANCHERIAL-276454 0.5
2251 https://easyshiksha.com/RASTRA-BHASHS-HINDI-VIDYA-MANCHERIAL-276455 0.5
2252 https://easyshiksha.com/RBHV-HS-ENGLISH-MEDIUM-PRIMARY-SCHOO-MANCHERIAL-276458 0.5
2253 https://easyshiksha.com/S.R.VIDYALAYAM-PRIMARY-S-MANCHERIAL-276461 0.5
2254 https://easyshiksha.com/SANDEEPANI-PRIMARY-SCHOO-MANCHERIAL-276464 0.5
2255 https://easyshiksha.com/SARASWATHI-VIDYALAYAM-MANCHERIAL-276466 0.5
2256 https://easyshiksha.com/SEVEN-HILLS-HIGH-SCHOOL-MANCHERIAL-276469 0.5
2257 https://easyshiksha.com/SHARADA-SHISHU-MANDIR-PRI-MANCHERIAL-276471 0.5
2258 https://easyshiksha.com/SINGARENI-C-PRIMARY-SCHOO-MANCHERIAL-276474 0.5
2259 https://easyshiksha.com/SRI-HARSHA-PS-MANCHERIAL-276482 0.5
2260 https://easyshiksha.com/SRI-LAXMI-SHISHU-MANDIR-P-MANCHERIAL-276484 0.5
2261 https://easyshiksha.com/SRI-SARASWATHI-SHISHU-MAN-MANCHERIAL-276488 0.5
2262 https://easyshiksha.com/SRI-SARASWATHI-SISU-MANDI-MANCHERIAL-276490 0.5
2263 https://easyshiksha.com/SRI-USHODAYA-HIGH-SCHOOL-MANCHERIAL-276493 0.5
2264 https://easyshiksha.com/SRI-VALMEEKI-VIDYALAYAM-P-MANCHERIAL-276496 0.5
2265 https://easyshiksha.com/SRI-VIDYARANYA-AVASA-VID-MANCHERIAL-276499 0.5
2266 https://easyshiksha.com/SRINIVASA-VIDYA-MANDIR-SC-MANCHERIAL-276501 0.5
2267 https://easyshiksha.com/SSSM-PS-DONABANDA-MANCHERIAL-276504 0.5
2268 https://easyshiksha.com/SSSM-PS-HAJIPUR-MANCHERIAL-276505 0.5
2269 https://easyshiksha.com/SSSM-PS-KARNAMAMIDI-MANCHERIAL-276506 0.5
2270 https://easyshiksha.com/ST.-JOHNS-MODEL-SCHOOL-MANCHERIAL-276508 0.5
2271 https://easyshiksha.com/ST.THERESA-PRIMARY-SCHOOL-MANCHERIAL-276511 0.5
2272 https://easyshiksha.com/SWATHI-PRIMARY-SCHOOL-MANCHERIAL-276514 0.5
2273 https://easyshiksha.com/TRINITY-ENGLISH-MEDIUM-PS-MANCHERIAL-MANCHERIAL-276515 0.5
2274 https://easyshiksha.com/TWPS-MORRIGUDA-MANCHERIAL-276517 0.5
2275 https://easyshiksha.com/VIGNAN-PRIMARY-SCHOOL-MANCHERIAL-276523 0.5
2276 https://easyshiksha.com/VISHWASHANTHI-ENG.MEDIUM-MANCHERIAL-276526 0.5
2277 https://easyshiksha.com/ADARSHA-VIDYA-NIKETAN-MANDAMARRY-276538 0.5
2278 https://easyshiksha.com/ADARSHA-VIDYALAYAM-PS-MANDAMARRY-276539 0.5
2279 https://easyshiksha.com/ALPHONSA-CONVENT-SCHOOL-MANDAMARRY-276542 0.5
2280 https://easyshiksha.com/ARUNODAYA-HIGH-SCHOOL-MANDAMARRY-276544 0.5
2281 https://easyshiksha.com/C-V-RAMAN-PRIMARY-SCHOOL-MANDAMARRY-276547 0.5
2282 https://easyshiksha.com/CARMEL-PRIMARY-SCH-E-M-MANDAMARRY-276550 0.5
2283 https://easyshiksha.com/CARMEL-PRIMARY-SCHOOL-MANDAMARRY-276551 0.5
2284 https://easyshiksha.com/CHAITANYA-PRIMARY-SCHOOL-MANDAMARRY-276553 0.5
2285 https://easyshiksha.com/DAR-UL-ULOOM-JAMAITULHUDA-MANDAMARRY-276556 0.5
2286 https://easyshiksha.com/DIVINITY-CREATIVE-CONVENT-MANDAMARRY-276557 0.5
2287 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-PULIMADUGU-MANDAMARRY-276558 0.5
2288 https://easyshiksha.com/HEAVEN-OF-HOPE-PRIMARY-SC-MANDAMARRY-276562 0.5
2289 https://easyshiksha.com/KRANTHI-PRIMARY-SCHOOL-MANDAMARRY-276568 0.5
2290 https://easyshiksha.com/LAYOAL-PRIMARY-SCHOOL-MANDAMARRY-276570 0.5
2291 https://easyshiksha.com/LITTLE-FLOWER-ENGLISH-SCH-MANDAMARRY-276573 0.5
2292 https://easyshiksha.com/MPPS-A-ZONE--RKP-TOWN-MANDAMARRY-276577 0.5
2293 https://easyshiksha.com/MPPS-ADILIPETA-MANDAMARRY-276578 0.5
2294 https://easyshiksha.com/MPPS-AMEERWADI-AMERWADI-MANDAMARRY-276579 0.5
2295 https://easyshiksha.com/MPPS-BAGATHSINGH-NAGAR-MANDAMARRY-276580 0.5
2296 https://easyshiksha.com/MPPS-BURDAGUDEM---W.NO.23-MANDAMARRY-276581 0.5
2297 https://easyshiksha.com/MPPS-DEEPAK-NAGAR-W.NO.16-MANDAMARRY-276582 0.5
2298 https://easyshiksha.com/MPPS-DUBBAPALLY-MANDAMARRY-276583 0.5
2299 https://easyshiksha.com/MPPS-FILTERBED---W.NO.03-MANDAMARRY-276584 0.5
2300 https://easyshiksha.com/MPPS-GADDARAGEDI-MANDAMARRY-276585 0.5
2301 https://easyshiksha.com/MPPS-GANGA-COLONY-MANDAMARRY-276586 0.5
2302 https://easyshiksha.com/MPPS-GUDIPALLI-MANDAMARRY-276587 0.5
2303 https://easyshiksha.com/MPPS-KALYANI-KHANI-MANDAMARRY-276588 0.5
2304 https://easyshiksha.com/MPPS-KURMAPALLY-MANDAMARRY-276589 0.5
2305 https://easyshiksha.com/MPPS-KYATANPALLY---RK-PUR-MANDAMARRY-276590 0.5
2306 https://easyshiksha.com/MPPS-MADERIWADA-MANDAMARRY-276591 0.5
2307 https://easyshiksha.com/MPPS-NETAKANIGUDEM-MANDAMARRY-276593 0.5
2308 https://easyshiksha.com/MPPS-PONNARAM-MANDAMARRY-276594 0.5
2309 https://easyshiksha.com/MPPS-R.K.PUR---W.NO.06-MANDAMARRY-276595 0.5
2310 https://easyshiksha.com/MPPS-SARANGAPALLY-MANDAMARRY-276596 0.5
2311 https://easyshiksha.com/MPPS-SESHAPALLY-MANDAMARRY-276597 0.5
2312 https://easyshiksha.com/MPPS-SHANKARPALLY-MANDAMARRY-276598 0.5
2313 https://easyshiksha.com/MPPS-SUBHASH-NAGAR-MANDAMARRY-276599 0.5
2314 https://easyshiksha.com/MPPS-THIMMAPUR-(NEW)-MANDAMARRY-276600 0.5
2315 https://easyshiksha.com/MPPS-THIMMAPUR-(OLD))-MANDAMARRY-276601 0.5
2316 https://easyshiksha.com/MPPS-VIDYA-NAGAR-MANDAMARRY-276602 0.5
2317 https://easyshiksha.com/NALANDA-PRIMARY-SCHOOL-MANDAMARRY-276614 0.5
2318 https://easyshiksha.com/NAVAODAYA-PRIMARY-SCHOOL-MANDAMARRY-276616 0.5
2319 https://easyshiksha.com/NAVODAYA-MODEL-PRIMARY-SC-MANDAMARRY-276617 0.5
2320 https://easyshiksha.com/NCLP-SHANTHI-NAGAR-MANDAMARRY-276620 0.5
2321 https://easyshiksha.com/PRAGATHI-VIDYA-NIKETAM-MANDAMARRY-276622 0.5
2322 https://easyshiksha.com/PRATHIBHA-HIGH-SCHOOL-MANDAMARRY-276625 0.5
2323 https://easyshiksha.com/PS-ST-JOHNS--TAGORESTADI-MANDAMARRY-276627 0.5
2324 https://easyshiksha.com/RAVINDRA-MODEL-PRIMARY-SC-MANDAMARRY-276629 0.5
2325 https://easyshiksha.com/SCPS-SCHOOL-KALYANI-KHANI-MANDAMARRY-276632 0.5
2326 https://easyshiksha.com/SINGARENI-COLLERIES-P-SC-MANDAMARRY-276635 0.5
2327 https://easyshiksha.com/SRI-SARASWATHI-SHISHUMAND-MANDAMARRY-276639 0.5
2328 https://easyshiksha.com/SRI-SARASWATHI-SISUMANDIR-MANDAMARRY-276641 0.5
2329 https://easyshiksha.com/ST-JOSEPHS-PRIMARY-SCHOOL-MANDAMARRY-276643 0.5
2330 https://easyshiksha.com/TAWAKAL-PRIMARY-SCHOOL-MANDAMARRY-276646 0.5
2331 https://easyshiksha.com/TRINITY-PRIMARY-SCHOOL-MANDAMARRY-276649 0.5
2332 https://easyshiksha.com/TWPS-SANDRONIPALLI-MANDAMARRY-276650 0.5
2333 https://easyshiksha.com/ALS-SURLI-MUDHOLE-276661 0.5
2334 https://easyshiksha.com/LITTLE-FLOWER-SCHOOL-MUDHOLE-276664 0.5
2335 https://easyshiksha.com/MADARSA-MOHMADIA-TALMUL-QURAN-MUDHOLE-276665 0.5
2336 https://easyshiksha.com/MPPS-(UM)-SHARDA-NAGAR-MUDHOLE-276666 0.5
2337 https://easyshiksha.com/MPPS-ASHTA-MUDHOLE-276667 0.5
2338 https://easyshiksha.com/MPPS-ASHTA-ASHTA-MUDHOLE-276668 0.5
2339 https://easyshiksha.com/MPPS-BASAR-MUDHOLE-276669 0.5
2340 https://easyshiksha.com/MPPS-BASAR-BASAR-MUDHOLE-276670 0.5
2341 https://easyshiksha.com/MPPS-BOREGAON-MUDHOLE-276671 0.5
2342 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINCHALA-MUDHOLE-276672 0.5
2343 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINTAKUNTA-MUDHOLE-276673 0.5
2344 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINTAKUNTA-TANDA-MUDHOLE-276674 0.5
2345 https://easyshiksha.com/MPPS-DHONDAPUR-MUDHOLE-276675 0.5
2346 https://easyshiksha.com/MPPS-EDBID-MUDHOLE-276676 0.5
2347 https://easyshiksha.com/MPPS-EDBID-EDBID-MUDHOLE-276677 0.5
2348 https://easyshiksha.com/MPPS-EDBID-TANDA-MUDHOLE-276678 0.5
2349 https://easyshiksha.com/MPPS-KAREGAON-KAREGAON-MUDHOLE-276679 0.5
2350 https://easyshiksha.com/MPPS-KHASAB-GALLI-MUDHOLE-MUDHOLE-276680 0.5
2351 https://easyshiksha.com/MPPS-KIRGUL-(BUZURG)-MUDHOLE-276681 0.5
2352 https://easyshiksha.com/MPPS-KOWTHA-MUDHOLE-276682 0.5
2353 https://easyshiksha.com/MPPS-MACHKAL-MUDHOLE-276683 0.5
2354 https://easyshiksha.com/MPPS-MAILAPUR-MUDHOLE-276684 0.5
2355 https://easyshiksha.com/MPPS-MUDGAL-MUDGAL-MUDHOLE-276685 0.5
2356 https://easyshiksha.com/MPPS-MUDHOLE-MUDHOLE-276686 0.5
2357 https://easyshiksha.com/MPPS-MUDHOLE-U-M-MUDHOLE-MUDHOLE-276687 0.5
2358 https://easyshiksha.com/MPPS-MUDHOLE-T-M-MUDHOLE-MUDHOLE-276688 0.5
2359 https://easyshiksha.com/MPPS-NEW-MUDGAL-MUDHOLE-276689 0.5
2360 https://easyshiksha.com/MPPS-PIPRI-MUDHOLE-276690 0.5
2361 https://easyshiksha.com/MPPS-RAJU-THANDA-MUDHOLE-276691 0.5
2362 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMTEK-RAMTEK-MUDHOLE-276692 0.5
2363 https://easyshiksha.com/MPPS-RAVINDAPUR-MUDHOLE-276693 0.5
2364 https://easyshiksha.com/MPPS-RIUVI-MUDHOLE-276694 0.5
2365 https://easyshiksha.com/MPPS-SALAPUR-MUDHOLE-276695 0.5
2366 https://easyshiksha.com/MPPS-SARASWATHI-NAGAR-MUDHOLE-276696 0.5
2367 https://easyshiksha.com/MPPS-SAWARGAON-MUDHOLE-276697 0.5
2368 https://easyshiksha.com/MPPS-SEVADAS-TANDA-MUDHOLE-276698 0.5
2369 https://easyshiksha.com/MPPS-SHARADA-NAGAR-MUDHOLE-276699 0.5
2370 https://easyshiksha.com/MPPS-VENKATAPUR-MUDHOLE-276700 0.5
2371 https://easyshiksha.com/MPPS-VITHOLI-TANDA-MUDHOLE-276701 0.5
2372 https://easyshiksha.com/MPPS-VONI-VONI-MUDHOLE-276702 0.5
2373 https://easyshiksha.com/MPPS-WADTHALA-MUDHOLE-276703 0.5
2374 https://easyshiksha.com/MPPS(GIRLS)-MUDHOLE-MUDHOLE-276704 0.5
2375 https://easyshiksha.com/NAGABUSHANAM-GURUKULA-VID-MUDHOLE-276713 0.5
2376 https://easyshiksha.com/SHANKARY-VIDYALAYAM-BASAR-MUDHOLE-276715 0.5
2377 https://easyshiksha.com/SHARADA-PUBLIC-SCH-MUDHOLE-276716 0.5
2378 https://easyshiksha.com/VEVEKANANDA-VIDYANIKETHAN-MUDHOLE-276720 0.5
2379 https://easyshiksha.com/AIE-CENTER-WAGAITANDA-ANDHUGUDA-NARNOOR-276738 0.5
2380 https://easyshiksha.com/AIE-CENTRE-EMPALLE(KOLAMGUDA)-NARNOOR-276739 0.5
2381 https://easyshiksha.com/AIE-CENTRE-MADHAPUR-NARNOOR-276740 0.5
2382 https://easyshiksha.com/AIE-CENTRE-MURADIGUDA-NARNOOR-276741 0.5
2383 https://easyshiksha.com/AIE-CENTRE-SANGVI-KOLAMGUDA-NARNOOR-276742 0.5
2384 https://easyshiksha.com/AIE-KHATIGUDA-KHATIGUDA-NARNOOR-276743 0.5
2385 https://easyshiksha.com/DNT-PS-GANGAPUR-NARNOOR-276746 0.5
2386 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-SEDWAI-BT-NARNOOR-276747 0.5
2387 https://easyshiksha.com/MINI-GURUKULAM-LOKARI-K-NARNOOR-276749 0.5
2388 https://easyshiksha.com/MPPS-ARJUNI-NARNOOR-276750 0.5
2389 https://easyshiksha.com/MPPS-BALANPUR-NARNOOR-276751 0.5
2390 https://easyshiksha.com/MPPS-BHIMPUR-NARNOOR-276752 0.5
2391 https://easyshiksha.com/MPPS-BHIMPUR-SC-NARNOOR-276753 0.5
2392 https://easyshiksha.com/MPPS-BODDIGUDA-NARNOOR-276754 0.5
2393 https://easyshiksha.com/MPPS-BUDHAMAHAR-GUDA-K-NARNOOR-276755 0.5
2394 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINNAKONDI-NARNOOR-276756 0.5
2395 https://easyshiksha.com/MPPS-CHITTA-GUDA-NARNOOR-276757 0.5
2396 https://easyshiksha.com/MPPS-DHABA-B-NARNOOR-276758 0.5
2397 https://easyshiksha.com/MPPS-DHUPAPUR-NARNOOR-276759 0.5
2398 https://easyshiksha.com/MPPS-DONGARGAON-NARNOOR-276760 0.5
2399 https://easyshiksha.com/MPPS-GUNDALA-NARNOOR-276761 0.5
2400 https://easyshiksha.com/MPPS-GUNJALA-NARNOOR-276762 0.5
2401 https://easyshiksha.com/MPPS-ILYASNAGAR-NARNOOR-276763 0.5
2402 https://easyshiksha.com/MPPS-KHAIRDATWA-NARNOOR-276764 0.5
2403 https://easyshiksha.com/MPPS-KHANPUR-NARNOOR-276765 0.5
2404 https://easyshiksha.com/MPPS-KOLAM-GUDA---KONDI-NARNOOR-276766 0.5
2405 https://easyshiksha.com/MPPS-KOLAMA-NARNOOR-276767 0.5
2406 https://easyshiksha.com/MPPS-KOLAMA-G-NARNOOR-276768 0.5
2407 https://easyshiksha.com/MPPS-KOLAMGUDA-NARNOOR-276769 0.5
2408 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHAPALLY-H-NARNOOR-276770 0.5
2409 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHAPALLY--SC-NARNOOR-276771 0.5
2410 https://easyshiksha.com/MPPS-KOUTHALA-NARNOOR-276772 0.5
2411 https://easyshiksha.com/MPPS-KUNIKASA-SC-NARNOOR-276773 0.5
2412 https://easyshiksha.com/MPPS-LOKARI-K-NARNOOR-276774 0.5
2413 https://easyshiksha.com/MPPS-MAHADAPUR-NARNOOR-276775 0.5
2414 https://easyshiksha.com/MPPS-MAHAGAON-NARNOOR-276776 0.5
2415 https://easyshiksha.com/MPPS-MAHARGUDA-NARNOOR-276777 0.5
2416 https://easyshiksha.com/MPPS-MALANGI-SC-NARNOOR-276778 0.5
2417 https://easyshiksha.com/MPPS-MALEPUR-NARNOOR-276779 0.5
2418 https://easyshiksha.com/MPPS-MAREGAON-NARNOOR-276780 0.5
2419 https://easyshiksha.com/MPPS-MEDIGUDA-NARNOOR-276781 0.5
2420 https://easyshiksha.com/MPPS-MUKTHAPURR-NARNOOR-276782 0.5
2421 https://easyshiksha.com/MPPS-NAGOLKONDA-NARNOOR-276783 0.5
2422 https://easyshiksha.com/MPPS-NARNOOR-NARNOOR-276784 0.5
2423 https://easyshiksha.com/MPPS-NARNOOR-SC-COLONY-NARNOOR-276785 0.5
2424 https://easyshiksha.com/MPPS-PARASWADA-K-NARNOOR-276786 0.5
2425 https://easyshiksha.com/MPPS-POWNUR-NARNOOR-276787 0.5
2426 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMPUR-NARNOOR-276788 0.5
2427 https://easyshiksha.com/MPPS-RUPAPUR-SC-NARNOOR-276789 0.5
2428 https://easyshiksha.com/MPPS-SANGVI-NARNOOR-276790 0.5
2429 https://easyshiksha.com/MPPS-SUNGAPUR-NARNOOR-276791 0.5
2430 https://easyshiksha.com/MPPS-TADIHADAPNUR-SC-NARNOOR-276792 0.5
2431 https://easyshiksha.com/MPPS-TADIHADPANUR-NARNOOR-276793 0.5
2432 https://easyshiksha.com/MPPS-UMRI-NARNOOR-276794 0.5
2433 https://easyshiksha.com/SS-FOR-EXCELLENCE-NARNOOR-276799 0.5
2434 https://easyshiksha.com/TWPS-ADEMEYON-NARNOOR-276800 0.5
2435 https://easyshiksha.com/TWPS-ANDAGUDA-NARNOOR-276801 0.5
2436 https://easyshiksha.com/TWPS-BABJHARI-NARNOOR-276802 0.5
2437 https://easyshiksha.com/TWPS-BARIKRAV-GUDA-NARNOOR-276803 0.5
2438 https://easyshiksha.com/TWPS-BEEMJI-GUDA-NARNOOR-276804 0.5
2439 https://easyshiksha.com/TWPS-BETHALGUDA-NARNOOR-276805 0.5
2440 https://easyshiksha.com/TWPS-BHIMPUR-NARNOOR-276806 0.5
2441 https://easyshiksha.com/TWPS-BOJJIGUDA-NARNOOR-276807 0.5
2442 https://easyshiksha.com/TWPS-BOJJUGUDA-NARNOOR-276808 0.5
2443 https://easyshiksha.com/TWPS-BULIKASA-NARNOOR-276809 0.5
2444 https://easyshiksha.com/TWPS-BURKUMGUDA-NARNOOR-276810 0.5
2445 https://easyshiksha.com/TWPS-CHITHA-GUDA-NARNOOR-276811 0.5
2446 https://easyshiksha.com/TWPS-CHORGAON-NARNOOR-276812 0.5
2447 https://easyshiksha.com/TWPS-DANUPAHAD-GUDA-NARNOOR-276813 0.5
2448 https://easyshiksha.com/TWPS-DEVERGUDA-NARNOOR-276814 0.5
2449 https://easyshiksha.com/TWPS-DHARMU-GUDA-NARNOOR-276815 0.5
2450 https://easyshiksha.com/TWPS-DONGARGAON-BT-NARNOOR-276816 0.5
2451 https://easyshiksha.com/TWPS-DURGUGUDA-NARNOOR-276817 0.5
2452 https://easyshiksha.com/TWPS-EMPALLE-NARNOOR-276818 0.5
2453 https://easyshiksha.com/TWPS-EMPALLY-J.G-NARNOOR-276819 0.5
2454 https://easyshiksha.com/TWPS-GADIGUDA-NARNOOR-276820 0.5
2455 https://easyshiksha.com/TWPS-GANESHPUR-NARNOOR-276821 0.5
2456 https://easyshiksha.com/TWPS-GANGAPUR-NARNOOR-276822 0.5
2457 https://easyshiksha.com/TWPS-GANGU-GUDA-NARNOOR-276823 0.5
2458 https://easyshiksha.com/TWPS-GOND-GUDA-II-NARNOOR-276824 0.5
2459 https://easyshiksha.com/TWPS-GOURI-NARNOOR-276825 0.5
2460 https://easyshiksha.com/TWPS-HEERAPUR-NARNOOR-276826 0.5
2461 https://easyshiksha.com/TWPS-JHARI-NARNOOR-276827 0.5
2462 https://easyshiksha.com/TWPS-KADODI-NARNOOR-276828 0.5
2463 https://easyshiksha.com/TWPS-KATTAGUDA-NARNOOR-276829 0.5
2464 https://easyshiksha.com/TWPS-KHADKI-NARNOOR-276830 0.5
2465 https://easyshiksha.com/TWPS-KHANDOW-BT-NARNOOR-276831 0.5
2466 https://easyshiksha.com/TWPS-KHANDOW-G-NARNOOR-276832 0.5
2467 https://easyshiksha.com/TWPS-KHANPUR-NARNOOR-276833 0.5
2468 https://easyshiksha.com/TWPS-KOLAM-GUDA-NARNOOR-276834 0.5
2469 https://easyshiksha.com/TWPS-KOLUM-GUDA-NARNOOR-276835 0.5
2470 https://easyshiksha.com/TWPS-KONDI-NARNOOR-276836 0.5
2471 https://easyshiksha.com/TWPS-KOTHAPALLE-G-NARNOOR-276837 0.5
2472 https://easyshiksha.com/TWPS-KUNIKASA-NARNOOR-276838 0.5
2473 https://easyshiksha.com/TWPS-LALSHAGUDA-NARNOOR-276839 0.5
2474 https://easyshiksha.com/TWPS-LAMBADA-THANDA-NARNOOR-276840 0.5
2475 https://easyshiksha.com/TWPS-LODDI-GUDA-NARNOOR-276841 0.5
2476 https://easyshiksha.com/TWPS-MALANGI-NARNOOR-276842 0.5
2477 https://easyshiksha.com/TWPS-MALKUGUDA-NARNOOR-276843 0.5
2478 https://easyshiksha.com/TWPS-MANJARI-NARNOOR-276844 0.5
2479 https://easyshiksha.com/TWPS-MANKAPUR-NARNOOR-276845 0.5
2480 https://easyshiksha.com/TWPS-MARAP-GUDA-NARNOOR-276846 0.5
2481 https://easyshiksha.com/TWPS-MAREGAON-NARNOOR-276847 0.5
2482 https://easyshiksha.com/TWPS-MARUTIGUDA-NARNOOR-276848 0.5
2483 https://easyshiksha.com/TWPS-MORRUGUDA-NARNOOR-276849 0.5
2484 https://easyshiksha.com/TWPS-MUTHAM-BATTI-NARNOOR-276850 0.5
2485 https://easyshiksha.com/TWPS-NADAMGUDA-NARNOOR-276851 0.5
2486 https://easyshiksha.com/TWPS-NAGOLKONDA-NARNOOR-276852 0.5
2487 https://easyshiksha.com/TWPS-PARASWADA-B-NARNOOR-276853 0.5
2488 https://easyshiksha.com/TWPS-PIPRI-NARNOOR-276854 0.5
2489 https://easyshiksha.com/TWPS-POOSI-GUDA-NARNOOR-276855 0.5
2490 https://easyshiksha.com/TWPS-PUNA-GUDA-NARNOOR-276856 0.5
2491 https://easyshiksha.com/TWPS-PUNAGUDA-NARNOOR-276857 0.5
2492 https://easyshiksha.com/TWPS-RAJUL-GUDA-NARNOOR-276858 0.5
2493 https://easyshiksha.com/TWPS-RAMPUR-NARNOOR-276859 0.5
2494 https://easyshiksha.com/TWPS-RAMUGUDA-NARNOOR-276860 0.5
2495 https://easyshiksha.com/TWPS-ROMAWKASA-NARNOOR-276861 0.5
2496 https://easyshiksha.com/TWPS-RUPAPUR-NARNOOR-276862 0.5
2497 https://easyshiksha.com/TWPS-SARUGUDA-NARNOOR-276863 0.5
2498 https://easyshiksha.com/TWPS-SAWARI-NARNOOR-276864 0.5
2499 https://easyshiksha.com/TWPS-SEDWAI-K-NARNOOR-276865 0.5
2500 https://easyshiksha.com/TWPS-SETHA-GUDA-NARNOOR-276866 0.5
2501 https://easyshiksha.com/TWPS-SHEK-GUDA-MAHAGAON-NARNOOR-276867 0.5
2502 https://easyshiksha.com/TWPS-SHIVANARA-NARNOOR-276868 0.5
2503 https://easyshiksha.com/TWPS-SOMUGUDA-NARNOOR-276869 0.5
2504 https://easyshiksha.com/TWPS-SUNGAPUR-NARNOOR-276870 0.5
2505 https://easyshiksha.com/TWPS-TOYA-GUDA-NARNOOR-276871 0.5
2506 https://easyshiksha.com/TWPS-WARKWAI-NARNOOR-276872 0.5
2507 https://easyshiksha.com/AIE-BOGAMPALLY-NENNAL-276876 0.5
2508 https://easyshiksha.com/AIE-KOTHAGUDA-N-NENNAL-276877 0.5
2509 https://easyshiksha.com/MPPS-AWADAM-NENNAL-276880 0.5
2510 https://easyshiksha.com/MPPS-BOPARAM-NENNAL-276881 0.5
2511 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINAVENKATAPUR-NENNAL-276882 0.5
2512 https://easyshiksha.com/MPPS-DAMMIREDDIPET-NENNAL-276883 0.5
2513 https://easyshiksha.com/MPPS-DUBBAPALLI-NENNAL-276884 0.5
2514 https://easyshiksha.com/MPPS-DUBBAPALLY-NENNAL-276885 0.5
2515 https://easyshiksha.com/MPPS-GANGARAM-NENNAL-276886 0.5
2516 https://easyshiksha.com/MPPS-GOLLAPALLY-NENNAL-276887 0.5
2517 https://easyshiksha.com/MPPS-GUDIPET-NENNAL-276888 0.5
2518 https://easyshiksha.com/MPPS-JOGAPUR-NENNAL-276889 0.5
2519 https://easyshiksha.com/MPPS-KONAMPET-NENNAL-276890 0.5
2520 https://easyshiksha.com/MPPS-LAMBADITHANDA-NENNAL-276891 0.5
2521 https://easyshiksha.com/MPPS-MAILARAM-NENNAL-276892 0.5
2522 https://easyshiksha.com/MPPS-MANNEGUDA-NENNAL-276893 0.5
2523 https://easyshiksha.com/MPPS-METPALLE-NENNAL-276894 0.5
2524 https://easyshiksha.com/MPPS-NENNAL-NENNAL-276895 0.5
2525 https://easyshiksha.com/MPPS-POTTIYAL-NENNAL-276896 0.5
2526 https://easyshiksha.com/AIE-DAMSATHANDA-WADDUR-NERADIGONDA-276912 0.5
2527 https://easyshiksha.com/AIE-LAXMIPUR-LAXMIPUR-NERADIGONDA-276913 0.5
2528 https://easyshiksha.com/ALS-BURKAPALLY-BURKAPALLY-NERADIGONDA-276914 0.5
2529 https://easyshiksha.com/ALS-ISRU-GUDA-ISRUGUDA-NERADIGONDA-276915 0.5
2530 https://easyshiksha.com/ALS-PASHA-THANDA-NERADIGONDA-276916 0.5
2531 https://easyshiksha.com/ALS-RAJULA-TANDA-NERADIGONDA-276917 0.5
2532 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-KUNTALA-(B)-NERADIGONDA-276920 0.5
2533 https://easyshiksha.com/MINI-GURUKULAM-(G)-NERADIGONDA-276922 0.5
2534 https://easyshiksha.com/MPPS-AREPALLE-NERADIGONDA-276923 0.5
2535 https://easyshiksha.com/MPPS-BONDEMREGOD-NERADIGONDA-276924 0.5
2536 https://easyshiksha.com/MPPS-BONDIDI-NERADIGONDA-276925 0.5
2537 https://easyshiksha.com/MPPS-BORAGAON-NERADIGONDA-276926 0.5
2538 https://easyshiksha.com/MPPS-BUDDIKONDA-NERADIGONDA-276927 0.5
2539 https://easyshiksha.com/MPPS-BUGGARAM-NERADIGONDA-276928 0.5
2540 https://easyshiksha.com/MPPS-DARBA-NERADIGONDA-276929 0.5
2541 https://easyshiksha.com/MPPS-DHONNORA-NERADIGONDA-276930 0.5
2542 https://easyshiksha.com/MPPS-ISPUR-NERADIGONDA-276931 0.5
2543 https://easyshiksha.com/MPPS-KISTAPUR-NERADIGONDA-276932 0.5
2544 https://easyshiksha.com/MPPS-KUMARI-NERADIGONDA-276933 0.5
2545 https://easyshiksha.com/MPPS-KUPTI-(K)-NERADIGONDA-276934 0.5
2546 https://easyshiksha.com/MPPS-LAKAMPUR-NERADIGONDA-276935 0.5
2547 https://easyshiksha.com/MPPS-LINGATLA-NERADIGONDA-276936 0.5
2548 https://easyshiksha.com/MPPS-NAGAMALYAL-NERADIGONDA-276937 0.5
2549 https://easyshiksha.com/MPPS-NARAYANAPUR-NERADIGONDA-276938 0.5
2550 https://easyshiksha.com/MPPS-NERADIGONDA-NERADIGONDA-276939 0.5
2551 https://easyshiksha.com/MPPS-RAJURA-NERADIGONDA-276940 0.5
2552 https://easyshiksha.com/MPPS-ROLMAMDA-NERADIGONDA-276941 0.5
2553 https://easyshiksha.com/MPPS-SAVADASH-NAGAR-NERADIGONDA-276942 0.5
2554 https://easyshiksha.com/MPPS-SHANKARAPUR-NERADIGONDA-276943 0.5
2555 https://easyshiksha.com/MPPS-SOWERGAON-NERADIGONDA-276944 0.5
2556 https://easyshiksha.com/MPPS-SURDAPUR-NERADIGONDA-276945 0.5
2557 https://easyshiksha.com/MPPS-TARNAM-(K)-NERADIGONDA-276946 0.5
2558 https://easyshiksha.com/MPPS-TEJAPUR-NERADIGONDA-276947 0.5
2559 https://easyshiksha.com/MPPS-TEJAPUR-COLONY-NERADIGONDA-276948 0.5
2560 https://easyshiksha.com/MPPS-VENKATAPUR-NERADIGONDA-276949 0.5
2561 https://easyshiksha.com/MPPS-WADDUR-NERADIGONDA-276950 0.5
2562 https://easyshiksha.com/MPPS-WANKIDI-NERADIGONDA-276951 0.5
2563 https://easyshiksha.com/SRI-SHIVAMANI-SVM-NERADIGONDA-276958 0.5
2564 https://easyshiksha.com/TWPS-ADDALA-THIMAPUR-NERADIGONDA-276959 0.5
2565 https://easyshiksha.com/TWPS-CHINCHOLI-NERADIGONDA-276960 0.5
2566 https://easyshiksha.com/TWPS-CHINTHAGUDA-NERADIGONDA-276961 0.5
2567 https://easyshiksha.com/TWPS-DARBA-TANDA-NERADIGONDA-276962 0.5
2568 https://easyshiksha.com/TWPS-DEVLA-TANDA-NERADIGONDA-276963 0.5
2569 https://easyshiksha.com/TWPS-GAJLI-NERADIGONDA-276964 0.5
2570 https://easyshiksha.com/TWPS-GANDHARI-NERADIGONDA-276965 0.5
2571 https://easyshiksha.com/TWPS-GOULI-GUDA-NERADIGONDA-276966 0.5
2572 https://easyshiksha.com/TWPS-GOVINDPOOR-NERADIGONDA-276967 0.5
2573 https://easyshiksha.com/TWPS-ISPUR-NERADIGONDA-276968 0.5
2574 https://easyshiksha.com/TWPS-KORATKAL-KHURD-NERADIGONDA-276969 0.5
2575 https://easyshiksha.com/TWPS-KUNTALA-(B)-NERADIGONDA-276970 0.5
2576 https://easyshiksha.com/TWPS-LINGATLA-NERADIGONDA-276971 0.5
2577 https://easyshiksha.com/TWPS-MADHAPUR-NERADIGONDA-276972 0.5
2578 https://easyshiksha.com/TWPS-MOTULODDI-NERADIGONDA-276973 0.5
2579 https://easyshiksha.com/TWPS-PATPATI-THANDA-NERADIGONDA-276974 0.5
2580 https://easyshiksha.com/TWPS-PEECSARA-NERADIGONDA-276975 0.5
2581 https://easyshiksha.com/TWPS-RENGANWADI-NERADIGONDA-276976 0.5
2582 https://easyshiksha.com/TWPS-SAKRIYA-TANDA-NERADIGONDA-276977 0.5
2583 https://easyshiksha.com/TWPS-SOWERGAON-NERADIGONDA-276978 0.5
2584 https://easyshiksha.com/TWPS-TANYA-TANDA-NERADIGONDA-276979 0.5
2585 https://easyshiksha.com/TWPS-TARNAM-(B)-NERADIGONDA-276980 0.5
2586 https://easyshiksha.com/TWPS-YAPALGONDA-NERADIGONDA-276981 0.5
2587 https://easyshiksha.com/TWPS-YESUGUDA-NERADIGONDA-276982 0.5
2588 https://easyshiksha.com/AL-HALIL-PS-KABUTAR-KAMAN-NIRMAL-276991 0.5
2589 https://easyshiksha.com/CHANAKYA-CONCEPT-SCH-E-M-NIRMAL-276995 0.5
2590 https://easyshiksha.com/DECCAN-PS-BUDHWAR-PET-NIRMAL-276998 0.5
2591 https://easyshiksha.com/GNANA-SARASWATI-VM-SOAN-NIRMAL-277001 0.5
2592 https://easyshiksha.com/GOUTAM-MODEL-SCH-PS-NIRMAL-277004 0.5
2593 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-BAGAL-PET-NIRMAL-277009 0.5
2594 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-BAGULAWADA-NIRMAL-277010 0.5
2595 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-BAILBAZAR-NIRMAL-277011 0.5
2596 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-BANGALPET-NIRMAL-277012 0.5
2597 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-BUDHAWARPET-NIRMAL-277013 0.5
2598 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-BUDHWAR-PET-NIRMAL-277014 0.5
2599 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-CHIKADPALLY-NIRMAL-277015 0.5
2600 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-CHINTAKUNTAWADA-NIRMAL-277016 0.5
2601 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-EIDGAON-EIDGOAN-NIRMAL-277017 0.5
2602 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-EIDGOAN-NIRMAL-277018 0.5
2603 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-GOLLAPET-NIRMAL-277019 0.5
2604 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-KASBHA-GALLY-NIRMAL-277020 0.5
2605 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-MOTI-NAGAR-NIRMAL-277021 0.5
2606 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-NAIDIWADA-NIRMAL-277022 0.5
2607 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-PANJESHAH-NIRMAL-277023 0.5
2608 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-RAMNAGAR-NIRMAL-277024 0.5
2609 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-SHAIKSABPET-NIRMAL-277025 0.5
2610 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-SOMAWAR-PET-NIRMAL-277026 0.5
2611 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-ZOHRANAGAR-COLONY-NIRMAL-277027 0.5
2612 https://easyshiksha.com/GOVT.PS-VENKATADRIPET-NIRMAL-277028 0.5
2613 https://easyshiksha.com/HIRA-MODEL-PS-DYAGAWADA-NIRMAL-277032 0.5
2614 https://easyshiksha.com/ISLAMIA-MODEL-PRIMARY-SCH-NIRMAL-277034 0.5
2615 https://easyshiksha.com/MAHESHWARA-PUB--DYANGAPUR-NIRMAL-277037 0.5
2616 https://easyshiksha.com/MPPS-AMBEDKAR-COLONY-NIRMAL-277039 0.5
2617 https://easyshiksha.com/MPPS-ANATHPET-NIRMAL-277040 0.5
2618 https://easyshiksha.com/MPPS-CHITYAL-NIRMAL-277041 0.5
2619 https://easyshiksha.com/MPPS-DYANGAPUR-NIRMAL-277042 0.5
2620 https://easyshiksha.com/MPPS-GAJUL-PET-NIRMAL-277043 0.5
2621 https://easyshiksha.com/MPPS-GAJULPET-GAJUL-PET-NIRMAL-277044 0.5
2622 https://easyshiksha.com/MPPS-GANDHINAGAR-NIRMAL-277045 0.5
2623 https://easyshiksha.com/MPPS-JAFRAPUR-NIRMAL-277046 0.5
2624 https://easyshiksha.com/MPPS-KADTHAL-NIRMAL-277047 0.5
2625 https://easyshiksha.com/MPPS-LANGDAPUR-NIRMAL-277048 0.5
2626 https://easyshiksha.com/MPPS-LEFT-POCHAMPAD-NIRMAL-277049 0.5
2627 https://easyshiksha.com/MPPS-MADHAPUR-NIRMAL-277050 0.5
2628 https://easyshiksha.com/MPPS-MANJLAPUR-NIRMAL-277051 0.5
2629 https://easyshiksha.com/MPPS-MUJGI-NIRMAL-277052 0.5
2630 https://easyshiksha.com/MPPS-MUKTAPUR-NIRMAL-277053 0.5
2631 https://easyshiksha.com/MPPS-NATARAJMIL-NIRMAL-277054 0.5
2632 https://easyshiksha.com/MPPS-NEELAIPET-NIRMAL-277055 0.5
2633 https://easyshiksha.com/MPPS-NEELAIPET-COLONY-NIRMAL-277056 0.5
2634 https://easyshiksha.com/MPPS-NEW-POCHAMPAD-NIRMAL-277057 0.5
2635 https://easyshiksha.com/MPPS-PAKPATLA-NIRMAL-277058 0.5
2636 https://easyshiksha.com/MPPS-RATNAPUR-KONDLI-NIRMAL-277059 0.5
2637 https://easyshiksha.com/MPPS-RATNAPUR-KONDLI-COL-NIRMAL-277060 0.5
2638 https://easyshiksha.com/MPPS-SAHAKARI-NIRMAL-277061 0.5
2639 https://easyshiksha.com/MPPS-SANTHHI-NAGAR-NIRMAL-277062 0.5
2640 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COL-SOAN-NIRMAL-277063 0.5
2641 https://easyshiksha.com/MPPS-SIDDALAKUNTA-NIRMAL-277064 0.5
2642 https://easyshiksha.com/MPPS-SIDDAPUR-NIRMAL-277065 0.5
2643 https://easyshiksha.com/MPPS-SOAN-NIRMAL-277066 0.5
2644 https://easyshiksha.com/MPPS-SOFI-NAGAR-NIRMAL-277067 0.5
2645 https://easyshiksha.com/MPPS-TALWADA-NIRMAL-277068 0.5
2646 https://easyshiksha.com/MPPS-THAMSA-NIRMAL-277069 0.5
2647 https://easyshiksha.com/MPPS-VENGVAPET-NIRMAL-277070 0.5
2648 https://easyshiksha.com/MPPS-VISWANATH-PET-NIRMAL-277071 0.5
2649 https://easyshiksha.com/MPPS-YELLAREDDIPET-NIRMAL-277072 0.5
2650 https://easyshiksha.com/NIRMAL-ENGLISH-MEDIUM-HIGH-SCHOOL-KASBA-NIRMAL-277083 0.5
2651 https://easyshiksha.com/PRINCE-ENGLISH-MEDIUM-PRI-NIRMAL-277084 0.5
2652 https://easyshiksha.com/RAVI-PRIMARY-SCH-NIRMAL-277087 0.5
2653 https://easyshiksha.com/S.R.K.U.P.SCH-NIRMAL-277089 0.5
2654 https://easyshiksha.com/S.S.R.-PS-EIDGOAN-NIRMAL-277090 0.5
2655 https://easyshiksha.com/SANJAYA-SCH-EDUCATION-NIRMAL-277092 0.5
2656 https://easyshiksha.com/SARASWATHI-SISHU-MANDIR-P-NIRMAL-277094 0.5
2657 https://easyshiksha.com/SARASWATI-GNANA-MANDIR-PR-NIRMAL-277095 0.5
2658 https://easyshiksha.com/SHANTI-NIKETAN-PRIMARY-SC-NIRMAL-277098 0.5
2659 https://easyshiksha.com/SIR-SYED-PRIMARY-SCH-NIRMAL-277101 0.5
2660 https://easyshiksha.com/SRI-GNANADAYANI-VIDYA-MAN-NIRMAL-277105 0.5
2661 https://easyshiksha.com/SRI-SARASWATHI-SHISHUMAND-NIRMAL-277107 0.5
2662 https://easyshiksha.com/SRI-SWAMY-VIVEKANADA-NIRMAL-277109 0.5
2663 https://easyshiksha.com/SRI-VAGDEVI-PRI.SCH-NIRMAL-277112 0.5
2664 https://easyshiksha.com/SRI-VANI-VIDYANIKETA-NIRMAL-277114 0.5
2665 https://easyshiksha.com/SRI-VIJAYA-SHARADHA-VIDYA-NIRMAL-277115 0.5
2666 https://easyshiksha.com/ST-THOMAS-PS-KONDAPUR-NIRMAL-277117 0.5
2667 https://easyshiksha.com/ST.FATIMA-UPPER-SCH-NIRMAL-277118 0.5
2668 https://easyshiksha.com/VIJAYA-PUB-SCH-MANJLAPUR-NIRMAL-277124 0.5
2669 https://easyshiksha.com/ANNAPURNA-VIDYANIKETAN-P-REBBENA-277139 0.5
2670 https://easyshiksha.com/DNT-PS-GOLLET-REBBENA-277140 0.5
2671 https://easyshiksha.com/MPPS-BESTAGUDA-REBBENA-277142 0.5
2672 https://easyshiksha.com/MPPS-CHILKAMARIGUDA-REBBENA-277143 0.5
2673 https://easyshiksha.com/MPPS-CHITLAGUDEM-REBBENA-277144 0.5
2674 https://easyshiksha.com/MPPS-DEVULAGUDEM-REBBENA-277145 0.5
2675 https://easyshiksha.com/MPPS-DHARMARAM-REBBENA-277146 0.5
2676 https://easyshiksha.com/MPPS-EDAVELLY-REBBENA-277147 0.5
2677 https://easyshiksha.com/MPPS-EDAVELLY-COLONY-REBBENA-277148 0.5
2678 https://easyshiksha.com/MPPS-GANGAPUR-REBBENA-277149 0.5
2679 https://easyshiksha.com/MPPS-GANGUMERAGUDA-REBBENA-277150 0.5
2680 https://easyshiksha.com/MPPS-GOLLAGUDEM-REBBENA-277151 0.5
2681 https://easyshiksha.com/MPPS-GOLLET-REBBENA-277152 0.5
2682 https://easyshiksha.com/MPPS-GONDU-GUDEM-REBBENA-277153 0.5
2683 https://easyshiksha.com/MPPS-JAKKULPALLE-REBBENA-277154 0.5
2684 https://easyshiksha.com/MPPS-JANDAGUDEM-REBBENA-277155 0.5
2685 https://easyshiksha.com/MPPS-KHAIRIGUDA-REBBENA-277156 0.5
2686 https://easyshiksha.com/MPPS-KOMARVALLI-REBBENA-277157 0.5
2687 https://easyshiksha.com/MPPS-KOMMUGUDEM-REBBENA-277158 0.5
2688 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHAGUDA-REBBENA-277159 0.5
2689 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHAGUDEM-REBBENA-277160 0.5
2690 https://easyshiksha.com/MPPS-LATHANGUDEM-REBBENA-277161 0.5
2691 https://easyshiksha.com/MPPS-LAXMIPUR-REBBENA-277162 0.5
2692 https://easyshiksha.com/MPPS-MADHAVAIGUDEM-REBBENA-277163 0.5
2693 https://easyshiksha.com/MPPS-MANNEGUDEM-REBBENA-277164 0.5
2694 https://easyshiksha.com/MPPS-MEDARIGUDEM-REBBENA-277165 0.5
2695 https://easyshiksha.com/MPPS-NAKKALAGUDA-REBBENA-277166 0.5
2696 https://easyshiksha.com/MPPS-NAMBAL-REBBENA-277167 0.5
2697 https://easyshiksha.com/MPPS-NAMBAL-COLONY-REBBENA-277168 0.5
2698 https://easyshiksha.com/MPPS-NAVEGAON-REBBENA-277169 0.5
2699 https://easyshiksha.com/MPPS-NERPALLI-REBBENA-277170 0.5
2700 https://easyshiksha.com/MPPS-PAIKAJIGUDA-REBBENA-277171 0.5
2701 https://easyshiksha.com/MPPS-PASSIGAON-REBBENA-277172 0.5
2702 https://easyshiksha.com/MPPS-POTHAPALLE-REBBENA-277173 0.5
2703 https://easyshiksha.com/MPPS-PULTIKUNTA-(NEW)-REBBENA-277174 0.5
2704 https://easyshiksha.com/MPPS-PULTIKUNTA-COLONY-REBBENA-277175 0.5
2705 https://easyshiksha.com/MPPS-PULTIKUNTA-ROAD-REBBENA-277176 0.5
2706 https://easyshiksha.com/MPPS-PUNJUMERAGUDEM-REBBENA-277177 0.5
2707 https://easyshiksha.com/MPPS-RAJARAM-REBBENA-277178 0.5
2708 https://easyshiksha.com/MPPS-RALLAPET-REBBENA-277179 0.5
2709 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMPUR-REBBENA-277180 0.5
2710 https://easyshiksha.com/MPPS-REBBENA-REBBANA-REBBENA-277181 0.5
2711 https://easyshiksha.com/MPPS-REKULAGUDEM-REBBENA-277182 0.5
2712 https://easyshiksha.com/MPPS-ROLLAPAHAD-REBBENA-277183 0.5
2713 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COL-NARAYANPUR-REBBENA-277184 0.5
2714 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COL-REBBANA-REBBENA-277185 0.5
2715 https://easyshiksha.com/MPPS-SONAPUR-REBBENA-277186 0.5
2716 https://easyshiksha.com/MPPS-TAKKALAPALLY-REBBENA-277187 0.5
2717 https://easyshiksha.com/MPPS-TUNGEDA-REBBENA-277188 0.5
2718 https://easyshiksha.com/MPPS-VARDALAGUDEM-REBBENA-277189 0.5
2719 https://easyshiksha.com/NRBC-NAKKALAGUDA-REBBENA-277196 0.5
2720 https://easyshiksha.com/NRBC-THUNGEDA-REBBENA-277197 0.5
2721 https://easyshiksha.com/NRBC-VANKULAM-REBBENA-277198 0.5
2722 https://easyshiksha.com/SAI-VIDYALAYAM-PRIMARY-S-REBBENA-277200 0.5
2723 https://easyshiksha.com/SINGARENI-COLLIERIE-REBBENA-277203 0.5
2724 https://easyshiksha.com/VISWA-SHANTI-VIDYALAYAM-P-REBBENA-277206 0.5
2725 https://easyshiksha.com/ALS-DURGANAGAR-SARANGAPOOR-277213 0.5
2726 https://easyshiksha.com/DNT-PS-RAMSINGH-TANDA-SARANGAPOOR-277217 0.5
2727 https://easyshiksha.com/MPPS-ADELLI-SARANGAPOOR-277219 0.5
2728 https://easyshiksha.com/MPPS-ADELLI-THANDA-SARANGAPOOR-277220 0.5
2729 https://easyshiksha.com/MPPS-ALUR-SARANGAPOOR-277221 0.5
2730 https://easyshiksha.com/MPPS-BANDARV-TANDA-SARANGAPOOR-277222 0.5
2731 https://easyshiksha.com/MPPS-BEERVELLI-SARANGAPOOR-277223 0.5
2732 https://easyshiksha.com/MPPS-BHAGYANAGAR-SARANGAPOOR-277224 0.5
2733 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINCHOLI-(B)-SARANGAPOOR-277225 0.5
2734 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINCHOLI-(M)-SARANGAPOOR-277226 0.5
2735 https://easyshiksha.com/MPPS-DEVI-THANDA-SARANGAPOOR-277227 0.5
2736 https://easyshiksha.com/MPPS-DHANI-SARANGAPOOR-277228 0.5
2737 https://easyshiksha.com/MPPS-DHUPLA-TANDA-SARANGAPOOR-277229 0.5
2738 https://easyshiksha.com/MPPS-GANGAPUR-SARANGAPOOR-277230 0.5
2739 https://easyshiksha.com/MPPS-GODISERA-SARANGAPOOR-277231 0.5
2740 https://easyshiksha.com/MPPS-GOPALPET-GOPALPET-SARANGAPOOR-277232 0.5
2741 https://easyshiksha.com/MPPS-GOPALPET-TANDA-SARANGAPOOR-277233 0.5
2742 https://easyshiksha.com/MPPS-HANUMAN-THANDA-SARANGAPOOR-277234 0.5
2743 https://easyshiksha.com/MPPS-IPPACHELMA-SARANGAPOOR-277235 0.5
2744 https://easyshiksha.com/MPPS-JAM-SARANGAPOOR-277236 0.5
2745 https://easyshiksha.com/MPPS-JAM-THANDA-SARANGAPOOR-277237 0.5
2746 https://easyshiksha.com/MPPS-JAMPEDDUR-JAM-PEDDUR-SARANGAPOOR-277238 0.5
2747 https://easyshiksha.com/MPPS-JEWLY-SARANGAPOOR-277239 0.5
2748 https://easyshiksha.com/MPPS-KANKATI`-SARANGAPOOR-277240 0.5
2749 https://easyshiksha.com/MPPS-KOWTLA-(B)-SARANGAPOOR-277241 0.5
2750 https://easyshiksha.com/MPPS-KUPTI-SARANGAPOOR-277242 0.5
2751 https://easyshiksha.com/MPPS-LAKSHMIPUR-SARANGAPOOR-277243 0.5
2752 https://easyshiksha.com/MPPS-LAXMI-NAGAR-SARANGAPOOR-277244 0.5
2753 https://easyshiksha.com/MPPS-LINGA-PUR-SARANGAPOOR-277245 0.5
2754 https://easyshiksha.com/MPPS-LINGA-PUR-THANDA-SARANGAPOOR-277246 0.5
2755 https://easyshiksha.com/MPPS-MAHAVEER-THANDA-SARANGAPOOR-277247 0.5
2756 https://easyshiksha.com/MPPS-NAGAPUR-SARANGAPOOR-277248 0.5
2757 https://easyshiksha.com/MPPS-NARAYANPALLY-SARANGAPOOR-277249 0.5
2758 https://easyshiksha.com/MPPS-PENDALDHARI-SARANGAPOOR-277250 0.5
2759 https://easyshiksha.com/MPPS-PONKUR-SARANGAPOOR-277251 0.5
2760 https://easyshiksha.com/MPPS-POTIA-SARANGAPOOR-277252 0.5
2761 https://easyshiksha.com/MPPS-POTIA-ADIVASIGUDA-SARANGAPOOR-277253 0.5
2762 https://easyshiksha.com/MPPS-PYARAMOOR-SARANGAPOOR-277254 0.5
2763 https://easyshiksha.com/MPPS-RANAPUR-SARANGAPOOR-277255 0.5
2764 https://easyshiksha.com/MPPS-RANAPUR-TANDA-SARANGAPOOR-277256 0.5
2765 https://easyshiksha.com/MPPS-SAI-NAGAR-SARANGAPOOR-277257 0.5
2766 https://easyshiksha.com/MPPS-SARANGPUR-SARANGAPOOR-277258 0.5
2767 https://easyshiksha.com/MPPS-SHANTINAGAR-SARANGAPOOR-277259 0.5
2768 https://easyshiksha.com/MPPS-SIRIPALLI-TANDA-SARANGAPOOR-277260 0.5
2769 https://easyshiksha.com/MPPS-SONAPURTHANDA-SARANGAPOOR-277261 0.5
2770 https://easyshiksha.com/MPPS-UM-CHINCHOLI-(B)-SARANGAPOOR-277262 0.5
2771 https://easyshiksha.com/MPPS-VANJAR-SARANGAPOOR-277263 0.5
2772 https://easyshiksha.com/MPPS-YAKARPALLE-SARANGAPOOR-277264 0.5
2773 https://easyshiksha.com/J.RAM-REDDY-VIDYANIKETAN-TALAMADUGU-277286 0.5
2774 https://easyshiksha.com/MPPS-ARLI-K-TALAMADUGU-277287 0.5
2775 https://easyshiksha.com/MPPS-BHARAMPUR-TALAMADUGU-277288 0.5
2776 https://easyshiksha.com/MPPS-CHARLA-PALLE-TALAMADUGU-277289 0.5
2777 https://easyshiksha.com/MPPS-DEHEGOAN-TALAMADUGU-277290 0.5
2778 https://easyshiksha.com/MPPS-DEVAPUR-TALAMADUGU-277291 0.5
2779 https://easyshiksha.com/MPPS-DORLI-TALAMADUGU-277292 0.5
2780 https://easyshiksha.com/MPPS-KAJJARLA-TALAMADUGU-277293 0.5
2781 https://easyshiksha.com/MPPS-KAPPARDEVI-TALAMADUGU-277294 0.5
2782 https://easyshiksha.com/MPPS-KHODAD-TALAMADUGU-277295 0.5
2783 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHUR-TALAMADUGU-277296 0.5
2784 https://easyshiksha.com/MPPS-KUCHALAPOOR-TALAMADUGU-277297 0.5
2785 https://easyshiksha.com/MPPS-LACHAMPUR-TALAMADUGU-277298 0.5
2786 https://easyshiksha.com/MPPS-LINGI-TALAMADUGU-277299 0.5
2787 https://easyshiksha.com/MPPS-MADNAPOOR-TALAMADUGU-277300 0.5
2788 https://easyshiksha.com/MPPS-PALASI-.K-TALAMADUGU-277301 0.5
2789 https://easyshiksha.com/MPPS-PALASI-B-TALAMADUGU-277302 0.5
2790 https://easyshiksha.com/MPPS-PALLE(B)-TALAMADUGU-277303 0.5
2791 https://easyshiksha.com/MPPS-PALLE(K)-TALAMADUGU-277304 0.5
2792 https://easyshiksha.com/MPPS-SAKNAPOOR-TALAMADUGU-277306 0.5
2793 https://easyshiksha.com/MPPS-SUNKIDI-TALAMADUGU-277307 0.5
2794 https://easyshiksha.com/MPPS-TALAMADUGU-TALAMADUGU-277308 0.5
2795 https://easyshiksha.com/MPPS-UMDAM-TALAMADUGU-277309 0.5
2796 https://easyshiksha.com/MPPS-UMREI-TALAMADUGU-277310 0.5
2797 https://easyshiksha.com/TWPS-INDRA-NAGAR-TALAMADUGU-277314 0.5
2798 https://easyshiksha.com/TWPS-KOLAMGUDA-TALAMADUGU-277315 0.5
2799 https://easyshiksha.com/TWPS-KOSAI-TALAMADUGU-277316 0.5
2800 https://easyshiksha.com/TWPS-LALGAD-(LAXMIPUR-TALAMADUGU-277317 0.5
2801 https://easyshiksha.com/TWPS-MANDAGUDEM-TALAMADUGU-277318 0.5
2802 https://easyshiksha.com/TWPS-NANDIGAON-TALAMADUGU-277319 0.5
2803 https://easyshiksha.com/TWPS-NANDINAPALLI-TALAMADUGU-277320 0.5
2804 https://easyshiksha.com/TWPS-NARSAPUR-TALAMADUGU-277321 0.5
2805 https://easyshiksha.com/TWPS-PALASI-B-TANDA-TALAMADUGU-277322 0.5
2806 https://easyshiksha.com/TWPS-PENDALWADA-TALAMADUGU-277323 0.5
2807 https://easyshiksha.com/TWPS-PONNAGUDA-TALAMADUGU-277324 0.5
2808 https://easyshiksha.com/TWPS-RAGULA-GUDA-TALAMADUGU-277325 0.5
2809 https://easyshiksha.com/TWPS-RATNAPUR-TALAMADUGU-277326 0.5
2810 https://easyshiksha.com/TWPS-SHAKEGUDA-TALAMADUGU-277327 0.5
2811 https://easyshiksha.com/TWPS-SONAPUR-TALAMADUGU-277328 0.5
2812 https://easyshiksha.com/TWPS-TOKKIGUDA-TALAMADUGU-277329 0.5
2813 https://easyshiksha.com/ALS-LAXMIPUR-TAMSI-277340 0.5
2814 https://easyshiksha.com/ALS-LEEMGUDA-TAMSI-277341 0.5
2815 https://easyshiksha.com/ALS-MANDAPALLY-TAMSI-277342 0.5
2816 https://easyshiksha.com/ALS-PAKETIGUDA-TAMSI-277343 0.5
2817 https://easyshiksha.com/ALS-RAJEEV-NAGAR-TAMSI-277344 0.5
2818 https://easyshiksha.com/ALS-WAMAN-NAGAR-TAMSI-277345 0.5
2819 https://easyshiksha.com/MPPS-ARLI(T)-TAMSI-277349 0.5
2820 https://easyshiksha.com/MPPS-BELSARI-RAMPUR-TAMSI-277350 0.5
2821 https://easyshiksha.com/MPPS-BHAGVANPOOR-TAMSI-277351 0.5
2822 https://easyshiksha.com/MPPS-DABBAKUCHI-TAMSI-277352 0.5
2823 https://easyshiksha.com/MPPS-GHOTKURI-TAMSI-277353 0.5
2824 https://easyshiksha.com/MPPS-GOLLAGHAT-TAMSI-277354 0.5
2825 https://easyshiksha.com/MPPS-GONA-TAMSI-277355 0.5
2826 https://easyshiksha.com/MPPS-GUNJALA-TAMSI-277356 0.5
2827 https://easyshiksha.com/MPPS-HASNAPUR-TAMSI-277357 0.5
2828 https://easyshiksha.com/MPPS-JAMDI-TAMSI-277358 0.5
2829 https://easyshiksha.com/MPPS-KAMATHWAD-TAMSI-277359 0.5
2830 https://easyshiksha.com/MPPS-KARANJI-(T)-TAMSI-277360 0.5
2831 https://easyshiksha.com/MPPS-KHAPPERLA-TAMSI-277361 0.5
2832 https://easyshiksha.com/MPPS-PALODI(RAMNAGAR)-TAMSI-277362 0.5
2833 https://easyshiksha.com/MPPS-PIPPALKHOTI-TAMSI-277363 0.5
2834 https://easyshiksha.com/MPPS-PONNARI-TAMSI-277364 0.5
2835 https://easyshiksha.com/MPPS-RAJULA-WADI-TAMSI-277365 0.5
2836 https://easyshiksha.com/MPPS-TAMSI(B)-TAMSI-277366 0.5
2837 https://easyshiksha.com/MPPS-WADGAON-TAMSI-277367 0.5
2838 https://easyshiksha.com/NCLP---PIPPALKOTI-TAMSI-277382 0.5
2839 https://easyshiksha.com/TWPS-AMBUGAON-TAMSI-277384 0.5
2840 https://easyshiksha.com/TWPS-ANDARBANDH-TAMSI-277385 0.5
2841 https://easyshiksha.com/TWPS-ATTANGUDA-TAMSI-277386 0.5
2842 https://easyshiksha.com/TWPS-BELSARI-RAMPUR-TAMSI-277387 0.5
2843 https://easyshiksha.com/TWPS-BETAL-GUDA-TAMSI-277388 0.5
2844 https://easyshiksha.com/TWPS-CENTER-SANGHI-TAMSI-277389 0.5
2845 https://easyshiksha.com/TWPS-CHINTAPALLI-TAMSI-277390 0.5
2846 https://easyshiksha.com/TWPS-GOVINDA-PURAM-TAMSI-277391 0.5
2847 https://easyshiksha.com/TWPS-INDURPALLY-TAMSI-277392 0.5
2848 https://easyshiksha.com/TWPS-JALKARI-TAMSI-277393 0.5
2849 https://easyshiksha.com/TWPS-KARAN-WADI-TAMSI-277394 0.5
2850 https://easyshiksha.com/TWPS-KHAIRGUDA-TAMSI-277395 0.5
2851 https://easyshiksha.com/TWPS-KOJAMGUDA-TAMSI-277396 0.5
2852 https://easyshiksha.com/TWPS-MARKAGUDA-TAMSI-277397 0.5
2853 https://easyshiksha.com/TWPS-NEEMGUDA-TAMSI-277398 0.5
2854 https://easyshiksha.com/TWPS-PURKAGUDA-TAMSI-277399 0.5
2855 https://easyshiksha.com/TWPS-RAJALKORI-TAMSI-277400 0.5
2856 https://easyshiksha.com/TWPS-RAJGHAD-TAMSI-277401 0.5
2857 https://easyshiksha.com/TWPS-TEKADIRAMPOOR-TAMSI-277402 0.5
2858 https://easyshiksha.com/TWPS-TEKDI-GUDA-TAMSI-277403 0.5
2859 https://easyshiksha.com/TWPS-CHINNABENDARA-TAMSI-277404 0.5
2860 https://easyshiksha.com/ALS-BALANPUR-RECHINI-TANDUR-277412 0.5
2861 https://easyshiksha.com/ALS-RAMUGUDA-TANDUR-277413 0.5
2862 https://easyshiksha.com/ARUNODAYA-PUBLIC-SCHOOL-TANDUR-277414 0.5
2863 https://easyshiksha.com/EGS-NEELAIPALLY-TANDUR-277416 0.5
2864 https://easyshiksha.com/EGS-VASALAMADA-TANDUR-277417 0.5
2865 https://easyshiksha.com/MADARSA---GOUSIA-TALEEM-NISWAN-TANDUR-277418 0.5
2866 https://easyshiksha.com/MPPS-ABBAPUR-TANDUR-277419 0.5
2867 https://easyshiksha.com/MPPS-ACHALAPUR-TANDUR-277420 0.5
2868 https://easyshiksha.com/MPPS-ANNARAM-(UI)-TANDUR-277421 0.5
2869 https://easyshiksha.com/MPPS-ASHOK-NAGAR--TANDUR-TANDUR-277422 0.5
2870 https://easyshiksha.com/MPPS-BARREPALLE-TANDUR-277423 0.5
2871 https://easyshiksha.com/MPPS-BIJJAL-TANDUR-277424 0.5
2872 https://easyshiksha.com/MPPS-BOYAPALLE-TANDUR-277425 0.5
2873 https://easyshiksha.com/MPPS-CHANDRAPALLE-(UI)-TANDUR-277426 0.5
2874 https://easyshiksha.com/MPPS-DWARAKAPUR-(UI)-TANDUR-277427 0.5
2875 https://easyshiksha.com/MPPS-GAJJALPALLE-TANDUR-277428 0.5
2876 https://easyshiksha.com/MPPS-GAMPALPALLE-(UI)-TANDUR-277429 0.5
2877 https://easyshiksha.com/MPPS-GOPALNAGAR-(UI)-TANDUR-277430 0.5
2878 https://easyshiksha.com/MPPS-GOPALRAO-PET-TANDUR-277431 0.5
2879 https://easyshiksha.com/MPPS-KAPUWADA-TANDUR-277432 0.5
2880 https://easyshiksha.com/MPPS-KARISHALA-GATTAM-TANDUR-277433 0.5
2881 https://easyshiksha.com/MPPS-KATHERLA-TANDUR-277434 0.5
2882 https://easyshiksha.com/MPPS-KISTAMPET-TANDUR-277435 0.5
2883 https://easyshiksha.com/MPPS-KOMAGUDA-TANDUR-277436 0.5
2884 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHAPALLE-(UI)-TANDUR-277437 0.5
2885 https://easyshiksha.com/MPPS-M-V-K--5-TANDUR-277438 0.5
2886 https://easyshiksha.com/MPPS-MADARAM-TANDUR-277439 0.5
2887 https://easyshiksha.com/MPPS-NARSAPUR-TANDUR-277440 0.5
2888 https://easyshiksha.com/MPPS-PEGADAPALLE-(UI)-TANDUR-277441 0.5
2889 https://easyshiksha.com/MPPS-RECHINI-TANDUR-277442 0.5
2890 https://easyshiksha.com/MPPS-RECHINI-ROAD-TANDUR-277443 0.5
2891 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COL-RECHINI-TANDUR-277444 0.5
2892 https://easyshiksha.com/MPPS-TANDUR-TANDUR-277445 0.5
2893 https://easyshiksha.com/MPPS-TANDUR---IB-TANDUR-277446 0.5
2894 https://easyshiksha.com/MPPS-TANDUR---OC-TANDUR-277447 0.5
2895 https://easyshiksha.com/MPPS-TANDUR-TANDUR-TANDUR-277448 0.5
2896 https://easyshiksha.com/MPPS-TANDUR--KW-TANDUR-277449 0.5
2897 https://easyshiksha.com/MPPS-TANGALPALLE-TANDUR-277450 0.5
2898 https://easyshiksha.com/NRBC-TANDUR-TANDUR-277459 0.5
2899 https://easyshiksha.com/SRI-VANINIKETHAN-PRIMARY-TANDUR-277462 0.5
2900 https://easyshiksha.com/SRI-VISHNU-SHIVA-NIKETHAN-TANDUR-277463 0.5
2901 https://easyshiksha.com/ST-THERESE-PS-E-M-TANDUR-277465 0.5
2902 https://easyshiksha.com/SWAMY-VIVEKANANDA-PUB-PS-TANDUR-277468 0.5
2903 https://easyshiksha.com/VIDYA-BHARATHI-HIGH-SCHOO-TANDUR-277469 0.5
2904 https://easyshiksha.com/VIDYA-BHARATHI-P-S-TANDUR-TANDUR-277470 0.5
2905 https://easyshiksha.com/MPPS-BAMNI-TANOOR-277479 0.5
2906 https://easyshiksha.com/MPPS-BAMNI-TANDA-TANOOR-277480 0.5
2907 https://easyshiksha.com/MPPS-BELTARODA-TANOOR-277481 0.5
2908 https://easyshiksha.com/MPPS-BHOSI-TANOOR-277482 0.5
2909 https://easyshiksha.com/MPPS-BONDRAT-BONDRAT-TANOOR-277483 0.5
2910 https://easyshiksha.com/MPPS-BOREGAON-K-TANOOR-277484 0.5
2911 https://easyshiksha.com/MPPS-DOULTABAD-TANOOR-277485 0.5
2912 https://easyshiksha.com/MPPS-ELVI-TANOOR-277486 0.5
2913 https://easyshiksha.com/MPPS-HANGIRGA-TANOOR-277487 0.5
2914 https://easyshiksha.com/MPPS-HIPNALLY-TANOOR-277488 0.5
2915 https://easyshiksha.com/MPPS-HIPNALLY-TANDA-TANOOR-277489 0.5
2916 https://easyshiksha.com/MPPS-HW-TANUR-TANOOR-277490 0.5
2917 https://easyshiksha.com/MPPS-JEWLA-K-TANOOR-277491 0.5
2918 https://easyshiksha.com/MPPS-JHARI-(B)-TANDA-TANOOR-277492 0.5
2919 https://easyshiksha.com/MPPS-KALYANI-TANOOR-277493 0.5
2920 https://easyshiksha.com/MPPS-KHARBALA-TANOOR-277494 0.5
2921 https://easyshiksha.com/MPPS-KOLUR-KOLUR-TANOOR-277495 0.5
2922 https://easyshiksha.com/MPPS-KOLUR-TANDA-TANOOR-277496 0.5
2923 https://easyshiksha.com/MPPS-KUPTI-TANOOR-277497 0.5
2924 https://easyshiksha.com/MPPS-M-M-TANUR-TANOOR-277498 0.5
2925 https://easyshiksha.com/MPPS-MASALGA-TANOOR-277499 0.5
2926 https://easyshiksha.com/MPPS-MASALGA-TANDA-TANOOR-277500 0.5
2927 https://easyshiksha.com/MPPS-NAMDGAM-TANOOR-277501 0.5
2928 https://easyshiksha.com/MPPS-SINGANGAM-TANOOR-277502 0.5
2929 https://easyshiksha.com/MPPS-TONDALA-TANOOR-277503 0.5
2930 https://easyshiksha.com/MPPS-U-M-TANUR-TANOOR-277504 0.5
2931 https://easyshiksha.com/MPPS-UMRI-(KHURD)-TANOOR-277505 0.5
2932 https://easyshiksha.com/MPPS-WADHONE-TANOOR-277506 0.5
2933 https://easyshiksha.com/MPPS-WADJHARI-TANOOR-277507 0.5
2934 https://easyshiksha.com/MPPS-YELLAWAT-TANOOR-277508 0.5
2935 https://easyshiksha.com/SRI-SARASWATHI-SHISHU-MAN-TANOOR-277518 0.5
2936 https://easyshiksha.com/SRI-SHARADA-VIDYALAY-TANOOR-277519 0.5
2937 https://easyshiksha.com/ALS-DONDLA-THIRYANI-277529 0.5
2938 https://easyshiksha.com/ALS-KOTHAGUDA-(MORRIGUDA)-THIRYANI-277530 0.5
2939 https://easyshiksha.com/ALS-KOYA-THALANDI-THIRYANI-277531 0.5
2940 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-KORALANKA-THIRYANI-277537 0.5
2941 https://easyshiksha.com/GVVK-PS-PEDDAGUDA-THIRYANI-277538 0.5
2942 https://easyshiksha.com/MP-PS-ALLIGUDA-ALLIGUDA-THIRYANI-277541 0.5
2943 https://easyshiksha.com/MPPS-AREGUDA-THIRYANI-277542 0.5
2944 https://easyshiksha.com/MPPS-BHEEMARAM-THIRYANI-277543 0.5
2945 https://easyshiksha.com/MPPS-BHIMRELLA-BHIMRELLA-THIRYANI-277544 0.5
2946 https://easyshiksha.com/MPPS-BOARDHAM-THIRYANI-277545 0.5
2947 https://easyshiksha.com/MPPS-CHANDUGUDA-THIRYANI-277546 0.5
2948 https://easyshiksha.com/MPPS-DANTANPALLE-THIRYANI-277547 0.5
2949 https://easyshiksha.com/MPPS-DEVAIGUDA-THIRYANI-277548 0.5
2950 https://easyshiksha.com/MPPS-DONGARGAON-THIRYANI-277549 0.5
2951 https://easyshiksha.com/MPPS-DORLI-THIRYANI-277550 0.5
2952 https://easyshiksha.com/MPPS-DUGGAPUR-THIRYANI-277551 0.5
2953 https://easyshiksha.com/MPPS-GISIGUDA-GISIGUDA-THIRYANI-277552 0.5
2954 https://easyshiksha.com/MPPS-GODELAPALLE-THIRYANI-277553 0.5
2955 https://easyshiksha.com/MPPS-GUDIPETA-THIRYANI-277554 0.5
2956 https://easyshiksha.com/MPPS-KOLAMGUDA-THIRYANI-277555 0.5
2957 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHAGUDA-THIRYANI-277556 0.5
2958 https://easyshiksha.com/MPPS-LINGIGUDA-THIRYANI-277557 0.5
2959 https://easyshiksha.com/MPPS-MAINDAGUDIPET-THIRYANI-277558 0.5
2960 https://easyshiksha.com/MPPS-MALEGUDA-THIRYANI-277559 0.5
2961 https://easyshiksha.com/MPPS-MODIGUDA-THIRYANI-277560 0.5
2962 https://easyshiksha.com/MPPS-PATEL-GUDA-THIRYANI-277561 0.5
2963 https://easyshiksha.com/MPPS-PERKA-GUDA-PERKAGUDA-THIRYANI-277562 0.5
2964 https://easyshiksha.com/MPPS-RALLAKAMEPALLE-THIRYANI-277563 0.5
2965 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMBAIGUDA-THIRYANI-277564 0.5
2966 https://easyshiksha.com/MPPS-SRIRAMPUR-GUDA-THIRYANI-277565 0.5
2967 https://easyshiksha.com/MPPS-TALANDI-THIRYANI-277566 0.5
2968 https://easyshiksha.com/MPPS-TATIGUDA-THIRYANI-277567 0.5
2969 https://easyshiksha.com/TW-PS-MARKA-GUDA-THIRYANI-277573 0.5
2970 https://easyshiksha.com/TW-PS-RAGHAVAPUR-THIRYANI-277574 0.5
2971 https://easyshiksha.com/TW-PS-ROMPALLE-KG-THIRYANI-277575 0.5
2972 https://easyshiksha.com/TWPS-AMINGUDA-THIRYANI-277576 0.5
2973 https://easyshiksha.com/TWPS-AMRUTHGUDA-THIRYANI-277577 0.5
2974 https://easyshiksha.com/TWPS-ANJUGUDA-ANJUGUDA-THIRYANI-277578 0.5
2975 https://easyshiksha.com/TWPS-ARJUNLOODDI-THIRYANI-277579 0.5
2976 https://easyshiksha.com/TWPS-ASNOOR-THIRYANI-277580 0.5
2977 https://easyshiksha.com/TWPS-BHEEMAPUR-THIRYANI-277581 0.5
2978 https://easyshiksha.com/TWPS-BHEEMJI-GUDA-THIRYANI-277582 0.5
2979 https://easyshiksha.com/TWPS-BOJJIGUDA-(GOPERA)-THIRYANI-277583 0.5
2980 https://easyshiksha.com/TWPS-BUGGA-THIRYANI-277584 0.5
2981 https://easyshiksha.com/TWPS-BUGGA-GUDA-THIRYANI-277585 0.5
2982 https://easyshiksha.com/TWPS-BUTTAGUDA-THIRYANI-277586 0.5
2983 https://easyshiksha.com/TWPS-CHELMELA-THIRYANI-277587 0.5
2984 https://easyshiksha.com/TWPS-CHINNADHANPOOR-THIRYANI-277588 0.5
2985 https://easyshiksha.com/TWPS-CHINNAREDDI-PALLI-THIRYANI-277589 0.5
2986 https://easyshiksha.com/TWPS-CHINTAL-MADRA-THIRYANI-277590 0.5
2987 https://easyshiksha.com/TWPS-CHINTAPALLE-THIRYANI-277591 0.5
2988 https://easyshiksha.com/TWPS-CHOWPAN-GUDA-THIRYANI-277592 0.5
2989 https://easyshiksha.com/TWPS-DODDIGUDA-THIRYANI-277593 0.5
2990 https://easyshiksha.com/TWPS-EDULPAD-THIRYANI-277594 0.5
2991 https://easyshiksha.com/TWPS-GANGAPUR-THIRYANI-277595 0.5
2992 https://easyshiksha.com/TWPS-GOENA-THIRYANI-277596 0.5
2993 https://easyshiksha.com/TWPS-GOVERGUDA-THIRYANI-277597 0.5
2994 https://easyshiksha.com/TWPS-GOYAGAON-THIRYANI-277598 0.5
2995 https://easyshiksha.com/TWPS-IRKAPALLE-THIRYANI-277599 0.5
2996 https://easyshiksha.com/TWPS-ISRUGUDA-THIRYANI-277600 0.5
2997 https://easyshiksha.com/TWPS-JANDA-GUDA-THIRYANI-277601 0.5
2998 https://easyshiksha.com/TWPS-KERIGUDA-(MANGI)-THIRYANI-277602 0.5
2999 https://easyshiksha.com/TWPS-KHIMNAIK-THANDA-THIRYANI-277603 0.5
3000 https://easyshiksha.com/TWPS-KHIRIGUDA-THIRYANI-277604 0.5
3001 https://easyshiksha.com/TWPS-KHURSUGUDA-THIRYANI-277605 0.5
3002 https://easyshiksha.com/TWPS-KOLAMGUDA-THIRYANI-277606 0.5
3003 https://easyshiksha.com/TWPS-KOTHAGUDA-THIRYANI-277607 0.5
3004 https://easyshiksha.com/TWPS-KOTHAGUDA-KOWTAGAON-THIRYANI-277608 0.5
3005 https://easyshiksha.com/TWPS-KOYARIT-THIRYANI-277609 0.5
3006 https://easyshiksha.com/TWPS-KUNTAGUDA-THIRYANI-277610 0.5
3007 https://easyshiksha.com/TWPS-LAXMIPUR-THIRYANI-277611 0.5
3008 https://easyshiksha.com/TWPS-MANKYAPUR-THIRYANI-277612 0.5
3009 https://easyshiksha.com/TWPS-MARKAGUDA-THIRYANI-277613 0.5
3010 https://easyshiksha.com/TWPS-MOKHASIGUDA-THIRYANI-277614 0.5
3011 https://easyshiksha.com/TWPS-MORNIGUDA-THIRYANI-277615 0.5
3012 https://easyshiksha.com/TWPS-MULKALA-MANDA-THIRYANI-277616 0.5
3013 https://easyshiksha.com/TWPS-NAGUGUDA-(GOPERA)-THIRYANI-277617 0.5
3014 https://easyshiksha.com/TWPS-NAYAKAPUGUD-THIRYANI-277618 0.5
3015 https://easyshiksha.com/TWPS-ONTIMAMIDI-THIRYANI-277619 0.5
3016 https://easyshiksha.com/TWPS-PAMADUGU-THIRYANI-277620 0.5
3017 https://easyshiksha.com/TWPS-PANGIDI-THIRYANI-277621 0.5
3018 https://easyshiksha.com/TWPS-PARCHAKIGUDA-THIRYANI-277622 0.5
3019 https://easyshiksha.com/TWPS-PATHA-DANTANPALLE-THIRYANI-277623 0.5
3020 https://easyshiksha.com/TWPS-PATHAGUDA-THIRYANI-277624 0.5
3021 https://easyshiksha.com/TWPS-PEDHARADAPALLY-THIRYANI-277625 0.5
3022 https://easyshiksha.com/TWPS-PENDRMGUDA-THIRYANI-277626 0.5
3023 https://easyshiksha.com/TWPS-PERKAPALLE-THIRYANI-277627 0.5
3024 https://easyshiksha.com/TWPS-PITTAGUDA-THIRYANI-277628 0.5
3025 https://easyshiksha.com/TWPS-POOLSING-NAIK-T-THIRYANI-277629 0.5
3026 https://easyshiksha.com/TWPS-PUNAGUDA-THIRYANI-277630 0.5
3027 https://easyshiksha.com/TWPS-PUNAGUDA-PUNAGUDA-THIRYANI-277631 0.5
3028 https://easyshiksha.com/TWPS-PUSSIGUMMI-THIRYANI-277632 0.5
3029 https://easyshiksha.com/TWPS-RAJAGUDA-THIRYANI-277633 0.5
3030 https://easyshiksha.com/TWPS-RAMJIGUDA-THIRYANI-277634 0.5
3031 https://easyshiksha.com/TWPS-SALEGUDA-THIRYANI-277635 0.5
3032 https://easyshiksha.com/TWPS-SALPALGUDA-THIRYANI-277636 0.5
3033 https://easyshiksha.com/TWPS-SUNGAPUR-THIRYANI-277637 0.5
3034 https://easyshiksha.com/TWPS-TALLAPETAGUDA-THIRYANI-277638 0.5
3035 https://easyshiksha.com/TWPS-THATI-GUDA-THIRYANI-277639 0.5
3036 https://easyshiksha.com/TWPS-WADI-GUDA-THIRYANI-277640 0.5
3037 https://easyshiksha.com/G.O.S-ENGLISH-MEDIUM-SCHO-ANANTAPUR-277645 0.5
3038 https://easyshiksha.com/GOOD-CHILDREN-ENGLISH-MEDIUM-P-S-SCH-ANANTAPUR-277647 0.5
3039 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-ANANTAPUR-277649 0.5
3040 https://easyshiksha.com/GOWTHAM-ENGLISH-MEDIUM--PRIMARY-SCHO-ANANTAPUR-277652 0.5
3041 https://easyshiksha.com/HARINATH-VGS-SCHOOL-ANANTAPUR-277656 0.5
3042 https://easyshiksha.com/INDIRAGANDHI-MPL.CORP..EL-ANANTAPUR-277657 0.5
3043 https://easyshiksha.com/IST-WARD-MUNCIPAL-ELE.SC-ANANTAPUR-277658 0.5
3044 https://easyshiksha.com/JANASHAKTI-NAGAR-MPL-CORP-ANANTAPUR-277659 0.5
3045 https://easyshiksha.com/JAYAPRAKASH-NARAYAN-MPL.U-ANANTAPUR-277662 0.5
3046 https://easyshiksha.com/JEELANI-MPL.CORP.-URDU-EL-ANANTAPUR-277663 0.5
3047 https://easyshiksha.com/JHANSI-LAKSHMIBAI-MPL.ELE-ANANTAPUR-277664 0.5
3048 https://easyshiksha.com/K.S.R.-GOVT.PRIMARY-SCHOO-ANANTAPUR-277666 0.5
3049 https://easyshiksha.com/KESAVAREDDY(EM)-ANANTAPUR-277670 0.5
3050 https://easyshiksha.com/LAKSHMI-ENGLISH-MEDIUM-PRIMARY-S.-ANANTAPUR-277672 0.5
3051 https://easyshiksha.com/LALBAHADUR-ENGLISH-MEDIUM-ELE-SCHOOL-ANANTAPUR-277676 0.5
3052 https://easyshiksha.com/LITTLE-FLOWER-ENGLISH-MEDIUM-SCHOOL-ANANTAPUR-277679 0.5
3053 https://easyshiksha.com/LITTLE-FLOWER-MONTESSORI-ANANTAPUR-277681 0.5
3054 https://easyshiksha.com/LITTLE-PRIMARY-SCHOOLTM-ANANTAPUR-277682 0.5
3055 https://easyshiksha.com/M.C.CHAGLA-MPL.CORP.-URDU-ANANTAPUR-277684 0.5
3056 https://easyshiksha.com/MAHATMA-GANDHI-ENGLISH-MEDIUM-HS-ANANTAPUR-277689 0.5
3057 https://easyshiksha.com/MEDA-SUBBAIAH-SETTY-ANANTAPUR-277691 0.5
3058 https://easyshiksha.com/MINARWA-ENGLISH-MEDIUM--PRIMARY-SCHO-ANANTAPUR-277692 0.5
3059 https://easyshiksha.com/MONTESSORI-SCHOOL-ANANTAPUR-277694 0.5
3060 https://easyshiksha.com/MORARJEE-MPL.CORP.ELE.SCH-ANANTAPUR-277696 0.5
3061 https://easyshiksha.com/MOTHER-THERESA-MPL.ELE.SC-ANANTAPUR-277697 0.5
3062 https://easyshiksha.com/MP-CORP-ELE-SCHOOL-ANANTAPUR-277698 0.5
3063 https://easyshiksha.com/MPL.-CORP.-ELE.-PRIMARY-S-ANANTAPUR-277699 0.5
3064 https://easyshiksha.com/MPL.-CORP.E.P.SCHOOL--ANANTAPUR-277700 0.5
3065 https://easyshiksha.com/MPPS-ANANTAPUR-277701 0.5
3066 https://easyshiksha.com/N.S.C.B.MPL.-CORP..ELE.-S-ANANTAPUR-277705 0.5
3067 https://easyshiksha.com/N.T.R.MPL.CORP.ELE.SCHOOL-ANANTAPUR-277706 0.5
3068 https://easyshiksha.com/N.V.R.-NORTH-MPL.ELE.SCHO-ANANTAPUR-277707 0.5
3069 https://easyshiksha.com/POINEER-ACADEMY-(PS)-ANANTAPUR-277712 0.5
3070 https://easyshiksha.com/PRABHAKARGI-MPL.CORP.ELE.-ANANTAPUR-277713 0.5
3071 https://easyshiksha.com/PRASAD-CON.-ANANTAPUR-277714 0.5
3072 https://easyshiksha.com/PRASANTHI-VIDYANIKETHAN-ANANTAPUR-277716 0.5
3073 https://easyshiksha.com/R.C.M.AIDED-ELE.SCHOOL-ANANTAPUR-277718 0.5
3074 https://easyshiksha.com/RADHA-SCHOOL-OF-LEARNING-ANANTAPUR-277719 0.5
3075 https://easyshiksha.com/RISHITHA-T.M.SCHOOL-ANANTAPUR-277729 0.5
3076 https://easyshiksha.com/ROSE-DALE-ENGLISH-MEDIUM--PRIMARY-SC-ANANTAPUR-277731 0.5
3077 https://easyshiksha.com/ROTARY-ENGLISH-MEDIUM-P-S-ANANTAPUR-277732 0.5
3078 https://easyshiksha.com/S-V-ORIENTAL-P-SCHOOL-ANANTAPUR-277734 0.5
3079 https://easyshiksha.com/SAGE-ENGLISH-MEDIUM-SCHOOL-ANANTAPUR-277738 0.5
3080 https://easyshiksha.com/SAIBABA-MPL.CORP.ELE.SCHO-ANANTAPUR-277740 0.5
3081 https://easyshiksha.com/SAINIK-ENGLISH-MEDIUM-SCHOOL-ANANTAPUR-277741 0.5
3082 https://easyshiksha.com/SANTHI-VIDYANIKETAN-ENGLISH-MEDIUM-H-ANANTAPUR-277744 0.5
3083 https://easyshiksha.com/SARADA-MPL.CORP.-PRI-SCH-ANANTAPUR-277746 0.5
3084 https://easyshiksha.com/SARVEPALLI-RADHAKRISHNA-M-ANANTAPUR-277748 0.5
3085 https://easyshiksha.com/SHAHATAJ-MPL.CORP.ELE.SCH-ANANTAPUR-277749 0.5
3086 https://easyshiksha.com/SKU-AIDED-SCHOOL-ANANTAPUR-277752 0.5
3087 https://easyshiksha.com/SPRINGDALE-ENGLISH-MEDIUM-SCHOOL-ANANTAPUR-277756 0.5
3088 https://easyshiksha.com/SREE-CHATRAPATHI-SIVAJI-M-ANANTAPUR-277758 0.5
3089 https://easyshiksha.com/SREE-KRISHNA-ENGLISH-MEDIUM-H-SCHOOL-ANANTAPUR-277761 0.5
3090 https://easyshiksha.com/SREE-VIDYA-NIKETAN-ENGLISH-MEDIUM-P-ANANTAPUR-277767 0.5
3091 https://easyshiksha.com/SREE-VIDYA-NIKETAN-T-M-PR-ANANTAPUR-277768 0.5
3092 https://easyshiksha.com/SRI-BALAJI-VIDYANIKETHAN-ANANTAPUR-277774 0.5
3093 https://easyshiksha.com/SRI-BHARATHI-ENGLISH-MEDIUM-SCHOOL-ANANTAPUR-277776 0.5
3094 https://easyshiksha.com/SRI-GAYATRI-ENGLISH-MEDIUM-HIGH-SCHO-ANANTAPUR-277778 0.5
3095 https://easyshiksha.com/SRI-GNANADEEPIKA-P.-SCHOO-ANANTAPUR-277780 0.5
3096 https://easyshiksha.com/SRI-POTTISREERTAMULU-MPL.-ANANTAPUR-277784 0.5
3097 https://easyshiksha.com/SRI-RAMA-KRISHNA-VIDYALAY-ANANTAPUR-277785 0.5
3098 https://easyshiksha.com/SRI-SAI-ENGLISH-MEDIUM--SCHOOL-ANANTAPUR-277787 0.5
3099 https://easyshiksha.com/SRI-SURYA-VIDYA-NIKETAN-ANANTAPUR-277795 0.5
3100 https://easyshiksha.com/SRI-VIVEKANANDA-MPL.CORP.-ANANTAPUR-277806 0.5
3101 https://easyshiksha.com/SRIBHAGATH-SINGH-MPL.ELE.-ANANTAPUR-277807 0.5
3102 https://easyshiksha.com/SRINIVASA-CORP-PRI.-SCHOO-ANANTAPUR-277809 0.5
3103 https://easyshiksha.com/SRISATHYA-SAI-BALA-VIKAS-ANANTAPUR-277810 0.5
3104 https://easyshiksha.com/ST-JOSEPH-ENGLISH-MEDIUM-S-ANANTAPUR-277811 0.5
3105 https://easyshiksha.com/ST-JOSEPH-TM-P-S-ANANTAPUR-277812 0.5
3106 https://easyshiksha.com/ST.-ANNS-ENGLISH-MEDIUM--PRIMARY-SC-ANANTAPUR-277814 0.5
3107 https://easyshiksha.com/ST.AUG.ENG.MED.HIGH-SCHOO-ANANTAPUR-277817 0.5
3108 https://easyshiksha.com/ST.JOSEPH-ENGLISH-MEDIUM-SCHOOL-ANANTAPUR-277819 0.5
3109 https://easyshiksha.com/ST.MARK-ENGLISH-MEDIUM-PS-ANANTAPUR-277822 0.5
3110 https://easyshiksha.com/ST.THOMOS-ENGLISH-MEDIUM-SCHOOL-ANANTAPUR-277824 0.5
3111 https://easyshiksha.com/SURYA-PUBLIC-SCHOOL-ANANTAPUR-277826 0.5
3112 https://easyshiksha.com/TINY-TOTS-ENGLISH-MEDIUM-SCHOOL-ANANTAPUR-277828 0.5
3113 https://easyshiksha.com/TRINITY-ENGLISH-MEDIUM-SCHOOL-ANANTAPUR-277829 0.5
3114 https://easyshiksha.com/VALMIKI--MPL.CORP.ELE.SCH-ANANTAPUR-277830 0.5
3115 https://easyshiksha.com/VIJAYA-ENGLISH-MEDIUM-P-S-ANANTAPUR-277831 0.5
3116 https://easyshiksha.com/VISWA-BHARATHI-ENGLISH-MEDIUM-PRIMAR-ANANTAPUR-277833 0.5
3117 https://easyshiksha.com/ZAKIR-HUSSIAN-MPL.CORP.-E-ANANTAPUR-277836 0.5
3118 https://easyshiksha.com/HOLY-SPIRIT-SCHOOL-ATMAKUR-277841 0.5
3119 https://easyshiksha.com/MPPS-A.KOTHAPALLI-ATMAKUR-277843 0.5
3120 https://easyshiksha.com/MPPS-ATMAKUR-ATMAKUR-277844 0.5
3121 https://easyshiksha.com/MPPS-BC-COLONY-ATMAKUR-ATMAKUR-277845 0.5
3122 https://easyshiksha.com/MPPS-D-K-THANDA-ATMAKUR-277846 0.5
3123 https://easyshiksha.com/MPPS-DODDEKOTTALA-ATMAKUR-277847 0.5
3124 https://easyshiksha.com/MPPS-KURLAPALLI-ATMAKUR-277848 0.5
3125 https://easyshiksha.com/MPPS-MADIGUBBA-ATMAKUR-277849 0.5
3126 https://easyshiksha.com/MPPS-MUTTALA-ATMAKUR-277850 0.5
3127 https://easyshiksha.com/MPPS-ODDUPALLI-ATMAKUR-277851 0.5
3128 https://easyshiksha.com/MPPS-P.YALERU-ATMAKUR-277852 0.5
3129 https://easyshiksha.com/MPPS-PAMPANUR-THANDA-ATMAKUR-277853 0.5
3130 https://easyshiksha.com/MPPS-PAPAMPALLI-ATMAKUR-277854 0.5
3131 https://easyshiksha.com/MPPS-RANGAMPETA-ATMAKUR-277855 0.5
3132 https://easyshiksha.com/MPPS-SANAPA-ATMAKUR-277856 0.5
3133 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COLONY-ATMAKUR-ATMAKUR-277857 0.5
3134 https://easyshiksha.com/MPPS-SINGAMPALLI-THANDA-ATMAKUR-277858 0.5
3135 https://easyshiksha.com/MPPS-SOUTH-ATMAKUR-ATMAKUR-277859 0.5
3136 https://easyshiksha.com/MPPS-ST-COLONY-SANAPA-ATMAKUR-277860 0.5
3137 https://easyshiksha.com/MPPS-TALUPUR-ATMAKUR-277861 0.5
3138 https://easyshiksha.com/MPPS-THOPUDURTHI-ATMAKUR-277862 0.5
3139 https://easyshiksha.com/MPPS-V-D-THANDA-ATMAKUR-277863 0.5
3140 https://easyshiksha.com/MPPS-VEPACHERLA-ATMAKUR-277864 0.5
3141 https://easyshiksha.com/RCM-AIDED-PS-Y.KOTHAPALLI-ATMAKUR-277872 0.5
3142 https://easyshiksha.com/ALTERNATIVE-SCHOOL-BATHALAPALLE-277882 0.5
3143 https://easyshiksha.com/MPPS-ANANTHASAGARAM-BATHALAPALLE-277884 0.5
3144 https://easyshiksha.com/MPPS-BATHALAPALLE-BATHALAPALLE-277885 0.5
3145 https://easyshiksha.com/MPPS-BC-COL-MUSTUR-BATHALAPALLE-277886 0.5
3146 https://easyshiksha.com/MPPS-CHEEMALANAGEPALLI-BATHALAPALLE-277887 0.5
3147 https://easyshiksha.com/MPPS-CHENNARAYAPATNAM-BATHALAPALLE-277888 0.5
3148 https://easyshiksha.com/MPPS-D.KATTAKINDAPALLI-BATHALAPALLE-277889 0.5
3149 https://easyshiksha.com/MPPS-GANTAPURAM-BATHALAPALLE-277890 0.5
3150 https://easyshiksha.com/MPPS-GUMMALLAKUNTA-BATHALAPALLE-277891 0.5
3151 https://easyshiksha.com/MPPS-JALALAPURAM-BATHALAPALLE-277892 0.5
3152 https://easyshiksha.com/MPPS-JWALAPURAM-BATHALAPALLE-277893 0.5
3153 https://easyshiksha.com/MPPS-KATAMAKUNTA-BATHALAPALLE-277894 0.5
3154 https://easyshiksha.com/MPPS-KODEKANDLA-BATHALAPALLE-277895 0.5
3155 https://easyshiksha.com/MPPS-LINGAREDDYPALLI-BATHALAPALLE-277896 0.5
3156 https://easyshiksha.com/MPPS-M.CHERLOPALLI-BATHALAPALLE-277897 0.5
3157 https://easyshiksha.com/MPPS-MUDDANNAPALLI-BATHALAPALLE-277898 0.5
3158 https://easyshiksha.com/MPPS-NALLBOYANAPALLI-BATHALAPALLE-277899 0.5
3159 https://easyshiksha.com/MPPS-NETTIVARAMPALLI-BATHALAPALLE-277900 0.5
3160 https://easyshiksha.com/MPPS-OBULAPURAM-BATHALAPALLE-277901 0.5
3161 https://easyshiksha.com/MPPS-PATHYAPURAM-BATHALAPALLE-277902 0.5
3162 https://easyshiksha.com/MPPS-POTLAMARRI-BATHALAPALLE-277903 0.5
3163 https://easyshiksha.com/MPPS-RAGHAVAMPALLI-BATHALAPALLE-277904 0.5
3164 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMANUJAMPALLI-BATHALAPALLE-277905 0.5
3165 https://easyshiksha.com/MPPS-S.EDULAMUSTUR-BATHALAPALLE-277906 0.5
3166 https://easyshiksha.com/MPPS-SANGALA-BATHALAPALLE-277907 0.5
3167 https://easyshiksha.com/MPPS-SC.COL-GUMMALLAKUNTA-BATHALAPALLE-277908 0.5
3168 https://easyshiksha.com/MPPS-SOUTH-BATHALAPALLE-BATHALAPALLE-277909 0.5
3169 https://easyshiksha.com/MPPS-SURYACHANDRAPURAM-BATHALAPALLE-277910 0.5
3170 https://easyshiksha.com/MPPS-TAMBAPURAM-BATHALAPALLE-277911 0.5
3171 https://easyshiksha.com/MPPS-UPPARALAPALLI-BATHALAPALLE-277912 0.5
3172 https://easyshiksha.com/MPPS-VELPUMADUGU-BATHALAPALLE-277913 0.5
3173 https://easyshiksha.com/MPPS-VENKATAGIRIPALLI-BATHALAPALLE-277914 0.5
3174 https://easyshiksha.com/MPPS-VISWANATHAPURAM-BATHALAPALLE-277915 0.5
3175 https://easyshiksha.com/MPPS-YARRAIAHPALLI-BATHALAPALLE-277916 0.5
3176 https://easyshiksha.com/MPUPS-CHINNEKUNTAPALLI-BATHALAPALLE-277918 0.5
3177 https://easyshiksha.com/MPPS-ANKAMPALLI-BELUGUPPA-277931 0.5
3178 https://easyshiksha.com/MPPS-AVLUVENNA-BELUGUPPA-277932 0.5
3179 https://easyshiksha.com/MPPS-BRAHMANAPALLI-BELUGUPPA-277934 0.5
3180 https://easyshiksha.com/MPPS-BRAHMANAPALLI-THANDA-BELUGUPPA-277935 0.5
3181 https://easyshiksha.com/MPPS-DUDDEKUNTA-BELUGUPPA-277936 0.5
3182 https://easyshiksha.com/MPPS-GANGAVARAM-BELUGUPPA-277937 0.5
3183 https://easyshiksha.com/MPPS-GOLLADODDI-BELUGUPPA-277938 0.5
3184 https://easyshiksha.com/MPPS-KALAVAPALLI-BELUGUPPA-277939 0.5
3185 https://easyshiksha.com/MPPS-KALAVAPALLI-THANDA-BELUGUPPA-277940 0.5
3186 https://easyshiksha.com/MPPS-KONAPURAM-BELUGUPPA-277941 0.5
3187 https://easyshiksha.com/MPPS-KRISHNANAGAR-BELUGUPPA-277942 0.5
3188 https://easyshiksha.com/MPPS-N.-GUNDLAPALLE-BELUGUPPA-277943 0.5
3189 https://easyshiksha.com/MPPS-NARASAPURAM-BELUGUPPA-277944 0.5
3190 https://easyshiksha.com/MPPS-NARSAPURAM-BELUGUPPA-277945 0.5
3191 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMASAGARAM-BELUGUPPA-277946 0.5
3192 https://easyshiksha.com/MPPS-RAVINEPALLI-BELUGUPPA-277947 0.5
3193 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COL-BRAHMANAPALII-BELUGUPPA-277948 0.5
3194 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COL-DUDDEKUNTA-BELUGUPPA-277949 0.5
3195 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COL-GANGAVARAM-BELUGUPPA-277950 0.5
3196 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COL-SEERP-BELUGUPPA-277951 0.5
3197 https://easyshiksha.com/MPPS-SC.COL-BELUGUPPA-BELUGUPPA-277952 0.5
3198 https://easyshiksha.com/MPPS-SEERP-BELUGUPPA-277953 0.5
3199 https://easyshiksha.com/MPPS-SW-BELUGUPPA-THANDA-BELUGUPPA-277954 0.5
3200 https://easyshiksha.com/MPPS-THAGGUPARTHY-BELUGUPPA-277955 0.5
3201 https://easyshiksha.com/MPPS-VEERANJANEYAKOTTALA-BELUGUPPA-277956 0.5
3202 https://easyshiksha.com/MPPS-VENKATADRIPALLI-BELUGUPPA-277957 0.5
3203 https://easyshiksha.com/MPPS-YELAGALAVANKATHANDA-BELUGUPPA-277958 0.5
3204 https://easyshiksha.com/MPPS-YERRAGUDI-BELUGUPPA-277959 0.5
3205 https://easyshiksha.com/SRI-SARADA-SHIRDI-VI-BELUGUPPA-277970 0.5
3206 https://easyshiksha.com/SRI-SRINIVASA-VIDYA-NIKET-BELUGUPPA-277972 0.5
3207 https://easyshiksha.com/MPPS-(URDU)-UNTHAKAL-BOMMANAHAL-277984 0.5
3208 https://easyshiksha.com/MPPS-BANDUR-BOMMANAHAL-277985 0.5
3209 https://easyshiksha.com/MPPS-BOLLANAGUDDAM-BOMMANAHAL-277986 0.5
3210 https://easyshiksha.com/MPPS-BOMMANAHAL-BOMMANAHAL-277987 0.5
3211 https://easyshiksha.com/MPPS-CAMP-BOMMANAHAL-BOMMANAHAL-277988 0.5
3212 https://easyshiksha.com/MPPS-D.HONNUR-BOMMANAHAL-277989 0.5
3213 https://easyshiksha.com/MPPS-DEVAGIRI-CROSS-BOMMANAHAL-277990 0.5
3214 https://easyshiksha.com/MPPS-GOVINDAWADA-BOMMANAHAL-277991 0.5
3215 https://easyshiksha.com/MPPS-H.HOSAHALLI-BOMMANAHAL-277992 0.5
3216 https://easyshiksha.com/MPPS-HARESAMUDRAM-BOMMANAHAL-277993 0.5
3217 https://easyshiksha.com/MPPS-KALLUDEVANAHALLI-BOMMANAHAL-277994 0.5
3218 https://easyshiksha.com/MPPS-KANAPURAM-BOMMANAHAL-277995 0.5
3219 https://easyshiksha.com/MPPS-KOLAGANAHALLI-BOMMANAHAL-277996 0.5
3220 https://easyshiksha.com/MPPS-KRISHNAPURAM-BOMMANAHAL-277997 0.5
3221 https://easyshiksha.com/MPPS-L.B.NAGAR-BOMMANAHAL-277998 0.5
3222 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COL-GOVINDAWADA-BOMMANAHAL-277999 0.5
3223 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COLONY-GONEHAL-BOMMANAHAL-278000 0.5
3224 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COLONY-UDDEHAL-BOMMANAHAL-278001 0.5
3225 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COLONY-UNTHAKAL-BOMMANAHAL-278002 0.5
3226 https://easyshiksha.com/MPPS-SIDDARAMPURAM-BOMMANAHAL-278003 0.5
3227 https://easyshiksha.com/MPPS-SREEDHARAGATTA-BOMMANAHAL-278004 0.5
3228 https://easyshiksha.com/MPPS-SREERANGAPURAM-CAMP-BOMMANAHAL-278005 0.5
3229 https://easyshiksha.com/MPPS-THARAKA-PURAM-BOMMANAHAL-278006 0.5
3230 https://easyshiksha.com/MPPS-UDDEHAL-MAIN-BOMMANAHAL-278007 0.5
3231 https://easyshiksha.com/MPPS-UPPARAHAL-BOMMANAHAL-278008 0.5
3232 https://easyshiksha.com/PRATHIBHA-ENGLISH-MEDIUM-PRI-SCHOOL-BOMMANAHAL-278017 0.5
3233 https://easyshiksha.com/ALTERNATIVE-SCHOOL-E.GOLLAHATTI-BRAHMASAMUDRAM-278027 0.5
3234 https://easyshiksha.com/MPPS-AJJAIAH-DODDI-BRAHMASAMUDRAM-278029 0.5
3235 https://easyshiksha.com/MPPS-BHYRAVANTHIPPA-BRAHMASAMUDRAM-278030 0.5
3236 https://easyshiksha.com/MPPS-BOMMAGANIPALLI-BRAHMASAMUDRAM-278031 0.5
3237 https://easyshiksha.com/MPPS-BRAMHASAMUDRA-BRAHMASAMUDRAM-278032 0.5
3238 https://easyshiksha.com/MPPS-C.G.-HATTI-BRAHMASAMUDRAM-278033 0.5
3239 https://easyshiksha.com/MPPS-GOLLALAHATTI-BRAHMASAMUDRAM-278034 0.5
3240 https://easyshiksha.com/MPPS-GOVINDAIAH-DODDI-BRAHMASAMUDRAM-278035 0.5
3241 https://easyshiksha.com/MPPS-GUDIPALLI-BRAHMASAMUDRAM-278036 0.5
3242 https://easyshiksha.com/MPPS-GUDIPALLIPAIDODDI-BRAHMASAMUDRAM-278037 0.5
3243 https://easyshiksha.com/MPPS-GUNDIGANIHALLI-BRAHMASAMUDRAM-278038 0.5
3244 https://easyshiksha.com/MPPS-KURLAGUNDA-BRAHMASAMUDRAM-278039 0.5
3245 https://easyshiksha.com/MPPS-MAMUDURU-BRAHMASAMUDRAM-278040 0.5
3246 https://easyshiksha.com/MPPS-MUDDALAPURAM-BRAHMASAMUDRAM-278041 0.5
3247 https://easyshiksha.com/MPPS-NAGIREDDY-PALLI-BRAHMASAMUDRAM-278042 0.5
3248 https://easyshiksha.com/MPPS-NANJAPURAM-BRAHMASAMUDRAM-278043 0.5
3249 https://easyshiksha.com/MPPS-P-V-PURAM-BRAHMASAMUDRAM-278044 0.5
3250 https://easyshiksha.com/MPPS-PAIDODDI-BRAHMASAMUDRAM-278045 0.5
3251 https://easyshiksha.com/MPPS-RAYALAPPA-DODDI-BRAHMASAMUDRAM-278046 0.5
3252 https://easyshiksha.com/MPPS-SANTHEKONDAPURAM-BRAHMASAMUDRAM-278047 0.5
3253 https://easyshiksha.com/MPPS-SARANAPPAMATAM-BRAHMASAMUDRAM-278048 0.5
3254 https://easyshiksha.com/MPPS-SUGEPALLI-BRAHMASAMUDRAM-278049 0.5
3255 https://easyshiksha.com/MPPS-THIPPAIAHDODDI-BRAHMASAMUDRAM-278050 0.5
3256 https://easyshiksha.com/MPPS-V-N-HALLI-BRAHMASAMUDRAM-278051 0.5
3257 https://easyshiksha.com/MPPS-YANAKAL-BRAHMASAMUDRAM-278052 0.5
3258 https://easyshiksha.com/MPPS-YERRAKONDAPURAM-BRAHMASAMUDRAM-278053 0.5
3259 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-N.P.THANDA-BUKKAPATNAM-278076 0.5
3260 https://easyshiksha.com/MPP-NALLAGUTTAPALLI-BUKKAPATNAM-278077 0.5
3261 https://easyshiksha.com/MPPS-B-M-PALLI-BUKKAPATNAM-278078 0.5
3262 https://easyshiksha.com/MPPS-BALE-NAIK-THANDA-BUKKAPATNAM-278079 0.5
3263 https://easyshiksha.com/MPPS-BITRAGUNTAPALLI-BUKKAPATNAM-278080 0.5
3264 https://easyshiksha.com/MPPS-C-C-THANDA-BUKKAPATNAM-278081 0.5
3265 https://easyshiksha.com/MPPS-CHENNARAYUNIPALLI-BUKKAPATNAM-278082 0.5
3266 https://easyshiksha.com/MPPS-CHILAKALAGADDAPPALLI-BUKKAPATNAM-278083 0.5
3267 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINTALAIAHGARIPALLI-BUKKAPATNAM-278084 0.5
3268 https://easyshiksha.com/MPPS-D-D-KOTTALA-BUKKAPATNAM-278085 0.5
3269 https://easyshiksha.com/MPPS-GASIKAVARIPALLI-BUKKAPATNAM-278086 0.5
3270 https://easyshiksha.com/MPPS-GURIVIREDDY-KOTTALA-BUKKAPATNAM-278087 0.5
3271 https://easyshiksha.com/MPPS-JANAKAMPALLI-BUKKAPATNAM-278088 0.5
3272 https://easyshiksha.com/MPPS-KRISHNAPURAM-BUKKAPATNAM-278089 0.5
3273 https://easyshiksha.com/MPPS-LINGAPPAGARIPALLI-BUKKAPATNAM-278090 0.5
3274 https://easyshiksha.com/MPPS-MARALA-BUKKAPATNAM-278091 0.5
3275 https://easyshiksha.com/MPPS-NAYANAVARIPALLI-BUKKAPATNAM-278092 0.5
3276 https://easyshiksha.com/MPPS-P-VENKATAPURAM-BUKKAPATNAM-278093 0.5
3277 https://easyshiksha.com/MPPS-PAMUDURTHI-BUKKAPATNAM-278094 0.5
3278 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMASAGARAM-BUKKAPATNAM-278095 0.5
3279 https://easyshiksha.com/MPPS-RASIMPALLI-BUKKAPATNAM-278096 0.5
3280 https://easyshiksha.com/MPPS-RASIMPALLITHANDA-BUKKAPATNAM-278097 0.5
3281 https://easyshiksha.com/MPPS-REDDYVARI-PALLI-BUKKAPATNAM-278098 0.5
3282 https://easyshiksha.com/MPPS-S.C.COLONY-KOTHAKOTA-BUKKAPATNAM-278099 0.5
3283 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COL-KRISHNAPURAM-BUKKAPATNAM-278100 0.5
3284 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COLONY-BKP-BUKKAPATNAM-278101 0.5
3285 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COLONY-SR-PURAM-BUKKAPATNAM-278102 0.5
3286 https://easyshiksha.com/MPPS-SEEKAYA-KUNTAPALLI-BUKKAPATNAM-278103 0.5
3287 https://easyshiksha.com/MPPS-SIDDA-RAMPURAM-BUKKAPATNAM-278104 0.5
3288 https://easyshiksha.com/MPPS-SUNDARIAH-COLONY-BUKKAPATNAM-278105 0.5
3289 https://easyshiksha.com/MPPS-TERBZR-BUKKAPATNAM-BUKKAPATNAM-278106 0.5
3290 https://easyshiksha.com/MPPS-THARUGUVANDLAPALLI-BUKKAPATNAM-278107 0.5
3291 https://easyshiksha.com/MPPS-UDUMUKOTASTREET-BKP-BUKKAPATNAM-278108 0.5
3292 https://easyshiksha.com/MPPS-VENUGOPALAPURAM-BUKKAPATNAM-278109 0.5
3293 https://easyshiksha.com/MPPS-YADALAMKAPALLI-BUKKAPATNAM-278110 0.5
3294 https://easyshiksha.com/MPPS-YERLAMPALLI-BUKKAPATNAM-278111 0.5
3295 https://easyshiksha.com/SRI-SAI-ENGLISH-MEDIUM-SCHOOL-BUKKAPATNAM-278121 0.5
3296 https://easyshiksha.com/ALTERNATE-SCHOOL-BUKKARAYASAMUDRAM-278130 0.5
3297 https://easyshiksha.com/MPPS-AMMAVARIPETA-BUKKARAYASAMUDRAM-278132 0.5
3298 https://easyshiksha.com/MPPS-B-KOTHAPALLI-BUKKARAYASAMUDRAM-278133 0.5
3299 https://easyshiksha.com/MPPS-B.K.SAMUDRAM-BUKKARAYASAMUDRAM-278134 0.5
3300 https://easyshiksha.com/MPPS-BADRAMPALLI-BUKKARAYASAMUDRAM-278135 0.5
3301 https://easyshiksha.com/MPPS-BAYANNAPETA-BUKKARAYASAMUDRAM-278136 0.5
3302 https://easyshiksha.com/MPPS-BHAGYANAGAR-BUKKARAYASAMUDRAM-278137 0.5
3303 https://easyshiksha.com/MPPS-BODIGANIDODDI-BUKKARAYASAMUDRAM-278138 0.5
3304 https://easyshiksha.com/MPPS-BOMMALATAPALLI-BUKKARAYASAMUDRAM-278139 0.5
3305 https://easyshiksha.com/MPPS-BOYAKOTTALA-BUKKARAYASAMUDRAM-278140 0.5
3306 https://easyshiksha.com/MPPS-DAYYALAKUNTAPALLY-BUKKARAYASAMUDRAM-278141 0.5
3307 https://easyshiksha.com/MPPS-EDUVULAPARTHY-BUKKARAYASAMUDRAM-278142 0.5
3308 https://easyshiksha.com/MPPS-GANDHI-NAGAR-BUKKARAYASAMUDRAM-278143 0.5
3309 https://easyshiksha.com/MPPS-GOVINDAPALLI-BUKKARAYASAMUDRAM-278144 0.5
3310 https://easyshiksha.com/MPPS-GSD-NAGAR-BUKKARAYASAMUDRAM-278145 0.5
3311 https://easyshiksha.com/MPPS-HARIJAN-STRT-BUKKARAYASAMUDRAM-278146 0.5
3312 https://easyshiksha.com/MPPS-K.V.S.NAGAR-BUKKARAYASAMUDRAM-278147 0.5
3313 https://easyshiksha.com/MPPS-KORRAPADU-BUKKARAYASAMUDRAM-278148 0.5
3314 https://easyshiksha.com/MPPS-NEELAMPALLI-BUKKARAYASAMUDRAM-278149 0.5
3315 https://easyshiksha.com/MPPS-NEELAREDDY-PALLI-BUKKARAYASAMUDRAM-278150 0.5
3316 https://easyshiksha.com/MPPS-OBULAPURAM-BUKKARAYASAMUDRAM-278151 0.5
3317 https://easyshiksha.com/MPPS-P-A-COLONY-BUKKARAYASAMUDRAM-278152 0.5
3318 https://easyshiksha.com/MPPS-P-KOTHAPALLI-BUKKARAYASAMUDRAM-278153 0.5
3319 https://easyshiksha.com/MPPS-PASALUR-BUKKARAYASAMUDRAM-278154 0.5
3320 https://easyshiksha.com/MPPS-PATHA-CHEDULLA-BUKKARAYASAMUDRAM-278155 0.5
3321 https://easyshiksha.com/MPPS-PODARALLA-BUKKARAYASAMUDRAM-278156 0.5
3322 https://easyshiksha.com/MPPS-REDDIPALLE-BUKKARAYASAMUDRAM-278157 0.5
3323 https://easyshiksha.com/MPPS-S-KONDAPURAM-BUKKARAYASAMUDRAM-278158 0.5
3324 https://easyshiksha.com/MPPS-SANJEEVAPURAM-BUKKARAYASAMUDRAM-278159 0.5
3325 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COL.CHENNAMPALLE-BUKKARAYASAMUDRAM-278160 0.5
3326 https://easyshiksha.com/MPPS-SIDDARAMPURAM-BUKKARAYASAMUDRAM-278161 0.5
3327 https://easyshiksha.com/MPPS-VENKATAPURAM-BUKKARAYASAMUDRAM-278162 0.5
3328 https://easyshiksha.com/MPPS-VENKATAPURAM-(NEW)-BUKKARAYASAMUDRAM-278163 0.5
3329 https://easyshiksha.com/MPPS-VIDIAMPETA-(PO)-BUKKARAYASAMUDRAM-278164 0.5
3330 https://easyshiksha.com/MPPS-VIRUPAKSHISWAR-NAGAR-BUKKARAYASAMUDRAM-278165 0.5
3331 https://easyshiksha.com/MPPSDANDUVARIPALLI-BUKKARAYASAMUDRAM-278166 0.5
3332 https://easyshiksha.com/MPPSKOTTALAPALLI-BUKKARAYASAMUDRAM-278167 0.5
3333 https://easyshiksha.com/SREEVANI-RURAL-EDN-SCITY-BUKKARAYASAMUDRAM-278179 0.5
3334 https://easyshiksha.com/VISWABHARATI-SCHOOL-BUKKARAYASAMUDRAM-278180 0.5
3335 https://easyshiksha.com/MPPS-CHENNEKOTHAPALLE-278186 0.5
3336 https://easyshiksha.com/MPPS-AMIDALA-KUNTA-CHENNEKOTHAPALLE-278187 0.5
3337 https://easyshiksha.com/MPPS-BASAMPALLY-CHENNEKOTHAPALLE-278188 0.5
3338 https://easyshiksha.com/MPPS-BRAHAMNA-PALLY-CHENNEKOTHAPALLE-278189 0.5
3339 https://easyshiksha.com/MPPS-C-R-PALLI-COLONY-CHENNEKOTHAPALLE-278190 0.5
3340 https://easyshiksha.com/MPPS-C.AMIDALA-KUNTA-CHENNEKOTHAPALLE-278191 0.5
3341 https://easyshiksha.com/MPPS-CHANDAMURU-CHENNEKOTHAPALLE-278192 0.5
3342 https://easyshiksha.com/MPPS-CHENNA-KOTHAPLLY-CHENNEKOTHAPALLE-278193 0.5
3343 https://easyshiksha.com/MPPS-CHENNEKOTHAPALLE-CHENNEKOTHAPALLE-278194 0.5
3344 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINNA-MOGALAI-PALLI-CHENNEKOTHAPALLE-278195 0.5
3345 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINNAPALLY-CHENNEKOTHAPALLE-278196 0.5
3346 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINNAPAREDDI-PALLE-CHENNEKOTHAPALLE-278197 0.5
3347 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINNAPPANAYANIPETA-CHENNEKOTHAPALLE-278198 0.5
3348 https://easyshiksha.com/MPPS-GOLLAVANDLA-PALLI-CHENNEKOTHAPALLE-278199 0.5
3349 https://easyshiksha.com/MPPS-GP-THANDA-CHENNEKOTHAPALLE-278200 0.5
3350 https://easyshiksha.com/MPPS-GUVVLAGONDI-PALLY-CHENNEKOTHAPALLE-278201 0.5
3351 https://easyshiksha.com/MPPS-HW-NYAMADDALA-CHENNEKOTHAPALLE-278202 0.5
3352 https://easyshiksha.com/MPPS-KANUMUKKALA-CHENNEKOTHAPALLE-278203 0.5
3353 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTAMPALLYM-CHENNEKOTHAPALLE-278204 0.5
3354 https://easyshiksha.com/MPPS-MALLANNA-BHAVI-CHENNEKOTHAPALLE-278205 0.5
3355 https://easyshiksha.com/MPPS-MEDAPURAM-EW-CHENNEKOTHAPALLE-278206 0.5
3356 https://easyshiksha.com/MPPS-MEDAPURAM-MAIN-CHENNEKOTHAPALLE-278207 0.5
3357 https://easyshiksha.com/MPPS-MEKENAIK-THANDA-CHENNEKOTHAPALLE-278208 0.5
3358 https://easyshiksha.com/MPPS-N-S-GATE-CHENNEKOTHAPALLE-278209 0.5
3359 https://easyshiksha.com/MPPS-NAGASAMUDRAM-CHENNEKOTHAPALLE-278210 0.5
3360 https://easyshiksha.com/MPPS-NAYAMADDALA-CHENNEKOTHAPALLE-278211 0.5
3361 https://easyshiksha.com/MPPS-ONTIKONDA-CHENNEKOTHAPALLE-278212 0.5
3362 https://easyshiksha.com/MPPS-PAILA-BOYALA-PALLY-CHENNEKOTHAPALLE-278213 0.5
3363 https://easyshiksha.com/MPPS-PALLENNAGARI-PALLI-CHENNEKOTHAPALLE-278214 0.5
3364 https://easyshiksha.com/MPPS-PENUKONDAVANDLAPALLI-CHENNEKOTHAPALLE-278215 0.5
3365 https://easyshiksha.com/MPPS-PRASANNAYAPETA-CHENNEKOTHAPALLE-278216 0.5
3366 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COLONY-CHENNEKOTHAPALLE-278217 0.5
3367 https://easyshiksha.com/MPPS-ST-COLONY-CK-PALLI-CHENNEKOTHAPALLE-278218 0.5
3368 https://easyshiksha.com/MPPS-SUBBRARAYUNI-PALLY-CHENNEKOTHAPALLE-278219 0.5
3369 https://easyshiksha.com/MPPS-UPPARAVANDLA-KOTTLU-CHENNEKOTHAPALLE-278220 0.5
3370 https://easyshiksha.com/MPPS-VELDURTHI-CHENNEKOTHAPALLE-278221 0.5
3371 https://easyshiksha.com/MPPS-VENKATAMPALLI-CHENNEKOTHAPALLE-278222 0.5
3372 https://easyshiksha.com/MPPS-WEST-WELLS-CHENNEKOTHAPALLE-278223 0.5
3373 https://easyshiksha.com/MPPS-YARRAM-PALLE-CHENNEKOTHAPALLE-278224 0.5
3374 https://easyshiksha.com/MPPS-ZINKALAVANKA--CHENNEKOTHAPALLE-278225 0.5
3375 https://easyshiksha.com/MPPSYERRONI-PALLY-CHENNEKOTHAPALLE-278226 0.5
3376 https://easyshiksha.com/RBC-(SSA)-GENERAL-CHENNEKOTHAPALLE-278238 0.5
3377 https://easyshiksha.com/ALTERNATIVE-SCHOOL-CHILAMATHUR-278247 0.5
3378 https://easyshiksha.com/MONTESSORI-ENGLISH-MEDIUM-CHILAMATHUR-278249 0.5
3379 https://easyshiksha.com/MPPS-ADE-PALLI-CHILAMATHUR-278250 0.5
3380 https://easyshiksha.com/MPPS-APPANAPALLI-CHILAMATHUR-278251 0.5
3381 https://easyshiksha.com/MPPS-B.-C.-COLONY-CHILAMATHUR-278252 0.5
3382 https://easyshiksha.com/MPPS-BALIJA-PALLE-CHILAMATHUR-278253 0.5
3383 https://easyshiksha.com/MPPS-BANDA-PALLI-CHILAMATHUR-278254 0.5
3384 https://easyshiksha.com/MPPS-BANDEPALLI-CHILAMATHUR-278255 0.5
3385 https://easyshiksha.com/MPPS-BEEDIREDDY-PALLI-CHILAMATHUR-278256 0.5
3386 https://easyshiksha.com/MPPS-BHUMAIAHGARIPALLI-CHILAMATHUR-278257 0.5
3387 https://easyshiksha.com/MPPS-BHUPASAMUDRAM-CHILAMATHUR-278258 0.5
3388 https://easyshiksha.com/MPPS-BRAHMESWARAM-PALLIM-CHILAMATHUR-278259 0.5
3389 https://easyshiksha.com/MPPS-CHECK-POST-CHILAMATHUR-278260 0.5
3390 https://easyshiksha.com/MPPS-CHENEPALLI-CHILAMATHUR-278261 0.5
3391 https://easyshiksha.com/MPPS-CHERUVUKINDAPALLI-CHILAMATHUR-278262 0.5
3392 https://easyshiksha.com/MPPS-CHERUVUMUNDARAPALLI-CHILAMATHUR-278263 0.5
3393 https://easyshiksha.com/MPPS-CHILAMATHUR-CHILAMATHUR-278264 0.5
3394 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINAPAREDDI-PALLI-CHILAMATHUR-278265 0.5
3395 https://easyshiksha.com/MPPS-D.GOLLAPALLE-CHILAMATHUR-278266 0.5
3396 https://easyshiksha.com/MPPS-DEMAKETHEPALLI-CHILAMATHUR-278267 0.5
3397 https://easyshiksha.com/MPPS-DIGUVAPALLE-THANDA-CHILAMATHUR-278268 0.5
3398 https://easyshiksha.com/MPPS-GADRALLPALLE-CHILAMATHUR-278269 0.5
3399 https://easyshiksha.com/MPPS-GOLLAPALLE-CHILAMATHUR-278270 0.5
3400 https://easyshiksha.com/MPPS-KALLUKUNTA-CHILAMATHUR-278271 0.5
3401 https://easyshiksha.com/MPPS-KAMBAIAHGARI-PALLI-CHILAMATHUR-278272 0.5
3402 https://easyshiksha.com/MPPS-KAMBALAPALLE-CHILAMATHUR-278273 0.5
3403 https://easyshiksha.com/MPPS-KANISETTI-PALLE-CHILAMATHUR-278274 0.5
3404 https://easyshiksha.com/MPPS-KAPUCHENNAMPALLI-CHILAMATHUR-278275 0.5
3405 https://easyshiksha.com/MPPS-KODIKONDA-CHILAMATHUR-278276 0.5
3406 https://easyshiksha.com/MPPS-KODUR-CHILAMATHUR-278277 0.5
3407 https://easyshiksha.com/MPPS-KOKKAVANDLA-PALLI-CHILAMATHUR-278278 0.5
3408 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHASAMALA-PALLE-CHILAMATHUR-278279 0.5
3409 https://easyshiksha.com/MPPS-MARAVAPALLI-CHILAMATHUR-278280 0.5
3410 https://easyshiksha.com/MPPS-MORASALAVANDLAPALLI-CHILAMATHUR-278281 0.5
3411 https://easyshiksha.com/MPPS-MORAVAKOTHA-PALLE-CHILAMATHUR-278282 0.5
3412 https://easyshiksha.com/MPPS-MUDDAPPALLE-CHILAMATHUR-278283 0.5
3413 https://easyshiksha.com/MPPS-MUDDIREDDYPALLI-CHILAMATHUR-278284 0.5
3414 https://easyshiksha.com/MPPS-NANJIREDDIPALLI-CHILAMATHUR-278285 0.5
3415 https://easyshiksha.com/MPPS-NESEVANDLAPALLI-CHILAMATHUR-278286 0.5
3416 https://easyshiksha.com/MPPS-OBULAPURAM-CHILAMATHUR-278287 0.5
3417 https://easyshiksha.com/MPPS-PEDDAREDDIPALLI-CHILAMATHUR-278288 0.5
3418 https://easyshiksha.com/MPPS-POTHULAPALLI-CHILAMATHUR-278289 0.5
3419 https://easyshiksha.com/MPPS-RODDAMVARI-PALLI-CHILAMATHUR-278290 0.5
3420 https://easyshiksha.com/MPPS-SANJEVARAYANPALLI-CHILAMATHUR-278291 0.5
3421 https://easyshiksha.com/MPPS-SOMAGHATTA-CHILAMATHUR-278292 0.5
3422 https://easyshiksha.com/MPPS-SUBBARAOPET-CHILAMATHUR-278293 0.5
3423 https://easyshiksha.com/MPPS-SYANAGANA-PALLI-CHILAMATHUR-278294 0.5
3424 https://easyshiksha.com/MPPS-THAMMINAYANAPALLI-CHILAMATHUR-278295 0.5
3425 https://easyshiksha.com/MPPS-THIMMAMIDIPALLIE-CHILAMATHUR-278296 0.5
3426 https://easyshiksha.com/MPPS-THUMMALAKUNTA-CHILAMATHUR-278297 0.5
3427 https://easyshiksha.com/MPPS-THUMMALAKUNTA-PALLEM-CHILAMATHUR-278298 0.5
3428 https://easyshiksha.com/MPPS-VADDICHENNAMPALLE-CHILAMATHUR-278299 0.5
3429 https://easyshiksha.com/MPPS(URDU)-CHILAMATHUR-CHILAMATHUR-278300 0.5
3430 https://easyshiksha.com/SRI-SAI-VIDYA-NIKETHAN-CHILAMATHUR-278313 0.5
3431 https://easyshiksha.com/ALTERNATIVE-SCHOOL-D.HIREHAL-278321 0.5
3432 https://easyshiksha.com/MPPS-BADANAHAL-D.HIREHAL-278323 0.5
3433 https://easyshiksha.com/MPPS-CHERLOPALLIL-D.HIREHAL-278324 0.5
3434 https://easyshiksha.com/MPPS-D.HIREHAL-D.HIREHAL-278325 0.5
3435 https://easyshiksha.com/MPPS-DODAGATTA-D.HIREHAL-278326 0.5
3436 https://easyshiksha.com/MPPS-GODASALAPALLI-D.HIREHAL-278327 0.5
3437 https://easyshiksha.com/MPPS-H.S.THANDA-D.HIREHAL-278328 0.5
3438 https://easyshiksha.com/MPPS-HIRDEHAL-D.HIREHAL-278329 0.5
3439 https://easyshiksha.com/MPPS-HIREHAL-FORT-D.HIREHAL-278330 0.5
3440 https://easyshiksha.com/MPPS-HULIKAL-D.HIREHAL-278331 0.5
3441 https://easyshiksha.com/MPPS-IRDALAIAH-DODDI-D.HIREHAL-278332 0.5
3442 https://easyshiksha.com/MPPS-JAJARAKAL-D.HIREHAL-278333 0.5
3443 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTTA-HADAGALI-D.HIREHAL-278334 0.5
3444 https://easyshiksha.com/MPPS-KUDLUR-D.HIREHAL-278335 0.5
3445 https://easyshiksha.com/MPPS-KURBACOL-D-HIREHAL-D.HIREHAL-278336 0.5
3446 https://easyshiksha.com/MPPS-LAKSHMIPURAM-D.HIREHAL-278337 0.5
3447 https://easyshiksha.com/MPPS-LINGAMMANA-HALLI-D.HIREHAL-278338 0.5
3448 https://easyshiksha.com/MPPS-MALAPANAGUDI-D.HIREHAL-278339 0.5
3449 https://easyshiksha.com/MPPS-MALLIKETHI-D.HIREHAL-278340 0.5
3450 https://easyshiksha.com/MPPS-MURADI-D.HIREHAL-278341 0.5
3451 https://easyshiksha.com/MPPS-NALLADIBBA-D.HIREHAL-278342 0.5
3452 https://easyshiksha.com/MPPS-PATHA-HADAGALI-D.HIREHAL-278343 0.5
3453 https://easyshiksha.com/MPPS-SCCOL-OBULAPURAM-D.HIREHAL-278344 0.5
3454 https://easyshiksha.com/MPPS-SCCOLONY-PULAKURTHI-D.HIREHAL-278345 0.5
3455 https://easyshiksha.com/MPPS-SOMALAPURAM-D.HIREHAL-278346 0.5
3456 https://easyshiksha.com/MPPS-TAMMEPALLI-D.HIREHAL-278347 0.5
3457 https://easyshiksha.com/MPPS-THIMALAPURAM-D.HIREHAL-278348 0.5
3458 https://easyshiksha.com/RBC-D.HIREHAL-278358 0.5
3459 https://easyshiksha.com/SRI-SAIVIKAS-EMS-DHIREHAL-D.HIREHAL-278359 0.5
3460 https://easyshiksha.com/ADARSHA-PRI.SCHOOL-DHARMAVARAM-278365 0.5
3461 https://easyshiksha.com/ALTERNATIVE-SCHOOL-DHARMAVARAM-278366 0.5
3462 https://easyshiksha.com/JAWAHAR-ENGLISH-MEDIUM-ELE.SCHOOL-DHARMAVARAM-278375 0.5
3463 https://easyshiksha.com/JEEVANA-JYOTHI-ENGLISH-MEDIUM-SCHOOL-DHARMAVARAM-278376 0.5
3464 https://easyshiksha.com/JEEVENANADA-ENGLISH-MEDIUM-PRI-SCHOO-DHARMAVARAM-278379 0.5
3465 https://easyshiksha.com/K.P.N.MUNICIPAL-ELE.SCHOO-DHARMAVARAM-278381 0.5
3466 https://easyshiksha.com/KUMAR-ENGLISH-MEDIUM-SCHO-DHARMAVARAM-278382 0.5
3467 https://easyshiksha.com/KVS--MPL.ELE.SCHOOL-DHARMAVARAM-278383 0.5
3468 https://easyshiksha.com/LAYOLA-T.M.SCHOOL-DHARMAVARAM-278385 0.5
3469 https://easyshiksha.com/M.P.ELE.SCHOOL-DHARMAVARAM-278386 0.5
3470 https://easyshiksha.com/MP-ELE.-SCHOOL-DHARMAVARAM-278391 0.5
3471 https://easyshiksha.com/MP.-PRIMARY-SCHOOL-DHARMAVARAM-278392 0.5
3472 https://easyshiksha.com/MPL.GIRLS-PRIMARY-SCHOOL--DHARMAVARAM-278396 0.5
3473 https://easyshiksha.com/MPL.PRI.SCHOOL-DHARMAVARAM-278397 0.5
3474 https://easyshiksha.com/MPL.URDU-MAIN-SCHOOL-DHARMAVARAM-278399 0.5
3475 https://easyshiksha.com/MPPS-DHARMAVARAM-278400 0.5
3476 https://easyshiksha.com/MUNICIPAL-CENTRAL-ELE-SCH-DHARMAVARAM-278403 0.5
3477 https://easyshiksha.com/MUNICIPAL-ELE.SCHOOL-DHARMAVARAM-278404 0.5
3478 https://easyshiksha.com/MUNICIPAL-ELEMENTARY-SCHO-DHARMAVARAM-278405 0.5
3479 https://easyshiksha.com/MUNICIPAL-PRIMARY-SCHOOL-DHARMAVARAM-278406 0.5
3480 https://easyshiksha.com/MUNICIPAL-URDU-PRI.-SCHOO-DHARMAVARAM-278407 0.5
3481 https://easyshiksha.com/NEW-MUNICIPLE-ELEMENTARY-DHARMAVARAM-278408 0.5
3482 https://easyshiksha.com/PRIYADAARSINI-VIDYAMANDIR-DHARMAVARAM-278412 0.5
3483 https://easyshiksha.com/S.S.-S.AIDED-ELE.SCHOOL-DHARMAVARAM-278413 0.5
3484 https://easyshiksha.com/SADHANA-PRI.SCHOOL-DHARMAVARAM-278415 0.5
3485 https://easyshiksha.com/SRI-NAGARJUNA-ELEMENTARY-DHARMAVARAM-278422 0.5
3486 https://easyshiksha.com/SRI-SARASWATHI-SISHU-MANT-DHARMAVARAM-278427 0.5
3487 https://easyshiksha.com/SRI-SREENIVASA-ENGLISH-MEDIUM-SCHOOL-DHARMAVARAM-278428 0.5
3488 https://easyshiksha.com/SRI-USHODAYA-ENGLISH-MEDIUM-SCHOOL-DHARMAVARAM-278429 0.5
3489 https://easyshiksha.com/VISWABHARATHI-ENGLISH-MEDIUM-SCHOOL-DHARMAVARAM-278436 0.5
3490 https://easyshiksha.com/ADARSHA-PRIMARY-SCHOOL-GANDLAPENTA-278440 0.5
3491 https://easyshiksha.com/G-C-R-PS-GANDLAPENTA-GANDLAPENTA-278441 0.5
3492 https://easyshiksha.com/MPPS-(U)-JEENULAKUNTA-GANDLAPENTA-278445 0.5
3493 https://easyshiksha.com/MPPS-BANAN-CHERVU-PALLI-GANDLAPENTA-278446 0.5
3494 https://easyshiksha.com/MPPS-BAYAREDDI-PALLI-GANDLAPENTA-278447 0.5
3495 https://easyshiksha.com/MPPS-BOLIGUTLA-PALLI-GANDLAPENTA-278448 0.5
3496 https://easyshiksha.com/MPPS-C.M.THANDA-GANDLAPENTA-278449 0.5
3497 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINNAKKAGARIPALLI-GANDLAPENTA-278450 0.5
3498 https://easyshiksha.com/MPPS-DEVALACHERVU-PALLI-GANDLAPENTA-278451 0.5
3499 https://easyshiksha.com/MPPS-ELIGOOTIVARIPALLI-GANDLAPENTA-278452 0.5
3500 https://easyshiksha.com/MPPS-ENUMULAVARIPALLLI-GANDLAPENTA-278453 0.5
3501 https://easyshiksha.com/MPPS-G.VANKAPALLI-GANDLAPENTA-278454 0.5
3502 https://easyshiksha.com/MPPS-GAJJALAVARI-PALLI-GANDLAPENTA-278455 0.5
3503 https://easyshiksha.com/MPPS-GAJULAVARI-PALLI-GANDLAPENTA-278456 0.5
3504 https://easyshiksha.com/MPPS-GANDLAPENTA-(VILL)-GANDLAPENTA-278457 0.5
3505 https://easyshiksha.com/MPPS-GYDERLA-GANDLAPENTA-278458 0.5
3506 https://easyshiksha.com/MPPS-JEENULAKUNTA-GANDLAPENTA-278459 0.5
3507 https://easyshiksha.com/MPPS-JURUKUVARI-PALLI-GANDLAPENTA-278460 0.5
3508 https://easyshiksha.com/MPPS-K.MALAPALLI-GANDLAPENTA-278461 0.5
3509 https://easyshiksha.com/MPPS-KALLUBAI-THANDA-GANDLAPENTA-278462 0.5
3510 https://easyshiksha.com/MPPS-KAMATHAMPALLI-GANDLAPENTA-278463 0.5
3511 https://easyshiksha.com/MPPS-KARANAMVARI-PALLI-GANDLAPENTA-278464 0.5
3512 https://easyshiksha.com/MPPS-KATAKAMVARIPALLI-GANDLAPENTA-278465 0.5
3513 https://easyshiksha.com/MPPS-KATARUPALLI-GANDLAPENTA-278466 0.5
3514 https://easyshiksha.com/MPPS-KATHIVARI-PALLI-GANDLAPENTA-278467 0.5
3515 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTAPALLI-GANDLAPENTA-278468 0.5
3516 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTAPALLI(KOTURU)-GANDLAPENTA-278469 0.5
3517 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTLAPALLI-GANDLAPENTA-278470 0.5
3518 https://easyshiksha.com/MPPS-KURUMAMIDI-GANDLAPENTA-278471 0.5
3519 https://easyshiksha.com/MPPS-MADDI-VARI-GANDI-GANDLAPENTA-278472 0.5
3520 https://easyshiksha.com/MPPS-MUDDANNAGARIPALLI-GANDLAPENTA-278473 0.5
3521 https://easyshiksha.com/MPPS-MUNAGALAVATIPALLI-GANDLAPENTA-278474 0.5
3522 https://easyshiksha.com/MPPS-NALLAGUNTLA-THANDA-GANDLAPENTA-278475 0.5
3523 https://easyshiksha.com/MPPS-NARASAPPAGARI-PALLI-GANDLAPENTA-278476 0.5
3524 https://easyshiksha.com/MPPS-NAYANIVARIPALLI-GANDLAPENTA-278477 0.5
3525 https://easyshiksha.com/MPPS-P.M.THANDA-GANDLAPENTA-278478 0.5
3526 https://easyshiksha.com/MPPS-PALAVANDLAPALLI-GANDLAPENTA-278479 0.5
3527 https://easyshiksha.com/MPPS-PALLIVANDLAPALLI-GANDLAPENTA-278480 0.5
3528 https://easyshiksha.com/MPPS-PAYAKATTU-GANDLAPENTA-278481 0.5
3529 https://easyshiksha.com/MPPS-PCMTHANDA-GANDLAPENTA-278482 0.5
3530 https://easyshiksha.com/MPPS-PEDDATHANDA-GANDLAPENTA-278483 0.5
3531 https://easyshiksha.com/MPPS-POREDDI-VARI-PALLI-GANDLAPENTA-278484 0.5
3532 https://easyshiksha.com/MPPS-POTHAVANDLA-PALLI-GANDLAPENTA-278485 0.5
3533 https://easyshiksha.com/MPPS-REDDIVARIPALLI-GANDLAPENTA-278486 0.5
3534 https://easyshiksha.com/MPPS-REKKAMANU-GANDLAPENTA-278487 0.5
3535 https://easyshiksha.com/MPPS-SADHULAVANDLA-PALLI-GANDLAPENTA-278488 0.5
3536 https://easyshiksha.com/MPPS-SINGANIVARIPALLI-GANDLAPENTA-278489 0.5
3537 https://easyshiksha.com/MPPS-SOMAYAJULA-PALLI-GANDLAPENTA-278490 0.5
3538 https://easyshiksha.com/MPPS-SORUVANDLA-PALLI-GANDLAPENTA-278491 0.5
3539 https://easyshiksha.com/MPPS-T.PEDDATHANDA-GANDLAPENTA-278492 0.5
3540 https://easyshiksha.com/MPPS-TALLLAKALVA-GANDLAPENTA-278493 0.5
3541 https://easyshiksha.com/MPPS-THUMMALABYLU-GANDLAPENTA-278494 0.5
3542 https://easyshiksha.com/MPPS-UPPARAVANDLAPALLI-GANDLAPENTA-278495 0.5
3543 https://easyshiksha.com/MPPS-VADDIREDDIPALLI-GANDLAPENTA-278496 0.5
3544 https://easyshiksha.com/MPPS-VALASAVANDLA-PALLI-GANDLAPENTA-278497 0.5
3545 https://easyshiksha.com/MPPS-VANKALOPALLI-GANDLAPENTA-278498 0.5
3546 https://easyshiksha.com/MPPS-VEERANNAGATTUPALLI-GANDLAPENTA-278499 0.5
3547 https://easyshiksha.com/MPPS-VEPALA-KUNTA-GANDLAPENTA-278500 0.5
3548 https://easyshiksha.com/MPPS-VEPARALA-GANDLAPENTA-278501 0.5
3549 https://easyshiksha.com/MPPS-YERRACHENU-PALLI-GANDLAPENTA-278502 0.5
3550 https://easyshiksha.com/MPPS(U)-TALLLAKALVA-GANDLAPENTA-278503 0.5
3551 https://easyshiksha.com/C.S.I-PS-AIDED--KALLUR-GARLADINNE-278513 0.5
3552 https://easyshiksha.com/C.S.I.AIDED-ELE.SCHOOL-GARLADINNE-278514 0.5
3553 https://easyshiksha.com/C.S.I.AIDED-ELE.SCHOOL--P-GARLADINNE-278515 0.5
3554 https://easyshiksha.com/MPPS-GARLADINNE-278516 0.5
3555 https://easyshiksha.com/MPPS-B-C-COLONY-MARTHADU-GARLADINNE-278517 0.5
3556 https://easyshiksha.com/MPPS-BC-COL-SANJEEVAPURAM-GARLADINNE-278518 0.5
3557 https://easyshiksha.com/MPPS-BUDEDU-GARLADINNE-278519 0.5
3558 https://easyshiksha.com/MPPS-EGUVAPALLI-GARLADINNE-278520 0.5
3559 https://easyshiksha.com/MPPS-GARLADINNE-GARLADINNE-278521 0.5
3560 https://easyshiksha.com/MPPS-GUDDALAPALLI-GARLADINNE-278522 0.5
3561 https://easyshiksha.com/MPPS-ILLURU-GARLADINNE-278523 0.5
3562 https://easyshiksha.com/MPPS-JAMBULADINNE-GARLADINNE-278524 0.5
3563 https://easyshiksha.com/MPPS-K-K-THANDA-GARLADINNE-278525 0.5
3564 https://easyshiksha.com/MPPS-K-KOTTLA-PALLI-GARLADINNE-278526 0.5
3565 https://easyshiksha.com/MPPS-KALLUR-R.S.-GARLADINNE-278527 0.5
3566 https://easyshiksha.com/MPPS-KALLURU-AGRAHARAM-GARLADINNE-278528 0.5
3567 https://easyshiksha.com/MPPS-KONDAKINDAKOTTALA-GARLADINNE-278529 0.5
3568 https://easyshiksha.com/MPPS-KOPPALALKONDA-GARLADINNE-278530 0.5
3569 https://easyshiksha.com/MPPS-M-KOTHURU-GARLADINNE-278531 0.5
3570 https://easyshiksha.com/MPPS-M-P-R-DAM-(PO)-GARLADINNE-278532 0.5
3571 https://easyshiksha.com/MPPS-MARTHADU-(MAIN)-GARLADINNE-278533 0.5
3572 https://easyshiksha.com/MPPS-OLD-KALLUR-GARLADINNE-278534 0.5
3573 https://easyshiksha.com/MPPS-P-W-D-COLONY-GARLADINNE-278535 0.5
3574 https://easyshiksha.com/MPPS-PAPINEPALEM-GARLADINNE-278536 0.5
3575 https://easyshiksha.com/MPPS-PENAKACHERLA-GARLADINNE-278537 0.5
3576 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMADASPETA-GARLADINNE-278538 0.5
3577 https://easyshiksha.com/MPPS-SANJEEVAPURAM-GARLADINNE-278539 0.5
3578 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COL-PENAKACHERLA-GARLADINNE-278540 0.5
3579 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COLONY-MARTHADU-GARLADINNE-278541 0.5
3580 https://easyshiksha.com/MPPS-SIRIVARAM-GARLADINNE-278542 0.5
3581 https://easyshiksha.com/MPPS-THALEGACHI-PAL-GARLADINNE-278543 0.5
3582 https://easyshiksha.com/MPPS-THIMMAMPETA-GARLADINNE-278544 0.5
3583 https://easyshiksha.com/MPPS-YERRAGUNTLA-GARLADINNE-278545 0.5
3584 https://easyshiksha.com/N.E.R-AIDED-PS-M-P-R-DAM-GARLADINNE-278551 0.5
3585 https://easyshiksha.com/SARASWATHI-SISU-MANDIR-GARLADINNE-278553 0.5
3586 https://easyshiksha.com/SRI-AMRUTHA-VIDYALAYAM-GARLADINNE-278554 0.5
3587 https://easyshiksha.com/SRI-SAI-KIRANMAI-VID-GARLADINNE-278555 0.5
3588 https://easyshiksha.com/SRI-SATYA-SAI-UPPER-PRIMA-GARLADINNE-278557 0.5
3589 https://easyshiksha.com/T.R.B.M.PRIMARY-SCHOOL-GARLADINNE-278559 0.5
3590 https://easyshiksha.com/BHARATH-SEVAK-SAMAJ-PRIMA-GOOTY-278572 0.5
3591 https://easyshiksha.com/CAPTAIN-K-K-SWAMY-MEMORIA-GOOTY-278574 0.5
3592 https://easyshiksha.com/GOOD-WILLS-ENGLISH-MEDIUM-SCHOOL-GOOTY-278575 0.5
3593 https://easyshiksha.com/INDIRA-ENGLISH-MEDIUM-SCHOOL-GOOTY-278576 0.5
3594 https://easyshiksha.com/L.M.AIDED-PS-BETHAPALLI-GOOTY-278579 0.5
3595 https://easyshiksha.com/L.M.BOYS-AIDED-ELE.SCHOO-GOOTY-278580 0.5
3596 https://easyshiksha.com/L.M.GIRLS-AIDED-ELE.SCHOO-GOOTY-278581 0.5
3597 https://easyshiksha.com/M-P-URDU-ELE-SCHOOL-GOOTY-278583 0.5
3598 https://easyshiksha.com/M-P-URDU-SCHOOL-GOOTY-278584 0.5
3599 https://easyshiksha.com/M.P.P-URDU-SCHOOL-DPEP-GOOTY-278585 0.5
3600 https://easyshiksha.com/MAHARHI-DAYANANDA-GURUKRU-GOOTY-278587 0.5
3601 https://easyshiksha.com/MPPS-GOOTY-278589 0.5
3602 https://easyshiksha.com/MPPS-(U)-KOTHAPETA-GOOTY-278590 0.5
3603 https://easyshiksha.com/MPPS-5TH-WARD-GOOTY-278591 0.5
3604 https://easyshiksha.com/MPPS-9TH-WARD-GOOTY-278592 0.5
3605 https://easyshiksha.com/MPPS-ABBEDODDI-GOOTY-278593 0.5
3606 https://easyshiksha.com/MPPS-BACHUPALLI-GOOTY-278594 0.5
3607 https://easyshiksha.com/MPPS-BASINEPALLI-GOOTY-278595 0.5
3608 https://easyshiksha.com/MPPS-BASINEPALLI-THANDA-GOOTY-278596 0.5
3609 https://easyshiksha.com/MPPS-BG-COLONY-GOOTY-278597 0.5
3610 https://easyshiksha.com/MPPS-BRAHMANAPALLEM-GOOTY-278598 0.5
3611 https://easyshiksha.com/MPPS-CHERLOPALLI-GOOTY-278599 0.5
3612 https://easyshiksha.com/MPPS-DHARMAPURAM-GOOTY-278600 0.5
3613 https://easyshiksha.com/MPPS-ESWARAPALLI-GOOTY-278601 0.5
3614 https://easyshiksha.com/MPPS-GONDIPALLIM-GOOTY-278602 0.5
3615 https://easyshiksha.com/MPPS-ISURALLA-PALLI-GOOTY-278603 0.5
3616 https://easyshiksha.com/MPPS-JAKKALACHERUVU-RS-GOOTY-278604 0.5
3617 https://easyshiksha.com/MPPS-JANGALA-COLONY-GOOTY-278605 0.5
3618 https://easyshiksha.com/MPPS-K-UBICHERLA-GOOTY-278606 0.5
3619 https://easyshiksha.com/MPPS-KARADIKONDA-GOOTY-278607 0.5
3620 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHAPETA-GOOTY-278608 0.5
3621 https://easyshiksha.com/MPPS-LACHANAIPALLI-GOOTY-278609 0.5
3622 https://easyshiksha.com/MPPS-MAMILLACHERUVU-GOOTY-278610 0.5
3623 https://easyshiksha.com/MPPS-MARNEPALLI-GOOTY-278611 0.5
3624 https://easyshiksha.com/MPPS-NEMATHABAD-GOOTY-278612 0.5
3625 https://easyshiksha.com/MPPS-NO-2-GOOTY-278613 0.5
3626 https://easyshiksha.com/MPPS-NO.I-GOOTY-278614 0.5
3627 https://easyshiksha.com/MPPS-P-YERRAGUDI-GOOTY-278615 0.5
3628 https://easyshiksha.com/MPPS-PULAKUNTA-GOOTY-278616 0.5
3629 https://easyshiksha.com/MPPS-PUTTAGOSULAPALLI-GOOTY-278617 0.5
3630 https://easyshiksha.com/MPPS-RAJAPURAM-GOOTY-278618 0.5
3631 https://easyshiksha.com/MPPS-SS-PALLI-ROAD--GOOTY-278619 0.5
3632 https://easyshiksha.com/MPPS-ST-COLONY-YERRAGUDI-GOOTY-278620 0.5
3633 https://easyshiksha.com/MPPS-SURASINGANAPALLI-GOOTY-278621 0.5
3634 https://easyshiksha.com/MPPS-T-KOTHAPALLI-GOOTY-278622 0.5
3635 https://easyshiksha.com/MPPS-THONDAPADU-GOOTY-278623 0.5
3636 https://easyshiksha.com/MPPS-UTAKALLU-GOOTY-278624 0.5
3637 https://easyshiksha.com/MPPS-YANGANNAPALLI-GOOTY-278625 0.5
3638 https://easyshiksha.com/MPPS-YENGILI-BANDA-GOOTY-278626 0.5
3639 https://easyshiksha.com/MPPS(U)-BASINEPALLI-GOOTY-278627 0.5
3640 https://easyshiksha.com/RAILWAY-PRIMARY-ENGLISH-MEDIUM-SCHOO-GOOTY-278642 0.5
3641 https://easyshiksha.com/REHANA-(E.M)-PRIMARY-SCHO-GOOTY-278644 0.5
3642 https://easyshiksha.com/ST.-MARYS-ENGLISH-MEDIUM-SCHOOL-GOOTY-278649 0.5
3643 https://easyshiksha.com/VIVEKANANDA-PRIMARY-SCHOO-GOOTY-278652 0.5
3644 https://easyshiksha.com/CREDS-SC---ST-RESIDEN-HIG-GORANTLA-278662 0.5
3645 https://easyshiksha.com/MPPS-2ND-WARD-GORANTLA-GORANTLA-278665 0.5
3646 https://easyshiksha.com/MPPS-B-GOLLAPALLI-GORANTLA-278666 0.5
3647 https://easyshiksha.com/MPPS-B.KOTHAPALLI-GORANTLA-278667 0.5
3648 https://easyshiksha.com/MPPS-BACHANNAPALLI-GORANTLA-278668 0.5
3649 https://easyshiksha.com/MPPS-BALAMAGARIPALLI-GORANTLA-278669 0.5
3650 https://easyshiksha.com/MPPS-BHATHALA-PALLI-GORANTLA-278670 0.5
3651 https://easyshiksha.com/MPPS-BOYALAPALLIM-GORANTLA-278671 0.5
3652 https://easyshiksha.com/MPPS-BUCHEPALLI-(VILL)-GORANTLA-278672 0.5
3653 https://easyshiksha.com/MPPS-BUDIDAGADDAPALLI-GORANTLA-278673 0.5
3654 https://easyshiksha.com/MPPS-BUDILI-GORANTLA-278674 0.5
3655 https://easyshiksha.com/MPPS-BUDILITHANDA-GORANTLA-278675 0.5
3656 https://easyshiksha.com/MPPS-BUDILIVANDLAPALLI-GORANTLA-278676 0.5
3657 https://easyshiksha.com/MPPS-BUGANIPALLI-GORANTLA-278677 0.5
3658 https://easyshiksha.com/MPPS-C-V-PALLI-GORANTLA-278678 0.5
3659 https://easyshiksha.com/MPPS-CHALAMAIAHGARIPALLI-GORANTLA-278679 0.5
3660 https://easyshiksha.com/MPPS-CHEETLAMORAMPALL-GORANTLA-278680 0.5
3661 https://easyshiksha.com/MPPS-CHETTY-CHENNAMPALLE-GORANTLA-278681 0.5
3662 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINTALAPALLI-GORANTLA-278682 0.5
3663 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINTAMANI-GORANTLA-278683 0.5
3664 https://easyshiksha.com/MPPS-CHNNARAPALLI-GORANTLA-278684 0.5
3665 https://easyshiksha.com/MPPS-D-GANGAMPALLI-THANDA-GORANTLA-278685 0.5
3666 https://easyshiksha.com/MPPS-DASIREDDYOPALL-GORANTLA-278686 0.5
3667 https://easyshiksha.com/MPPS-DEVALACHERUVU-GORANTLA-278687 0.5
3668 https://easyshiksha.com/MPPS-DIGUVAGANGAMPALLI-GORANTLA-278688 0.5
3669 https://easyshiksha.com/MPPS-EMUKALAGOTTAPALLI-GORANTLA-278689 0.5
3670 https://easyshiksha.com/MPPS-G-SINGAREDDYPALLI-GORANTLA-278690 0.5
3671 https://easyshiksha.com/MPPS-GADDAMTHANDA-GORANTLA-278691 0.5
3672 https://easyshiksha.com/MPPS-GANGADEVI-PALLI-GORANTLA-278692 0.5
3673 https://easyshiksha.com/MPPS-GOPIDEVARAPALLI-GORANTLA-278693 0.5
3674 https://easyshiksha.com/MPPS-GORANTLA-(HOSPITAL)-GORANTLA-278694 0.5
3675 https://easyshiksha.com/MPPS-GUMMAIAHGARI-PALLI-GORANTLA-278695 0.5
3676 https://easyshiksha.com/MPPS-GUNTHA-PALLI-GORANTLA-278696 0.5
3677 https://easyshiksha.com/MPPS-GUTHIVARIPALLI-GORANTLA-278697 0.5
3678 https://easyshiksha.com/MPPS-JAKKASAMUDRAM-GORANTLA-278698 0.5
3679 https://easyshiksha.com/MPPS-JEENAMVANDLA-PALLI-GORANTLA-278699 0.5
3680 https://easyshiksha.com/MPPS-K-RAGIMAKULA-PALLI-GORANTLA-278700 0.5
3681 https://easyshiksha.com/MPPS-KALAKUTAPALLI-GORANTLA-278701 0.5
3682 https://easyshiksha.com/MPPS-KALLAGERI-GORANTLA-278702 0.5
3683 https://easyshiksha.com/MPPS-KAMGAREDDYPALLI-GORANTLA-278703 0.5
3684 https://easyshiksha.com/MPPS-KAMMAVANDLAPALLI-GORANTLA-278704 0.5
3685 https://easyshiksha.com/MPPS-KARAVULAPALLI-GORANTLA-278705 0.5
3686 https://easyshiksha.com/MPPS-KASIREDDYPALLI-GORANTLA-278706 0.5
3687 https://easyshiksha.com/MPPS-KATEPALLI-GORANTLA-278707 0.5
3688 https://easyshiksha.com/MPPS-KHAJAPURAM-GORANTLA-278708 0.5
3689 https://easyshiksha.com/MPPS-KONDAREDDYPALLI-GORANTLA-278709 0.5
3690 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHABAYANNAPALLI-GORANTLA-278710 0.5
3691 https://easyshiksha.com/MPPS-KP-THANDA-GORANTLA-278711 0.5
3692 https://easyshiksha.com/MPPS-M.KOTHAPALLI(VILL)-GORANTLA-278712 0.5
3693 https://easyshiksha.com/MPPS-MALASAMUDRAM-GORANTLA-278713 0.5
3694 https://easyshiksha.com/MPPS-MALLA-PALLI-(VILL)-GORANTLA-278714 0.5
3695 https://easyshiksha.com/MPPS-MALLELA-GORANTLA-278715 0.5
3696 https://easyshiksha.com/MPPS-MANDALAPALLI-GORANTLA-278716 0.5
3697 https://easyshiksha.com/MPPS-MARAVAPALLI-GORANTLA-278717 0.5
3698 https://easyshiksha.com/MPPS-MAREDDY-PALLIM-GORANTLA-278718 0.5
3699 https://easyshiksha.com/MPPS-MEREDDYPALLE-GORANTLA-278719 0.5
3700 https://easyshiksha.com/MPPS-MISSION-THANDA-GORANTLA-278720 0.5
3701 https://easyshiksha.com/MPPS-MOTRAPALLI-GORANTLA-278721 0.5
3702 https://easyshiksha.com/MPPS-MUDDALAKUNTA-PALLI-GORANTLA-278722 0.5
3703 https://easyshiksha.com/MPPS-MUTTARAYANITHANDA-GORANTLA-278723 0.5
3704 https://easyshiksha.com/MPPS-NALLANNAPALLI-GORANTLA-278724 0.5
3705 https://easyshiksha.com/MPPS-NARASIMHAPALLI-GORANTLA-278725 0.5
3706 https://easyshiksha.com/MPPS-P.SAMALAPALLIM-GORANTLA-278726 0.5
3707 https://easyshiksha.com/MPPS-PALASAMUDRAM-M-GORANTLA-278727 0.5
3708 https://easyshiksha.com/MPPS-PAPIREDDY-PALLI-GORANTLA-278728 0.5
3709 https://easyshiksha.com/MPPS-PERUMALLAPALLI-GORANTLA-278729 0.5
3710 https://easyshiksha.com/MPPS-PULACHETLA-GORANTLA-278730 0.5
3711 https://easyshiksha.com/MPPS-PULERU-GORANTLA-278731 0.5
3712 https://easyshiksha.com/MPPS-PUTTAGUNDLA-PALLI-GORANTLA-278732 0.5
3713 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMANNAPALLI-GORANTLA-278733 0.5
3714 https://easyshiksha.com/MPPS-REJEEV-COLONY-GORANTLA-278734 0.5
3715 https://easyshiksha.com/MPPS-S.C.COLONY-VANAVOLU-GORANTLA-278735 0.5
3716 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COLONY-GORANTLA-GORANTLA-278736 0.5
3717 https://easyshiksha.com/MPPS-SEENAPALLI-GORANTLA-278737 0.5
3718 https://easyshiksha.com/MPPS-SIRAGAMVANDLAPALLI-GORANTLA-278738 0.5
3719 https://easyshiksha.com/MPPS-THIMMANAYANAPALLI-GORANTLA-278739 0.5
3720 https://easyshiksha.com/MPPS-THIPPARAJU-PALLI-GORANTLA-278740 0.5
3721 https://easyshiksha.com/MPPS-UGRARAMPALLI-GORANTLA-278741 0.5
3722 https://easyshiksha.com/MPPS-V.GOLLAPALLIM-GORANTLA-278742 0.5
3723 https://easyshiksha.com/MPPS-VANAVOLU-GORANTLA-278743 0.5
3724 https://easyshiksha.com/MPPS-VANNAVOLU-THANDA-GORANTLA-278744 0.5
3725 https://easyshiksha.com/MPPS-VENKATARAMANAPALLIM-GORANTLA-278745 0.5
3726 https://easyshiksha.com/MPPS-YERRAIAHGARI-PALLI-GORANTLA-278746 0.5
3727 https://easyshiksha.com/MPPS-YERRAPALLI-GORANTLA-278747 0.5
3728 https://easyshiksha.com/MPPS(U)-GORANTLA-GORANTLA-278748 0.5
3729 https://easyshiksha.com/SANTHI-E-TECHNO-ENGLISH-MEDIUM-SCHOOL-GORANTLA-278762 0.5
3730 https://easyshiksha.com/SREE-SARASWATHI-VIDYA-MAN-GORANTLA-278765 0.5
3731 https://easyshiksha.com/SRI-BALAJI-VIDYA-VIHAR-GORANTLA-278767 0.5
3732 https://easyshiksha.com/MPPS-BUDIPALLI-GUDIBANDA-278778 0.5
3733 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINNA-CHORAGIRI-GUDIBANDA-278780 0.5
3734 https://easyshiksha.com/MPPS-G.-MORUBAGAL-GUDIBANDA-278781 0.5
3735 https://easyshiksha.com/MPPS-GOLLAPALLI-GUDIBANDA-278782 0.5
3736 https://easyshiksha.com/MPPS-GUDIBANDA-GUDIBANDA-278783 0.5
3737 https://easyshiksha.com/MPPS-H.GOLLAHATTI-GUDIBANDA-278784 0.5
3738 https://easyshiksha.com/MPPS-ITIKEPALLI-GUDIBANDA-278785 0.5
3739 https://easyshiksha.com/MPPS-JAMBULABANDA-GUDIBANDA-278786 0.5
3740 https://easyshiksha.com/MPPS-K.D-PLAYAM-GUDIBANDA-278787 0.5
3741 https://easyshiksha.com/MPPS-K.G.N-PALYAM-GUDIBANDA-278788 0.5
3742 https://easyshiksha.com/MPPS-K.NAGEPALLI-GUDIBANDA-278789 0.5
3743 https://easyshiksha.com/MPPS-KARIKERA-GUDIBANDA-278790 0.5
3744 https://easyshiksha.com/MPPS-KEKATH-GUDIBANDA-278791 0.5
3745 https://easyshiksha.com/MPPS-KENCHAIAHPALYAM-GUDIBANDA-278792 0.5
3746 https://easyshiksha.com/MPPS-KURUBARAPALLIN-GUDIBANDA-278793 0.5
3747 https://easyshiksha.com/MPPS-MANDALAPALLI-GUDIBANDA-278794 0.5
3748 https://easyshiksha.com/MPPS-MOPURUGUNDU-GUDIBANDA-278795 0.5
3749 https://easyshiksha.com/MPPS-MORUBAGAL-GUDIBANDA-278796 0.5
3750 https://easyshiksha.com/MPPS-RALLAPALLI-GUDIBANDA-278798 0.5
3751 https://easyshiksha.com/MPPS-SOMASENUGUNDLA-GUDIBANDA-278800 0.5
3752 https://easyshiksha.com/MPPS-VEERAJJANAPALLI-GUDIBANDA-278801 0.5
3753 https://easyshiksha.com/GOVT-PS-GOLLAPALLE-GUMMAGATA-278817 0.5
3754 https://easyshiksha.com/MPPS-(U)-TALLAKERA-GUMMAGATA-278819 0.5
3755 https://easyshiksha.com/MPPS-ADIGUPPA-GUMMAGATA-278820 0.5
3756 https://easyshiksha.com/MPPS-AYYAPPANAGAR-GUMMAGATA-278821 0.5
3757 https://easyshiksha.com/MPPS-BELODU-GUMMAGATA-278822 0.5
3758 https://easyshiksha.com/MPPS-BHUTAIAH-NAGAR-GUMMAGATA-278823 0.5
3759 https://easyshiksha.com/MPPS-BOYALADODDI-GUMMAGATA-278824 0.5
3760 https://easyshiksha.com/MPPS-CHERUVU-DODDI-GUMMAGATA-278825 0.5
3761 https://easyshiksha.com/MPPS-CHOWLURU-GUMMAGATA-278826 0.5
3762 https://easyshiksha.com/MPPS-DEVI-REDDY-PALLY-GUMMAGATA-278827 0.5
3763 https://easyshiksha.com/MPPS-GODLAIAH-DODDI-GUMMAGATA-278828 0.5
3764 https://easyshiksha.com/MPPS-GOLLAPALLE-GUMMAGATA-278829 0.5
3765 https://easyshiksha.com/MPPS-GONABHAVI-BC-COLONY-GUMMAGATA-278830 0.5
3766 https://easyshiksha.com/MPPS-GOWNI-KUNTA-GUMMAGATA-278831 0.5
3767 https://easyshiksha.com/MPPS-GUMMGHATTA-GUMMAGATA-278832 0.5
3768 https://easyshiksha.com/MPPS-HW-BHUPASAMUDRAM-GUMMAGATA-278833 0.5
3769 https://easyshiksha.com/MPPS-J-VENKATAM-PALLY-GUMMAGATA-278834 0.5
3770 https://easyshiksha.com/MPPS-JALIVANKA-GUMMAGATA-278835 0.5
3771 https://easyshiksha.com/MPPS-K-GOLLALA-DODDI-GUMMAGATA-278836 0.5
3772 https://easyshiksha.com/MPPS-K.P.-GOLLALA-DODDI-GUMMAGATA-278838 0.5
3773 https://easyshiksha.com/MPPS-KARISURAIAH-DODDI-GUMMAGATA-278839 0.5
3774 https://easyshiksha.com/MPPS-KONAPURAM-GUMMAGATA-278840 0.5
3775 https://easyshiksha.com/MPPS-MAREM-PALLY-THANDA-GUMMAGATA-278841 0.5
3776 https://easyshiksha.com/MPPS-N-K-DODDI-GUMMAGATA-278842 0.5
3777 https://easyshiksha.com/MPPS-NETRAPALLY-GUMMAGATA-278843 0.5
3778 https://easyshiksha.com/MPPS-PAI-DODDI-GUMMAGATA-278844 0.5
3779 https://easyshiksha.com/MPPS-S-HOSA-HALLI-GUMMAGATA-278845 0.5
3780 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COLONY-D.V.PALLI-GUMMAGATA-278846 0.5
3781 https://easyshiksha.com/MPPS-SIREGE-DODDI-GUMMAGATA-278847 0.5
3782 https://easyshiksha.com/MPPS-TALLAKERA-GUMMAGATA-278848 0.5
3783 https://easyshiksha.com/MPPS-VEERAPURAM-GUMMAGATA-278849 0.5
3784 https://easyshiksha.com/MPPS-Y-GUNDLA-PALLY-GUMMAGATA-278850 0.5
3785 https://easyshiksha.com/ACS-MILLS-AIDED-PS-7WARD-GUNTAKAL-278865 0.5
3786 https://easyshiksha.com/AINIBISENT-MPLPS-13THWARD-GUNTAKAL-278867 0.5
3787 https://easyshiksha.com/AK-AZAD-MPL-PS-22-WARD-GUNTAKAL-278868 0.5
3788 https://easyshiksha.com/ARABIC-AIDED-PS-AJAMNAGAR-GUNTAKAL-278870 0.5
3789 https://easyshiksha.com/B.S.MPL.PS-14TH-WARD-GUNTAKAL-278871 0.5
3790 https://easyshiksha.com/BG-TILAK-MPL-PS-15TH-WARD-GUNTAKAL-278872 0.5
3791 https://easyshiksha.com/BHARAT-ENGLISH-MEDIUM-SCHOOL-GUNTAKAL-278873 0.5
3792 https://easyshiksha.com/CHACHA-NEHRU-MEMORIAL-EM-GUNTAKAL-278874 0.5
3793 https://easyshiksha.com/CHADAMAMA-SCHOOL-GUNTAKAL-278875 0.5
3794 https://easyshiksha.com/CHANDAMAMA-(SOUTH)-GUNTAKAL-278876 0.5
3795 https://easyshiksha.com/CHSHIVAJI-MPLPS-17THWARD-GUNTAKAL-278877 0.5
3796 https://easyshiksha.com/CSI-AIDED-PS-GURRABBADU-GUNTAKAL-278878 0.5
3797 https://easyshiksha.com/DR.AMBEDAKAR-MPI-PS-13TH-GUNTAKAL-278882 0.5
3798 https://easyshiksha.com/DR.RP-MPL.PS--OLDGUNTAKAL-GUNTAKAL-278884 0.5
3799 https://easyshiksha.com/DRZH.-MPL-PS(U)-30TH-WARD-GUNTAKAL-278885 0.5
3800 https://easyshiksha.com/FAH-MPL.PS-28TH-WARD-GUNTAKAL-278886 0.5
3801 https://easyshiksha.com/GOOD-SHEPHERD-EMPS-GUNTAKAL-278887 0.5
3802 https://easyshiksha.com/I.M.PS-29TH-WARD-GUNTAKAL-GUNTAKAL-278888 0.5
3803 https://easyshiksha.com/IG-MPL-.P.S-27THWARD-GUNTAKAL-278889 0.5
3804 https://easyshiksha.com/INDIRA-GANDHI-MEMORIAL-SC-GUNTAKAL-278890 0.5
3805 https://easyshiksha.com/J-LAKSHMIBAI-MPLPS-5WARD-GUNTAKAL-278891 0.5
3806 https://easyshiksha.com/JNEHRU-MPL.PS-27TH-WARD-GUNTAKAL-278892 0.5
3807 https://easyshiksha.com/JRAM-MPL.PS-32ND-WARD-GUNTAKAL-278893 0.5
3808 https://easyshiksha.com/K-C-NARAYANA-E.-M.-HIGH-S-GUNTAKAL-278894 0.5
3809 https://easyshiksha.com/KVLP-MPLPS-4TH-WARD-GUNTA-GUNTAKAL-278899 0.5
3810 https://easyshiksha.com/LBS-MPL.PS-2ND-WARD-GUNTAKAL-278900 0.5
3811 https://easyshiksha.com/LIOLA-CONVENT-(E.M.)-SCHO-GUNTAKAL-278901 0.5
3812 https://easyshiksha.com/LITTLE-FLOWER-ENGLISH-MEDIUM-SCHOOL-GUNTAKAL-278903 0.5
3813 https://easyshiksha.com/LITTLE-MOON-ENGLISH-MEDIU-GUNTAKAL-278904 0.5
3814 https://easyshiksha.com/MPL-URDU-PRY.SCHOOL-HINDUPUR-278906 0.5
3815 https://easyshiksha.com/MPL.PRIMARY-SCHOOL-HINDUPUR-278908 0.5
3816 https://easyshiksha.com/LAKSHMIPURAM-MPL.-PRIMAR-HINDUPUR-278909 0.5
3817 https://easyshiksha.com/MPL.PS-HINDUPUR-278910 0.5
3818 https://easyshiksha.com/M.P.L-URDU-ELEMENTARY-SCH-HINDUPUR-278912 0.5
3819 https://easyshiksha.com/MPPS-HINDUPUR-278917 0.5
3820 https://easyshiksha.com/IST-GRADEMUNCIPAL-MUSLIM-HINDUPUR-278918 0.5
3821 https://easyshiksha.com/KAMSALAPETA-MPLPRIAMARY-S-HINDUPUR-278920 0.5
3822 https://easyshiksha.com/L-R-G-VIDYALAYAM-HINDUPUR-278921 0.5
3823 https://easyshiksha.com/MADARASA-DARUL-ULOOM-YATIMA-HINDUPUR-278922 0.5
3824 https://easyshiksha.com/MADARASA--E-YATHAMA-HINDUPUR-278923 0.5
3825 https://easyshiksha.com/NEW-HASNABAD-MPL-TEL-ELE--HINDUPUR-278928 0.5
3826 https://easyshiksha.com/NIMKAMPALLI-H-B-MPL-PRIMA-HINDUPUR-278929 0.5
3827 https://easyshiksha.com/NIMKAMPALLI-MPL.URDU.-PRI-HINDUPUR-278930 0.5
3828 https://easyshiksha.com/PALLAVI-NAGAR-MPL.PRI.SCH-HINDUPUR-278932 0.5
3829 https://easyshiksha.com/PANCH-JANYA-ENGLISH-MEDIUM-SCHOOL-HINDUPUR-278933 0.5
3830 https://easyshiksha.com/RBC-CENTER-THUMAKUNTA-HINDUPUR-278936 0.5
3831 https://easyshiksha.com/RENOWED-ENGLISH-MEDIUM-SCHOOL-HINDUPUR-278937 0.5
3832 https://easyshiksha.com/SARASWATI-VIDYA-MAND-HINDUPUR-278939 0.5
3833 https://easyshiksha.com/SREE-ESWAR-ENGLISH-MEDIUM-SCHOOL-HINDUPUR-278940 0.5
3834 https://easyshiksha.com/SREE-SARASWATHI-VIDYAMAND-HINDUPUR-278942 0.5
3835 https://easyshiksha.com/SRI-BALAJI-VIDYA-VIHAR-HINDUPUR-278944 0.5
3836 https://easyshiksha.com/SRI-POTTI-SREERAMULU-MPL.-HINDUPUR-278946 0.5
3837 https://easyshiksha.com/SRI-RAMAKRISHNA-ENGLISH-MEDIUM-SCHOO-HINDUPUR-278947 0.5
3838 https://easyshiksha.com/SRI-SARADA-MPL.PRISCHOOL-HINDUPUR-278948 0.5
3839 https://easyshiksha.com/SRI-SARASWATHI-VIDYA-MAND-HINDUPUR-278949 0.5
3840 https://easyshiksha.com/TV-BASAVARAJ-TALENT-SCHOOL-HINDUPUR-278954 0.5
3841 https://easyshiksha.com/VAILANGAN-MATA-ENGLISH-MEDIUM-SC-HINDUPUR-278956 0.5
3842 https://easyshiksha.com/VENU-VIDYA-VIHAR-PRI-SCHOOL-HINDUPUR-278958 0.5
3843 https://easyshiksha.com/D-P-E-P-(MPL)-SCHOOL-KADIRI-278962 0.5
3844 https://easyshiksha.com/HARISH-ENGLISH-MEDIUM-HIGH-SCHO-KADIRI-278964 0.5
3845 https://easyshiksha.com/M-P-L-PRIMARY-SCHOOL-KADIRI-278969 0.5
3846 https://easyshiksha.com/M-P-L-URDU-PRIMARY-SCHOOL-KADIRI-278970 0.5
3847 https://easyshiksha.com/MPL-ELE-SCHOOL-KADIRI-278975 0.5
3848 https://easyshiksha.com/MPL-ELEMENTARY-SCHOOL-KADIRI-278976 0.5
3849 https://easyshiksha.com/MPL-PRIMARY-SCHOOL-KADIRI-278977 0.5
3850 https://easyshiksha.com/MPL-PS-KADIRI-278978 0.5
3851 https://easyshiksha.com/MPL-URDU-ELE-SCHOOL-KADIRI-278979 0.5
3852 https://easyshiksha.com/MPPS-KADIRI-278987 0.5
3853 https://easyshiksha.com/MUNCIPAL-PRIMARY-SCHOOL-KADIRI-278989 0.5
3854 https://easyshiksha.com/MUNICIPAL-ELE-SCHOOL-KADIRI-278990 0.5
3855 https://easyshiksha.com/MUNICIPAL-URDU-PRIMARY-SC-KADIRI-278991 0.5
3856 https://easyshiksha.com/P-M-L-PRIMARY-SCHOOL-KADIRI-278992 0.5
3857 https://easyshiksha.com/RBC-KES-KADIRI-278993 0.5
3858 https://easyshiksha.com/RBC.RDT-KADIRI-278994 0.5
3859 https://easyshiksha.com/SHAROON-ENGLISH-MEDIUM-SCHOOL-KADIRI-278999 0.5
3860 https://easyshiksha.com/SREE-VALMEEKI-PRIMARY-SCH-KADIRI-279001 0.5
3861 https://easyshiksha.com/SREE-VIDYA-SAGAR-VIDYA-NI-KADIRI-279002 0.5
3862 https://easyshiksha.com/SRI-MEHAR-BABA-PRI-S-KADIRI-279006 0.5
3863 https://easyshiksha.com/SRI-RAMAKRISHNA-RAO-VIDYA-KADIRI-279008 0.5
3864 https://easyshiksha.com/SRI-SAI-BRAHMA-PRIMARY-SC-KADIRI-279010 0.5
3865 https://easyshiksha.com/SRI-SANTHI-NIKETHAN-ENGLISH-MEDIUM-H-KADIRI-279012 0.5
3866 https://easyshiksha.com/SRI-SARADA-VIDYA-NIKETAN-KADIRI-279013 0.5
3867 https://easyshiksha.com/SRI-SARASWATHI-VIDYA-MAN-KADIRI-279015 0.5
3868 https://easyshiksha.com/SRI-SATYA-SAI-ENGLISH-MEDIUM-SCHOOL-KADIRI-279016 0.5
3869 https://easyshiksha.com/SRI-SHIRDI-SAI-VIDYALAYAM-KADIRI-279018 0.5
3870 https://easyshiksha.com/GOLDEN-BELLS-UP.-SCHOOL-KALYANDRUG-279024 0.5
3871 https://easyshiksha.com/JNANA-BHARTI-SCHOOL-KALYANDRUG-279026 0.5
3872 https://easyshiksha.com/MPPS-7TH-WARD-KALYANDRUG-279030 0.5
3873 https://easyshiksha.com/MPPS-BALAVENKATAPURAM-KALYANDRUG-279031 0.5
3874 https://easyshiksha.com/MPPS-BHATHUVANIPALLI-KALYANDRUG-279032 0.5
3875 https://easyshiksha.com/MPPS-BORAMPALLI-KALYANDRUG-279033 0.5
3876 https://easyshiksha.com/MPPS-BYADRAHALLI-KALYANDRUG-279034 0.5
3877 https://easyshiksha.com/MPPS-CENTRAL-KALYANDRUG-279035 0.5
3878 https://easyshiksha.com/MPPS-CHAPIRI-KALYANDRUG-279036 0.5
3879 https://easyshiksha.com/MPPS-DASAMPALLI-KALYANDRUG-279037 0.5
3880 https://easyshiksha.com/MPPS-DEVADULAKONDA-KALYANDRUG-279038 0.5
3881 https://easyshiksha.com/MPPS-DEVARAMMA-COL-KALYANDRUG-279039 0.5
3882 https://easyshiksha.com/MPPS-DODAGATTA-KALYANDRUG-279040 0.5
3883 https://easyshiksha.com/MPPS-DURADAKUNTA-KALYANDRUG-279041 0.5
3884 https://easyshiksha.com/MPPS-GAJULAPALLI-KALYANDRUG-279042 0.5
3885 https://easyshiksha.com/MPPS-GARUDAPURAM-KALYANDRUG-279043 0.5
3886 https://easyshiksha.com/MPPS-GUBANAPALLI-KALYANDRUG-279044 0.5
3887 https://easyshiksha.com/MPPS-HULIKAL-KALYANDRUG-279045 0.5
3888 https://easyshiksha.com/MPPS-HW---KLDG-(PT)-KALYANDRUG-279046 0.5
3889 https://easyshiksha.com/MPPS-KADADARAKUNTA-KALYANDRUG-279047 0.5
3890 https://easyshiksha.com/MPPS-KADARAMPALLI-KALYANDRUG-279048 0.5
3891 https://easyshiksha.com/MPPS-KALYANDURG-FORT-KALYANDRUG-279049 0.5
3892 https://easyshiksha.com/MPPS-KAMAKKAPALLI-KALYANDRUG-279050 0.5
3893 https://easyshiksha.com/MPPS-KAPARLAPALLI-KALYANDRUG-279051 0.5
3894 https://easyshiksha.com/MPPS-KURAKULA-THOTA-KALYANDRUG-279052 0.5
3895 https://easyshiksha.com/MPPS-KURUBARA-HALLI-KALYANDRUG-279053 0.5
3896 https://easyshiksha.com/MPPS-M.KONDAPURAM-KALYANDRUG-279054 0.5
3897 https://easyshiksha.com/MPPS-MALLIPALLI-KALYANDRUG-279055 0.5
3898 https://easyshiksha.com/MPPS-MAREMMAPALLI-KALYANDRUG-279056 0.5
3899 https://easyshiksha.com/MPPS-MOREPALLI-KALYANDRUG-279057 0.5
3900 https://easyshiksha.com/MPPS-MOUKTHIKAPURAM-KALYANDRUG-279058 0.5
3901 https://easyshiksha.com/MPPS-MUDDINAYANAPALLI-KALYANDRUG-279059 0.5
3902 https://easyshiksha.com/MPPS-NATIONAL-KALYANDRUG-279060 0.5
3903 https://easyshiksha.com/MPPS-NORTH-KALYANDRUG-279061 0.5
3904 https://easyshiksha.com/MPPS-NUSIKATTALA-KALYANDRUG-279062 0.5
3905 https://easyshiksha.com/MPPS-NUSUKOTTALA-THANDA-KALYANDRUG-279063 0.5
3906 https://easyshiksha.com/MPPS-OBULAPURAM-KALYANDRUG-279064 0.5
3907 https://easyshiksha.com/MPPS-P.T.R-PALLI-KALYANDRUG-279065 0.5
3908 https://easyshiksha.com/MPPS-PAPAMPALLI-KALYANDRUG-279066 0.5
3909 https://easyshiksha.com/MPPS-PATHACHERUVU-KALYANDRUG-279067 0.5
3910 https://easyshiksha.com/MPPS-PINJARI-KOTTALA-KALYANDRUG-279068 0.5
3911 https://easyshiksha.com/MPPS-PTR-PALLI-THANDA-KALYANDRUG-279069 0.5
3912 https://easyshiksha.com/MPPS-RAGHUVEERA-KALYANDRUG-279070 0.5
3913 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COLONY-KALYANDRUG-279071 0.5
3914 https://easyshiksha.com/MPPS-SEEBHAVI-KALYANDRUG-279072 0.5
3915 https://easyshiksha.com/MPPS-SOUTH-KALYANDRUG-279073 0.5
3916 https://easyshiksha.com/MPPS-STY-COL-KONDAPURAM-KALYANDRUG-279074 0.5
3917 https://easyshiksha.com/MPPS-THIMMAGAMIPALLI-KALYANDRUG-279075 0.5
3918 https://easyshiksha.com/MPPS-THIMMASAMUDRAM-KALYANDRUG-279076 0.5
3919 https://easyshiksha.com/MPPS-UPPAVANKA-KALYANDRUG-279077 0.5
3920 https://easyshiksha.com/MPPS-VADDE-COL.-KALYANDRUG-279078 0.5
3921 https://easyshiksha.com/MPPS-VARLI-KALYANDRUG-279079 0.5
3922 https://easyshiksha.com/MPPS-VENKATAMPALLI-KALYANDRUG-279080 0.5
3923 https://easyshiksha.com/MPPS-VIDYA-NAGAR-KALYANDRUG-279081 0.5
3924 https://easyshiksha.com/MPPS-VITLAMPALLI-KALYANDRUG-279082 0.5
3925 https://easyshiksha.com/MPPSMANGALAKUNTA-KALYANDRUG-279083 0.5
3926 https://easyshiksha.com/MPPSNARAYANAPURAM-KALYANDRUG-279084 0.5
3927 https://easyshiksha.com/SRI-CHAITANYA-TM-SCHOOL-KALYANDRUG-279105 0.5
3928 https://easyshiksha.com/SRI-SHIRIDI-SAI-RS.SCHOOL-KALYANDRUG-279107 0.5
3929 https://easyshiksha.com/VIGNAN-JYOTHI-ENGLISH-MEDIUM-SCHOOL-KALYANDRUG-279112 0.5
3930 https://easyshiksha.com/MPPS-ACHAMPALLIE-KAMBADUR-279122 0.5
3931 https://easyshiksha.com/MPPS-ANDEPALLI-KAMBADUR-279123 0.5
3932 https://easyshiksha.com/MPPS-AYYAMPALLE-KAMBADUR-279124 0.5
3933 https://easyshiksha.com/MPPS-C.V.THANDA-KAMBADUR-279125 0.5
3934 https://easyshiksha.com/MPPS-GOLLAPALLI-KAMBADUR-279126 0.5
3935 https://easyshiksha.com/MPPS-GUDDELLA-KAMBADUR-279127 0.5
3936 https://easyshiksha.com/MPPS-JAKKIREDDYPALLE-KAMBADUR-279128 0.5
3937 https://easyshiksha.com/MPPS-JALLIPALLE-KAMBADUR-279129 0.5
3938 https://easyshiksha.com/MPPS-K.KOTTUR-KAMBADUR-279130 0.5
3939 https://easyshiksha.com/MPPS-KADIRI-DEVARAPALLI-KAMBADUR-279131 0.5
3940 https://easyshiksha.com/MPPS-KAMBADUR-KAMBADUR-279132 0.5
3941 https://easyshiksha.com/MPPS-KANDIRIDEVARAPALLY-KAMBADUR-279133 0.5
3942 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTA-STRT-KAMBADUR-KAMBADUR-279134 0.5
3943 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTAGUDEM-KAMBADUR-279135 0.5
3944 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHAMIDDELA-KAMBADUR-279136 0.5
3945 https://easyshiksha.com/MPPS-M-MANDA-KAMBADUR-279137 0.5
3946 https://easyshiksha.com/MPPS-NUTHIMADUGU-KAMBADUR-279138 0.5
3947 https://easyshiksha.com/MPPS-P-CHERLOPALLE-KAMBADUR-279139 0.5
3948 https://easyshiksha.com/MPPS-PATHA-IPARSAPALLI-KAMBADUR-279140 0.5
3949 https://easyshiksha.com/MPPS-RALLAPALLI-KAMBADUR-279141 0.5
3950 https://easyshiksha.com/MPPS-SAIBABA-COL-KAMBADUR-KAMBADUR-279142 0.5
3951 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COL-KAMBADUR-KAMBADUR-279143 0.5
3952 https://easyshiksha.com/MPPS-THIMMAPURAM-KAMBADUR-279144 0.5
3953 https://easyshiksha.com/MPPS-THIPPEPALLE-KAMBADUR-279145 0.5
3954 https://easyshiksha.com/MPPS-V-ONTIREDDIPALLIM-KAMBADUR-279146 0.5
3955 https://easyshiksha.com/MPPS-Y.C.PALLI-KAMBADUR-279147 0.5
3956 https://easyshiksha.com/MPPS-YERRAMALLEPALLI-KAMBADUR-279148 0.5
3957 https://easyshiksha.com/MPPS-BALENAYANIPALAYAM-KANAGANAPALLE-279166 0.5
3958 https://easyshiksha.com/MPPS-BOYAVANDLA-KOTTALA-KANAGANAPALLE-279167 0.5
3959 https://easyshiksha.com/MPPS-DADULUR-KANAGANAPALLE-279168 0.5
3960 https://easyshiksha.com/MPPS-ELUKUNTLA-KANAGANAPALLE-279169 0.5
3961 https://easyshiksha.com/MPPS-GUDIVANDLAPALLE-KANAGANAPALLE-279170 0.5
3962 https://easyshiksha.com/MPPS-GUNTHAPALLI-KANAGANAPALLE-279171 0.5
3963 https://easyshiksha.com/MPPS-KANAGANAPALLI-BC-II-KANAGANAPALLE-279172 0.5
3964 https://easyshiksha.com/MPPS-KANGANAPALLE-KANAGANAPALLE-279173 0.5
3965 https://easyshiksha.com/MPPS-KONDAREDDYPALLI-KANAGANAPALLE-279174 0.5
3966 https://easyshiksha.com/MPPS-KURLAPALLE-KANAGANAPALLE-279175 0.5
3967 https://easyshiksha.com/MPPS-MADDELACHERUVU-KANAGANAPALLE-279176 0.5
3968 https://easyshiksha.com/MPPS-MADDULACHERUVU-KANAGANAPALLE-279177 0.5
3969 https://easyshiksha.com/MPPS-MADDULACHERUVUM-KANAGANAPALLE-279178 0.5
3970 https://easyshiksha.com/MPPS-MAMILLAPALLI-KANAGANAPALLE-279179 0.5
3971 https://easyshiksha.com/MPPS-MC-THANDA-KANAGANAPALLE-279180 0.5
3972 https://easyshiksha.com/MPPS-MUKTHAPURAM-KANAGANAPALLE-279181 0.5
3973 https://easyshiksha.com/MPPS-MUTHAVAKUNTLA-KANAGANAPALLE-279182 0.5
3974 https://easyshiksha.com/MPPS-NEMILIVARAM-KANAGANAPALLE-279183 0.5
3975 https://easyshiksha.com/MPPS-P-VEPAKUNTA-KANAGANAPALLE-279184 0.5
3976 https://easyshiksha.com/MPPS-P.K.-THANDA-KANAGANAPALLE-279185 0.5
3977 https://easyshiksha.com/MPPS-PATHAPALYAM-KANAGANAPALLE-279186 0.5
3978 https://easyshiksha.com/MPPS-PK-THANDA-KANAGANAPALLE-279187 0.5
3979 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMPURAM-KANAGANAPALLE-279188 0.5
3980 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-MUKTHAPURAM-KANAGANAPALLE-279189 0.5
3981 https://easyshiksha.com/MPPS-SIVAPURAM-KANAGANAPALLE-279190 0.5
3982 https://easyshiksha.com/MPPS-SIVAPURAM-KOTHALA-KANAGANAPALLE-279191 0.5
3983 https://easyshiksha.com/MPPS-SOMARAVANDLAPALLE-KANAGANAPALLE-279192 0.5
3984 https://easyshiksha.com/MPPS-THALLIMADUGULA-KANAGANAPALLE-279193 0.5
3985 https://easyshiksha.com/MPPS-THOGARKUNTA-KANAGANAPALLE-279194 0.5
3986 https://easyshiksha.com/MPPS-THUMUCHERLA-KANAGANAPALLE-279195 0.5
3987 https://easyshiksha.com/MPPS-VEPAKUNTA-KANAGANAPALLE-279196 0.5
3988 https://easyshiksha.com/R.C.M.AIDED.ELE.SCHOOL-KANAGANAPALLE-279206 0.5
3989 https://easyshiksha.com/GOUSIA-NIZAMIA-ENGLISH-MEDIUM-SCHOOL-KANEKAL-279218 0.5
3990 https://easyshiksha.com/HAMEED-ARABIC-PS-KANEKAL-279220 0.5
3991 https://easyshiksha.com/MPPS-43K-UDEGOLAM-KANEKAL-279223 0.5
3992 https://easyshiksha.com/MPPS-ADIGANIPALLI-KANEKAL-279224 0.5
3993 https://easyshiksha.com/MPPS-BENNIKAL-KANEKAL-279225 0.5
3994 https://easyshiksha.com/MPPS-GOPULAPURAM-KANEKAL-279226 0.5
3995 https://easyshiksha.com/MPPS-H.L.C.-COLONY-KANEKAL-279227 0.5
3996 https://easyshiksha.com/MPPS-HANAKANAHAL-KANEKAL-279228 0.5
3997 https://easyshiksha.com/MPPS-HARIJANWADA-KANEKAL-KANEKAL-279229 0.5
3998 https://easyshiksha.com/MPPS-HG-KANEKAL-KANEKAL-279230 0.5
3999 https://easyshiksha.com/MPPS-HULIKERA-KANEKAL-279231 0.5
4000 https://easyshiksha.com/MPPS-JAKKALAVADIKI-KANEKAL-279232 0.5
4001 https://easyshiksha.com/MPPS-KANEKAL-CROSSING-KANEKAL-279233 0.5
4002 https://easyshiksha.com/MPPS-KENGUNTA-KANEKAL-279234 0.5
4003 https://easyshiksha.com/MPPS-MALYAM-KANEKAL-279235 0.5
4004 https://easyshiksha.com/MPPS-NAGENA-HALLI-KANEKAL-279236 0.5
4005 https://easyshiksha.com/MPPS-NALLAM-PALLI-KANEKAL-279237 0.5
4006 https://easyshiksha.com/MPPS-NESEPETA-KANEKAL-279238 0.5
4007 https://easyshiksha.com/MPPS-PULLAMPALLI-KANEKAL-279239 0.5
4008 https://easyshiksha.com/MPPS-RACHUMARRI-KANEKAL-279240 0.5
4009 https://easyshiksha.com/MPPS-SANJAY-NAGAR-KANEKAL-279241 0.5
4010 https://easyshiksha.com/MPPS-SW-MALYAM-KANEKAL-279242 0.5
4011 https://easyshiksha.com/MPPS-THUMBIGANUR-KANEKAL-279243 0.5
4012 https://easyshiksha.com/MPPS-UDEGOLAM-KANEKAL-279244 0.5
4013 https://easyshiksha.com/MPPS-YERRAGUNTA-KANEKAL-279245 0.5
4014 https://easyshiksha.com/MPPS(-HB)-KANEKAL-KANEKAL-279246 0.5
4015 https://easyshiksha.com/NATIONAL-ENGLISH-MEDIUM-PS-KANEKAL-279256 0.5
4016 https://easyshiksha.com/VIDYANIKETAN-PRIMARY-SCHO-KANEKAL-279260 0.5
4017 https://easyshiksha.com/MPPS-APPALAVANDLAPALLI-KOTHACHERUVU-279268 0.5
4018 https://easyshiksha.com/MPPS-AVULAKOTTALA-KOTHACHERUVU-279269 0.5
4019 https://easyshiksha.com/MPPS-B.C.-COLONY-KTC-KOTHACHERUVU-279270 0.5
4020 https://easyshiksha.com/MPPS-B.NARAYANAPURAM-KOTHACHERUVU-279271 0.5
4021 https://easyshiksha.com/MPPS-BANDLAPALLI-KOTHACHERUVU-279272 0.5
4022 https://easyshiksha.com/MPPS-BANGARUCHENNEPALLI-KOTHACHERUVU-279273 0.5
4023 https://easyshiksha.com/MPPS-BYRAPURAM-KOTHACHERUVU-279274 0.5
4024 https://easyshiksha.com/MPPS-CHENNARAJUPALLI-KOTHACHERUVU-279275 0.5
4025 https://easyshiksha.com/MPPS-CHINNABOINAPALLI-KOTHACHERUVU-279276 0.5
4026 https://easyshiksha.com/MPPS-GANDHINAGAR-KOTHACHERUVU-279277 0.5
4027 https://easyshiksha.com/MPPS-GORANTLAPALLI-KOTHACHERUVU-279278 0.5
4028 https://easyshiksha.com/MPPS-GOWNIKUNTAPALLIM-KOTHACHERUVU-279279 0.5
4029 https://easyshiksha.com/MPPS-GUNTIPALLI-KOTHACHERUVU-279280 0.5
4030 https://easyshiksha.com/MPPS-HANURAM-PALLI-KOTHACHERUVU-279281 0.5
4031 https://easyshiksha.com/MPPS-INDLAVENKATAMPALLI-KOTHACHERUVU-279282 0.5
4032 https://easyshiksha.com/MPPS-IRAGAMPALLI-KOTHACHERUVU-279283 0.5
4033 https://easyshiksha.com/MPPS-K-VENKATAPURAMM-KOTHACHERUVU-279284 0.5
4034 https://easyshiksha.com/MPPS-KADEREPALLI-KOTHACHERUVU-279285 0.5
4035 https://easyshiksha.com/MPPS-KAMMAPALAYAM-KOTHACHERUVU-279286 0.5
4036 https://easyshiksha.com/MPPS-KAMMAVARIPALLI-KOTHACHERUVU-279287 0.5
4037 https://easyshiksha.com/MPPS-KANISETTIPALLI-KOTHACHERUVU-279288 0.5
4038 https://easyshiksha.com/MPPS-KESAPURAM-KOTHACHERUVU-279289 0.5
4039 https://easyshiksha.com/MPPS-KODAPAGANIPALLI-KOTHACHERUVU-279290 0.5
4040 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHADEVARAPALLI-KOTHACHERUVU-279291 0.5
4041 https://easyshiksha.com/MPPS-LINGAREDDYPALLI-KOTHACHERUVU-279292 0.5
4042 https://easyshiksha.com/MPPS-MYLASAMUDRAM-KOTHACHERUVU-279293 0.5
4043 https://easyshiksha.com/MPPS-MYLEPALLI-KOTHACHERUVU-279294 0.5
4044 https://easyshiksha.com/MPPS-OBULADEVARAPALLI-KOTHACHERUVU-279295 0.5
4045 https://easyshiksha.com/MPPS-PATHADEVARAPALLI-KOTHACHERUVU-279296 0.5
4046 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COLONY-KTC-KOTHACHERUVU-279297 0.5
4047 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COLONY-TALAMARLA-KOTHACHERUVU-279298 0.5
4048 https://easyshiksha.com/MPPS-T-BATHALAPALLI-KOTHACHERUVU-279299 0.5
4049 https://easyshiksha.com/MPPS-T-D-PALLI-KOTHACHERUVU-279300 0.5
4050 https://easyshiksha.com/MPPS-TALAMARLA-KOTHACHERUVU-279301 0.5
4051 https://easyshiksha.com/MPPS-VANGAMPALLI-KOTHACHERUVU-279302 0.5
4052 https://easyshiksha.com/MPPS-VEMULETIPALLI-KOTHACHERUVU-279303 0.5
4053 https://easyshiksha.com/MPPS-VIRUPAPURAM-KOTHACHERUVU-279304 0.5
4054 https://easyshiksha.com/MPPS-YERRAPALLI-KOTHACHERUVU-279305 0.5
4055 https://easyshiksha.com/S.S.S.V.NIKETAN-KOTHACHERUVU-279315 0.5
4056 https://easyshiksha.com/MPPS-KUDAIR-279327 0.5
4057 https://easyshiksha.com/MPPS-ANANTHARA-GANGA-KUDAIR-279328 0.5
4058 https://easyshiksha.com/MPPS-ARAVAKUR-KUDAIR-279329 0.5
4059 https://easyshiksha.com/MPPS-ARAVAKURU-SC-COLONY-KUDAIR-279330 0.5
4060 https://easyshiksha.com/MPPS-HAMSA-PALLI-KUDAIR-279331 0.5
4061 https://easyshiksha.com/MPPS-JALLIPALLY-KUDAIR-279332 0.5
4062 https://easyshiksha.com/MPPS-JAYAPURAM-KUDAIR-279333 0.5
4063 https://easyshiksha.com/MPPS-KADADARA-KUNTA-KUDAIR-279334 0.5
4064 https://easyshiksha.com/MPPS-KALAGALLA-(VILL-)-KUDAIR-279335 0.5
4065 https://easyshiksha.com/MPPS-KARUTLAPALLY-KUDAIR-279336 0.5
4066 https://easyshiksha.com/MPPS-KUDAIR-KUDAIR-279337 0.5
4067 https://easyshiksha.com/MPPS-M.M.-HALLI-ST-COLONY-KUDAIR-279338 0.5
4068 https://easyshiksha.com/MPPS-M.M.HALLI-KUDAIR-279339 0.5
4069 https://easyshiksha.com/MPPS-MARTULA-II-C-COLONY-KUDAIR-279340 0.5
4070 https://easyshiksha.com/MPPS-MARUTLA-COLONY--1-C-KUDAIR-279341 0.5
4071 https://easyshiksha.com/MPPS-NAGIREDDY-PALLY-KUDAIR-279342 0.5
4072 https://easyshiksha.com/MPPS-P-A-B-R-DAM-KUDAIR-279343 0.5
4073 https://easyshiksha.com/MPPS-RAMACHANDRAPURAM-KUDAIR-279344 0.5
4074 https://easyshiksha.com/MPPS-S-T-COLONY-KUDAIR-279345 0.5
4075 https://easyshiksha.com/MPPS-S.-BRAHMANA-PALLY-KUDAIR-279346 0.5
4076 https://easyshiksha.com/MPPS-SHIVARAMPET-KUDAIR-279347 0.5
4077 https://easyshiksha.com/MPPS-THIMMAPURAM-KUDAIR-279348 0.5
4078 https://easyshiksha.com/MPPS-U-K-THANDA-KUDAIR-279349 0.5
4079 https://easyshiksha.com/MPPS-KUNDURPI-279366 0.5
4080 https://easyshiksha.com/MPPS-ALLAPURAM-KUNDURPI-279367 0.5
4081 https://easyshiksha.com/MPPS-APILEPALLI-KUNDURPI-279368 0.5
4082 https://easyshiksha.com/MPPS-B-KOTHUR-KUNDURPI-279369 0.5
4083 https://easyshiksha.com/MPPS-BASAPURAM-KUNDURPI-279370 0.5
4084 https://easyshiksha.com/MPPS-BODAPALLI-KUNDURPI-279371 0.5
4085 https://easyshiksha.com/MPPS-GURUVEPALLI-KUNDURPI-279372 0.5
4086 https://easyshiksha.com/MPPS-JAMBAGUMPALA-KUNDURPI-279373 0.5
4087 https://easyshiksha.com/MPPS-JANAMPALLI-KUNDURPI-279374 0.5
4088 https://easyshiksha.com/MPPS-KOLIMIPALEM-KUNDURPI-279375 0.5
4089 https://easyshiksha.com/MPPS-KRISHNAPURAM-KUNDURPI-279376 0.5
4090 https://easyshiksha.com/MPPS-KUNDURPI-KUNDURPI-279377 0.5
4091 https://easyshiksha.com/MPPS-KUNDURPI-(WEST)-KUNDURPI-279378 0.5
4092 https://easyshiksha.com/MPPS-MALAYANUR-KUNDURPI-279379 0.5
4093 https://easyshiksha.com/MPPS-MANDALAPALLI-KUNDURPI-279380 0.5
4094 https://easyshiksha.com/MPPS-N.VENKATAMPALLI-KUNDURPI-279381 0.5
4095 https://easyshiksha.com/MPPS-NAGEPALLI-KUNDURPI-279382 0.5
4096 https://easyshiksha.com/MPPS-NIZAVALLI-KUNDURPI-279383 0.5
4097 https://easyshiksha.com/MPPS-S.-MALLAPURAM-THANDA-KUNDURPI-279384 0.5
4098 https://easyshiksha.com/MPPS-S.C.-COLONY-KUNDURPI-KUNDURPI-279385 0.5
4099 https://easyshiksha.com/MPPS-S.MALLAPURAM-KUNDURPI-279386 0.5
4100 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COL-APILEPALLE-KUNDURPI-279387 0.5
4101 https://easyshiksha.com/MPPS-TENAGALU-KUNDURPI-279388 0.5
4102 https://easyshiksha.com/MPPS-THAMMAIAHDODDI-KUNDURPI-279389 0.5
4103 https://easyshiksha.com/MPPS-VIDYUTHNAGAR-KUNDURPI-279390 0.5
4104 https://easyshiksha.com/MPPS-YENUMULADODDI-KUNDURPI-279391 0.5
4105 https://easyshiksha.com/MPPS(MAIN)-BESTHARAPALLI-KUNDURPI-279392 0.5
4106 https://easyshiksha.com/MPPS(U)-APILEPALLI-KUNDURPI-279393 0.5
4107 https://easyshiksha.com/MPPS-(MAIN)-LEPAKSHI-LEPAKSHI-279421 0.5
4108 https://easyshiksha.com/MPPS-BASAVANAHALLI-LEPAKSHI-279422 0.5
4109 https://easyshiksha.com/MPPS-BASAVANNA-VEEDHI-LEPAKSHI-279423 0.5
4110 https://easyshiksha.com/MPPS-BINGIPALLY-LEPAKSHI-279424 0.5
4111 https://easyshiksha.com/MPPS-BISALAMANEPALLYM-LEPAKSHI-279425 0.5
4112 https://easyshiksha.com/MPPS-CHOLLASAMUDRAM-LEPAKSHI-279426 0.5
4113 https://easyshiksha.com/MPPS-G-DEVARAPALLY-LEPAKSHI-279427 0.5
4114 https://easyshiksha.com/MPPS-GALIBAIPALLY-LEPAKSHI-279428 0.5
4115 https://easyshiksha.com/MPPS-GONAGATI-PALLYM-LEPAKSHI-279429 0.5
4116 https://easyshiksha.com/MPPS-GOWRIGANIPALLY-LEPAKSHI-279430 0.5
4117 https://easyshiksha.com/MPPS-K.BAYANNAPALLY-LEPAKSHI-279431 0.5
4118 https://easyshiksha.com/MPPS-KALLUR-LEPAKSHI-279432 0.5
4119 https://easyshiksha.com/MPPS-KANCHISAMUDRAM-LEPAKSHI-279433 0.5
4120 https://easyshiksha.com/MPPS-KONDUR-LEPAKSHI-279434 0.5
4121 https://easyshiksha.com/MPPS-KURLA-PALLY-LEPAKSHI-279435 0.5
4122 https://easyshiksha.com/MPPS-M.-VENKATAPURAMM-LEPAKSHI-279436 0.5
4123 https://easyshiksha.com/MPPS-MADDIPI-LEPAKSHI-279437 0.5
4124 https://easyshiksha.com/MPPS-MAIN-PULAMATHI-LEPAKSHI-279438 0.5
4125 https://easyshiksha.com/MPPS-MAIN-SIRVARAM-LEPAKSHI-279439 0.5
4126 https://easyshiksha.com/MPPS-MALLI-REDDY-PALLI-LEPAKSHI-279440 0.5
4127 https://easyshiksha.com/MPPS-MAMIDIMAKULAPALLE-LEPAKSHI-279441 0.5
4128 https://easyshiksha.com/MPPS-MENEPALLY-LEPAKSHI-279442 0.5
4129 https://easyshiksha.com/MPPS-NAGANHALLI-LEPAKSHI-279443 0.5
4130 https://easyshiksha.com/MPPS-NAGEPALLY-LEPAKSHI-279444 0.5
4131 https://easyshiksha.com/MPPS-OBULA-PURAM-LEPAKSHI-279445 0.5
4132 https://easyshiksha.com/MPPS-P.-KOTHAPALLY-LEPAKSHI-279446 0.5
4133 https://easyshiksha.com/MPPS-P.BASAVANNAPALLI-LEPAKSHI-279447 0.5
4134 https://easyshiksha.com/MPPS-P.SADLAPALLE-LEPAKSHI-279448 0.5
4135 https://easyshiksha.com/MPPS-RAJEEV-NAGAR-LEPAKSHI-279449 0.5
4136 https://easyshiksha.com/MPPS-S.C.COLONY-LEPAKSHI-279450 0.5
4137 https://easyshiksha.com/MPPS-SALAMATHI-NAGAR-LEPAKSHI-279451 0.5
4138 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COL-MANEPALLY-LEPAKSHI-279452 0.5
4139 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COL-SIRIVARAM-LEPAKSHI-279453 0.5
4140 https://easyshiksha.com/MPPS-SC-COLONY-KONDUR-LEPAKSHI-279454 0.5
4141 https://easyshiksha.com/MPPS-SOMI-REDDY-PALLE-LEPAKSHI-279455 0.5
4142 https://easyshiksha.com/MPPS-T-D-PALLI-LEPAKSHI-279456 0.5
4143 https://easyshiksha.com/MPPS-UPPERAPALLY-LEPAKSHI-279457 0.5
4144 https://easyshiksha.com/MPPS-VADDEPALLY-LEPAKSHI-279458 0.5
4145 https://easyshiksha.com/MPPS-VENKATAPURAM-LEPAKSHI-279459 0.5
4146 https://easyshiksha.com/MPPS-VIBHUDIPALLY-LEPAKSHI-279460 0.5
4147 https://easyshiksha.com/MPPS(U)-LEPAKSHI-LEPAKSHI-279461 0.5
4148 https://easyshiksha.com/MPPS(U)-PULAMATHI-LEPAKSHI-279462 0.5
4149 https://easyshiksha.com/MPPS(U)-SIRIVARAM-LEPAKSHI-279463 0.5
4150 https://easyshiksha.com/SRI-BHARATHI-VIDYA-NIKETAN-LEPAKSHI-279472 0.5
4151 https://easyshiksha.com/MATHA-ENGLISH-MEDIUM-HS-MADAKASIRA-279483 0.5
4152 https://easyshiksha.com/MPPKANTEEPURAMS-MADAKASIRA-279484 0.5
4153 https://easyshiksha.com/MPPS-10TH-WARD-MADAKASIRA-279485 0.5
4154 https://easyshiksha.com/MPPS-8TH-WARD-MADAKASIRA-279486 0.5
4155 https://easyshiksha.com/MPPS-A-R-GOWRIPURAM-MADAKASIRA-279487 0.5
4156 https://easyshiksha.com/MPPS-A.GOLLAHATTI-MADAKASIRA-279488 0.5
4157 https://easyshiksha.com/MPPS-ADIREDDYPALYAM-MADAKASIRA-279489 0.5
4158 https://easyshiksha.com/MPPS-AGRAMPALLI-MADAKASIRA-279490 0.5
4159 https://easyshiksha.com/MPPS-AMIDALA-GONDI-MADAKASIRA-279491 0.5
4160 https://easyshiksha.com/MPPS-AYYAVARI-PALLI-MADAKASIRA-279492 0.5
4161 https://easyshiksha.com/MPPS-B.RAYAPURAM-MADAKASIRA-279493 0.5
4162 https://easyshiksha.com/MPPS-BACHALAIAH-PALEM-MADAKASIRA-279494 0.5
4163 https://easyshiksha.com/MPPS-BANDREPALLI-MADAKASIRA-279495 0.5
4164 https://easyshiksha.com/MPPS-BHAKTHARAPALLI-MADAKASIRA-279496 0.5
4165 https://easyshiksha.com/MPPS-BOYAPETA-MADAKASIRA-279497 0.5
4166 https://easyshiksha.com/MPPS-BUDDAIAH-PALYAM-MADAKASIRA-279498 0.5
4167 https://easyshiksha.com/MPPS-BULLASAMUDRAM-MADAKASIRA-279499 0.5
4168 https://easyshiksha.com/MPPS-C.KODIGANIPALLY-MADAKASIRA-279500 0.5
4169 https://easyshiksha.com/MPPS-C.RANGAPURAM-MADAKASIRA-279501 0.5
4170 https://easyshiksha.com/MPPS-CHAKALI-KUNTA-MADAKASIRA-279502 0.5
4171 https://easyshiksha.com/MPPS-CHAPARLALPALLI-MADAKASIRA-279503 0.5
4172 https://easyshiksha.com/MPPS-CHOWTIPALLI-MADAKASIRA-279504 0.5
4173 https://easyshiksha.com/MPPS-D.ACHAMPALLI-MADAKASIRA-279505 0.5
4174 https://easyshiksha.com/MPPS-D.GOLLAHATTI-MADAKASIRA-279506 0.5
4175 https://easyshiksha.com/MPPS-DASAPPAPALYAM-MADAKASIRA-279507 0.5
4176 https://easyshiksha.com/MPPS-DINNAMEDAPALYAM-MADAKASIRA-279508 0.5
4177 https://easyshiksha.com/MPPS-DODDEPALLI-MADAKASIRA-279509 0.5
4178 https://easyshiksha.com/MPPS-E.ECHALADDI-MADAKASIRA-279510 0.5
4179 https://easyshiksha.com/MPPS-G.GOLLAHATI-MADAKASIRA-279511 0.5
4180 https://easyshiksha.com/MPPS-GANTHALAPALLI-MADAKASIRA-279512 0.5
4181 https://easyshiksha.com/MPPS-GOLLAPALLI-MADAKASIRA-279513 0.5
4182 https://easyshiksha.com/MPPS-GOWDANA-HALLI-MADAKASIRA-279514 0.5
4183 https://easyshiksha.com/MPPS-GUDDEMPALLI-MADAKASIRA-279515 0.5
4184 https://easyshiksha.com/MPPS-GUDDILIPALLI-MADAKASIRA-279516 0.5
4185 https://easyshiksha.com/MPPS-GURRAPUKONDA-MADAKASIRA-279517 0.5
4186 https://easyshiksha.com/MPPS-HARESAMUDRAM-MADAKASIRA-279518 0.5
4187 https://easyshiksha.com/MPPS-HW-GOVINDAPURAM-MADAKASIRA-279519 0.5
4188 https://easyshiksha.com/MPPS-JADARAHALLI-MADAKASIRA-279520 0.5
4189 https://easyshiksha.com/MPPS-JAKKEPALLI-MADAKASIRA-279521 0.5
4190 https://easyshiksha.com/MPPS-K.GUNDUMALA-MADAKASIRA-279522 0.5
4191 https://easyshiksha.com/MPPS-KALLUMARRI-MADAKASIRA-279523 0.5
4192 https://easyshiksha.com/MPPS-KAMBALAPALLI-MADAKASIRA-279524 0.5
4193 https://easyshiksha.com/MPPS-KARESANKANAPALLI-MADAKASIRA-279525 0.5
4194 https://easyshiksha.com/MPPS-KETHEPALLI-MADAKASIRA-279526 0.5
4195 https://easyshiksha.com/MPPS-KODIGANIPALLY-MADAKASIRA-279527 0.5
4196 https://easyshiksha.com/MPPS-KONAPPA-PALYAM-MADAKASIRA-279528 0.5
4197 https://easyshiksha.com/MPPS-KONDAMPALLI-MADAKASIRA-279529 0.5
4198 https://easyshiksha.com/MPPS-KOTHALAM-MADAKASIRA-279530 0.5
4199 https://easyshiksha.com/MPPS-KYAMPURAM-MADAKASIRA-279531 0.5
4200 https://easyshiksha.com/MPPS-M.RANGAPURAM-MADAKASIRA-279532 0.5
4201 https://easyshiksha.com/MPPS-MADAKASIRA-MADAKASIRA-279533 0.5
4202 https://easyshiksha.com/MPPS-MALA-BAZAR-MADAKASIRA-279534 0.5
4203 https://easyshiksha.com/MPPS-MALE-ROPPAM-MADAKASIRA-279535 0.5
4204 https://easyshiksha.com/MPPS-MALLINAYAKANAHALLI-MADAKASIRA-279536 0.5
4205 https://easyshiksha.com/MPPS-MANUR-MADAKASIRA-279537 0.5
4206 https://easyshiksha.com/MPPS-MARUVAPALLI-MADAKASIRA-279538 0.5
4207 https://easyshiksha.com/MPPS-MUDDAREDDY-PALEM-MADAKASIRA-279539 0.5
4208 https://easyshiksha.com/MPPS-NALLAYANA-PALLI-MADAKASIRA-279540 0.5
4209 https://easyshiksha.com/MPPS-NEELAKANTA-PURAM-MADAKASIRA-279541 0.5
4210 https://easyshiksha.com/MPPS-P.G.S.THANDA-MADAKASIRA-279542 0.5
4211 https://easyshiksha.com/MPPS-P.GUNDAMALA-MADAKASIRA-279543 0.5
4212 https://easyshiksha.com/MPPS-PADASANIPALLI-MADAKASIRA-279544 0.5
4213 https://easyshiksha.com/MPPS-PATHIKUNTA-MADAKASIRA-279545 0.5
4214 https://easyshiksha.com/MPPS-R.ANANATAPURAM-MADAKASIRA-279546 0.5
4215